Den_01_092

Paliativní péče

Paliativní léčba představuje aktivní péči o pacienta v pokročilé nebo terminální fázi onemocnění. Jejím primárním cílem je zlepšení kvality života pacienta, zachování jeho důstojnosti a poskytování podpory pro rodinu. Paliativní péče již neovlivňuje chování nádoru, soustředí se na léčbu symptomů, které nádorové onemocnění pacientovi způsobuje. Jedná se ale o komplexní léčbu, která se kromě zmírnění příznaků zaměřuje i na psychologické, sociální a spirituální aspekty závěru života.


1Jaké jsou principy paliativní péče?

  • Snaží se o prodloužení života pro pacienta v přijatelné kvalitě. Umírání ale za každou cenu neoddaluje (ale ani ho neurychluje), vnímá jej jako přirozenou součást života.
  • Soustředí se na efektivní léčbu bolesti a dalších tělesných i duševních symptomů.
  • Stojí na mezioborové spolupráci řady specialistů (onkolog, chirurg, algeziolog, neurolog, rehabilitační lékař, psycholog).
  • Snaží se vytvořit podmínky pro aktivní život, jak nejdéle je to možné a následně podmínky pro důstojné umírání v blízkosti rodiny a blízkých.
  • Důsledně respektuje individuální přání a preference pacienta, snaží se zachovat jeho důstojnost. Do péče cíleně zahrnuje i psychologické, sociální a spirituální potřeby člověka.
  • Poskytuje podporu i pro příbuzné. Péče o ně nekončí smrtí blízkého. Paliativní péče se snaží pomáhat i v období zármutku a truchlení.

2Nejčastější symptomy, kterým se paliativní péče věnuje


3Jak léčba probíhá?

Obecnou paliativní péči mají poskytovat lékaři všech odborností, kteří se starají o pacienta v pokročilé fázi onemocnění. Péče je směřována na zlepšení kvality života a efektivní léčbu příznaků onemocnění. Podstatná je také dobrá komunikace s pacientem a jeho rodinou.

Jaké jsou nejčastější formy specializované paliativní péče?

Specializovanou paliativní péči poskytuje lékař specialista v oboru paliativní medicína, který velmi úzce spolupracuje se zdravotními sestrami, psychologem, sociálními pracovníky, fyzioterapeutem či pastoračním pracovníkem.
 

  1. Ambulance paliativní medicíny poskytuje paliativní péči pacientům pobývajícím doma či v sociálních zařízeních. Nezaměřuje se jenom na terapii bolesti, ale snaží se o komplexní péči o pacienta. 
  2. Oddělení paliativní péče je součástí zdravotnického zařízení. Výhodou pro pacienta je možnost využívat jednak odbornou paliativní péči, a zároveň diagnostické a léčebné možnosti nemocnice. V České republice je takovýchto možností málo.
  3. Domácí paliativní péče (tzv. mobilní hospic) poskytuje trvale dostupnou specializovanou péči v domácím prostředí pacienta. Probíhá formou návštěv sester a ošetřovatelů, dle potřeby a možností i návštěv lékaře. Výhodou je zapojení rodiny do péče o nemocného.
  4. Lůžkový hospic (tzv. kamenný hospic) má podobu samostatně stojícího lůžkového zařízení věnující se hlavně pacientům v preterminální a terminální fázi onemocnění. Snaží se vytvořit vlídné prostředí respektující přání a potřeby pacienta a umožňuje zachovat úzkou vazbu pacienta se svými blízkými v závěrečné fázi života, čemuž napomáhá maximální soukromí, volný režim návštěv a dobrá dostupnost zařízení. 

4Co je to Dříve vyslovené přání?

Institut dříve vysloveného přání poskytuje pacientovi možnost se do budoucna vyjádřit, co si přeje či nepřeje v situacích, kdy nebude schopen z nějakého důvodu (koma, demence aj.) o sobě rozhodovat či projevit svou vůli. Pacient může specifikovat svůj postoj například k resuscitaci, podpoře dýchání, podávání umělé výživy či dialýze. Dříve vyslovené přání musí být pro zdravotnické zařízení dostupné v písemné formě. Je důležité věnovat velkou pozornost přesné formulaci dokumentu.


5Edukační materiály

Naše Informační a edukační centrum pro Vás ve spolupráci s odborníky připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, ve kterých se dozvíte podrobné informace o onemocnění a rady pro období života se zhoubným nádorem.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...