Den_01_059

Nádory průdušek a plic

zpět na výpis

Jedním z nejčastějších nádorových onemocnění plic je bronchogenní karcinom. Zhoubné nádory plic se podle svých biologických vlastností a histologické skladby dělí na nádory malobuněčné a nádory nemalobuněčné. 

Častěji se zhoubné nádory plic vyskytují u mužů, nejvyšší výskyt je mezi 55. a 80. rokem. Ročně je v České republice diagnostikováno kolem 6 a půl tisíce nových onemocnění. Prevencí proti nádorovému onemocnění plic a průdušek je nekuřáctví, a to z toho důvodu, že většina osob, kteří touto chorobou onemocní, jsou současnými nebo bývalými kuřáky.

1Obávám se rakoviny plic

Pokud se u vás objevila jedna z následujících potíží, nemusí se jednat o zhoubný nádor průdušek nebo plic, ale měli byste navštívit svého praktického lékaře:

 • dlouhotrvající kašel nebo změna charakteru kašle,
 • vykašlávání krve,
 • chrapot,
 • dušnost,
 • neustupující opakované záněty plic a průdušek,
 • obtížné polykání, 
 • úbytek na váze,
 • zduření nadklíčkových uzlin,
 • otok hlavy, krku a horních končetin (syndrom horní duté žíly),
 • bolest ramene spolu se stejnostranným zúžením zornice (mióza), poklesem očního víčka (ptóza) a zdánlivým zapadnutí oka dozadu do oční jamky (enoftalmus) - Hornerův syndrom.

Zhoubný nádor plic častěji postihuje muže a ženy, kteří:  

 • kouří cigarety,
 • pasivně vdechují tabákový kouř,
 • trpí chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), 
 • žijí ve znečištěném ovzduší velkých průmyslových měst, 
 • zvýšeně konzumují živočišné tuky, a naopak mají ve stravě nedostatek ovoce a zeleniny a současně mají málo pohybu.

 


Den_07_062

Včas objevená nemoc je dobře léčitelná

Každý dospělý občan České republiky má jednou za dva roky nárok na preventivní prohlídku u praktického lékaře, jejíž součástí je i onkologická prevence. Při výskytu některého z příznaků, navštivte lékaře ihned. V MOÚ nabízíme i komplexní preventivní onkologickou prohlídku.


+420 543 135 404

Komplexní preventivní onkologická prohlídka

Den_08_312

Nikdy není pozdě upravit svůj životní styl

Kouření je hlavním rizikovým faktorem vzniku nádoru plic. Přestat kouřit Vám pomohou odborníci v naší Poradně pro odvykání kouření.


+420 543 134 303

Poradna pro odvykání kouření

Den_09_079

Zjistěte své riziko

Postihl zhoubný nádor plic někoho ve vaší rodině? Požádejte svého lékaře o genetické vyšetření. Pokud bude dědičná dispozice odhalena, budete důkladněji preventivně sledováni, aby se na onemocnění přišlo včas.


+420 543 136 911

Poradna pro zjištění rizika u zdravých


2Mám rakovinu průdušek a plic

Byl Vám diagnostikován zhoubný nádor plic nebo průdušek? Vaše onemocnění a Váš celkový stav bude nyní komplexně zhodnocen ošetřujícím onkologem specialistou v tzv. Konziliární ambulanci. Zde Vám budou zajištěna další vyšetření a další postup Vaší léčby bude zvážen v multidisciplinárním týmu. 

Jste-li náš pacient, provedeme Vás diagnostikou, léčbou, ale i podpůrnou péčí na našich pracovištích. Poradíme Vám, jak se stravovat, zprostředkujeme psychologickou pomoc a poskytneme celou řadu dalších informací a služeb, které Vám pomohou na cestě nemocí.
Péče a služby

Pokud jste byl/a diagnostikován/a na jiném pracovišti a máte zájem stát se naším pacientem/kou, nebo máte zájem získat „Druhý názor“ na Vaši nemoc, můžete využít tzv. Konziliární ambulanci. Pacienti, kteří žádají Druhý názor, jsou diskutováni v multidisciplinárních týmech, ve kterých odborníci na různé aspekty onemocnění diskutují ten nejlepší postup, který bude na míru „ušitý“Vám a Vaší nemoci.
Druhý názor


3Jak se rakovina plic diagnostikuje

Den_05_160

Základní klinické vyšetření

Klinické vyšetření spočívá v kvalitně odebrané anamnéze pacienta zaměřené na příznaky onemocnění a na celkový stav pacienta. 

Více

Bronchoskopie

Endoskopická metoda, která umožní prohlídku dýchacích cest pomocí speciálního přístroje, a během níž lze v průběhu vyšetření provádět odběr biopsie i některé léčebné zákroky. EBUS (endobronchiální ultrazvuk, bronchoskop), který je zakončen sondou k ultrazvukovému zobrazení cílených struktur a jejich cílené biopsii za účelem získání vzorku tkáně. 

Více

Magnetická rezonance

Využívá k vytvoření obrazu magnetické pole. Provádí se pro zjištění nádorových změn ve vnitřních orgánech. 

Více

Pozitronová emisní tomografie

Zobrazovací vyšetření umožňující na tomografických řezech sledovat rozložení radiofarmaka ve tkáních, které spotřebovávají více energie (tedy i v nádorech a metastázách).   

Více

Rentgenové vyšetření hrudníku

Bezpečná a bezbolestná diagnostická metoda, jejíž podstatou je průchod a pohlcování rentgenového záření tkáněmi. 

Více

Výpočetní tomografie

Speciální rentgenové vyšetření, které zobrazí orgán ve vrstvách, upřesňuje rozsah tumoru a jeho vztah k okolním strukturám. Může odhalit metastázy v okolních uzlinách nebo vzdálených orgánech.

Více

Ultrazvukové vyšetření

Nebolestivá metoda, která využívá k vytvoření obrazu vyšetřovaného orgánu ultrazvukové vlny. Ultrazvuk břišní dutiny pomáhá odhalit metastázy (především v játrech).

Více

Molekulární diagnostika

Umožnuje komplexní vyšetření vlastností Vašeho nádorového onemocnění a případnou individualizaci Vaší léčby dle nejnovějších léčebných možností.


4Jaké jsou možnosti léčby

Den_07_280

Způsob léčby zhoubného nádoru plic závisí především na rozsahu onemocnění, tedy na velikosti nádoru samotného a postižení dalších struktur, a také na biologickém podtypu nádoru. Léčebný přístup volí multidisciplinární tým, který se skládá z odborníků na všechny aspekty nemoci. Během své léčby se setkáte s některými z těchto léčebných možností.

Chirurgie

Cílem operace je kompletní odstranění nádoru.

Více

Chemoterapie

Cílem chemoterapie je zničit nádorové buňky pomocí cytostatik. Cytostatika však poškozují i některé zdravé buňky.

Více

Imunoterapie

Představuje skupinu léčiv, které mají za úkol pomoci imunitnímu systému rozpoznat a napadnout nádorové buňky. 

Více

Radioterapie

Cílem ozařování je usmrtit nádorové buňky.

Více

Cílená léčba

Zahrnuje moderní léčiva blokující růst a šíření nádoru ovlivněním specifických molekul, jež jsou zapojeny v procesu nádorového bujení.

Více

Podpůrná léčba

Jejím cílem je zvládání nežádoucích účinků a udržení kvality života během náročné léčby. 

Více


5Edukační materiály

Naše informační a edukační centrum pro Vás, ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných onemocnění plic, připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, v nichž se dozvíte podrobné informace o onemocnění i rady pro období léčby zhoubného nádoru.


Den_01_074

Navštivte Centrum pro nádory plic a pleury

Seznamte se s Centrem pro nádory plic a pleury MOÚ. Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby nabízíme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti s onemocněním dýchacího ústrojí spokojeni. Dozvíte se, proč se léčit se zhoubným onemocněním plic právě u nás.

Centrum pro nádory plic a pleury

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...