Den_02_097

Nádory jater

zpět na výpis
 

Zhoubné nádory jater můžeme dle jejich původu rozdělit na primární a sekundární nádory. Primární vznikající z jaterních buněk (hepatocelulární karcinom – HCC) a nitrojaterních žlučovodů (intrahepatální cholangiokarcinom – ICC),  sekundárními nádory jsou jaterní metastázy. Do jater mohou metastazovat nádory z různých orgánů (nádory zažívacího traktu, plic, prsu, melanom, apod). Primární nádory jater jsou velmi vzácné, jaterní metastázy se vyskytují častěji.

Nejčastějším primárním nádorem jater je hepatocelulární karcinom, který tvoří 90 % všech primárních nádorů jater. Nádory jater patří mezi vzácná onemocnění, přesto se jich v České republice ročně zjistí přes 900. Častěji se primární nádor jater objevuje u mužů, u nichž je výskyt až dvojnásobně vyšší než u žen. Nejvyšší výskyt je mezi 65 a 80 rokem věku. 

Strategie léčby metastatického postižení jater se odvíjí od strategie pro jednotlivé nádory. Například budeme-li zvažovat možnosti léčby jaterních metastáz nádoru tlustého střeva, bude tato strategie vycházet ze strategie pro léčbu nádorů tlustého střeva.

1Obávám se rakoviny jater

Časná stádia nádorového onemocnění mohou být bezpříznaková po celou řadu měsíců až let. Pokud se u Vás objevila jedna z následujících potíží, nemusí se jednat o zhoubný nádor jater, ale měli byste navštívit praktického lékaře: 

  • nechutenství, ztráta chuti k jídlu a váhový úbytek,
  • bolest břicha v horní části nebo vpravo pod žeberním obloukem,
  • zvětšení obvodu břicha,
  • plnost a břišní nepohodlí,
  • u pokročilejších stádií pak žloutenka, svědění kůže, zežloutnutí kůže a očí, tmavá moč a světlá stolice.

Přesná příčina vzniku primárního karcinomu jater není známa. Existují ale rizikové faktory, které pravděpodobnost onemocnění zvyšují. Nádor jater častěji postihuje osoby, které:

  • trpí jaterní cirhózou,
  • prodělali infekci virem žloutenky typu B a C, 
  • nadměrné konzumují alkohol,
  • jsou vystaveni působení chemických látek (např. nitrátů nebo pesticidů),
  • mají ztukovatělá játra na podkladě metabolického syndromu (obezita, cukrovka, vysoká hladina lipidů).

Den_07_053

Včas objevená nemoc je dobře léčitelná

Každý dospělý občan České republiky má jednou za dva roky nárok na preventivní prohlídku u praktického lékaře, jejíž součástí je i onkologická prevence. Při výskytu některého z příznaků, navštivte lékaře ihned. V MOÚ nabízíme i komplexní preventivní onkologickou prohlídku.


+420 543 135 404

Komplexní preventivní onkologická prohlídka

Den_06_177

Nikdy není pozdě upravit svůj životní styl

Podle Světové zdravotnické organizace lze každému třetímu rakovinovému onemocnění zabránit pouhou úpravou životního stylu. Prevencí primární rakoviny jater je vyvarování se požívání větších dávek alkoholu a očkování se proti žloutence typu B.


Jak předcházet rakovině

Primární prevence


2Mám rakovinu jater

Byl Vám diagnostikován primární nádor jater? Vaše onemocnění a Váš celkový stav bude nyní komplexně zhodnocen ošetřujícím onkologem specialistou v tzv. Konziliární ambulanci. Zde Vám budou zajištěna další vyšetření a další postup Vaší léčby bude zvážen v multidisciplinárním týmu. 

Naše Centrum pro nádory jater a žlučových cest disponuje kompletním spektrem diagnostických a léčebných metod pro léčbu nádorů jater. Pro případy, kdy je vhodná transplantace jater, zajištujeme konzultaci ve spolupráci na Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie. 

Provedeme Vás diagnostikou, léčbou, ale i podpůrnou péčí na našich pracovištích. Poradíme Vám, jak se stravovat, zprostředkujeme psychologickou pomoc a poskytneme celou řadu dalších informací a služeb, které Vám pomohou na cestě nemocí.
Péče a služby

Pokud jste byl/a diagnostikován/a na jiném pracovišti a máte zájem stát se naším pacientem/kou, nebo máte zájem získat „Druhý názor“ na Vaši nemoc, můžete využít tzv. Konziliární ambulanci. Pacienti, kteří žádají Druhý názor, jsou diskutováni v multidisciplinárních týmech, ve kterých odborníci na různé aspekty onemocnění diskutují ten nejlepší postup, který bude na míru „ušitý“ Vám a Vaší nemoci.
Druhý názor


3Jak se primární rakovina jater a jaterní metastázy diagnostikují

Den_05_151

Vyšetření krve

Diagnostiku doplní laboratorní vyšetření krve, včetně vyšetření nádorových markerů, jejichž hladina v krvi může být zvýšena přítomností nádoru. V případě nádorů jater se sleduje AFP, CEA, CA 19-9.

Více

Rentgenové vyšetření hrudníku

Provádí se ke zjištění přítomnosti nádorových ložisek v plicích, tekutiny v hrudní dutině a zvýšeného stavu bránice na pravé straně, které se vyskytuje v případě zvětšení objemu jater. 

Více

Magnetická rezonance

Využívá k vytvoření obrazu magnetické pole. S její pomocí je možno zobrazit struktury v játrech a cévní struktury.

Více

Scintigrafie jater

Jedná se vyšetřovací metodu patřící do spektra nukleární medicíny – obor používající k diagnostice a terapii chorob podání radioaktivních látek (radiofarmak) do těla nemocného. Vyšetření se provádí k určení tvaru, velikosti, struktury a uložení jater. 

Molekulární diagnostika

Umožnuje komplexní vyšetření vlastností Vašeho nádorového onemocnění a případnou individualizaci Vaši léčby dle nejnovějších léčebných možností.

Ultrazvukové vyšetření jater

Nebolestivá metoda, která využívá k vytvoření obrazu vyšetřovaného orgánu ultrazvukové vlny. Vyšetření je možné provádět i v průběhu samotného operačního výkonu na játrech, kdy sondu přikládáme přímo na jejich povrch. 

Více

Výpočetní tomografie

Speciální rentgenové vyšetření, které zobrazí orgán ve vrstvách, upřesňuje rozsah tumoru a jeho vztah k okolním strukturám. Může odhalit metastázy v okolních uzlinách nebo vzdálených orgánech.

Více

Biopsie

Je jednou ze základních metod používaných ke stanovení diagnózy zhoubného onemocnění jater. Pod kontrolou ultrazvuku nebo CT se odebere vzorek tkáně k histologickému vyšetření.  

Více

Angiografie

Angiografické vyšetření zobrazí průtok krve játry a ložisky v jaterní tkáni pomocí kontrastní látky podané katétrem zavedeným do cévního řečiště v oblasti třísla. 


4Jaké jsou možnosti léčby

Den_02_134

Způsob léčby primárního zhoubného nádoru jater závisí především na rozsahu onemocnění, tedy na velikosti nádoru samotného a na postižení dalších struktur. Strategie léčby metastatického postižení jater se odvíjí od strategie pro jednotlivé nádory. Například budeme-li zvažovat možnosti léčby jaterních metastáz nádoru tlustého střeva, bude tato strategie vycházet ze strategie pro léčbu nádorů tlustého střeva. Léčebný přístup volí multidisciplinární tým, který se skládá z odborníků na všechny aspekty nemoci. Během své léčby se setkáte s některými z těchto léčebných možností. 

Chirurgie

Chirurgické odstranění nádoru, resekce jater, nebo transplantace jater jsou hlavní metody léčby. Operovatelnost závisí na velikosti nádoru a dalších parametrech. Pokud pacient splní přísná kritéria, provádí se transplantace jater.

Více

Chemoterapie

Cílem chemoterapie je zničit nádorové buňky pomocí cytostatik. Cytostatika však poškozují i některé zdravé buňky.

Více

Cílená léčba

Zahrnuje moderní léčiva blokující růst a šíření nádoru ovlivněním specifických molekul, jež jsou zapojeny v procesu nádorového bujení.

Více

Podpůrná léčba

Jejím cílem je zvládání nežádoucích účinků a udržení kvality života během náročné léčby. 

Více

Transplantace jater

Pokud pacient splní přísná kritéria, provádí se transplantace jater. Pro případy, kdy je transplantace vhodná, zajištujeme konzultaci ve spolupráci s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno. 

Radioterapie

Cílem ozařování je usmrtit nádorové buňky.

Více

Chemoembolizace

Chemoembolizace je metodou intervenční radiologie. Používá se především k léčbě nádorů jater nebo jaterních metastáz. 

Více

Radiofrekvenční ablace

Radiofrekvenční ablace (RFA) je metoda onkologické terapie založená na tepelných účincích vysokofrekvenčního elektrického proudu na tkáně.

Více


5Edukační materiály

Naše informační a edukační centrum pro Vás, ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných onemocnění jater, připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, v nichž se dozvíte podrobné informace o onemocnění i rady pro období léčby zhoubného nádoru.


Den_09_253

Navštivte Centrum pro nádory jater a žlučových cest

Seznamte se s Centrem pro nádory jater a žlučových cest MOÚ. Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby nabízíme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit s onemocněním jater právě u nás.

Centrum pro nádory jater a žlučových cest

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...