Den_02_063

Operace kožních nádorů

Resekce, neboli chirurgické vyříznutí, představuje u kožních nádorů základní terapeutickou metodu. Cílem tohoto onkochirurgického výkonu je odstranění nádoru a v pokročilejších stavech i zjištění stavu spádových lymfatických uzlin. Zhoubné nádory kůže jsou nejčastějšími zhoubnými nádory vůbec. Ročně jimi onemocní 30 tisíc osob. Nejběžnějšími jsou bazaliom, spinaliom a melanom.


1Jak léčba probíhá?

  1. Pacient navštíví chirurgickou ambulanci, kde proběhne vyšetření a konzultace a rozhodnutí o možnosti resekce. 
  2. Nejasné případy jsou prezentované cestou melanomové komise. 
  3. Volba rozsahu resekce závisí především na zjištěném rozsahu onemocnění, lokalitě kožního nálezu a v některých případech mohou mít vliv na rozsah resekce i preference pacienta.
  4. Nádor je třeba odstranit s určitým lemem okolní tkáně. Někdy jsou potřeba metody plastické chirurgie.
  5. Výkon je realizován většinou ambulantně, rozsáhlejší léze nebo léze se současným odstraněním spádovým uzlin se provádí za hospitalizace.
  6. S odstupem 1-2 týdnů po operaci zpravidla následuje kontrola v chirurgické ambulanci, kde se zhodnotí stav operační rány a také výsledek mikroskopického vyšetření odoperované tkáně.
  7. V některých případech se zjistí, že je nutné rozsah operace zvětšit.
  8. Po ukončení operační léčby zhoubného nádoru může v některých případech následovat také adjuvantní (zajišťovací) léčba.

2Jaké jsou vedlejší účinky?

Většina resekcí kožních nádorů se obejde bez výraznějších nežádoucích účinků, ale s možností komplikací je třeba počítat. Nejčastějšími komplikacemi jsou otok, infekce rány nebo nadměrné krvácení po operaci (hematom). V některých případech si komplikace mohou vynutit i opakovanou revizní operaci. V případech, kdy dojde k odstranění spádových lymfatických uzlin, může být v dané oblasti pozorován otok (lymfedém). 


3Úspěšnost léčby

Úspěšnost operační léčby lze smysluplně odhadnout zpravidla až po mikroskopickém (histologickém) vyšetření odoperované tkáně na oddělení patologie. Výsledky bývají k dispozici až přibližně 2 týdny po operaci. Na jejich základě je pak určen další léčebný postup. 


4Edukační materiály

Naše Informační a edukační centrum pro Vás ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných onemocnění připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, ve kterých se dozvíte podrobné informace o onemocnění a rady pro období léčby zhoubného nádoru.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...