Den_05_249

Nádory vaječníků a vejcovodů

zpět na výpis

Zhoubné nádory vaječníků představují asi 15 % všech zhoubných nádorů u žen. Ročně onemocní téměř tisíc žen, v posledních letech se výskyt pomalu snižuje. Nádory vaječníků tvoří velmi pestrou skupinu. Nádor může vzniknout z kterékoli buňky vaječníku. Asi 70–90 % nádorů vzniká ze zárodečného epitelu povrchu vaječníků, nazýváme je epiteliální nebo epitelové nádory (karcinomy). Tento typ se nejčastěji vyskytuje po 50. roce. Druhou skupinou nádorů vaječníků jsou nádory vycházející z jiných struktur vaječníků, tzv. neepitelové. Neepitelové nádory postihují obvykle ženy mladšího věku a mají velmi dobrou prognózu.

Karcinom vaječníku je u 10–15 % pacientek geneticky dědičné onemocnění, za které je zodpovědná genetická mutace (BRCA 1, BRCA 2), jež významně zvyšuje i riziko rakoviny prsu. U nosiček mutací těchto genů se nádor manifestuje (projeví) o 10 let dříve než u žen, u kterých tato mutace nebyla prokázaná. Nově se doporučuje testování mutací v genech BRCA1 a BRCA2 u všech pacientek s nově diagnostikovaným nádorem vaječníku a vejcovodů. Proto je i u této diagnózy nezbytně nutné znát své genetické riziko a účastnit se preventivních prohlídek. MOÚ nabízí všechny moderní metody diagnostiky a léčby zhoubných nádorů vaječníků a vejcovodů a dosahuje v léčbě výborné výsledky. 

1Obávám se rakoviny vaječníků a vejcovodů

Přednádorová ani časná stadia karcinomů vaječníků nemají varovné příznaky, které by ženu upozornily, že je něco v nepořádku. Právě proto je velice důležité, aby se žena pravidelně účastnila gynekologické prevence.

Pokud se u vás objevila jedna z následujících změn, nemusí se jednat o zhoubný nádor vaječníků nebo vejcovodů, ale je potřeba nechat se vyšetřit gynekologem:

  • jinak nevysvětlitelné zvětšování objemu břicha, někdy označované také jako "syndrom malé sukně",
  • bolesti břicha, pocity tlaku a plnosti v břiše,
  • únava,
  • příznaky uzávěru močových cest.

Při vzniku nádoru vaječníků se významná role přisuzuje vlivu ženských pohlavních hormonů, estrogenů a jejich vlivu na ovulaci. Část karcinomů je pak podmíněna geneticky. Z toho vyplývají i rizikové faktory: 

  • pozitivní rodinná anamnéza, tedy výskyt rakoviny prsu, vaječníků, tlustého střeva a některých dalších zhoubných nádorů v rodině,
  • mutace genů BRCA1 a  BRCA2. Riziko nádoru vaječníku je pro nosičky mutace BRCA1 genu 40–65 %,  u nosiček mutace v BRCA2 genu 10–35 %,
  • začátek menstruace před 11. rokem a pozdní menopauza – po 55. roce,
  • bezdětnost,
  • kouření.

Den_05_250

Včas objevená nemoc je dobře léčitelná

Základem včasného odhalení rakoviny vaječníků je účast na každoroční preventivní gynekologické prohlídce, hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Součástí prohlídky je i vaginální ultrazvukové vyšetření vejcovodů a vaječníků. 


+420 543 135 404

Komplexní preventivní onkologická prohlídka

Den_09_079

Zjistěte své riziko

Ženy, které mají v rodině časný a opakovaný výskyt nádorů, mohou požadovat genetické vyšetření u svého lékaře. Pokud bude dědičná dispozice, BRCA status, odhalena, budete důkladněji preventivně sledována, aby se na onemocnění přišlo včas. 


+420 543 136 911

Poradna pro zjištění rizika u zdravých


2Mám rakovinu vaječníků nebo vejcovodů

Byl Vám diagnostikován karcinom vaječníků a stojíte na začátku cesty, která přináší mnoho nejistot? Snažte se přistupovat ke všemu, co se bude dále dít s důvěrou, ptejte se na všechno, čemu nerozumíte a najděte si čas i sama na sebe. Jste-li naší pacientkou, Vaše cesta začíná na konziliární onkogynekologické ambulanci. Dále Vás provedeme diagnostikou, léčbou, ale i podpůrnou péčí na našich pracovištích. Poradíme Vám, jak se stravovat, zprostředkujeme psychologickou pomoc a poskytneme celou řadu dalších informací a služeb, které Vám pomohou na cestě nemocí. 
Péče a služby

Pokud jste byla diagnostikována na jiném pracovišti a máte zájem stát se naší pacientkou nebo máte zájem získat „Druhý názor“ na Vaši nemoc, můžete využít tzv. Konziliární ambulanci. Pacienti, kteří žádají Druhý názor, jsou diskutováni v multidisciplinárních týmech, ve kterých odborníci na různé aspekty onemocnění diskutují ten nejlepší postup, který bude na míru „ušitý“ Vám a Vaší nemoci.
Druhý názor


3Jak se rakovina vaječníků a vejcovodů diagnostikuje

Den_08_152

Gynekologické vyšetření

Součástí gynekologického vyšetření je i vaginální ultrazvukové vyšetření vaječníků a vejcovodů i odebrání osobní a rodinné anamnézy ve vztahu k riziku onemocnění karcinomem vaječníku.

Více

Vyšetření krve

K základnímu vyšetření patří též odběr krve včetně marketu CA-125, který může být u nádoru vaječníků zvýšen.

Více

Výpočetní tomografie 

Speciální rentgenové vyšetření, které zobrazí orgán ve vrstvách.

Více

Ultrazvuk

Využívá k vytvoření obrazu orgánu malé pánve ultrazvukové vlny. V MOÚ používáme nejmodernější specializované gynekologické ultrazvukové přístroje.

Více

Histopatologické vyšetření

Přesná diagnóza se získává na základě histologického vyšetření tkání odebraných při operaci pod mikroskopem. 

Více

Magnetická rezonance

Využívá k vytvoření obrazu orgánu magnetické pole.

Více


4Jaké jsou možnosti léčby rakoviny vaječníků a vejcovodů

Den_07_280

Přístup k léčbě každé jednotlivé pacientky se zhoubným nádorem vaječníku nebo vejcovodu volí multidisciplinární tým, který se skládá z odborníků na všechny aspekty nemoci. Při volbě nejvhodnější léčby se musí vzít v úvahu pokročilost onemocnění, věk a přání pacientky. Během své léčby se setkáte s některými z těchto léčebných možností.

Chirurgie

Cílem operace je kompletní odstranění nádoru. U operací nádorů vaječníků a vejcovodů se často jedná o extenzivní výkony v celé dutině břišní, kdy jsou odstraněny vaječníky společně s dělohou, okolními tkáněmi, slepým střevem a mízními uzlinami. U mladých nemocných, které si přejí mít ještě děti, je možné u velmi časných stádií provést záchovný výkon, který další těhotenství umožní.

Více

Hormonální léčba

Zahrnuje léky, jejichž cílem je zablokování vazby ženských pohlavních hormonů na specifické receptory (ER – estrogenový receptor, PR – progesteronový receptor) na nádorových buňkách.

Více

Radioterapie

Cílem ozařování je usmrtit nádorové buňky.

Více

Chemoterapie

Cílem chemoterapie je zničit nádorové buňky pomocí cytostatik. Cytostatika však poškozují i některé zdravé buňky.

Více

Cílená léčba

Zahrnuje moderní léčiva blokující růst a šíření nádoru ovlivněním specifických molekul, jež jsou zapojeny v procesu nádorového bujení.

Více

Podpůrná léčba

Jejím cílem je zvládání nežádoucích účinků a udržení kvality života během náročné léčby.

Více


5Edukační materiály

Naše informační a edukační centrum pro Vás, ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných onemocnění vaječníků a vejcovodů, připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, v nichž se dozvíte podrobné informace o onemocnění i rady pro období léčby zhoubného nádoru.


Den_05_263

Navštivte Centrum pro nádory vaječníků, tuby a peritonea

Seznamte se s Centrem pro nádory vaječníků, tuby a peritonea MOÚ. Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby nabízíme, jakých dosahujeme úspěchů, jak jsou s námi pacientky spokojeny. Zkrátka proč se léčit s rakovinou vyječníků, tuby a peritonea právě u nás. 

Centrum pro nádory vaječníků, tuby a peritonea

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...