Den_04_182

Nádory prostaty

zpět na výpis

Karcinom prostaty je nejčastějším onkologickým onemocnění mužů v České republice. Každý rok onemocní téměř 8 tisíc mužů a výskyt neustále roste. Incidence karcinomu prostaty stoupá s věkem, před 40 rokem se téměř nevyskytuje, naopak mezi 65 a 75 rokem života je výskyt nejvyšší.

Většinu zhoubných nádorů prostaty tvoří adenokarcinom, který zpravidla vzniká v periferní části žlázy.  Právě proto nemusí, zejména v počátečním stádiu, nemocnému způsobit žádné subjektivní obtíže.

1Obávám se rakoviny prostaty

Pokud se u vás objevila jedna z následujících potíží, nemusí se jednat o zhoubný nádor prostaty, ale měli byste navštívit svého praktického lékaře nebo přímo svého urologa: 

  • nucení na močení, obtížné a časté močení, buzení ze spánku kvůli nutkavému pocitu na močení,
  • pocit nevyprázdnění,
  • močení v malých dávkách,
  • slabý proud moči,
  • vzácněji přítomnost krve v moči.  

Příčina vzniku onemocnění není zcela vyjasněna. Existují ale rizikové faktory, které pravděpodobnost onemocnění zvyšují. Patří mezi ně: 

  • věk, s vyšším věkem riziko stoupá, 
  • vyšší hladiny testosteronu, 
  • genetické faktory.

Den_07_073

Včas objevená nemoc je dobře léčitelná

Každý dospělý občan České republiky má jednou za dva roky nárok na preventivní prohlídku u praktického lékaře, jejíž součástí je i onkologická prevence. Každý muž starší 50 let by měl mít vyšetřenu hladinu PSA včetně vyšetření prostaty přes konečník a měl by chodit na pravidelné preventivní prohlídky. V MOÚ nabízíme komplexní preventivní vyšetření, jehož součástí je i vyšetření prostaty. 


+420 543 136 136

Komplexní preventivní onkologická prohlídka

Den_09_084

Zjistěte své riziko

Pokud ve Vaší rodině postihla rakovina několik příbuzných nebo rakovinou prostaty onemocněli alespoň dva rodinní příslušníci ve věku pod 55 let, objednejte se na genetické vyšetření. Pokud bude prokázáno vysoké riziko, budete pravidelně preventivně sledován, aby se na onemocnění přišlo včas.


+420 543 136 911

Poradna pro zjištění rizika u zdravých


2Mám rakovinu prostaty

Byl Vám diagnostikován zhoubný nádor prostaty? Vaše onemocnění a Váš celkový stav bude nyní komplexně zhodnocen ošetřujícím onkologem specialistou v tzv. Konziliární ambulanci. Zde Vám budou zajištěna další vyšetření a další postup Vaší léčby bude zvážen v multidisciplinárním týmu. 

Jste-li naším pacientem, provedeme Vás diagnostikou, léčbou, ale i podpůrnou péčí na našich pracovištích. Poskytneme celou řadu dalších informací a služeb, které Vám pomohou na cestě nemocí.
Péče a služby

Pokud jste byl/a diagnostikován/a na jiném pracovišti a máte zájem stát se naším pacientem/kou, nebo máte zájem získat „Druhý názor“ na Vaši nemoc, můžete využít tzv. Konziliární ambulanci. Pacienti, kteří žádají Druhý názor, jsou diskutováni v multidisciplinárních týmech, ve kterých odborníci na různé aspekty onemocnění diskutují ten nejlepší postup, který bude na míru „ušitý“ Vám a Vaší nemoci.
Druhý názor


3Jak se rakovina prostaty diagnostikuje

Den_05_093

Magnetická rezonance

Kvalitní vyšetření magnetickou rezonancí je základní diagnostická metoda rakoviny prostaty. Magnetická rezonance využívá k vytvoření obrazu magnetické pole. Provádí se pro zjištění nádorových změn ve vnitřních orgánech. 

Více

Vyšetření krve

Vyšetřením krevního obrazu lze zjistit zvýšenou hladinu prostatického specifického antigenu (PSA), bílkoviny produkované buňkami prostaty. Její hladina však nebývá zvýšená pouze u karcinomu, ale i u benigní hyperplazie nebo u zánětu prostaty. 

Více

Biopsie prostaty

Biopsie prostaty je vyšetřovací metoda, pomocí níž lze získat tkáň prostaty k histologickému vyšetření. 

Více

Pozitronová emisní tomografie

Nejrizikovější pacienti jsou vyšetřováni pozitronovou emisní tomografii. Pozitronová emisní tomografe je zobrazovací vyšetření umožňující na tomografických řezech sledovat rozložení radiofarmaka ve tkáních, které spotřebovávají více energie (tedy i v nádorech a metastázách).   

Více

Ultrazvuk

Nebolestivá metoda, která pomáhá rozpoznat pomocí ultrazvukových vln patologické struktury. V rámci odborného urologického vyšetření je prostata vyšetřena ultrazvukem přes konečník. 

Více

Histopatologické vyšetření

Představuje vyšetřovací metodu umožňující definitivní stanovení diagnózy či rozsahu nádorového onemocnění. 

Více


4Jaké jsou možnosti léčby

Den_06_153

V léčbě karcinomu prostaty jsou jednoznačně preferovány minimálně invazivní postupy. Prioritou je dosažení co nejlepšího onkologického výsledku a zároveň v maximální míře zachování důležitých funkcí. Během své léčby se setkáte s některými z těchto léčebných možností.

Chirurgie

Radikální prostatektomie spočívá v chirurgickém odstranění celé prostaty. 

Více

Radioterapie

Ozařování je významnou a účinnou metodou v léčbě nemocných, kteří mají lokalizovaný karcinom prostat. Cílem ozařování je usmrtit nádorové buňky.

Více

Aktivní sledování

Mezi léčebné metody u pacientů s neagresivním typem onemocnění patří i sledování. Léčba pak může být započata až v případě známek postupu nemoci. 

Robotická chirurgie

Roboticky asistovaná prostatektomie je minimálně invazivní operační postup, který umožňuje v maximální míře zachovat důležité funkce jako jsou udržení moči a potence. 

Více

Hormonální léčba

Zahrnuje léky, jejichž cílem je zablokování vazby pohlavních hormonů na specifické receptory na nádorových buňkách.

Více

Podpůrná léčba

Jejím cílem je zvládání nežádoucích účinků a udržení kvality života během náročné léčby.

Více


5Nejčastější dotazy


6Edukační materiály

Naše informační a edukační centrum pro Vás, ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných onemocnění prostaty, připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, v nichž se dozvíte podrobné informace o onemocnění i rady pro období léčby zhoubného nádoru.


Den_04_150

Navštivte centrum pro nádory prostaty

Seznamte se s Centrem pro zhoubné nádory prostaty MOÚ. Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby nabízíme, jakých dosahujeme úspěchů, jak jsou s námi pacienti s onemocněním prostaty spokojeni.  Zkrátka proč se s tímto onemocněním léčit právě u nás.

Centrum pro zhoubné nádory prostaty

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...