Den_04_253

Hormonální léčba

Hormonální léčba je jednou z nejstarších léčebných metod v onkologii. Využívá se hlavně v terapii nádorů prsu, prostaty či těla děložního. Společným znakem těchto nádorů je jejich ovlivnitelnost hormony, které je stimulují k růstu. Hormonální léčba se proto zaměřuje na snížení tvorby hormonů (nejčastěji estrogenů a androgenů) nebo zablokování jejích účinku na nádorovou tkáň.


1Jaké jsou nejčastější typy hormonální léčby?

Tvorba hormonů je v lidském těle regulována na více úrovních. Pomocí „nadřazených“ hormonů (pocházejících z hypotalamu nebo hypofýzy) dochází ke stimulaci či útlumu tvorby hormonů v pohlavních žlázách. Různé typy hormonální léčby zasahují do těchto procesů odlišnými mechanizmy. 


2Jak léčba probíhá?

  1. Hormonální léčba se užívá jednak samostatně, ale v některých případech ji lze vzájemně kombinovat, případně se také podává sekvenčně po chemoterapii. Využívá se jak v léčbě adjuvantní (zajišťovací), tak v léčbě paliativní. 
  2. Před zahájením jakékoliv onkologické léčby je nutné znát podrobné vlastnosti nádorových buněk.  Při histopatologickém vyšetření vzorku odebraného při biopsii se mimo jiné vyšetřuje i přítomnost tzv. prediktivních markerů, v případě hormonální léčby přítomnost receptorů pro jednotlivé hormony (např. u karcinomu prsu jsou to receptory pro estrogen a progesteron). Jejich přítomnost podmiňuje účinek hormonální léčby. 
  3. Před zahájením léčby Vám lékař pečlivě vysvětlí, jaký typ léčby budete dostávat, jaké nežádoucí účinky se mohou objevit a jak je zvládat. Spolu podepíšete informovaný souhlas. 
  4. Hormonální léčba probíhá ambulantně. Většinou se užívá kontinuálně ve formě tablet,  LHRH analoga ve formě podkožní injekce jednou za několik týdnů. Část preparátů si vyžaduje současné užití glukokortikoidů. 

3Jaké jsou vedlejší účinky a jaká jsou jejich řešení?

Hormonální léčba se obecně toleruje mnohem lépe než konvenční chemoterapie. Pohlavní hormony však ovlivňují velké množství tkání a orgánů, zablokování jejich účinku proto vede ke vzniku četných nežádoucích účinků.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří:


4Úspěšnost léčby

Účinek hormonální léčby nastupuje ve srovnání s chemoterapií pozvolněji, obvykle v průběhu několika týdnů od zahájení léčby. Efekt terapie bude Váš lékař pravidelně hodnotit za pomoci zobrazovacích metod (výpočetní tomografie, magnetické rezonance, scintigrafie), laboratorních vyšetření, včetně vyšetření tumorových markerů a samozřejmě bude sledovat vývoj Vašeho klinického stavu.


5Edukační materiály

Naše Informační a edukační centrum pro Vás ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných onemocnění připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, ve kterých se dozvíte podrobné informace o onemocnění a rady pro období léčby zhoubného nádoru.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...