Den_06_429

Operace prsu

Typ onkochirurgického výkonu, který se provádí nejčastěji kvůli zhoubnému nádoru prsu. V některých případech je vhodné operovat i nezhoubné, nebo rizikové léze. Před operací je pacientka vyšetřena na chirurgické ambulanci a zde je také navržen operační postup. Následně je postup zhodnocen na mamární komisi. Zhodnocení komisí probíhá již bez osobní účasti pacientky (pacienta). Na posouzení každého případu se podílí tým odborníků, mezi které patří onkochirurg a radiolog, klinický onkolog, radiační onkolog a patolog. Zhodnocení slouží jako určitá pojistka, že bylo zvoleno skutečně nejvhodnější řešení. Pokud je třeba nějaká vyšetření doplnit, nebo postup změnit, bývá o tom pacient/ka informován/a zpravidla telefonicky. Operace se provádí v celkové anestezii. Součástí zákroku je obvykle několikadenní hospitalizace. Cílem operace je především odstranění nádoru a většinou i zjištění stavu podpažních uzlin.


1Jak léčba probíhá?

Pacient/ka navštíví chirurgickou ambulanci, kde proběhne vyšetření, konzultace a případné rozhodnutí o operaci. Podle velikosti a počtu nádorů lze zvolit výkon, při němž je zachován celý prs, nebo výkon, při němž dojde k odstranění celého prsu. Nádor je třeba odstranit s určitým lemem okolní tkáně. Součástí operace zhoubných nádorů je též výkon v podpaží, kde se odstraňují všechny mízní uzliny, nebo jen některé. Volba výkonu závisí především na zjištěném rozsahu onemocnění, v některých případech mohou mít na zvolený postup vliv i preference pacientky.

  1. Pobyt v nemocnici bývá poměrně krátký. Jeden či několik dnů po operaci odchází pacient/ka domů.
  2. S odstupem cca 2 týdnů po operaci zpravidla následuje kontrola v chirurgické ambulanci, kde se zhodnotí stav operační rány a také výsledek mikroskopického vyšetření odoperované tkáně. V některých případech se zjistí, že je nutné rozsah operace zvětšit.

2Rekonstrukce prsu

U některých pacientek, kterým bylo potřeba odstranit celý prs, připadá v úvahu vytvoření jeho náhrady (tzv. rekonstrukce prsu). Existuje více forem rekonstrukce prsu, ať už pomocí vlastní tkáně, nebo implantátem. Rekonstrukce prsu však vždy představuje poměrně náročnou operaci, častěji několik operací v různých časových intervalech. Vzhledem k tomu není vhodná pro všechny pacientky a vše vyžaduje pečlivou rozvahu. V některých případech lze zahájit rekonstrukci hned v době odstranění prsu, při jedné operaci (okamžitá rekonstrukce), v jiných případech je vhodnější rekonstruovat prs později (odložená rekonstrukce). U některých pacientek je nejvhodnější žádnou rekonstrukci nedělat a později nosit speciální vložku do podprsenky, tzv. epitézu.


3Jaké jsou vedlejší účinky?

Většina operací prsu se obejde bez výraznějších nežádoucích účinků, ale je třeba počítat i s možností komplikací, nejčastějšími jsou infekce rány nebo nadměrné krvácení po operaci (hematom). V některých případech si komplikace mohou vynutit i opakovanou operaci. Nejvýznamnějším dlouhodobým vedlejším účinkem operace podpažních uzlin je otok horní končetiny (lymfedém). Před operací nelze odhadnout, u koho se lymfedém vyskytne, závisí to především na individuální kapacitě mízního systému, která není předem známá. Existují i celková rizika operace, které vyplývají především z nutnosti celkové anestezie (narkózy), tato rizika však nebývají příliš častá.


4Po ukončení operační léčby

  1. Po operaci většinou následuje adjuvantní (zajišťovací) léčba. 
  2. Zůstane-li prs zachován, bývá u zhoubných nádorů nutné jeho ozařování.
  3. Často bývá nutná i celková léčba (hormonální, chemoterapie, biologická léčba), která závisí na vlastnostech a rozsahu nádoru.
  4. V některých situacích může být vhodnější podat celkovou léčbu (zpravidla chemoterapii) již před operací (neoadjuvantní léčba). Výhodou může být např. zmenšení rozsahu nádoru a menší radikalita pozdější operace. Rozhodování mnohdy nebývá jednoduché a probíhá na individuální bázi.

5Úspěšnost léčby

Úspěšnost operační léčby lze smysluplně odhadnout zpravidla až po mikroskopickém (histologickém) vyšetření odoperované tkáně na oddělení patologie. Výsledky bývají k dispozici až přibližně 2 týdny po operaci. Dle nich se pak volí další postup.


6Edukační materiály

Naše Informační a edukační centrum pro Vás ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných onemocnění připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, ve kterých se dozvíte podrobné informace o onemocnění a rady pro období léčby zhoubného nádoru.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...