Den_02_123

Nádory mozku a míchy

zpět na výpis

Nádory mozku a míchy, souhrnně centrálního nervového systému, jsou velmi rozmanitou skupinou onemocnění. Dělíme je na primární, které vznikají z buněk mozkové tkáně nebo okolních struktur, a na sekundární nádory, tedy metastázy jiného nádoru, jako jsou například nádory plic, prsu nebo ledvin. Nejčastějšími primárními mozkovými nádory jsou gliomy, které vznikají z buněk podpůrné mozkové tkáně. Gliomy se dělí na gliomy s nízkým stupněm malignity (low-grade gliomy) a gliomy s vysokým stupněm malignity (high-grade gliomy). Dalšími nádory CNS jsou například meningeomy, neurinomy, adenomy, ependymomy a meduloblastomy. 

Primární zhoubné nádory mozku se objevují v každém věku, včetně nejmenších dětí, nejčasteji jsou však tyto nádory diagnostikovány po 60. roce života. Ročně je v České republice nově diagnostikováno kolem 800 osob s primárním mozkovým nádorem. 

1Obávám se rakoviny mozku

Potíže, které může vyvolat nádor mozku, jsou velmi různorodé, a záleží na tom, ve kterém místě a jak rychle nádor roste, a o jaký typ nádoru se jedná. Nejčastěji se může zhoubný nádor centrální nervové soustavy projevit těmito potížemi: 

 • epileptické záchvaty,
 • bolest hlavy,
 • zvracení a nevolnost,
 • porucha chování, 
 • změna osobnosti (neklid až agresivita nebo naopak  pasivita až apatie),
 • poruchy vědomí, 
 • poruchy cítivosti, 
 • poruchy hybnosti,
 • porucha řeči, sluchu nebo zraku,
 • výpadky paměti.

Především u dětských pacientů je část nádorů mozku geneticky podmíněna. Mezi další rizikové faktory, jež jsou stále zkoumány, mohou patřit:  

 • předchozí radioterapie na oblast hlavy (např. u dětí ozářených preventivně na oblast mozku. U akutní leukémie bývá v dospělosti vyšší výskyt astrocytomů),
 • možná expozice chemickým látkám (např. polychlorované bifenyly, ethylnitrozomočovinaa vinylchlorid). Dosud však neexistují jasné vědecké důkazy, které by tuto možnou souvislost podporovaly,
 • genetické mutace, 
 • expozice virům - infekce virem Epstein-Barrové (EBV) zvyšuje riziko lymfomu CNS.

Den_09_079

Zjistěte své riziko

Postihl zhoubný nádor mozku někoho ve vaší rodině? Požádejte o genetické vyšetření. 


+420 543 136 911

Poradna pro zjištění rizika u zdravých

Den_08_311

Nikdy není pozdě upravit svůj životní styl

Přestat kouřit Vám pomohou odborníci v naší Poradně pro odvykání kouření.


+420 543 134 303

Poradna pro odvykání kouření


2Mám rakovinu mozku

Byla Vám diagnostikována rakovina mozku? Vaše onemocnění a Váš celkový stav bude nyní komplexně zhodnocen ošetřujícím onkologem specialistou v tzv. Konziliární ambulanci. Zde Vám budou zajištěna další vyšetření a další postup Vaší léčby bude zvážen v multidisciplinárním týmu. 

Naši pacienti mají přístup ke všem standardním léčebným metodám mozkových nádorů včetně neurochirurgických výkonů ve spolupráci s brněnskými fakultními nemocnicemi.

Jste-li náš pacient, provedeme Vás diagnostikou, léčbou, ale i podpůrnou péčí.
Péče a služby

Pokud jste byl/a diagnostikován/a na jiném pracovišti a máte zájem stát se naším pacientem/kou, nebo máte zájem získat „Druhý názor“ na Vaši nemoc, můžete využít tzv. Konziliární ambulanci. Pacienti, kteří žádají Druhý názor, jsou diskutováni v multidisciplinárních týmech, ve kterých odborníci na různé aspekty onemocnění diskutují ten nejlepší postup, který bude na míru „ušitý“ Vám a Vaší nemoci.
Druhý názor


3Jak se rakovina mozku diagnostikuje

Den_04_204

Výpočetní tomografie

Speciální rentgenové vyšetření, které zobrazí orgán ve vrstvách, upřesňuje rozsah tumoru a jeho vztah k okolním strukturám. Může odhalit metastázy v okolních uzlinách nebo vzdálených orgánech.

Více

Pozitronová emisní tomografie

Zobrazovací vyšetření umožňující na tomografických řezech sledovat rozložení radiofarmaka ve tkáních, které spotřebovávají více energie (tedy i v nádorech a metastázách).   

Více

Magnetická rezonance

Využívá k vytvoření obrazu magnetické pole. Provádí se pro zjištění nádorových změn ve vnitřních orgánech. 

Více

Biopsie a histopatologické vyšetření

Pro potvrzení diagnózy mozkového nádoru se provádí biopsie, odběr podezřelé mozkové tkáně, a její vyšetření patologem pod mikroskopem.

Více


4Jaké jsou možnosti léčby

Den_06_368

Způsob léčby zhoubného mozkového nádoru závisí především na rozsahu onemocnění, tedy na velikosti nádoru, histologickém typu, postižení dalších struktur, příznacích onemocnění, celkovém stavu pacienta, jeho věku a přidružených onemocněních. Léčebný přístup volí multidisciplinární tým, který se skládá z odborníků na všechny aspekty nemoci. Během své léčby se setkáte s některými z těchto léčebných možností.

Chirurgie

Cílem neurochirurga je kompletní odstranění nádoru. Problémem většiny zhoubných mozkových nádorů je však jejich umístění v blízkosti důležitých nervových struktur a drah, a často neohraničený růst do okolní zdravé tkáně. Proto nelze vždy odstranit celý nádor.  

Více

Chemoterapie

Cílem chemoterapie je zničit nádorové buňky pomocí cytostatik. Chemoterapie má významný efekt pouze u některých mozkových nádorů, u většiny nádorů je doplňkovou metodou. Převážně je využívána u recidivujících nádorů po vyčerpání možností operace nebo ozařování. Lze ji ale také využít v kombinaci s radioterapií jako pooperační léčbu, a to ke snížení rizika návratu nádoru mozku. Účinnost chemoterapie je také limitována její průchodností přes hematoencephalickou bariéru.

Více

Radioterapie

Cílem ozařování je usmrtit nádorové buňky. Léčba zářením může být použita jako doplňková metoda po operačním výkonu nebo jako hlavní, kdy operační výkon není z nějakého důvodu vhodný. 

Více

Podpůrná léčba

Jejím cílem je zvládání nežádoucích účinků a udržení kvality života během náročné léčby. 

Více


5Edukační materiály

Naše informační a edukační centrum pro Vás, ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných onemocnění mozku a míchy, připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, v nichž se dozvíte podrobné informace o onemocnění i rady pro období léčby zhoubného nádoru.


Den_03_151

Navštivte Centrum pro nádory mozku a míchy

Seznamte se s Centrem pro nádory mozku a míchy MOÚ. Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby nabízíme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se s onemocněním mozku a míchy léčit právě u nás.

Centrum pro nádory mozku a míchy

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...