Den_06_437

Nádory hlavy a krku

zpět na výpis

Nádory hlavy a krku jsou velmi rozmanitou skupinou onemocnění. Řadí se mezi ně nádory horního dýchacího traktu, polykacích cest, slinných žláz. Dále také nádory vyrůstající z kůže, cév a dalších tkání. Nádory mohou postihnout rty, dutinu ústní, nos, vedlejší nosní dutiny, hltan, hrtan, slinné žlázy a místní lymfatickou tkáň. Do skupiny nádorů hlavy a krku jsou řazeny i nádory v oblasti ucha a očnice.

Ročně je v České republice nově diagnostikováno  kolem 1800 nádorů hlavy a krku, přičemž u mužů je výskyt více než dvojnásobný v porovnání se ženami. Nejvyšší výskyt nádorů hlavy a krku je ve věku 55 až 74 let.

1Obávám se rakoviny hlavy a krku

Potíže, které mohou vyvolat nádory hlavy a krku, jsou velmi různorodé a liší dle lokalizace a druhu nádoru. Nádory hlavy a krku mohou zůstat dlouhou dobu bez příznaků nebo napodobovat běžná zánětlivá onemocnění. Níže uvádíme potíže, kterými se může projevit nádor u některých diagnóz v oblasti hlavy a krku.  

Nádory nosu, nosohltanu a vedlejších nosních dutin:

 • zhoršená nosní průchodnost nebo výrazná sekrece z nosu (někdy s příměsí krve), 
 • příznaky se týkají jen jedné nosní dírky, 
 • huhňavost,
 • zápach z nosu, 
 • porucha čichu,
 • bolest hlavy,
 • jednostranná porucha sluchu a bolest jednoho ucha,
 • zduření na krku, 
 • zduření v obličeji,
 • obrna hlavových nervů, 
 • zhoršení zraku a dvojité vidění.

Nádory dutiny ústní, hltanu a jazyka:

 • pocit cizího tělesa v krku či ústech,
 • krvácení,
 • povrchová, slizniční nehojící se léze, 
 • přetrvávající bílý povlak na jazyku, nehojící se vřed, 
 • zápach z úst, 
 • nemožnost řádně usadit doposud funkční zubní náhradu, 
 • bolesti v souvislosti se zubní náhradou, 
 • ztížené nebo bolestivé polykání, 
 • zvětšení krčních uzlin,
 • potíže s mluvením, 
 • postižení lícního nervu, např. pokles ústního koutku. 

Nádory hrtanu:

 • přetrvávající chrapot,
 • pocit cizího tělesa v krku,
 • bolesti v oblasti krku,
 • polykací obtíže,
 • dušnost,
 • zduření krku.

Nádory hlasivek:

 • přetrvávající chrapot.

Nádory slinných žláz:

 • nebolestivé zduření v oblasti slinné žlázy (příušní, podjazyková a čelistní),
 • bolestivost při slinění, 
 • později bolest a postižení lícního nervu, např. pokles ústního koutku. 

Vznik zhoubných nádorů v oblasti hlavy a krku může být způsoben nejrůznějšími příčinami, od genetických, přes vlivy životního prostředí až po životní styl. Mezi rizikové faktory patří:

 • kouření a konzumace tvrdého alkoholu, přičemž nejrizikovější je kombinace obojího, 
 • dráždění sliznice jazyka zubními implantáty, protézami, ostrou zubní výplní,
 • rizikovým faktorem je také nákaza lidským papilomavirem (HPV) a virem Epstein-Barrové,
 • nedostatečná zubní hygiena,
 • špatná výživa,
 • předchozí radioaktivní záření na oblast hlavy a krku,
 • užívání marihuany, 
 • chemické látky, např. nikl, chrom, olovo, azbest, fluor, arzén, uhlovodíky v sazích, dehtu a průmyslových olejích.

Den_07_063

Choďte na preventivní prohlídky

Každý dospělý občan České republiky má jednou za dva roky nárok na preventivní prohlídku u praktického lékaře, jejíž součástí je i onkologická prevence. Při výskytu některého z příznaků, navštivte lékaře ihned. V MOÚ nabízíme i komplexní preventivní onkologickou prohlídku.


+420 543 135 404

Komplexní preventivní onkologická prohlídka

Nechte se očkovat

Účinnou ochranou proti lidskému papilomaviru (HPV), který způsobuje nádory hlavy a krku, ale také rakovinu děložního hrdla u žen a nádory genitálií u obou pohlaví, je očkování proti HPV.   


Prevence

Jak předcházet rakovině

Den_08_318

Nikdy není pozdě upravit svůj životní styl

Podle Světové zdravotnické organizace lze každému třetímu rakovinovému onemocnění zabránit pouhou úpravou životního stylu.


Jak předcházet rakovině

Primární prevence


2Mám rakovinu hlavy a krku

Byla Vám diagnostikována rakovina hlavy a krku? Vaše onemocnění a Váš celkový stav bude nyní komplexně zhodnocen ošetřujícím onkologem specialistou v tzv. Konziliární ambulanci. Zde Vám budou zajištěna další vyšetření a další postup Vaší léčby bude zvážen v multidisciplinárním týmu. 

Naši pacienti mají přístup ke všem standardním léčebným metodám, spolupracujeme s ORL a stomatochirurgickými pracovišti brněnských Fakultních nemocnic. 

Jste-li náš pacient, provedeme Vás diagnostikou, léčbou, ale i podpůrnou péčí.
Péče a služby

Pokud jste byl/a diagnostikován/a na jiném pracovišti a máte zájem stát se naším pacientem/kou, nebo máte zájem získat „Druhý názor“ na Vaši nemoc, můžete využít tzv. Konziliární ambulanci. Pacienti, kteří žádají Druhý názor, jsou diskutováni v multidisciplinárních týmech, ve kterých odborníci na různé aspekty onemocnění diskutují ten nejlepší postup, který bude na míru „ušitý“ Vám a Vaší nemoci.
Druhý názor


3Jak se rakovina hlavy a krku diagnostikuje

Den_04_204

Endoskopické vyšetření

Řada nádorů v oblasti hlavy a krku je přístupná k vyšetření s využitím optických přístrojů (endoskopů), které jsou zavedeny do vyšetřovaného orgánu nebo do jeho blízkosti.

Více

Výpočetní tomografie

Speciální rentgenové vyšetření, které zobrazí orgán ve vrstvách, upřesňuje rozsah tumoru a jeho vztah k okolním strukturám. Může odhalit metastázy v okolních uzlinách nebo vzdálených orgánech.

Více

Pozitronová emisní tomografie

Pozitronová emisní tomografie je zobrazovací vyšetření umožňující na tomografických řezech sledovat rozložení radiofarmaka ve tkáních, které spotřebovávají více energie (tedy i v nádorech a metastázách).   

Více

Testování HPV

Novou metodou, která zvyšuje spolehlivost záchytu závažných změn je test na přítomnost onkogenních papilomavirů (HPV).

Ultrazvukové vyšetření

Nebolestivá metoda, která využívá k vytvoření obrazu vyšetřovaného orgánu ultrazvukové vlny.

Více

Magnetická rezonance

Využívá k vytvoření obrazu magnetické pole. Provádí se pro zjištění nádorových změn ve vnitřních orgánech. 

Více

Biopsie a histopatologické vyšetření

Pro potvrzení diagnózy se provádí biopsie (odběr podezřelé tkáně) a její vyšetření patologem pod mikroskopem.

Více

Molekulární testování

Zkoumá aktivitu specifických genů v nádoru, na základě čehož lze lépe objasnit, které z nich se podílí na jeho růstu a chování.


4Jaké jsou možnosti léčby rakoviny hlavy a krku

Den_06_368

Způsob léčby zhoubných nádorů v oblasti hlavy a krku závisí především na rozsahu onemocnění, tedy na velikosti nádoru, histologickém typu, postižení dalších struktur, příznacích onemocnění, celkovém stavu pacienta, jeho věku a přidružených onemocnění. Léčebný přístup volí multidisciplinární tým, který se skládá z odborníků na všechny aspekty nemoci. Během své léčby se setkáte s některými z těchto léčebných možností.

Chirurgie

Chirurgické odstranění nádoru je u většiny nádorů hlavy a krku léčbou první volby. Cílem chirurga je kompletní odstranění nádoru. 

Více

Radioterapie

Cílem ozařování je usmrtit nádorové buňky. Léčba zářením v oblasti hlavy a krku může být použita jako hlavní kurativní léčebná metoda i jako doplňková léčba po chirurgickém výkonu.   

Více

Cílená léčba

Cílená léčba zahrnuje moderní léčiva blokující růst a šíření nádoru ovlivněním specifických molekul, jež jsou zapojeny v procesu nádorového bujení.

Více

Podpůrná léčba

Jejím cílem je zvládání nežádoucích účinků a udržení kvality života během náročné léčby. Součástí je i nutriční péče, která má velmi důležitou úlohu v procesu léčby.

Více

Plastická chirurgie

Je-li to třeba, následuje po chirurgickém odstranění nádoru rekonstrukční operace ve spolupráci s plastickými chirurgy, dle potřeby každého pacienta. Cílem je zachovat co nejlepší kvalitu života pacienta po operaci.

Chemoterapie

Cílem chemoterapie je zničit nádorové buňky pomocí cytostatik. Chemoterapie v oblasti hlavy a krku je součástí léčby jak u místně pokročilého, tak recidivujícího a metastatického onemocnění.

Více

Imunoterapie

Imunoterapie představuje skupinu léčiv, které mají za úkol pomoci imunitnímu systému rozpoznat a napadnout nádorové buňky. 

Více


5Edukační materiály

Naše informační a edukační centrum pro Vás, ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných onemocnění hlavy a krku, připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, v nichž se dozvíte podrobné informace o onemocnění i rady pro období léčby zhoubného nádoru.


Den_03_151

Navštivte Centrum pro nádory hlavy a krku

Seznamte se s Centrem pro nádory hlavy a krku MOÚ. Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby nabízíme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se s tímto onemocněním léčit právě u nás.

Centrum pro nádory hlavy a krku

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...