Den_07_284

Chemoterapie

Protinádorová léčba založená na lécích označovaných jako cytostatika. Patří mezi základní pilíře onkologické léčby. Společným znakem této různorodé skupiny léků je jejich cytotoxický efekt, který způsobuje, že jsou schopny různými mechanizmy ovlivňovat růst a dělení nádorových buněk. 

Jedná se o systémovou léčbu, neboť chemoterapeutika se dostávají téměř ke všem orgánům a tkáním v těle. Ovlivňují však nejen nádorové, ale i zdravé buňky, především ty rychle se dělící. Z toho vyplývají četné nežádoucí účinky chemoterapie, které se u různých typů léků liší.

Chemoterapie se nejčastěji podává pomocí nitrožilní infuze. U některých diagnóz jsou k dispozici i léky ve formě tablet. Ve specifických případech lze chemoterapii aplikovat přímo do močového měchýře, hrudní a břišní dutiny či tepny. 

Chemoterapeutické režimy mohou obsahovat jedno cytostatikum nebo jejich kombinaci. U vhodných diagnóz lze chemoterapii kombinovat s cílenou nebo hormonální léčbou, imunoterapií či radioterapií (kombinace chemoterapie a radioterapie se nazývá chemoradioterapie). 


1Jaké jsou typy chemoterapie?

Před začátkem léčby Vám lékař pečlivě vysvětlí, jakého efektu chceme chemoterapií dosáhnout.  

  • Pokud je naším cílem úplné vymizení nádoru, a tedy vyléčení pacienta, hovoříme o KURATIVNÍ chemoterapii.
  • Pokud již máte za sebou operaci, při níž byl nádor zcela odstraněn, jedná se o ADJUVANTNÍ, nebo také ZAJIŠŤOVACÍ chemoterapii. Ta má za cíl zničit zbytkové nádorové buňky, které nejsou viditelné ani při zobrazovacích vyšetřeních. Tento typ léčby minimalizuje možnost návratu onemocnění.
  • NEOADJUVANTNÍ chemoterapie představuje léčbu zaměřenou na co nejvýraznější zmenšení nádoru, což usnadňuje následnou léčbu (nejčastěji operaci). 
  • PALIATIVNÍ chemoterapie se používá u pacientů, u nichž nelze s ohledem na rozsah onemocnění dosáhnout úplného vyléčení. Chemoterapie se podává s cílem zpomalení růstu, popřípadě zmenšení, nádoru a z toho vyplývající zmírnění potíží, které pacientovi toto onemocnění způsobuje. Snahou paliativní chemoterapie je prodloužení a zachování co nejvyšší kvality života.

2Jak léčba probíhá?

Pacient nejprve navštíví naši konziliární ambulanci, kde mu zkušený onkolog vysvětlí plánovaný postup. Dle potřeby se naplánují a doplní zobrazovací, endoskopické a laboratorní vyšetření či biopsie. Část pacientů se účastní meziobrové indikační komise, kde léčebnou strategii volí skupina odborníků zabývající se konkrétní diagnózou.

V případě, že je pro pacienta nejvhodnější chemoterapie, přebírá ho do péče ošetřující onkolog, který bude dál vést jeho léčbu. Při výběru vhodného chemoterapeutického režimu bude lékař zohledňovat nejenom typ a rozsah nádorového onemocnění, ale i cíl léčby, přidružená onemocnění a přání pacienta.

  1. Chemoterapie je standardně podávána v tzv. cyklech neboli sériích. Léčba je tak aplikována v pravidelných intervalech, následuje po ní 2–3 týdenní přestávka.
  2. Před zahájením první chemoterapie lékař pacientovi pečlivě vysvětlí, jak bude léčba probíhat, jaké nežádoucí účinky lze očekávat a jak je řešit. Pacient podepisuje informovaný souhlas. 
  3. Před každým podání chemoterapie se provádí odběr krve ke kontrole krevního obrazu, hodnot minerálů, ledvinných a jaterních funkcí.
  4. U ambulantních režimů přichází pacient za svým onkologem do ambulance, kde ho čeká rozhovor s lékařem, klinické vyšetření a kontrola laboratorních výsledků a EKG. Chemoterapie Vám bude podána na stacionáři.
  5. U chemoterapeutických režimů, které si vyžadují hospitalizaci, je pacient přijat na oddělení Kliniky komplexní onkologické péče (KKOP). I tady je součástí přijmu anamnéza, klinické vyšetření onkologem, natočení EKG a následná aplikace chemoterapie.

Po celou dobu podávání chemoterapie Vám bude k dispozici i podpůrná terapie, která Vám pomůže zvádnout potíže vyplývající  z onemocnění i nežádoucích účinků léčby (terapie bolesti, prevence a léčba nevolnosti, psychologická podpora a další podpůrné péče a léčba.


3Kolik cyklů chemoterapie podstoupím?

Počet cyklů chemoterapie se liší podle diagnózy, ale i stanoveného cíle léčby. Běžně se podává 3 až 6 cyklů, poté následují vyšetření, při kterých se hodnotí efekt léčby.

U paliativní chemoterapie se snažíme podávat léčbu tak dlouho, dokud je na ni nádor dostatečně citlivý a nežádoucí účinky jsou tolerovatelné.


4Jaké jsou vedlejší účinky?

Chemoterapie je charakteristická tím, že její efekt je neselektivní, tedy že ovlivňuje nejenom nádorové, ale i zdravé buňky těla. Z toho plynou i nežádoucí účinky chemoterapie. 

Jaké konkrétní nežádoucí účinky se u pacienta vyskytnou, závisí na typu a dávce cytostatika. Mohou se lišit i u jednotlivých pacientů léčených stejným typem a dávkou.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří:


5Úspěšnost léčby

Efekt léčby se hodnotí po podání konkrétního počtu cyklů chemoterapie. Následná vyšetření standardně zahrnují zobrazovací vyšetření (CT, MRI, USG),  laboratorní vyšetření, obzvláště jsou sledovány hodnoty nádorových markerů, a samozřejmě zhodnocení klinického stavu pacienta.  


6Edukační materiály

Naše Informační a edukační centrum pro Vás ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, ve kterých se dozvíte podrobné informace o onemocnění a rady pro období léčby zhoubného nádoru.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...