Den_10_155

Léčba bolesti

Bolest představuje jeden z nejčastějších, ale i nejobávanějších příznaků nádorového onemocnění. V různé míře se s ní setkává většina onkologických pacientů, obzvláště pak v pokročilých stádiích nemoci. V MOÚ se klade velký důraz na správné vedení léčby bolesti.

Příčinou bolesti může být samotný nádor, ale někdy také onkologická diagnostika, léčba a její nežádoucí účinky (např. biopsie, operace, poradiační změny, chemoterapie). Onkologičtí pacienti mohou navíc trpět bolestí, která s nádorem ani jeho léčbou nesouvisí (např. bolesti páteře, zubů, migréna atd.) 
Bolest se může objevovat jenom občas nebo může být nepřetržitá. Její intenzita může během dne velmi kolísat. Pokud dochází k výraznému zhoršení jinak dobře kompenzované  bolesti, mluvíme o tzv. průlomové (epizodické) bolesti.


1Jak probíhá vyšetření bolesti

Bolest je vždy subjektivní prožitek. Je proto důležité, abyste byl/a schopen svou bolest lékaři dobře popsat a odpovědět na otázky, které pak lékaři umožní stanovit optimální léčebný plán. 

Obvyklé otázky k upřesnění charakteru bolesti:

  1. Kde vás to bolí?
  2. Šíří se bolest do jiného místa?
  3. Jak moc to bolí (jaká je intenzita bolesti)?
  4. Je bolest stálá nebo se v průběhu dne mění? 
  5. Jaká je vaše bolest (tupá/řezavá/pálivá bolest apod.)?
  6. Co bolest vyvolává?
  7. Co od bolesti ulevuje (např. nějaká poloha)?
  8. Brali jste nějaké léky od bolesti? S jakým efektem?   

Pro posouzení intenzity bolesti  („jak moc to bolí“) využíváme různé nástroje: např. číselnou řadu od 0 do 10) nebo slovní škálu (žádná - mírná - středně silná - silná - velmi silná). 

K vyšetření bolesti patří kromě výše zmíněné anamnézy i fyzikální vyšetření, různé typy zobrazovacích a laboratorních metod, které poskytnou lékařům komplexní informace a pomohou zvolit pro Vás vhodnou léčbu.   


2Jak probíhá léčba bolesti

Léčbu bolesti lze rozdělit na dva velké okruhy. Prvním je samotná protinádorová léčba, tzv. kauzální léčba, jejímž cílem je zmenšení či úplné vymizení nádoru. To vede většinou k ústupu bolesti. Důležitou roli zde mají chirurgické zákroky či radioterapie.

Druhým velkým okruhem je léčba symptomatická, která se soustředí na zmírnění samotné bolesti. Spadá sem jak farmakoterapie (léčba medikamentózní), tak nefarmakologická terapie (stabilizační operace, rehabilitace, psychoterapie).

Farmakoterapie

Základními stavebními kameny medikamentózní terapie jsou neopioidní léky, slabé a silné opioidy a tzv. koanalgetika, léky, které se primárně využívají mimo léčbu bolesti, ale mají významný protibolestivý efekt (antidepresiva, kortikoidy, bisfosfonáty).

Váš lékař se bude při výběru léků řídit hlavně intenzitou a charakterem bolesti, bude se snažit volit co nejméně invazivní formu léčby a bude preferovat léky s dlouhotrvajícím účinkem. U trvalé nádorové bolesti budete užívat léky pravidelně. Specifickou situací je průlomová bolest, pro kterou Vám lékař doporučí tzv. záchrannou medikaci, léky s rychlým účinkem.

Jiné způsoby léčby bolesti

Pouze u malé části pacientů se ani kombinací různých typů léků nedaří dosáhnout adekvátního zmírnění bolesti. V těchto případech využíváme některé invazivní postupy. Příkladem může být epidurální anestézie, aplikace léků do mozkomíšního moku, blokády sympatiku či neurochirurgické zákroky.


3Jaké jsou vedlejší účinky?

Analgetika, včetně opiátů, mohou mít některé nežádoucí účinky. Mezi pacienty existují velké rozdíly v tom, jak jednotlivá analgetika tolerují. Nasazení analgetik má proto vždy charakter terapeutické zkoušky, kdy lékař společně s Vámi vyhodnotí, zda Vám zvolený lék přináší dobrou úlevu od bolesti a zda současně nepůsobí závažné nežádoucí účinky. Většina nežádoucích účinků je dobře řešitelná poměrně jednoduchými postupy. 


4Úspěšnost léčby

Cílem léčby bolesti není její absolutní odstranění, ale zmírnění na takový stupeň, při kterém Vás bolest nelimituje v běžných aktivitách. K zhodnocení efektu terapie používáme již zmiňované škály hodnocení bolesti. 


5Nejčastější otázky


6Edukační materiály

Naše Informační a edukační centrum pro Vás ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu bolesti připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, ve kterých se dozvíte podrobné informace o onemocnění a rady pro období léčby bolesti.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...