Den_04_205

Neuroendokrinní nádory

zpět na výpis

Neuroendokrinní neoplazie neboli neuroendokrinní nádory, označované také zkratkou NEN, vznikají nekontrolovaným dělením neuroendokrinních buněk, které mají vlastnosti endokrinních buněk (produkujících hormony) i nervových buněk. Neuroendokrinní nádory se nejčastěji vyskytují v trávicím traktu (v tlustém, tenkém a slepém střevu), v plicích (dříve označované jako karcinoidy) a ve slinivce břišní. Mohou ale také vzniknout v jiných orgánech, například v nadledvinách. U některých neuroendokrinních nádorů místo vzniku zůstává neobjasněno. Jedná se o vzácné onemocněním, jehož výskyt je v Evropě odhadován na 3 případy na 100 000 obyvatel. Častěji jsou neuroendokrinní nádory diagnostikovány u žen.

1Obávám se neuroendokrinního nádoru

V závislosti na typu neuroendokrinního nádoru a jeho lokalizaci se může objevit některá z následujících potíží. Výskyt těchto příznaků však nemusí znamenat onemocnění neuroendokrinním nádorem. Mnoho NEN je diagnostikováno náhodně:  

  • projevy lokálního šíření v příslušném orgánu (bolest, obstrukce postižených orgánů, krvácení, záněty plic, trvající kašel a chrapot),
  • typický kardinoidní syndrom: vzniká jako následek vyplavení serotoninu - pocity horka a zarudnutí v obličeji, výrazné průjmy, zřídka pocit zúžení dechových cest,
  • atypický karcinoidový syndrom: vzniká jako následek vyplavení histaminu a dalších - lividně zbarvená kůže, zúžení dechových cest, 
  • vysoká hladina cukru v krvi, projevující se častým močením a zvýšenou žízní a hladem,
  • nízká hladina cukru v krvi, projevující se únavou, nervozitou, třesem, závratí, mdlobou,  
  • žaludeční vředy.

Přesná příčina vzniku neuroendokrinních nádorů není známa. Existují ale genetické a rizikové faktory, které pravděpodobnost onemocnění zvyšují. Neuroendokrinní nádory častěji postihují osoby, které:

  • trpí dědičnou mnohačetnou endokrinní neoplazií typu 1,  Von Hippel-Lindaův syndromem, neurofibromatózou typu 1, mnohočetnou endokrinní neoplazií typu 2 a Komplexem tuberózní sklerózy,  
  • mají nemoci, které poškozují žaludek a snižují produkci kyselin, 
  • trpí žaludečními vředy,
  • trpí dlouhodobým gastroesofageálním refluxem.  

Den_07_062

Včas objevená nemoc je dobře léčitelná

Každý dospělý občan České republiky má jednou za dva roky nárok na preventivní prohlídku u praktického lékaře, jejíž součástí je i onkologická prevence. Při výskytu některého z příznaků, navštivte lékaře ihned. V MOÚ nabízíme i komplexní preventivní onkologickou prohlídku.


+420 543 135 404

Komplexní preventivní onkologická prohlídka

Den_09_079

Zjistěte své riziko

Přibližně 10 % neuroendokrinních nádorů je spojeno se vzácnými dědičnými nemocemi. Pokud u Vás bude dědičná dispozice odhalena, budete důkladněji preventivně sledováni, aby se na onemocnění přišlo včas. 


+420 543 136 911

Poradna pro zjištění rizika u zdravých


2Mám neuroendokrinní nádor

Byl Vám diagnostikován neuroendokrinní nádor? Vaše onemocnění a Váš celkový stav budou nyní komplexně zhodnoceny ošetřujícím onkologem specialistou v tzv. Konziliární ambulanci. Zde Vám budou zajištěna další vyšetření a další postup Vaší léčby bude zvážen v multidisciplinárním týmu. 

Jste-li náš pacient, provedeme Vás diagnostikou, léčbou, ale i podpůrnou péčí na našich pracovištích. Poradíme Vám, jak se stravovat, zprostředkujeme psychologickou pomoc a poskytneme celou řadu dalších informací a služeb, které Vám pomohou na cestě nemocí.
Péče a služby

Pokud jste byl/a diagnostikován/a na jiném pracovišti a máte zájem stát se naším pacientem/kou, nebo máte zájem získat „Druhý názor“ na Vaši nemoc, můžete využít tzv. Konziliární ambulanci. Pacienti, kteří žádají Druhý názor, jsou diskutováni v multidisciplinárních týmech, ve kterých odborníci na různé aspekty onemocnění diskutují ten nejlepší postup, který bude na míru „ušitý“ Vám a Vaší nemoci.
Druhý názor


3Jak se neuroendokrinní nádor diagnostikuje

Den_08_022

Biopsie

Odběr vzorku tkáně k cytologickému či histologickému vyšetření s cílem potvrdit nebo vyvrátit podezření na nádor.  

Více

Vyšetření moči

Diagnostiku doplní laboratorní vyšetření moči, které se zaměří na množství 5-HIAA.

Více

Endoskopie

Vyšetření vnitřních orgánů zrakem s využitím optických přístrojů (endoskopů), které jsou zavedeny do vyšetřovaného orgánu nebo do jeho blízkosti. Může být doporučeno provedení různých endoskopických vyšetření zažívacího traktu (gastroskopie, kolonoskopie), plic (bronchoskopie), ale i dalších orgánů.   

Více

Rentgenové vyšetření

Bezpečná a bezbolestná diagnostická metoda, jejíž podstatou je průchod a pohlcování rentgenového záření tkáněmi. V případě podezření na neuroendokrinní nádor v trávicím traktu, může být provedeno kontrastní vyšetření s báryovou suspenzí ve formě kaše, kterou pacient před pořízením snímků vypije.  

Více

Magnetická rezonance

Využívá k vytvoření obrazu magnetické pole. Provádí se pro zjištění nádorových změn ve vnitřních orgánech.   

Více

Molekulární diagnostika

Umožnuje komplexní vyšetření vlastností Vašeho nádorového onemocnění a případnou individualizaci Vaši léčby dle nejnovějších léčebných možností.

Vyšetření krve

Diagnostiku doplní laboratorní vyšetření krve, včetně vyšetření hormonů a nádorových markerů.

Více

Molekulární testování

Lékař může doporučit i vyšetření, které zkoumá aktivitu specifických genů a proteinů v nádoru, na základě čehož lze lépe objasnit, které z nich se podílí na jeho růstu a chování.

Více

Ultrazvukové vyšetření

Při ultrazvukovém vyšetření se přikládá ultrazvuková sonda a obraz je vidět na obrazovce. 

Více

Výpočetní tomografie

Speciální rentgenové vyšetření, které zobrazí orgán ve vrstvách. Upřesňuje rozsah tumoru a jeho vztah k okolním strukturám. Může odhalit metastázy v okolních uzlinách nebo vzdálených orgánech.

Více

Pozitronová emisní tomografie

Zobrazovací vyšetření umožňující na tomografických řezech sledovat rozložení radiofarmaka ve tkáních, které spotřebovávají více energie (tedy i v nádorech a metastázách). V případě neuroendokrinních nádorů trávicího traktu lze využít vysoce specifické vyšetření Galium DOTA-TOC PET/CT, a je možné stanovit kromě míry aktivity buněk i přesné umístění postiženého ložiska.

Více


4Jaké jsou možnosti léčby

Den_05_033

Volba léčebné strategie závisí na rozsahu onemocnění, místě vzniku nádoru, histologickém vyšetření a na postižení dalších struktur. Léčebný přístup volí multidisciplinární tým, který se skládá z odborníků na všechny aspekty nemoci. Během své léčby se setkáte s některými z těchto léčebných možností.

Chirurgie

Ve většině případů se provádí operace. Cílem operace je kompletní odstranění nádoru.

Více

Somatostatinová analoga

Účinek analog somatostatinu v léčbě je zprostředkován jednak přímo prostřednictvím vazby na specifické somatostatinové receptory, které jsou v různé míře exprimovány na buňkách NEN, ale také nepřímo prostřednictvím potlačení uvolňování hormonů a růstových faktorů uplatňujících se v regulaci nádorového růstu.

Cílená léčba

Cílená léčba zahrnuje moderní léčiva blokující růst a šíření nádoru ovlivněním specifických molekul, jež jsou zapojeny v procesu nádorového bujení.

Více

Léčba radionuklidy

Cílená terapie radionuklidy je typ léčby, při níž se radioaktivní látka dopraví přímo do nádoru. 

Podpůrná léčba

Jejím cílem je zvládání nežádoucích účinků a udržení kvality života během náročné léčby. Zásadní součástí léčby zhoubného nádoru žaludku je nutriční péče. 

Více

Intervenční radiologie

Metody intervenční radiologie, jako je radiofrekvenční ablace nebo chemoembolizace, jsou nedílnou součástí komplexních léčebných postupů.

Více

Chemoterapie

Cílem chemoterapie je zničit nádorové buňky pomocí cytostatik. Cytostatika však poškozují i některé zdravé buňky.

Více

Imunoterapie

Imunoterapie představuje skupinu léčiv, které mají za úkol pomoci imunitnímu systému rozpoznat a napadnout nádorové buňky.

Více

Radioterapie

Cílem ozařování je usmrtit nádorové buňky.

Více


5Edukační materiály

Naše informační a edukační centrum pro Vás, ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných onemocnění neuroendokrinních nádorů, připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, v nichž se dozvíte podrobné informace o onemocnění i rady pro období léčby zhoubného nádoru.


Den_09_253

Navštivte Centrum pro neuroendokrinní nádory

Seznamte se s Centrem pro neuroendokrinní nádory MOÚ. Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby nabízíme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se s neuroendokrinním onemocněním léčit právě u nás.

Centrum pro neuroendokrinní nádory

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...