V MOÚ stále platí opatření proti šíření onemocnění COVID-19: povinnost nosit respirátory FFP2 ve všech vnitřních prostorách, max. 1 zdravá osoba jako doprovod v nezbytně nutných případech, dodržovat zvýšená hygienická opatření a odstupy. Při vstupu je každému změřena teplota a kontrolováno nasazení respirátoru. Pacienti s horečkou a projevy infekce musí použít speciální vchod. Návštěvy jsou zakázány. INFORMACE KE KÓDU PRO UPŘEDNOSTNĚNÍ OČKOVÁNÍ NALEZNETE ZDE.

Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Kde nás najdete
 •  

  Vyhledávání diagnóz

   

  Vyhledávání podle části těla

  ZVOLTE ČÁST TĚLA

   
   

  Nádory kosti a kloubní chrupavky končetin

   

  Popis onemocnění

  Nádory kostí můžeme obecně rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří nádory nezhoubné (benigní), z nichž asi polovinu není nutné operovat, ale je vhodné docházet na pravidelné kontroly, a další polovinu je potřeba chirurgicky ošetřit.

  Druhou, závažnější skupinu nádorů kostí, tvoří nádory zhoubné tedy tzv. maligní kostní nádory (někdy ne zcela správně nazývané "rakovina kostí"). Zhoubné nádory v kostech, které mají svůj původ v buňkách vyskytujících se v kosti, se nazývají kostní sarkomy, které jsou častější v mladším věku, hlavně u dětí a dospívajících, a jejich příčina nám zatím není známa. Kosti jsou živý svět. Neustále se bourají a staví a tato překotná činnost kostních buněk, zejména v dětství, pak zřejmě vede k tomu, že vznikne zhoubný kostní nádor. Mohou se však vyskytnout i u dospělých a seniorů.

  • Zhoubné nádory z kostní tkáně (osteosarkom)

  Osteosarkom je nejčastější zhoubný nádor vycházející z kostní tkáně. Vyskytuje se 2x častěji než chondrosarkom a 3x častěji než Ewingův sarkom. Většinou se diagnostikuje ve věku 10-25 let maximem v období růstu, jeho incidence je 1-3 pacienti na 1 milion obyvatel. Většina osteosarkomů se nachází v dlouhých kostech končetin. 

  • Maligní nádory z tkáně chrupavčité (chondrosarkom)

  Chondrosarkom je druhý nejčastější primární maligní kostní nádor, který je charakteristický tím, že nádorové buňky tvoří chrupavku. Chondrosarkom roste pomalu, velmi pozdě metastazuje, doba od začátku potíží ke stanovení definitivní diagnózy činí v našich zemích v průměru 13 měsíců.
  Chondrosarkom je nádor, který se vyskytuje nejvíce mezi 40 až 50 lety.

  • Ewingův sarkom

  Je vysoce zhoubný  nádor a ačkoliv je nádorem poměrně vzácným, přesto je druhým nejčastějším nádorem kosti po osteosarkomu u dětí a dospívajících s incidencí výskytu 1 nemocného na 1 milion obyvatel ročně. V kostech se mohou vyskytovat i další vzácné nádory, např. maligní fibrózní histiocytom, maligní lymfom, myelom, kostní liposarkom, kostní fibrosarkom a chordom.

  Příznaky

  • bolest končetiny a to i noční, která může být spojena s poruchou chůze,
  • kloubní bolest,
  • zduření měkkých tkání,
  • patologická zlomenina vzniklá při minimálním úrazu.

  Průběh

  První projev onemocnění, který pacient zaznamená, je bolestivé zduření, nejčastěji v okolí kloubu. Tyto změny může pacient zaměňovat s poúrazovými změnami v dané lokalizaci. Často je pacient léčen na ortopedii pro neurčitý zánět v kloubu. Hlavním příznakem, kterému by měl pacient věnovat pozornost, je dlouhotrvající bolestivost. Pokročilé onemocnění se může projevit již hmatnou masou nádoru v kosti a metastázami ve vzdálených orgánech. 

  Způsob léčby

  Obecně se léčba nádorů kostí skládá z několika metod. Jednak je to chemoterapie, která zredukuje masu nádoru, poté přichází na řadu chirurgický zákrok a poté chemoterapie a/nebo radioterapie. 

  Osteosarkom
  Léčbu je třeba včas zahájit předoperační chemoterapií podle některého z celosvětově uznávaných protokolů. Druhou etapou léčby je chirurgický výkon. Resekční nebo amputační zákrok je dán stanovením chirurgického stadia vývoje maligního onemocnění. Náhrada resekované kosti je možná individuálně zhotovenou endoprotézou nebo masivním štěpem z kostní banky. Po operaci a zhojení rány přistupujeme k další chemoterapii, která může být modifikována procentuálním počtem nalezených nekrotických nádorových buněk v resekovaném tumoru. Obecně platí, že čím je vyšší procento nekróz, tím je i lepší prognóza přežití pacienta. Solitární plicní metastázy jsou rovněž indikovány k resekci. Radioterapie se používá u inoperabilních pacientů, a to zejména pro analgetický účinek, např. při rozsáhlém pokročilém osteosarkomu pánve. 

  Chondrosarkom
  Úspěch léčby je dán pouze radikalitou primárního chirurgického zákroku. Chondrosarkom reaguje jen velmi málo na chemoterapii nebo radioterapii. Vzhledem k možnosti použití individuálních endoprotéz, které nahrazují kost i příslušný kloub, dochází k převaze resekčních výkonů zachovávající končetinu nad velkými amputačními výkony.

  Ewingův sarkom
  Při léčbě došlo k zásadnímu obratu. Od naprosto beznadějné prognózy ještě na začátku 80. let je nyní udáváno přežití více než 5 let u 25-50% pacientů. Moderní léčba zahrnuje vícesložkovou chemoterapii kombinovanou s chirurgickým výkonem, případně lokální radioterapií, na kterou je Ewingův sarkom velmi citlivý.

  Mnohočetný myelom
  Léčba je převážně konzervativní a zahrnuje radioterapii a chemoterapii. Někteří pacienti mohou být jen sledováni. Terapii vedou hematoonkologové. Ortopéd zasahuje jen v případě patologické zlomeniny.

  Rizikové faktory

  Určité rizikové faktory jsou známy u osteosarkomu a chondrosarkomu. Zvýšené riziko osteosarkomu je pozorováno u Pagetovy choroby, osteogenesis imperfekta, po předchozí radioterapii, u kostních infarktů, u osteochondromu a u jiných chorob.

  Mezi rizikové faktory chondrosarkomu patří Ollierova choroba, Maffuciho syndrom, Pagetova choroba, fibrózní dysplazie, solitární kostní cysta, aj.

  Prevence

  Nejdůležitější při onemocnění nádorem kosti je navštívit lékaře a provést rentgenový snímek.

   

   

  Jak se k nám objednat

  Pokud máte onkologické onemocnění, obraťte se prosím na  konziliární ambulanci, kde zajistí další postup, ať jde o došetření nebo předání specializovanému oddělení. Telefonní číslo: 543 135 809 v časech od 7:00-8:00 hodin a 14:00-15:00 hodin. Více informací najdete zde.

   

  Klinické studie

  Žádné studie nenalezeny  Klinické studie slouží k prokázání bezpečnosti a účinnosti nových léčivých přípravků. Pacienti do nich mohou být zařazeni, pokud s účastí souhlasí a splňují podmínky dané protokolem studie. Více informací o klinických studiích najdete zde.

  Komplexní preventivní onkologická prohlídka

   
   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ

  Jít nahoru