Den_05_297

Nádory děložního hrdla

zpět na výpis

Zhoubné nádory děložního hrdla, neboli děložního čípku (cervixu), vznikají z dlaždicového epitelu sliznice děložního hrdla. Vzniku onemocnění předchází předrakovinné změny označované jako prekancerózy. Dlouhá léta u nás bylo s tímto onemocněním diagnostikováno přes tisíc žen ročně.

V posledních letech výskyt klesá, v roce 2018 bylo diagnostikováno 734 žen. Příčinou rakoviny děložního hrdla je ve více než 99 % dlouhotrvající a mnoho let přetrvávající infekce lidským papilomavirem (HPV). Toto onemocnění má účinnou prevenci v podobě vakcinace proti HPV a také propracovaný systém včasného odhalení nemoci v podobě screeningového programu a testování HPV. Výskyt tohoto nádoru stoupá již po 30. roce života. MOÚ nabízí všechny moderní metody diagnostiky a léčby zhoubných nádorů děložního hrdla a dosahuje v léčbě výborné výsledky.

1Obávám se rakoviny děložního hrdla

Přednádorová ani časná stadia karcinomů děložního hrdla nemají příznaky, které by ženu upozornily, že je něco v nepořádku. Právě proto je velice důležité, aby se žena pravidelně účastnila gynekologické prevence.

Pokud se u vás objevila jedna z následujících změn, nemusí se jednat o zhoubný nádor děložního hrdla, ale je potřeba se nechat vyšetřit odborníkem:

  • vodnatý až krvavý výtok,
  • nepravidelné děložní krvácení,
  • krvácení po pohlavním styku,
  • bolesti podbřišku,
  • potíže při močení.

Zhoubný nádor děložního hrdla je způsoben dlouhodobou infekcí lidským papilomavirem (HPV), jedná se o sexuálně přenosné onemocnění. Z toho vyplývají i rizikové faktory: 

  • nejvíce náchylné k infekci jsou mladé dívky,
  • mají-li ženy dva a více partnerů, do 30 let věku se s infekcí setká 75 - 80 % žen. S většinou těchto infekcí si poradí imunitní systém ženy sám. Pouze u malé části se z infekce vyvine přednádorový stav (2 -4 %), pouze u zlomku změna pokračuje ve zhoubný nádor.
  • větší pravděpodobnost infekce virem HPV mají dívky a ženy, které častěji střídají partnery,
  • kouření a poruchy imunity jsou faktory, které virům pomáhají přetrvat v epitelu děložního hrdla.

Den_05_269

Včas objevená nemoc je dobře léčitelná

V České republice existuje celonárodní program screeningu nádorů děložního hrdla, jehož cílem je nemoc vyhledat v úplném začátku, ještě dříve, než žena zaznamená příznaky nemoci. Základem je každoroční preventivní gynekologická prohlídka, hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Součástí prohlídky je i cytologické vyšetření buněk ze stěru děložního hrdla a u žen mezi 34 a 45 rokem nově také provedení HPV testu, který odhalí virovou infekci lidským papilomavirem. Ženy, které neodpovídají této věkové hranici, si mohou HPV testování uhradit samy.


+420 543 135 404

Komplexní preventivní onkologická prohlídka

Nádorům děložního hrdla lze předcházet

Základem prevence nádorů děložního hrdla je účast na každoroční gynekologické prevenci, testování HPV u žen a očkování proti HPV u dívek a žen, ale také u chlapců a mužů.
 

Den_07_015

Nechte se očkovat

Očkování proti HPV je ze zákona o veřejném zdravotním pojištění hrazeno dívkám a chlapcům mezi 13. a 14. rokem. Starším dívkám a ženám pak některé zdravotní pojišťovny poskytují příspěvek na očkování. 


Jak předcházet rakovině

Primární prevence


2Mám rakovinu děložního hrdla

Byl Vám diagnostikován zhoubný nádor děložního hrdla a stojíte na začátku cesty, která přináší mnoho nejistot? Snažte se přistupovat ke všemu, co se bude dále dít s důvěrou, ptejte se na všechno, čemu nerozumíte a najděte si čas i sama na sebe. Jste-li naší pacientkou, Vaše cesta začíná na konziliární onkogynekologické ambulanci. Dále Vás provedeme diagnostikou, léčbou, ale i podpůrnou péčí na našich pracovištích. Poradíme Vám, jak se stravovat, zprostředkujeme psychologickou pomoc a poskytneme celou řadu dalších informací a služeb, které Vám pomohou na cestě nemocí. 
Péče a služby

Pokud jste byla diagnostikována na jiném pracovišti a máte zájem stát se naší pacientkou nebo máte zájem získat „Druhý názor“ na Vaši nemoc, můžete využít tzv. Konziliární ambulanci. Pacienti, kteří žádají Druhý názor, jsou diskutováni v multidisciplinárních týmech, ve kterých odborníci na různé aspekty onemocnění diskutují ten nejlepší postup, který bude na míru „ušitý“ Vám a Vaší nemoci.
Druhý názor


3Jak se rakovina děložního hrdla diagnostikuje

Den_08_152

Gynekologické vyšetření

Součástí gynekologického vyšetření je vyšetření v zrcadlech, pohmatové vyšetření a ultrazvukové vyšetření. Lékař odebírá materiál na cytologické nebo bakteriologické vyšetření.   

Více

Testování HPV

Novou metodou, která zvyšuje spolehlivost záchytu závažných změn je test na přítomnost onkogenních papilomavirů (HPV). Testování má význam provádět až po 30 roce života.

Výpočetní tomografie 

Speciální rentgenové vyšetření, které zobrazí orgán ve vrstvách.

Více

Scintigrafie skeletu

Vyšetření kostí sloužící k vyloučení přítomnosti metastáz. 

Více

Cytologie

Základní metodou detekce nádoru je odběr cytologie (stěr buněk z povrchu a kanálu hrdla). Pod mikroskopem se provede hodnocení v cytologické laboratoři.

Více

Ultrazvuk

Využívá k vytvoření obrazu orgánu malé pánve ultrazvukové vlny. V MOÚ používáme nejmodernější specializované gynekologické ultrazvukové přístroje.

Více

Magnetická rezonance

Využívá k vytvoření obrazu orgánu magnetické pole.

Více

Pozitronová emisní tomografie

Pozitronová emisní tomografe je zobrazovací vyšetření umožňující na tomografických řezech sledovat rozložení radiofarmaka v těle pacienta. 

Více


4Jaké jsou možnosti léčby

Den_07_280

Přístup k léčbě každé jednotlivé pacientky s nádorem děložního hrdla volí multidisciplinární tým, který se skládá z odborníků na všechny aspekty nemoci. Během své léčby se setkáte s některými z těchto léčebných možností.

Chirurgie

Cílem operace je kompletní odstranění nádoru. Operujeme jak otevřeným laparotomickým přístupem, tak laparoskopicky a roboticky.

Více

Chemoterapie

Cílem chemoterapie je zničit nádorové buňky pomocí cytostatik. Cytostatika však poškozují i některé zdravé buňky.

Více

Podpůrná léčba

Jejím cílem je zvládání nežádoucích účinků a udržení kvality života během náročné léčby.

Více

Radioterapie a chemoradioterapie

Cílem ozařování je usmrtit nádorové buňky. Rozlišujeme zevní ozáření pánve (teleradioterapie) a ozařování přímo v ložisku nádoru (brachyradioterapie).

Více

Cílená léčba

Zahrnuje moderní léčiva blokující růst a šíření nádoru ovlivněním specifických molekul, jež jsou zapojeny v procesu nádorového bujení.

Více


5Edukační materiály

Naše informační a edukační centrum pro Vás, ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných onemocnění děložního hrdla, připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, v nichž se dozvíte podrobné informace o onemocnění i rady pro období léčby zhoubného nádoru.


Den_05_263

Navštivte centrum pro nádory dělohy, děložního hrdla a zevního genitálu

Seznamte se s Centrem pro nádory dělohy, děložního hrdla a zevního genitálu MOÚ. Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby nabízíme, jakých dosahujeme úspěchů, jak jsou s námi pacientky spokojeny. Zkrátka proč se léčit s touto nemocí právě u nás. 

Centrum pro nádory dělohy, děložního hrdla a zevního genitálu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...