Den_04_189

Nádory ledvin

zpět na výpis

Ledviny jsou párové orgány ležící po obou stranách bederní oblasti. Nejčastějším zhoubným nádorem ledviny je adenokarcinom. Četnost výskytu nádoru na jedné a druhé straně je téměř totožná, výjimečně se nachází na obou stranách současně. Nádor může růst dlouho ohraničeně a deformovat tvar ledviny, poté začíná prorůstat svým pouzdrem do tkáně ledviny a do jejího cévního zásobení. Ročně je hlášeno přes 3100 nádorů ledvin a výskyt neustále stoupá. Nemoc postihuje více muže, nejvíce ve věku mezi 60 a 80 lety. Zvláštní skupinou jsou nádory ledvinné pánvičky, které se vyskytují vzácně, postihují pod 200 osob ročně. 

1Obávám se rakoviny ledvin

Nádor zpočátku nezpůsobuje žádné potíže. Příznaky onemocnění se začínají objevovat v průběhu růstu nádoru. Pokud se u Vás objevila jedna z následujících potíží, nemusí se jednat o zhoubný nádor ledviny, ale měli byste navštívit svého praktického lékaře nebo přímo svého urologa: 

 • krev v moči,
 • tupá bolest v bederní krajině,
 • hmatný útvar v bederní krajině,
 • u mužů rozšíření žil v šourku (varikokéla), 
 • velká únava, nechutenství,
 • noční pocení, teploty,
 • vysoký krevní tlak. 

 

Kromě vzácných dědičných forem, zůstává příčina vzniku tohoto onemocnění nevyjasněna. Existují ale rizikové faktory, které pravděpodobnost onemocnění zvyšují. Patří mezi ně: 

 • kuřáctví,
 • obezita, 
 • vysoký krevní tlak,
 • nedostatek pohybu,
 • výskyt karcinomu ledviny u přímých příbuzných.

Den_07_120

Včas objevená nemoc je dobře léčitelná

Každý dospělý občan České republiky má jednou za dva roky nárok na preventivní prohlídku u praktického lékaře, jejíž součástí je i onkologická prevence. Při výskytu některého z příznaků, navštivte lékaře ihned. V MOÚ nabízíme i komplexní preventivní onkologickou prohlídku.


+420 543 136 136

Komplexní preventivní onkologická prohlídka

Den_08_311

Nikdy není pozdě upravit svůj životní styl

Podle Světové zdravotnické organizace lze každému třetímu onemocnění rakovinou zabránit pouhou úpravou životního stylu. Kuřáctví je hlavním rizikovým faktorem vzniku nádoru ledviny. Přestat kouřit Vám pomohou odborníci v naší Poradně pro odvykání kouření. 


+420 543 134 303

Poradna pro odvykání kouření

Den_09_085

Zjistěte své riziko

Lidé, v jejichž rodině zhoubný nádor ledvin postihl několik příbuzných, mohou požádat o genetické vyšetření u svého lékaře. Pokud bude dědičná dispozice odhalena, budete pravidelně preventivně sledováni, aby se na případné onemocnění přišlo včas. 


+420 543 136 911

Poradna pro zjištění rizika u zdravých


2Mám rakovinu ledvin

Byl Vám diagnostikován zhoubný nádor ledviny? Vaše onemocnění a Váš celkový stav bude nyní komplexně zhodnocen ošetřujícím onkologem specialistou v tzv. Konziliární ambulanci. Zde Vám budou zajištěna další vyšetření a další postup Vaší léčby bude zvážen v multidisciplinárním týmu. 

Jste-li naším pacientem, provedeme Vás diagnostikou, léčbou, ale i podpůrnou péčí na našich pracovištích. Poskytneme celou řadu dalších informací a služeb, které Vám pomohou na cestě nemocí.
Péče a služby

Pokud jste byl/a diagnostikován/a na jiném pracovišti a máte zájem stát se naším pacientem/kou, nebo máte zájem získat „Druhý názor“ na Vaši nemoc, můžete využít tzv. Konziliární ambulanci. Pacienti, kteří žádají Druhý názor, jsou diskutováni v multidisciplinárních týmech, ve kterých odborníci na různé aspekty onemocnění diskutují ten nejlepší postup, který bude na míru „ušitý“ VVám a Vaší nemoci.
Druhý názor


3Jak se rakovina ledvin diagnostikuje

Den_04_184

Vyšetření moči

Nezbytné je vyšetření močového sedimentu, které určí, zda je v moči přítomná krev.  

Více

Rentgenové vyšetření

Bezpečná a bezbolestná diagnostická metoda, jejíž podstatou je průchod a pohlcování rentgenového záření tkáněmi. V případě vyšetření ledvin se provádí kontrastní vyšetření, tzv. vylučovací urografie, kdy se před rentgenovým snímkováním ledvin pacientovi podává kontrastní látka do žíly, kterou pak ledviny vylučují.  

Více

Magnetická rezonance

Využívá k vytvoření obrazu magnetické pole. Provádí se pro zjištění nádorových změn ve vnitřních orgánech. 

Více

Biopsie

Biopsie ledviny je vyšetřovací metoda, pomocí níž lze získat tkáň k histologickému vyšetření. 

Více

Ultrazvuk

Nebolestivá metoda, která pomáhá pomocí ultrazvukových vln rozpoznat patologické struktury. 

Více

Výpočetní tomografie

Speciální rentgenové vyšetření, které zobrazí orgán ve vrstvách. 

Více

Pozitronová emisní tomografie

Nejrizikovější pacienti jsou vyšetřováni pozitronovou emisní tomografii. Pozitronová emisní tomografe je zobrazovací vyšetření umožňující na tomografických řezech sledovat rozložení radiofarmaka ve tkáních, které potřebují více energie (tedy i v nádorech a metastázách).   

Více

Histopatologické vyšetření

Představuje vyšetřovací metodu umožňující definitivní stanovení diagnózy či rozsahu nádorového onemocnění. 

Více


4Jaké jsou možnosti léčby

Den_02_106

Základem terapie je odstranění nádoru během uroonkologické operace. V rámci radioterapie používáme nejmodernější přístroje k zacílení a likvidaci zhoubného bujení. Při použití systémové či lokální léčby máme k dispozici jak cytostatickou léčbu, tak i cílenou léčbu a imunoterapii. Způsob léčby nádoru ledviny závisí především na rozsahu onemocnění, tedy na velikosti nádoru samotného a na postižení dalších struktur. Léčebný přístup volí multidisciplinární tým, který se skládá z odborníků na všechny aspekty nemoci. Během své léčby se setkáte s některými z těchto léčebných možností.

Chirurgie

Základem léčby je chirurgické odstranění nádoru. Odebírá se buď celá ledvina, nebo její postižená část. 

Více

Radioterapie

Cílem ozařování je usmrtit nádorové buňky. V případě pokročilého karcinomu ledviny je cílem zmírnit nebo odstranit potíže způsobené pokročilým onemocněním. 

Více

Imunoterapie

Představuje skupinu léčiv, které mají za úkol pomoci imunitnímu systému rozpoznat a napadnout nádorové buňky. 

Více

Robotická chirurgie

Roboticky asistovaná nefrektomie je minimálně invazivním operačním postupem, který umožňuje šetřit zdravé tkáně a minimalizovat časná i pozdní rizika. 

Více

Cílená léčba

Cílená léčba zahrnuje moderní léčiva blokující růst a šíření nádoru ovlivněním specifických molekul, jež jsou zapojeny v procesu nádorového bujení. 

Více

Podpůrná léčba

Jejím clem je zvládání nežádoucích účinků a udržení kvality života během náročné léčby.

Více


5Edukační materiály

Naše informační a edukační centrum pro Vás, ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných onemocnění ledvin a močových cest, připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, v nichž se dozvíte podrobné informace o onemocnění i rady pro období léčby zhoubného nádoru.


Den_04_131

Navštivte centrum pro nádory ledvin a močových cest

Seznamte se s Centrem pro nádory ledvin a močových cest MOÚ. Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby nabízíme, jakých dosahujeme úspěchů, jak jsou s námi pacienti s onemocněním ledvin a močových cest spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centrum pro nádory ledvin a močových cest

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...