Den_04_101

Nádory neznámého původu

zpět na výpis

Nádory neznámého původu (neznámé primární lokalizace, neznámého origa) jsou zařazeny do kategorie histologicky potvrzených případů metastatického nádorového onemocnění, u nichž se nepodařilo zjistit místo původu vzniku. Tvoří přibližně 1 - 2 % z nově diagnostikovaných zhoubných nádorů, v Česku se jedná o zhruba 800 pacientů ročně. Jejich výskyt klesá s rozvojem diagnostických metod, a to jak zobrazovacích, tak zejména v posunu v oblasti imunohistochemie a molekulární genetiky.

1Obávám se rakoviny

Nádory neznámého původu se mohou objevit kdekoliv, stejně tak se mohou velmi lišit i příznaky u jednotlivých pacientů. Příznaky se obvykle objevují tam, kam rakovina nejčastěji metastazuje, tedy v játrech, plicích, kostech nebo v lymfatických uzlinách.

Máte-li některý z níže uvedených příznaků, nemusí to znamenat zhoubné onemocnění, ale mě-li byste se poradit se svým praktickým lékařem. V případě nádorů neznámého původu, můžete zaznamenat následující potíže:   

 • dlouhodobá bolest v určité oblasti těla, 
 • nechutenství a váhový úbytek, 
 • slabost,
 • kašel nebo chrapot, který nezmizí, 
 • hmatný útvar v kterékoli části těla,
 • změny ve vyprazdňování střev nebo močového měchýře,
 • neobvyklé krvácení nebo výtok, 
 • opakující se horečka nebo noční pocení,
 • žilní trombóza.

Vzhledem k tomu, že nádory neznámé primární lokalizace mohou být téměř jakýmkoli typem primární rakoviny, jsou rizikové faktory shodné pro všechny typy zhoubných nádorů. Riziko výskytu nádorů primární lokalizace je zvýšeno u osob, které:

 • jsou staršího věku. Nádory neznámého původu jsou poprvé diagnostikovány kolem 50. roku věku a riziko roste úměrně s věkem, 
 • jsou kuřáci, 
 • jsou příliš intenzivně vystaveni slunečnímu záření,
 • jsou vystaveni většímu množství radiačního záření,
 • jsou vystaveni vlivu průmyslových chemických látek,
 • nedodržují zdravou výživu,
 • mají nedostatek pohybu.

Den_07_063

Choďte na preventivní prohlídky

Každý dospělý občan České republiky má jednou za dva roky nárok na preventivní prohlídku u praktického lékaře, jejíž součástí je i onkologická prevence. Při výskytu některého z příznaků, navštivte lékaře ihned. V MOÚ nabízíme i komplexní preventivní onkologickou prohlídku.


+420 543 135 404

Komplexní preventivní onkologická prohlídka

Nikdy není pozdě upravit svůj životní styl

Podle Světové zdravotnické organizace lze každému třetímu rakovinovému onemocnění zabránit pouhou úpravou životního stylu.


Jak předcházet rakovině

Primární prevence


2Mám nádor neznámého původu

Byl Vám diagnostikován nádor, ale není známa jeho primární lokalizace? Vaše onemocnění a Váš celkový stav bude nyní komplexně zhodnocen ošetřujícím onkologem specialistou v tzv. Konziliární ambulanci. Zde Vám budou zajištěna další vyšetření a další postup Vaší léčby bude zvážen v multidisciplinárním týmu. 

Jste-li náš pacient, provedeme Vás diagnostikou, léčbou, ale i podpůrnou péčí.
Péče a služby

Pokud jste byl/a diagnostikován/a na jiném pracovišti a máte zájem stát se naším pacientem/kou, nebo máte zájem získat „Druhý názor“ na Vaši nemoc, můžete využít tzv. Konziliární ambulanci. Pacienti, kteří žádají Druhý názor, jsou diskutováni v multidisciplinárních týmech, ve kterých odborníci na různé aspekty onemocnění diskutují ten nejlepší postup, který bude na míru „ušitý“ Vám a Vaší nemoci.
Druhý názor


3Jak se nádory neznámého původu diagnostikují

Den_05_208

MOÚ disponuje všemi důležitými vyšetřovacími metodami, které jsou pro diagnostiku a léčbu nádorů včetně nádorů neznámého původu třeba, a to jak radiologickými, tak imunohistochemickými a molekulárně diagnostickými. Cílem diagnostiky je nejen zjištění rozsahu nádorového onemocnění, ale také nalezení primárního nádoru, ze kterého metastázy vznikly. Teprve pokud se ani podrobným vyšetřením nepodaří primární nádor prokázat, je diagnóza uzavřena jako nádor neznámého původu.

Základní klinické vyšetření

Lékař stanoví osobní, rodinnou a pracovní anamnézu, která pomůže nasměrovat další vyšetření a provede důkladné fyzikální vyšetření.  

Více

Vyšetření moči

Může dodat potřebné informace, vedoucí k odhalení primárního nádoru.  

Více

Výpočetní tomografie

Speciální rentgenové vyšetření břicha a hrudníku zobrazí orgány ve vrstvách, odhaluje metastázy v uzlinách nebo orgánech, a může tak pomoci odhalit i primární ložisko nádoru. 

Více

Magnetická rezonance

Využívá k vytvoření obrazu magnetické pole. Provádí se pro zjištění nádorových změn ve vnitřních orgánech. 

Více

Mamografie

Bezpečný rentgen prsu s velice nízkou dávkou záření. U žen by měla být mamografie součástí doplňujících zobrazovacích metod, a to z toho důvodu, že se jedná o nejčastější nádor u žen.   

Více

Histopatologické vyšetření

Vyšetření bioptického vzorku potvrdí či upřesní klinickou diagnózu a stanoví řadu charakteristik tkáně, které jsou potřebné k rozhodnutí o optimální léčbě. Pečlivé vyhodnocení a testování nádorové tkáně odstraněné během biopsie může někdy poskytnout informace o tom, kde nádor začal.

Více

Vyšetření krve

Může pomoci najít nádorové markery a proteiny, které mohou pomoci určit, kde rakovina začala. U mužů by součástí mělo být i vyšetření prostatického specifického antigenu (PSA), jehož vyšší hladina by mohla identifikovat prostatu jako místo vzniku primárního nádoru.

Více

Rentgenové vyšetření

Bezpečná a bezbolestná diagnostická metoda, jejíž podstatou je průchod a pohlcování rentgenového záření tkáněmi.

Více

Pozitronová emisní tomografie

Zobrazovací vyšetření umožňující na tomografických řezech sledovat rozložení radiofarmaka ve tkáních, které spotřebovávají více energie (tedy i v nádorech a metastázách).   

Více

Endoskopické vyšetření

Vyšetření vnitřních orgánů zrakem s využitím optických přístrojů (endoskopů), které jsou zavedeny do vyšetřovaného orgánu nebo do jeho blízkosti. Může být vhodné provedení různých endoskopických vyšetření zažívacího traktu (gastroskopie, kolonoskopie), plic (bronchoskopie), ale i dalších orgánů. 

Více

Biopsie

Pro potvrzení diagnózy se provádí odběr malého vzorku tkáně k vyšetření patologem pod mikroskopem. 

Více

Molekulární testování

V případě nádorů neznámého původu se provádí i vyšetření, které zkoumá aktivitu specifických genů v nádoru, na základě čehož lze lépe objasnit, které z nich se podílí na jeho růstu a chování.


4Jaké jsou možnosti léčby nádorů neznámého původu

Den_02_101

Způsob léčby nádorů, u nichž se nepodařilo zjistit, kde v těle vznikly, závisí především na typu nádoru, rozsahu metastáz onemocnění, příznacích onemocnění, celkovém stavu pacienta, jeho věku a jeho přání a přidružených onemocnění. Léčebný přístup volí multidisciplinární tým, který se skládá z odborníků na všechny aspekty nemoci. Během své léčby se setkáte s některými z těchto léčebných možností:

Chemoterapie

Cílem chemoterapie je zničit nádorové buňky pomocí cytostatik. Cytostatika však poškozují i některé zdravé buňky. Pokud je léčba úspěšná, může dojít k zmenšení metastáz nebo vzácněji k jejich úplnému vymizení.

Více

Chirurgie

Chirurgická léčba může být vhodná v případě postižení jen jedné lokalizace. 

Více

Hormonální terapie

Zahrnuje léky, jejichž cílem je zablokování vazby pohlavních hormonů na specifické receptory na nádorových buňkách.

Více

Radioterapie

Léčba ozařováním, k léčbě nádorů se využívá ionizující záření, jejím cílem je zničit nádorové buňky. 

Více

Cílená léčba

Cílená léčba zahrnuje moderní léčiva blokující růst a šíření nádoru ovlivněním specifických molekul, jež jsou zapojeny v procesu nádorového bujení. Které to jsou, pomáhá zjistit molekulárního testování. 

Více

Podpůrná léčba

Jejím cílem je zvládání nežádoucích účinků a udržení kvality života během náročné léčby. 

Více


5Edukační materiály

Naše informační a edukační centrum pro Vás, ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných onemocnění, připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, v nichž se dozvíte podrobné informace o onemocnění i rady pro období léčby zhoubného nádoru.


Den_07_281

Navštivte Centrum pro nádory neznámého původu a jiné vzácné malignity

Seznamte se s Centrem pro nádory neznámého původu a jiné vzácné malignity MOÚ. Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby nabízíme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás. 

Centrum pro nádory neznámého původu a jiné vzácné malignity

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...