Den_07_074

Nádory varlete

zpět na výpis

Zhoubné nádory varlat vznikají ze zárodečných (germinálních) buněk varlete. Jsou nejčastějším nádorovým onemocněním mladších mužů ve věku 20 až 40 let. Germinální nádory se podle histologie dělí na seminomy a neseminomy. Obě  skupiny  nádorů  se  vyskytují  přibližně  ve  stejné  míře, neseminomy mají horší prognózu a tendenci k agresivnějšímu chování. 

Ročně je v České republice hlášeno téměř 500 nových případů tohoto onemocnění. Vyšší koncentrace pacientů s rakovinou varlete v MOÚ nám umožnuje dosáhnout mimořádnou úroveň odborných znalostí a zkušeností, a tedy i vyšší šanci na úspěšnou léčbu

1Obávám se rakoviny varlat

Pokud se u vás objevila jedna z následujících změn, je potřeba nechat se vyšetřit odborníkem:

  • každá změna objemu varlete (zmenšení nebo zvětšení),
  • změny na povrchu varlete (bulky, hrbolky, jiné nerovnosti),
  • zatvrdnutí varlete,
  • tlak nebo bolest ve varleti a okolí,
  • pocit napětí, citlivost a zvětšení prsních žláz.

Zhoubný nádor varlete častěji postihuje muže, kteří:

  • v dětství trpěli kryptorchismem (nesestouplé varle) a to včetně těch, jejichž kryptorchismus byl upraven,
  • již prodělali nádor varlete a mají tak i vyšší riziko vzniku nádoru v druhostranném varleti.

Den_07_073

Včas objevená nemoc je dobře léčitelná

Nejdůležitější prevencí je pravidelné samovyšetřování varlat, kterým lze nádor včas diagnostikovat, a tím podstatně zvýšit šanci na úplné vyléčení. U chlapců s nesestouplým varletem je důležité toto varle chirurgicky stáhnout do šourku co nejdříve. Vyšetření varlat je součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. V rámci preventivní prohlídky v MOÚ provádíme i vyšetření varlat ultrazvukem.


+420 543 136 136

Preventivní prohlídka

Den_07_066

Zjistěte své riziko

Muži, kteří mají v rodině výskyt nádorů varlat, mohou požadovat genetické vyšetření u svého lékaře. Pokud bude dědičná dispozice odhalena, budete důkladněji preventivně sledován, aby se na onemocnění přišlo včas. 


+420 543 136 911

Poradna pro zjištění rizika u zdravých


2Mám rakovinu varlat

Byl Vám diagnostikován zhoubný nádor varlete a stojíte na začátku cesty, která přináší nejistoty? Čekají Vás další vyšetření k ozřejmění rozsahu nemoci, operace, popřípadě další léčba. Snažte se přistupovat ke všemu, co se bude dále dít s důvěrou, ptejte se na všechno, čemu nerozumíte. Jste-li naším pacientem, provedeme Vás diagnostikou, léčbou, ale i podpůrnou péčí na našich pracovištích. Poskytneme celou řadu dalších informací a služeb, které Vám pomohou na cestě nemocí.
Péče a služby

Pokud jste byl diagnostikován na jiném pracovišti a máte zájem stát se naším pacientem nebo máte zájem získat „Druhý názor“ na Vaši nemoc, můžete využít tzv. Konziliární ambulanci. Pacienti, kteří žádají Druhý názor, jsou diskutováni v multidisciplinárních týmech, ve kterých odborníci na různé aspekty onemocnění diskutují ten nejlepší postup, který bude na míru „ušitý“ Vám a Vaší nemoci.
Druhý názor


3Jak se nemoc diagnostikuje

Den_08_189

Ultrazvuk

Nebolestivá metoda, která pomáhá rozpoznat pomocí ultrazvukových vln patologické struktury ve varleti.

Více

Genetické testování

Zjišťuje pravděpodobnost onemocnění a existenci genetických faktorů výskytu zhoubných nádorů v rodině.

Více

Laboratorní vyšetření

Ultrazvukové vyšetření je doplněno rozborem krve a moče.

Více

Výpočetní tomografie

Speciální rentgenové vyšetření, které  zobrazí orgán ve vrstvách. Slouží pro posouzení postižení regionálních lymfatických uzlin, a při podezření na metastatické postižení vzdálených orgánů (játra, plíce, mozek apod.). 

Více


4Jaké jsou možnosti léčby

Den_06_348

Nádory varlat dobře reagují na léčbu. Vždy se snažíme o odstranění nádorem postiženého varlete (orchidektomii) a doplnění o další léčebné postupy dle klinického stádia a typu rakoviny. Každý nádor, tak jako každý pacient, je jedinečný a vyžaduje jedinečný přístup. Tento přístup volí multidisciplinární tým, který se skládá z odborníků na všechny aspekty nemoci. Během své léčby se setkáte s některými z těchto léčebných možností.

Chirurgie

Základním výkonem je chirurgické odstranění postiženého varlete (orchiektomie). Výkon se provádí výhradně z oblasti třísla, nikoli přes šourek.

Více

Radioterapie

Radiační léčba se může využívat jak u seminomů tak i u neseminomů. Více citlivé na terapii zářením jsou seminomy, u nichž lze radiační terapii využít u nízkých stádií nemoci na oblast spádových lymfatických uzlin jako alternativu chemoterapie.

Více

Chemoterapie

Nádory varlat jsou na chemoterapii vysoce citlivé. I v pokročilých stádiích nemoci lze pacienta úplně vyléčit. V léčbě se používá kombinace cytostatik.

Více

Podpůrná léčba

Jejím clem je zvládání nežádoucích účinků a udržení kvality života během náročné léčby.

Více


5Nejčastější dotazy


6Edukační materiály

Naše informační a edukační centrum pro Vás, ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných onemocnění varlat, připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, v nichž se dozvíte podrobné informace o onemocnění i rady pro období léčby zhoubného nádoru.


Den_04_182

Navštivte centrum pro nádory varlat

Seznamte se s Centrem pro zhoubné nádory varlat MOÚ. Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby nabízíme, jakých dosahujeme úspěchů, jak jsou s námi pacienti s onemocněním varlat spokojeni, zkrátka proč se léčit s rakovinou varlat právě u nás. 

Centrum pro zhoubné nádory varlat

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...