Den_02_097

Onkologická chirurgie

Onkologická chirurgie, zkráceně onkochirurgie, je lékařský obor věnující se diagnostice a léčbě zhoubných nádorových onemocnění. Představuje nedílnou součást komplexní péče o onkologicky nemocné. U většiny nádorů je jejich úplné odstranění předpokladem vyléčení onkologického onemocnění.

Podobně jako u chemoterapie a radioterapie, rozlišujeme i u chirurgie kurativní a paliativní strategii. V rámci kurativního přístupu může operace představovat samostatnou léčebnou jednotku, která vede k trvalému odstranění nádoru nebo může být zařazena až po předléčení pacienta chemoterapií a/nebo radioterapií. V případě paliativní operace je cílem odstranění nádoru, které je především prevencí proti vzniku významných komplikací, jako jsou například krvácení, uzávěr střeva (ileus), tlak nádoru na důležité orgány (mozek, mícha) apod.


1Jak léčba probíhá?

Nejprve pacient navštíví chirurgickou a/nebo onkologickou ambulanci, resp. konziliární ambulanci, kde proběhne konzultace a rozhodnutí o dalším postupu. Po fyzikálním vyšetření jsou doplněna přístrojová a laboratorní vyšetření, a je navržen léčebný postup. Na posouzení rizika operace se podílí chirurg, anesteziolog a dle charakteru onemocnění a přidružených vedlejší diagnóz také internista. Dle operačního přístupu lze rozdělit tři základní typy operací:

  1. s klasickým přístupem: dlouhý řez, otevřený, široký přístup k operované struktuře,

  2. s miniinvazivním přístupem: cílem je zmenšování operačních přístupových cest k cílovému orgánu. Pomocí drobné řezné rány se zavede videosystém a speciální přístroje (laparoskopie, torakoskopie apod.),

  3. robotická chirurgie: lékař operuje pacienta, aniž by se ho sám fyzicky dotkl. Více se dočtete v samostatné sekci robotická chirurgie. 


2Jaké jsou vedlejší účinky?

Obraz pooperačních komplikací je rozmanitý a může souviset se samotnou operací nebo anestezií. Dle času lze rozdělit komplikace na časné a pozdní, dle rozsahu na místní (operovaný orgán) nebo celkové. Z místních komplikací se může objevit porucha hojení a krvácení v operační ráně. Z orgánových soustav může dojít v rámci komplikací k postižení plíce (zánět, otok, nevzdušnost), srdce (porucha rytmu, infarkt), srážení krve (trombóza: uzávěr průsvitu žil sraženinou - trombem, plicní embolie: uvolnění trombu ze žil do plicního řečiště), trávicího systému (ileus – střevní neprůchodnost) nebo močového systému (retence moči: zadržení moči - neschopnost jedince se vymočit, záněty močových cest).


3Úspěšnost léčby

Úspěšnost léčby lze hodnotit již v průběhu operace dle možnosti chirurga odstranit nádor vcelku. V odstupu cca týdne je schopen patolog definitivně určit, zda bylo místo řezu vedeno v dostatečném odstupu od nádoru. 


4Edukační materiály

Naše Informační a edukační centrum pro Vás ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných onemocnění připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, ve kterých se dozvíte podrobné informace o onemocnění a rady pro období léčby zhoubného nádoru.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...