Den_05_037

TACE (Transarteriální chemoembolizace)

Chemoembolizace je minimálně invazivní metoda, při které lékař, intervenční radiolog, vstupem přes tepnu (obvykle z třísla) zavede pod kontrolou rentgenu katetr přímo do tepny, která zásobuje nádor krví a živí jej. Tato tepénka a nádorové ložisko za ní se pak vyplní částicemi nasycenými léčivem (cytostatikem). Uzavřou pak průtok krve ložiskem a cytostatikum zároveň ničí nádorovou tkáň, díky čemuž se omezí nežádoucí účinky cytostatika na zdravé tkáně v těle, zatímco nádorové buňky v ložisku naopak dostávají vysoce koncentrované dávky léčiva. Metoda se používá zejména u některých nádorů jater, v léčbě hepatocelulárního karcinomu se používá jako metoda první volby. V menším množství případů se aplikuje u nádorů jiných orgánů. 


1Jak léčba probíhá?

 1. Pacient je před výkonem poučen a podepíše informovaný souhlas.
 2. Zákrok se provádí na angiografickém pracovišti oddělení radiologie.
 3. V lokální anestezii intervenční radiolog zavede katetr z třísla tepnami na cílovou pozici a injekční stříkačkou aplikuje chemoembolizační materiál do ložiska nebo postupně do více ložisek. Vše probíhá pod průběžnou rentgenovou kontrolou.
 4. Podle složitosti zákroku obvykle trvá chemoembolizace 30 min až 2 hodiny.
 5. Po vytažení katetru z třísla se vstup stlačí tlakovou bandáží a pacient bude instruován o klidu na lůžku 24 hodin, než se drobný 7mm řez v třísle zhojí. Případně radiolog může ve vhodném případě použít uzavírací zařízení, které zkrátí omezení doby na lůžku na 6 hodin.

   


2Jaké jsou vedlejší účinky?

 • Protože se pro zobrazení tepen používá jodová kontrastní látka, může u alergických pacientů dojít k reakci.
 • Může dojít ke komplikacím v místě vpichu do třísla s krvácením.
 • U anatomicky složitého nebo postiženého tepenného řečiště někdy nelze technicky provést cílené zavedení katetru do cílové tepénky.
 • Lokální komplikací po zákroku může být krvácení do místa vpichu (hematom) v oblasti třísla. Proto je zapotřebí po výkonu dodržovat klidový režimy s kompresí v oblasti místa vpichu. V průběhu několika dnů až týdnu dojde ke spontánnímu vstřebání hematomu.
 • Vzácně může v místě vpichu dojít ke vzniku výdutě nebo spojky mezi tepnou a žílou. Tyto komplikace již vyžadují drobný chirurgický zákrok. 
 • Po chemoembolizaci větších nádorů lze očekávat postablační syndrom s tlakovou bolestí v ošetřeném orgánu a příznaky podobné chřipce s nevolností.

 


3Úspěšnost léčby

Úspěšnost léčby lze hodnotit v odstupu 1 měsíce na kontrolním CT nebo MR vyšetření a pak v dalším sledování za 3 měsíce, obvykle na CT. U hepatocelulárního karcinomu jater zastaví TACE další růst nádoru u 75% pacientů - procedura prokázala podstatné prodloužení doby přežití a omezení účinků spojených s celkovou chemoterapií. Úspěšnost ale záleží na typu nádoru, jeho velikosti a umístění. TACE se podle typu tumoru může kombinovat s dalšími metodami, jako chirurgie, chemoterapie, radioterapie nebo perkutánní ablace.


4Edukační materiály

Naše Informační a edukační centrum pro Vás ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných onemocnění připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, ve kterých se dozvíte podrobné informace o onemocnění a rady pro období léčby zhoubného nádoru.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...