Den_09_046

Psychologická péče

Onkologické onemocnění zasahuje zásadně nejen naše tělo, ale má výrazný vliv i na naši psychiku, ovlivňuje naše prožívání, myšlení i chování. Nemoc a její léčba je velmi náročná a u většiny lidí už sama o sobě vyvolává nejistotu, úzkost a strach. Jde často o velmi traumatizující a stresující okolnost, kvůli které přestáváme být odolní i vůči zátěži běžného života a přímo ovlivňuje nejen nás, ale i naše rodiny a širší sociální okolí.

V rámci podpůrné péče při léčbě onkologického onemocnění je pacientům léčeným v MOÚ, i jejich blízkým, nabízena odborná psychologická a psychoterapeutická pomoc a péče v krizových, problémových a jiných obtížných životních situacích, povětšinou souvisejících s nemocí, její léčbou a změnami, které s sebou přináší.


1Jak péče probíhá?

Psychologové poskytují pacientům v ambulanci, nebo v rámci hospitalizace, krizové intervence, individuální či rodinnou psychoterapii a další formy poradenství a psychologické podpory. Provádí také specializovaná klinickopsychologická vyšetření pro potřeby další onkologické léčby.

Do ambulantní péče se může pacient či rodinný příslušník pacienta objednat sám z vlastní potřeby či na doporučení ošetřujícího lékaře. Hospitalizovaný pacient si o konzultaci s psychologem může požádat u svého ošetřujícího lékaře.

V případě potřeby psychologickou konzultaci zváží sám ošetřující lékař, a to na základě indikačních kritérií.


2Úspěšnost léčby

Psychologové nabízí podporu při zvládání krizových situací. Mohou být pacientovi nápomocni v několika oblastech:

 1. při vyrovnávání se s nemocí a její léčbou,
 2. vyjadřování a zvládáním emocí,
 3. uvědomování si svých možností a limitů,
 4. posilování sebevědomí a vlastní hodnoty,
 5.  hledání zdrojů vlastních ozdravných sil i další životní cesty.

Mohou být nápomocní v těžké komunikaci o nemoci jak s lékaři, tak s rodinou, pomoci při sdělování informací rodině a dětem. Důležitou součástí psychologické práce je také doprovázení v procesu truchlení při ztrátě blízkého člověka.


3Formy psychologické péče

V MOÚ nabízíme několik forem psychologické péče. Výběr té nejvhodnější, případně kombinace několika, úzce souvisí se stavem, potřebami a individuálními požadavky pacienta.

 • Individuální práce
  • Krizové intervece
  • Diagnostika
  • Psychoterapie podpůrná a systematická
  • Poradenství a edukace
  • Paliativní psychologie
    
 • Práce s pacientem a jeho rodinou
  • Rodinné terapie
  • Komunikace v rodině o obtížných tématech
  • Podpora dětí v rodinách onkologických pacientů
    
 • Skupinové aktivity
 • Doprovázení a bereavement (péče o pozůstalé) v rámci paliativní péče
   
 • Výtvarná dílna a relaxační místnost

4Jak se objednat?

Objednat se můžete několika způsoby:

O objednání se stará asistentka Úseku klinické psychologie, která s Vámi projde všechny důležité informace a dále Vás zkontaktuje s ošetřujícím psychologem.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...