Den_08_276

Odbor léčebně-preventivní péče

zpět na seznam pracovišť
 

Odbor léčebně preventivní péče odborně a metodicky zajišťuje a koordinuje činnost zdravotnických pracovišť v rámci léčebně preventivní péče MOÚ, včetně zajištění jejich optimálních materiálně-technických a personálních podmínek a jejich pravidelného hodnocení. Nese odpovědnost za kvalitu a bezpečí zdravotních služeb poskytovaných zaměstnanci v rámci Odboru léčebně preventivní péče a do jeho kompetence spadá rovněž jednání se zdravotními pojišťovnami o nastavení systému úhradových a regulačních mechanismů.

3Lidé

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Náměstek pro OLPP


[obfuscate_1_|106|96|109|113|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 4113

+420 543 13 4102

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Zástupce přednosty KKOP pro léčebně-preventivní péči - primář


[obfuscate_1_|111|102|106|112|88|98|95|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6831

MUDr. Radka Lordick Obermannová, Ph.D.

Vedoucí lékař Jednotky studií fáze I 


[obfuscate_1_|110|89|95|112|100|96|101|104|109|109|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 6237

+420 543 13 6812

MUDr. Radim Němeček, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|109|92|103|99|90|100|98|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 6808

+420 543 13 6804

MUDr. Jiří Dvorský

Primář ARO


[obfuscate_1_|105|96|108|103|37|99|109|105|112|106|106|112|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 2609

+420 543 13 2608

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Přednosta KRO


[obfuscate_1_|114|99|91|107|103|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1127

MUDr. Denis Princ

Primář KRO


[obfuscate_1_|111|105|99|108|90|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 1100

MUDr. Hana Doleželová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|102|102|99|113|100|99|105|116|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 1189

MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|99|91|116|96|106|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 1187

Mgr. David Dvořák

Vedoucí ORF


[obfuscate_1_|99|91|112|109|105|96|98|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1185

Mgr. Radka Alexandrová

Vedoucí Úseku klinické psychologie


[obfuscate_1_|113|88|94|105|88|45|88|102|99|111|96|101|94|112|102|117|88|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 5201

+420 543 13 5802

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

Přednosta KOO


[obfuscate_1_|101|88|99|114|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5200

MUDr. Libor Němec

Vedoucí lékař COS


[obfuscate_1_|107|101|95|107|92|98|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 2500

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Primář OGYN


[obfuscate_1_|105|102|109|99|93|45|90|98|109|109|96|101|95|97|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 2302

+420 543 13 2310

doc. MUDr. Michal Staník, Ph.D.

Primář OUROL


[obfuscate_1_|114|107|91|108|96|106|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 2406

doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.

Primář OCHIR


[obfuscate_1_|117|88|93|106|88|117|37|100|99|91|107|96|93|105|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 2400

doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Primář OMKOCH


[obfuscate_1_|98|102|111|100|88|107|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5249

Ing. Radka Černá, MBA

Vedoucí Úseku zdravotních pojišťoven


[obfuscate_1_|98|92|108|108|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 1326

+420 543 13 1316

MUDr. Jan Křístek, Ph.D.

Primář Oddělení radiologie


[obfuscate_1_|105|88|104|44|98|113|96|109|114|92|106|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 6000

doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

Primář Oddělení nukleární medicíny


[obfuscate_1_|113|92|98|95|98|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 1301

+420 543 13 1300

MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.

Primář Oddělení laboratorní medicíny


[obfuscate_1_|121|91|95|108|98|96|37|93|99|105|108|88|101|109|109|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 6700

MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.

Primář Oddělení onkologické patologie


[obfuscate_1_|101|88|92|103|88|109|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 3400

Mgr. Šárka Bořilová, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


[obfuscate_1_|97|102|108|103|99|110|109|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 3402

+420 543 13 3417

doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.

Primář Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů


[obfuscate_1_|101|102|108|99|107|110|109|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 6907

+420 543 13 6900

RNDr. Eva Macháčková, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


[obfuscate_1_|100|100|91|97|95|96|90|101|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 6713

+420 543 13 6601

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Primář Oddělení klinických studií


[obfuscate_1_|99|92|103|106|102|117|88|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 6226

+420 543 13 6611

Mgr. Michaela Hanáková

Vedoucí Úseku klinických hodnocení


[obfuscate_1_|108|96|93|102|88|100|99|91|44|95|96|101|91|105|102|117|88|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 6226

Mgr. Martina Lojová, Ph.D.

Vedoucí Úseku akademických studií


[obfuscate_1_|108|88|108|114|96|109|88|40|106|102|105|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 6232

doc. MUDr. Jan Trna, Ph.D.

Primář Gastroenterologického oddělení


[obfuscate_1_|105|88|104|44|107|113|101|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 6205

+420 543 13 6200

MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA

Primář CPIB


[obfuscate_1_|111|88|112|99|99|45|107|111|112|90|96|101|99|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 6406

+420 543 13 6409

Martina Andrysíková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|96|101|94|112|112|114|96|101|109|109|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 6809

Mária Zvaríková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|108|88|108|103|88|45|113|112|95|105|104|98|105|116|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 6809

Eva Čechmanová

Asistent KKOP


[obfuscate_1_|98|92|93|102|100|96|101|105|116|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 2450

PhDr. RNDr. Jan Huták, MBAce


[obfuscate_1_|105|88|104|44|95|116|107|91|105|55|108|102|111|44|90|121]

MUDr. Matouš Cwik

Lékař L1


[obfuscate_1_|108|88|110|109|108|114|37|93|117|96|106|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 6818

MUDr. David Dufek

Lékař L1


[obfuscate_1_|99|88|112|103|91|45|91|111|100|92|106|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 4002

+420 543 13 4005

MUDr. Peter Grell, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|102|105|95|106|99|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6807

Zuzana Jacková, DiS.

Dokumentátor


[obfuscate_1_|121|108|116|95|101|96|37|100|95|90|106|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 6810

MUDr. Andrea Jurečková

Vedoucí lékař Oddělení A KKOP


[obfuscate_1_|105|108|108|99|90|106|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6850

MUDr. Michal Kysela

Lékař L1


[obfuscate_1_|108|96|93|102|88|107|37|101|119|106|100|99|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 6805

MUDr. Mgr. Martin Rusinko

Lékař L1


[obfuscate_1_|108|88|108|114|96|109|37|108|115|106|104|101|101|109|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 6818

MUDr. Tereza Vafková

Lékař L1


[obfuscate_1_|115|92|108|99|113|96|37|112|95|93|106|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 4005

MUDr. Michaela Všianská

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|106|99|95|101|114|98|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6850

MUDr. Ondřej Bílek

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|96|102|99|98|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 6144

+420 543 13 6155

MUDr. Lucia Bohovicová

Lékař L1


[obfuscate_1_|107|108|93|103|88|45|89|105|102|102|117|96|93|109|109|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 4003

MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|102|102|95|101|100|98|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 4003

+420 543 13 4002

MUDr. Eva Koláriková

Lékař L3


[obfuscate_1_|100|109|91|44|98|110|99|91|112|96|106|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 2217

MUDr. Lenka Kristková

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|105|99|113|107|106|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 4005

+420 543 13 4003

MUDr. Renata Schwanzerová

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|92|104|95|107|96|37|109|97|95|118|88|104|120|92|113|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 4008

+420 543 13 4003

MUDr. Tomáš Sokop

Lékař L1


[obfuscate_1_|115|102|103|95|106|45|106|105|105|102|111|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 4005

MUDr. Dita Stárek

Lékař L1


[obfuscate_1_|99|96|110|95|37|114|107|91|112|92|106|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 4008

MUDr. Mária Zvaríková

Vedoucí lékař Oddělení B KKOP


[obfuscate_1_|121|109|91|112|96|106|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 4003

+420 543 13 4008

MUDr. Lucie Grmelová

Lékař L1


[obfuscate_1_|107|108|93|103|92|45|94|108|107|92|107|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 2203

MUDr. Alžbeta Hamadová

Lékař L1


[obfuscate_1_|96|99|116|96|92|115|88|40|102|88|108|88|94|109|109|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 6805

MUDr. Ivana Koloušková


[obfuscate_1_|104|109|91|108|88|45|98|105|106|102|116|106|101|109|109|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 2203

MUDr. Sabína Kukolíková

Lékař L2


[obfuscate_1_|114|88|92|103|101|96|37|101|115|98|110|99|99|105|102|117|88|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 4003

+420 543 13 4002

doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Vedoucí lékař Oddělení C KKOP


[obfuscate_1_|107|88|101|109|100|120|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 2209

+420 543 13 2203

MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|101|91|116|105|96|107|99|106|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 2203

+420 543 13 2216

MUDr. Rebecca Peřinová

Lékař L1


[obfuscate_1_|113|92|92|99|90|98|88|40|110|92|113|96|104|109|109|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 2203

MUDr. Ján Podhorec

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|104|44|103|110|91|98|109|105|100|90|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 2219

+420 543 13 2203

MUDr. Tomáš Pokrivčák

Lékař L3


[obfuscate_1_|115|102|103|95|106|45|103|105|105|105|104|109|93|95|98|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 2203

+420 543 13 2217

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Zástupce primáře pro ambulantní péči


[obfuscate_1_|115|102|103|95|106|100|98|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 6800

+420 543 13 6309

MUDr. Beatric Bencsiková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|92|104|97|106|104|98|105|116|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 6814

+420 543 13 6108

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|92|110|112|88|106|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 2450

+420 543 13 4000

MUDr. Petr Karásek, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|88|108|95|106|100|98|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 6811

+420 543 13 6109

MUDr. Dagmar Macková, CSc.

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|93|105|102|117|88|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 6212

+420 543 13 6110

MUDr. Stanislav Špelda

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|103|95|106|91|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 6803

+420 543 13 6111

doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|93|95|98|110|109|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 6803

+420 543 13 6112

MUDr. Marta Krásenská

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|105|91|113|92|109|106|101|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 6132

+420 543 13 6111

MUDr. Markéta Palácová

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|88|102|95|90|110|109|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 6812

+420 543 13 6132

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|93|95|98|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 6803

+420 543 13 6113

MUDr. Lenka Baldíková

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|92|104|105|88|45|89|91|106|91|104|98|105|116|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 1137

+420 543 13 1133

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|112|116|115|99|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6822

MUDr. Helena Čoupková

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|102|111|110|98|110|109|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 6311

+420 543 13 6308

MUDr. Radana Dymáčková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|88|94|95|101|96|37|94|119|100|96|90|101|109|109|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 1133

+420 543 13 1188

MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Vedoucí lékař Centra prevence KKOP


[obfuscate_1_|105|88|104|95|37|103|88|102|95|100|106|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6105

MUDr. Dana Kebede

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|92|92|99|91|100|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 5288

+420 543 13 5289

MUDr. Jana Králová

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|98|108|95|99|110|109|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 6228

+420 543 13 4007

MUDr. Vladislava Novosadová

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|99|91|98|96|114|99|91|116|88|45|101|105|116|102|114|88|94|109|109|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 5287

+420 543 13 5803

MUDr. Lenka Pavčíková

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|92|104|105|88|45|103|91|116|90|104|98|105|116|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 6136

MUDr. Helena Pitauerová

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|92|102|99|101|96|37|106|103|107|96|108|95|112|102|117|88|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 6136

MUDr. Jozef Hambálek

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|102|116|99|93|45|95|91|107|89|96|99|95|105|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 6209

Mgr. Bc. Jiří Ondruš

kaplan


[obfuscate_1_|105|96|108|103|37|110|101|94|112|108|114|55|103|109|108|45|90|116]

MUDr. Lukáš Pochop

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|102|93|102|102|111|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 6211

+420 543 13 6209

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|96|108|103|37|114|92|94|109|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 4130

+420 543 13 4136

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Vedoucí Centra paliativní péče KKOP


[obfuscate_1_|110|106|102|95|100|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 6209

+420 543 13 6811

MUDr. Lucie Světláková

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|108|93|103|92|45|106|112|99|107|107|88|101|109|109|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 6211

MUDr. Sabina Svobodová

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|88|92|103|101|96|37|109|116|102|97|102|94|109|109|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 6805

MUDr. Eva Létalová

Lékař L3


[obfuscate_1_|100|109|91|44|99|100|107|91|106|102|117|88|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 6162

MUDr. Anna Ondračková

Lékař L3


[obfuscate_1_|110|101|94|112|88|98|98|105|116|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 6228

+420 543 13 6162

MUDr. Dagmar Adámková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|88|94|95|100|106|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 6171

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Náměstek pro OLPP


[obfuscate_1_|106|96|109|113|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 4113

+420 543 13 4102

MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.

Primář Oddělení laboratorní medicíny


[obfuscate_1_|121|91|95|108|98|96|37|93|99|105|108|88|101|109|109|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 6700

Lucie Pučálková


[obfuscate_1_|107|108|93|103|92|45|103|111|97|88|107|98|105|116|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 6715

+420 543 13 6706

Iryna Balaka, lékař

Lékař L1


[obfuscate_1_|104|105|115|108|88|45|89|91|106|88|106|88|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 2602

MUDr. Romana Daňková

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|102|103|95|101|96|37|94|95|101|106|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 2608

MUDr. Danuše Fabiánková

Lékař L3


[obfuscate_1_|101|88|92|103|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 2607

+420 543 13 2606

MUDr. Jana Havelková

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|98|95|109|100|99|101|109|109|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 2609

+420 543 13 2607

MUDr. Michaela Hnilicová

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|96|93|102|88|100|99|91|44|95|109|96|102|103|90|110|109|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 2609

+420 543 13 2607

MUDr. Simona Klobásová

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|96|103|109|101|96|37|101|106|102|97|88|109|109|109|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 2609

+420 543 13 2607

MUDr. Bibiana Konvalinová

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|96|92|103|88|109|88|40|105|102|109|109|91|106|96|109|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 2602

MUDr. Marie Kubíčková

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|108|103|92|45|98|111|96|96|98|98|105|116|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 2606

+420 543 13 2608

MUDr. Mária Orviská

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|108|103|88|45|102|108|116|96|114|98|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 2608

MUDr. Jarmila Pavlíková

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|108|107|96|107|88|40|110|88|117|99|99|105|102|117|88|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2606

MUDr. František Pospíšil

Lékař L3


[obfuscate_1_|101|105|91|108|107|104|106|95|105|37|111|102|109|110|96|114|96|102|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 2606

+420 543 13 2608

MUDr. Marcela Šilarová

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|108|97|92|107|88|40|113|96|107|88|108|109|109|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2606

MUDr. Lukáš Sirotek

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|96|108|109|107|100|98|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 2424

MUDr. Eva Suškevičová

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|108|109|105|92|117|96|93|109|109|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2606

MUDr. Lenka Švábenská

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|92|104|105|88|45|106|112|95|89|100|101|109|105|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2606

MUDr. Barbara Szilárdyová

Lékař L1


[obfuscate_1_|97|88|108|96|88|113|88|40|113|113|104|99|91|112|91|120|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 2604

MUDr. Anna Vravcová

Lékař L1


[obfuscate_1_|96|101|104|95|37|117|105|91|116|90|110|109|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 2602

MUDr. Filip Vrzal

Lékař L3


[obfuscate_1_|101|96|102|103|103|45|109|108|120|88|107|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 2602

MUDr. Daniel Žák

Vedoucí lékař ARO


[obfuscate_1_|99|88|104|103|92|107|37|116|95|98|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2607

MUDr. Natália Žišková

Lékař L1


[obfuscate_1_|109|88|110|95|99|104|88|40|120|96|114|98|105|116|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 2602

MUDr. Jiřina Frgalová

Lékař


[obfuscate_1_|101|105|97|95|99|110|109|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 2601

+420 543 13 2607

MUDr. Michal Furdek

Vedoucí lékař JIP


[obfuscate_1_|108|96|93|102|88|107|37|96|115|105|99|92|101|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 2607

MUDr. Štěpán Rusín

Lékař


[obfuscate_1_|113|108|109|103|101|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 2607

+420 543 13 2614

Bc. Lucie Havlásková

asistent KRO 60% / IEC 40%


[obfuscate_1_|107|108|93|103|92|45|95|91|116|99|96|106|101|109|109|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 1106

Petra Čičatková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|111|92|110|112|88|45|90|99|97|88|115|98|105|116|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 1210

Zdeňka Hochová

Dokumentátor


[obfuscate_1_|121|91|95|108|98|96|37|98|109|90|103|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 1117

Drahomíra Holenová

Dokumentátor


[obfuscate_1_|103|102|102|99|101|110|109|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 1117

+420 543 13 1116

Dagmar Jandeková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|99|88|97|107|88|113|37|100|95|101|99|92|101|109|109|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1190

Radek Minařík

Data manažer


[obfuscate_1_|113|88|94|99|98|45|100|99|108|88|113|96|101|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 6918

Leona Sodomková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|107|92|105|108|88|45|106|105|98|102|108|98|105|116|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 1190

MUDr. Vlasta Křenková

Lékař L1


[obfuscate_1_|117|99|91|113|107|96|37|101|112|92|109|98|105|116|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 1133

MUDr. Petr Čoupek

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|102|111|110|92|106|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 1104

MUDr. Eva Kocmanová

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|93|107|88|109|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 1133

+420 543 13 1152

MUDr. Lukáš Bobek

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|108|101|95|106|45|89|105|96|92|106|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 1103

MUDr. Diana Černáková

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|96|91|108|88|45|90|95|112|101|96|98|105|116|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 1101

MUDr. Renata Červená

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|92|108|116|92|109|88|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 1188

MUDr. Irena Čoupková

Lékař L3


[obfuscate_1_|104|90|105|115|103|106|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 1153

+420 543 13 1152

MUDr. Eva Dvořáková

Lékař L3


[obfuscate_1_|100|109|91|48|37|99|109|105|112|88|106|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 1189

MUDr. Jana Folberová

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|104|95|37|101|102|102|96|92|113|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 1101

MUDr. Lucie Hnidáková

Lékař L2


[obfuscate_1_|107|108|93|103|92|45|95|104|103|91|96|98|105|116|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 1188

MUDr. Pavlína Hodulová

Lékař L1


[obfuscate_1_|111|88|112|106|96|109|88|40|102|102|99|108|102|109|109|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 1133

MUDr. Petra Hübnerová

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|108|92|108|92|113|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 1137

MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|112|104|105|102|117|88|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 1153

+420 543 13 1152

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|115|102|103|95|106|45|98|91|120|91|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 6902

MUDr. Ing. Jiří Komínek

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|103|103|101|100|98|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 1171

MUDr. Ing. Libor Komínek

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|98|105|107|96|109|92|101|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Pavel Krupa, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|105|111|110|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Aleš Kudláček

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|108|94|106|88|98|92|101|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Jana Maistryszinová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|104|95|37|108|88|99|113|107|113|112|109|120|96|109|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 1189

MUDr. Helena Novotná

Lékař L1


[obfuscate_1_|103|92|102|99|101|96|37|104|109|109|110|107|104|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 1133

MUDr. Tomáš Novotný

Lékař L3


[obfuscate_1_|109|102|112|109|107|109|112|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 1103

MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|103|105|113|103|104|106|99|106|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 1104

MUDr. Vladimír Rak

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|99|91|98|96|108|96|108|44|105|96|98|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 1103

MUDr. Miroslava Sláviková

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|96|108|109|106|107|88|112|95|37|114|99|91|116|96|106|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 1188

MUDr. Blažena Syptáková

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|99|91|120|92|109|88|40|113|112|111|107|91|105|102|117|88|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 1188

Alena Teplá

Dokumentátor


[obfuscate_1_|96|99|95|108|88|45|107|95|110|99|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 1210

MUDr. Jana Garčicová

Lékař


[obfuscate_1_|102|88|108|97|96|98|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 1101

MUDr. Štěpánka Sovadinová

Lékař


[obfuscate_1_|114|102|112|95|91|104|101|105|116|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 1137

MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|97|108|108|105|102|109|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 1187

Bc. Petr Dvořáček

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|92|110|112|37|99|109|105|112|88|98|92|101|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1175

Ing. Jan Garčic

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|102|88|108|97|96|98|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 1110

Mgr. Beata Hálová

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|97|92|91|114|88|45|95|91|106|102|117|88|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Bc. Jakub Koňařík

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|105|88|101|115|89|45|98|105|108|88|113|96|101|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 1231

+420 543 13 1232

Mgr. Pavel Kryštof

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|106|105|115|113|107|110|93|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1174

Mgr. Lucie Mariančíková

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|107|108|93|103|92|45|100|91|112|96|96|101|93|103|98|110|109|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Bc. Tomáš Nikl

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|115|102|103|95|106|45|101|99|105|99|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 1231

+420 543 13 1232

Ing. Anna Odlozhilikova, Ph.D.

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|110|91|102|109|113|104|99|99|105|102|117|88|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 1163

+420 543 13 1122

Ing. Lucie Omelková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|93|103|92|45|102|103|99|99|106|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 1184

Bc. Vojtěch Peksa

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|117|102|100|114|92|98|95|40|110|92|106|106|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 1232

+420 543 13 1231

Mgr. Kateřina Potočková

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|106|88|110|99|105|104|101|91|44|103|110|107|105|97|98|110|109|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Ing. Tomáš Procházka

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|115|103|108|109|90|103|88|116|105|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 1170

Bc. Jaroslava Staňková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|88|108|109|106|107|88|112|95|37|114|107|91|108|98|110|109|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1184

Ing. Miroslav Šťavík

Biomedicínský inženýr


[obfuscate_1_|114|107|91|116|96|106|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 1233

Bc. Hana Šťavíková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|103|88|104|95|37|114|107|91|116|96|106|102|112|95|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1184

Ing. Hana Tichá

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|115|96|93|102|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 1163

+420 543 13 1122

Ing. Miroslav Vrzal

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|108|96|108|109|106|107|88|112|44|109|113|113|91|106|55|108|102|111|44|90|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1170

Bc. Pavel Zouhar

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|111|88|112|99|99|45|113|105|115|95|96|105|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 1232

+420 543 13 1231

Ing. Kateřina Poláchová


[obfuscate_1_|106|88|110|99|105|104|101|91|44|103|110|99|91|97|95|110|109|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 6902

+420 543 13 1173

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Přednosta KRO


[obfuscate_1_|114|99|91|107|103|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1127

MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|99|91|116|96|106|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 1187

doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

Primář Oddělení nukleární medicíny


[obfuscate_1_|113|92|98|95|98|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 1301

+420 543 13 1300

MUDr. Svatopluk Dobeš

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|102|92|99|106|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 2606

+420 543 13 5804

MUDr. Monika Mikolášková

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|102|104|103|98|96|37|103|103|98|110|99|91|113|98|110|109|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 5806

MUDr. Mária Vyskočilová

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|108|103|88|45|95|105|106|96|98|98|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 5806

MUDr. Ivana Šiková

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|96|101|109|109|96|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 5813

MUDr. Radek Pejčoch

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|88|94|99|98|45|103|95|104|90|110|90|98|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 6213

+420 543 13 6124

MUDr. Miloš Šteffl

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|96|102|109|106|45|106|110|99|93|101|99|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 6124

MUDr. Jana Kleinová

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|99|95|103|101|110|109|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 5808

MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|108|105|92|115|88|40|110|92|115|105|105|116|102|117|88|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 5803

doc. MUDr. Taťána Šrámková, CSc.


[obfuscate_1_|115|88|110|95|101|96|37|109|112|88|108|98|105|116|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 6219

MUDr. Petra Fialová

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|92|110|112|88|45|93|99|95|99|110|109|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 5006

MUDr. Drahomíra Jarošíková

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|105|91|102|102|108|96|108|95|37|105|88|108|109|106|104|98|105|116|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 5006

MUDr. Klára Míková

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|99|91|112|88|45|100|99|105|102|117|88|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 5006

Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.


[obfuscate_1_|104|109|91|44|95|113|101|93|103|105|104|98|105|116|88|63|100|105|115|37|98|113]

+420 543 13 4303

+420 543 13 4301

Mgr. Tomáš Chodúr

Psycholog


[obfuscate_1_|115|102|103|95|106|45|90|98|109|91|116|105|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 5285

Mgr. Hana Hobzová, Ph.D.

Psycholog


[obfuscate_1_|103|88|104|95|37|103|102|92|120|102|117|88|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 5285

Anna Kleinbauerová

Asistent


[obfuscate_1_|96|101|104|95|37|106|99|95|103|101|97|88|111|99|105|110|109|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 5201

Mgr. Leoš Ševčík

Psycholog


[obfuscate_1_|107|92|105|113|37|114|92|112|97|96|106|55|103|109|108|45|90|116]

+420 543 13 5285

Mgr. Antonín Sokol

Psycholog


[obfuscate_1_|96|101|110|109|101|104|101|40|113|102|106|102|102|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 5285

+420 543 13 6218

doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

výzkumný pracovník


[obfuscate_1_|108|96|108|109|106|107|88|112|44|106|117|92|110|106|88|106|55|103|109|108|45|90|116]

Mgr. Jáchym Zeman

Psycholog


[obfuscate_1_|105|88|93|102|112|108|37|116|99|100|96|101|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 6218

Lenka Foktová

Dokumentátor THP


[obfuscate_1_|107|92|104|105|88|45|93|105|105|107|110|109|91|62|100|110|108|40|97|113]

+420 543 13 5282

Taťána Kellnerová

Dokumentátor THP


[obfuscate_1_|115|88|110|95|101|96|37|101|99|99|107|101|95|112|102|117|88|58|107|102|116|37|93|120]

+420 543 13 5284

Marta Žďárská

Dokumentátor THP


mzdarska@mou.cz

+420 543 13 5283

MUDr. Tomáš Cacek

Lékař L3


tomas.cacek@mou.cz

+420 543 13 2301

MUDr. Richard Feranec, Ph.D.

Lékař L3


feranec@mou.cz

+420 543 13 6206

+420 543 13 2301

MUDr. Gabriel Jelenek

Lékař L3


gabriel.jelenek@mou.cz

+420 543 13 2306

MUDr. Jana Kalvodová

Lékař L3


jana.kalvodova@mou.cz

+420 543 13 5252

+420 543 13 2311

MUDr. Helena Kolářová

Lékař L3


helena.kolarova@mou.cz

+420 543 13 2302

+420 543 13 2306

MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.

Lékař L3


moukova@mou.cz

+420 543 13 2323

+420 543 13 2306

MUDr. Monika Náležinská

Lékař L3


monika.nalezinska@mou.cz

+420 543 13 2311

MUDr. Petr Novák

Lékař L3


penovak@mou.cz

+420 543 13 2302

+420 543 13 2309

MUDr. Magdalena Plch

Lékař L3


magdalena.plch@mou.cz

+420 543 13 5252

+420 543 13 2306

MUDr. František Velčický

Lékař L3


frantisek.velcicky@mou.cz

+420 543 13 2306

MUDr. Renata Kalábová, Ph.D.

Lékař L3


kalabova@mou.cz

+420 543 13 2300

+420 543 13 2413

MUDr. Jaroslav Andriychuk

Lékař L3


jaroslav.andriychuk@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. Ivo Čapák

Lékař L3


capak@mou.cz

+420 543 13 2406

doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

Lékař L3


dolezel@mou.cz

+420 543 13 1167

MUDr. Roman Hrabec, FEBU

Lékař L3


roman.hrabec@mou.cz

+420 543 13 2412

MUDr. Markéta Hulová, FEBU

Lékař L3


marketa.hulova@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. David Miklánek

Lékař L3


miklanek@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. Martin Mikula

Lékař L1-L2


martin.mikula@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. Martin Šabík

Lékař L1-L2


martin.sabik@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. Natália Šebová, FEBU

Lékař L3


natalia.sebova@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. Barbora Zetková

Lékař L1-L2


barbora.zetkova@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. Jan Křístek, Ph.D.

Primář Oddělení radiologie


jan.kristek@mou.cz

+420 543 13 6000

doc. MUDr. Michal Staník, Ph.D.

Primář OUROL


stanik@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. Lukáš Fiala

Lékař L3


lfiala@mou.cz

+420 543 13 2418

MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.

Lékař L3


ondrak@mou.cz

+420 543 13 2425

+420 543 13 2405

MUDr. Marta Ručková

Lékař L3


marta.ruckova@mou.cz

+420 543 13 2300

MUDr. Ondřej Salaš

Lékař L3


ondrej.salas@mou.cz

+420 543 13 2405

doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.

Lékař L3


sefr@mou.cz

+420 543 13 2405

+420 543 13 5251

MUDr. Jan Silák

Lékař L3


silak@mou.cz

+420 543 13 2418

+420 543 13 2405

MUDr. Radim Šimůnek

Lékař L3


radim.simunek@mou.cz

+420 543 13 5251

MUDr. Filip Sládek

Lékař L3


filip.sladek@mou.cz

MUDr. Teodor Staněk

Lékař L1


teodor.stanek@mou.cz

+420 543 13 2425

+420 543 13 2405

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Lékař L3


jan.zaloudik@mou.cz

+420 543 13 4116

+420 543 13 4102

MUDr. Marek Bažout

Lékař L3


bazout@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5253

MUDr. Zuzana Chaloupková

Lékař L3


zuzana.chaloupkova@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Vojtech Chrenko, CSc.

Lékař L3


chrenko@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5233

MUDr. Vendula Foltinová, Ph.D.

Lékař L3


vendula.foltinova@mou.cz

+420 543 13 5274

MUDr. Lucie Gabrielová

Lékař L3


gabrielova@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Veronika Hanincová

Lékař L3


veronika.hanincova@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Petra Kopecká

Lékař L3


petra.kopecka@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Pavlína Krésová, Ph.D.

Lékař L3


pavlina.kresova@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Petr Krsička

Lékař L3


petr.krsicka@mou.cz

+420 543 13 5233

MUDr. Tomáš Kubek, Ph.D.

Lékař L3


tomas.kubek@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5233

MUDr. Ondřej Zapletal

Lékař L3


ondrej.zapletal@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5233

Bc. Hana Větrovcová

epidemiologická sestra


hana.vetrovcova@mou.cz

+420 543 13 5244

Mgr. Barbora Žolcerová

Ústavní hygienik


barbora.zolcerova@mou.cz

Jana Andrysíková

Finanční referent/rozpočtář


jana.andrysikova@mou.cz

+420 543 13 1326

Šárka Káňová

Finanční referent/rozpočtář


skanova@mou.cz

+420 543 13 1317

+420 543 13 1327

Ing. Denisa Krišpínová

Zástupce vedoucího Úseku ZP


denisa.krispinova@mou.cz

+420 543 13 1318

Monika Matějková

Finanční referent/rozpočtář


matejkova@mou.cz

+420 543 13 1326

+420 543 13 1317

Bc. Marie Janoušková

všeobecná sestra


marie.janouskova@mou.cz

+420 543 13 5266

Kateřina Kočková

administrativní a spisový pracovník


katerina.kockova@mou.cz

+420 543 13 5267

Mgr. Zdeňka Pešová

všeobecná sestra


pesova@mou.cz

+420 543 13 5227

+420 543 13 5269

Mgr. Naděžda Procházková

všeobecná sestra


nadezda.prochazkova@mou.cz

+420 543 13 5268

MUDr. Renata Belanová

Lékař L3


belanova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6007

MUDr. Petra Burdejová

Lékař L1


petra.burdejova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6028

Bc. Miloš Glatzner

Biomedicínský technik


glatzner@mou.cz

+420 543 13 6005

+420 543 13 6029

Romana Haubrová

Dokumentátor


romana.haubrova@mou.cz

+420 543 13 6010

+420 543 13 6033

MUDr. Jakub Jankech

Lékař L3


jakub.jankech@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6003

MUDr. Svatava Janků

Lékař L1


svatava.janku@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6028

MUDr. Eva Janů, Ph.D.

Lékař L3


eva.janu@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6002

MUDr. Miroslava Karmazínová

Lékař L3


miroslava.karmazinova@mou.cz

+420 543 13 6007

MUDr. Barbora Klimovičová

Lékař L3


barbora.klimovicova@mou.cz

+420 543 13 6002

MUDr. Adam Kollár

Lékař L1


adam.kollar@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6028

Anastasiia Kostieliei, lékař

výzkumný pracovník


anastasiia.kostieliei@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6030

MUDr. Jitka Lidáková

Lékař L3


lidakova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6002

MUDr. Aleš Neumann, Ph.D.

Lékař L3


ales.neumann@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6003

MUDr. Petr Opletal

Lékař L3


opletal@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6008

MUDr. Miloš Pacal

Lékař L3


pacal@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6008

Lenka Paroulková

Dokumentátor


lenka.paroulkova@mou.cz

+420 543 13 6019

+420 543 13 6010

Bc. Vlastimil Polko

Radiologický asistent


polko@mou.cz

+420 543 13 6030

+420 543 13 6029

MUDr. Milan Prášek

Lékař L3


milan.prasek@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6003

MUDr. Monika Procházková

Lékař L3


mprochazkova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6009

MUDr. Slavomír Romža

Lékař L3


slavomir.romza@mou.cz

+420 543 13 6028

+420 543 13 6015

MUDr. Sylva Rybníčková

Lékař L3


rybnickova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6007

MUDr. Monika Schneiderová

Lékař L3


schneiderova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6009

MUDr. Irena Sehnalová

Lékař L3


irena.sehnalova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6009

MUDr. Slavomíra Šenková

Lékař L1


slavomira.senkova@mou.cz

+420 543 13 6001

MUDr. Hana Skutilová

Lékař L3


skutilova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6002

MUDr. Michal Standara

Lékař L3


standara@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6008

MUDr. Kateřina Stískalová

Lékař L3


katerina.stiskalova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6009

MUDr. Matej Straka

Lékař L1


matej.straka@mou.cz

+420 543 13 6028

Šárka Tesařová

Dokumentátor


tesarova@mou.cz

+420 543 13 6033

+420 543 13 6010

Ing. et Ing. Jan Adam, Ph.D.

Výzkumný a vývojový pracovník


adam@mou.cz

+420 543 13 4604

Gabriela Chaloupková

Dokumentátor THP


gabriela.chaloupkova@mou.cz

+420 543 13 1312

MUDr. Jana Eremiášová

Lékař


jana.eremiasova@mou.cz

+420 543 13 1332

+420 543 13 1310

MUDr. Renata Koukalová, Ph.D.

Lékař


rkoukalova@mou.cz

+420 543 13 1301

+420 543 13 1306

MUDr. Martina Lisická

Lékař


martina.lisicka@mou.cz

+420 543 13 1313

Petra Maršálková

Dokumentátor THP


petra.marsalkova@mou.cz

+420 543 13 1308

+420 543 13 1301

MUDr. Iva Neveselá

Lékař


nevesela@mou.cz

+420 543 13 1301

+420 543 13 1332

MUDr. Pavel Ošmera

Lékař


pavel.osmera@mou.cz

+420 543 13 1357

MUDr. Lada Prokopová

Lékař


lada.prokopova@mou.cz

+420 543 13 1332

Alena Ščudlová

Dokumentátor THP


alena.scudlova@mou.cz

+420 543 13 1308

+420 543 13 1301

MUDr. Zuzana Smitalová

Lékař


zuzana.smitalova@mou.cz

MUDr. Jiří Vašina

Lékař


jiri.vasina@mou.cz

+420 543 13 1305

+420 543 13 1307

MUDr. Zuzana Vašková

Lékař


zuzana.vaskova@mou.cz

+420 543 13 1306

MUDr. Renáta Krkošková

Lékař


renata.krkoskova@mou.cz

+420 543 13 1309

Ing. Jiří Bartl

Radiologický fyzik


bartl@mou.cz

+420 543 13 1304

Ing. Ivo Šimperský

Radiologický fyzik


ivo.simpersky@mou.cz

doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

Lékař


milan.dastych@mou.cz

+420 543 13 6703

MUDr. Lenka Gescheidtová, Ph.D.

Lékař


lenka.gescheidtova@mou.cz

+420 543 13 6720

Mgr. Jana Gottwaldová

Odborný pracovník v laboratorních metodách


jana.gottwaldova@mou.cz

+420 543 13 6701

Mgr. Kristína Greplová

Odborný pracovník v laboratorních metodách


greplova@mou.cz

+420 543 13 6715

+420 543 13 6705

Mgr. Veronika Jarošová

Odborný pracovník v laboratorních metodách


veronika.jarosova@mou.cz

+420 543 13 6720

Mgr. Klára Karaková

Odborný pracovník v laboratorních metodách


klara.karakova@mou.cz

Ing. Martina Podborská, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


martina.podborska@mou.cz

+420 543 13 6704

RNDr. Magda Popelová, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


magda.popelova@mou.cz

+420 543 13 6704

Mgr. Lucie Říhová, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


lucie.rihova@mou.cz

+420 543 13 6704

RNDr. Bc. Iveta Selingerová, Ph.D.

Jiný odborný pracovník - statistik


iveta.selingerova@mou.cz

+420 543 13 6720

Mgr. Veronika Stará

Odborný pracovník v laboratorních metodách


veronika.stara@mou.cz

+420 543 13 6715

+420 543 13 6705

MUDr. Iva Babánková

Lékař L3


iva.babankova@mou.cz

+420 543 13 3421

Mgr. Miroslav Bardelčík

Odborný pracovník v laboratorních metodách


miroslav.bardelcik@mou.cz

+420 543 13 3406

+420 543 13 3405

Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


jitka.berkovcova@mou.cz

+420 543 13 3405

RNDr. Ing. Ondřej Bonczek, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


ondrej.bonczek@mou.cz

+420 543 13 3341

MUDr. Dominika Drábová

Lékař L1


dominika.drabova@mou.cz

+420 543 13 3401

MUDr. Dominika Dugátová

Lékař L2


dominika.dugatova@mou.cz

+420 543 13 3431

MUDr. Alice Hlobilková, Ph.D.

Lékař L3


hlobilkova@mou.cz

+420 543 13 3413

Mgr. Kateřina Hnátová, Ph.D.

Dokumentátor


katerina.hnatova@mou.cz

+420 543 13 3420

Mgr. Ondřej Horký, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


ondrej.horky@mou.cz

+420 543 13 3406

Jana Kalinová

Dokumentátor


jana.kalinova@mou.cz

+420 543 13 3428

Ing. Dana Knoflíčková

Odborný pracovník v laboratorních metodách


dana.knoflickova@mou.cz

+420 543 13 3405

MUDr. Eva Krejčí

Lékař L3


eva.krejci@mou.cz

+420 543 13 3407

Jaroslava Kyselková

Dokumentátor


jaroslava.kyselkova@mou.cz

+420 543 13 3412

Mgr. Jana Lochmanová

Odborný pracovník v laboratorních metodách


jana.lochmanova@mou.cz

+420 543 13 3405

MUDr. Soňa Mravcová

Lékař L2


sona.mravcova@mou.cz

+420 543 13 3422

MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.

Lékař L3


nenutil@mou.cz

+420 543 13 3411

+420 543 13 3344

MUDr. Šárka Rouchalová

Lékař L2


sarka.rouchalova@mou.cz

+420 543 13 3430

Tetiana Shatokhina, lékař

Lékař L3


tetiana.shatokhina@mou.cz

+420 543 13 3410

Anastasiia Slastin, lékař

výzkumný pracovník


anastasiia.slastin@mou.cz

+420 543 13 3423

Mgr. Eva Sťahlová Hrabincová

Odborný pracovník v laboratorních metodách


eva.stahlova@mou.cz

+420 543 13 3405

MUDr. Michal Tichý, Ph.D.

Lékař L3


michal.tichy@mou.cz

+420 543 13 3427

MUDr. Karel Veselý, Ph.D.

Lékař L3


karel.vesely@mou.cz

+420 543 13 3425

Mgr. Romana Zatloukalová


romana.zatloukalova@mou.cz

+420 543 13 3405

MUDr. Klára Drábová, Ph.D.

Lékař


klara.drabova@mou.cz

+420 543 13 6914

MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.

Lékař L1


mnavrati@mou.cz

+420 543 13 6116

+420 543 13 6901

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Lékař


msvoboda@mou.cz

+420 543 13 4103

+420 543 13 4102

MUDr. Alena Valíčková

Lékař L2


alena.valickova@mou.cz

+420 543 13 6116

+420 543 13 6914

Mgr. Jana Házová

Odborný pracovník v laboratorních metodách


hazova@mou.cz

+420 543 13 6713

+420 543 13 6602

Adéla Mišove, MSci

Odborný pracovník v laboratorních metodách


adela.misove@mou.cz

+420 543 13 6713

+420 543 13 6602

Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


vasickova@mou.cz

+420 543 13 6713

+420 543 13 6601

RNDr. Eva Macháčková, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


emachack@mou.cz

+420 543 13 6713

+420 543 13 6601

doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.

Primář Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů


foretova@mou.cz

+420 543 13 6907

+420 543 13 6900

Mgr. Lenka Adamová, Ph.D.

Data manažer


lenka.adamova@mou.cz

+420 543 13 6229

Mgr. Hana Blahynková

Start-up koordinátorka


hana.blahynkova@mou.cz

+420 543 13 6233

Martina Dadáková, DiS.

Studijní sestra


martina.dadakova@mou.cz

+420 543 13 6227

Ivana Ďásková

THP - administrativní a spisový pracovník


ivana.daskova@mou.cz

+420 543 13 6225

Bc. Iva Dvořáková

Všeobecná sestra S4


iva.dvorakova@mou.cz

+420 543 13 6242

Bc. Jana Haičmanová

Data manažer


haicmanova@mou.cz

+420 543 13 6235

MVDr. Renata Horová

Data manažer


renata.horova@mou.cz

+420 543 13 6247

PhDr. Daria Hudspeth

Všeobecná sestra S4


daria.hudspeth@mou.cz

+420 543 13 6238

Bc. Renata Hurníková

Výzkumný pracovník


renata.hurnikova@mou.cz

+420 543 13 6243

Erika Kmentová

Data manažer


erika.kmentova@mou.cz

+420 543 13 6235

Mgr. Viktor Komínek

Všeobecná sestra S4


viktor.kominek@mou.cz

+420 543 13 6246

Bohumila Pavlasová

Studijní koordinátor


bohumila.pavlasova@mou.cz

+420 543 13 6222

Bc. Natálie Pochopová

Všeobecná sestra S2


natalie.pochopova@mou.cz

+420 543 13 6244

+420 543 13 6248

Bc. Dana Procházková

Všeobecná sestra S4


dana.prochazkova@mou.cz

+420 543 13 6229

Mgr. Lenka Reviľáková

Studijní koordinátor, studijní sestra Jednotky fáze I 


lenka.revilakova@mou.cz

+420 543 13 6227

Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.

Výzkumný pracovník


barbora.rihova@mou.cz

+420 543 13 6226

Bc. Šárka Selvekerová

Vedoucí studijní koordinátor


sarka.selvekerova@mou.cz

+420 543 13 6241

Bc. Markéta Skoupá

Výzkumný pracovník


marketa.skoupa@mou.cz

+420 543 13 6224

Bc. Kateřina Vavrouchová

Studijní koordinátor, studijní sestra Jednotky fáze I 


katerina.vavrouchova@mou.cz

+420 543 13 6220

Bc. Veronika Vávrová

Výzkumný pracovník


veronika.vavrova@mou.cz

+420 543 13 6238

Marcela Wenischová

Studijní koordinátor


marcela.wenischova@mou.cz

+420 543 13 6231

PharmDr. Klára Chromá Kučerová

Výzkumný pracovník


klara.chroma@mou.cz

+420 543 13 6239

Ing. Bc. Dita Kozáková

Výzkumný pracovník


dita.kozakova@mou.cz

+420 543 13 6236

Mgr. Tereza Štěpánková

Výzkumný pracovník


tereza.stepankova@mou.cz

+420 543 13 6223

Mgr. Martina Vaněčková

Studijní koordinátor


martina.vaneckova@mou.cz

+420 543 13 6245

MUDr. Michaela Jurčišinová

Lékař L3


michaela.jurcisinova@mou.cz

+420 543 13 6205

MUDr. Magda Kunovská

Lékař L3


magda.kunovska@mou.cz

+420 543 13 6205

doc. MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D.

Lékař L3


lumir.kunovsky@mou.cz

+420 543 13 6205

MUDr. Róbert Mazúr

Lékař L3


robert.mazur@mou.cz

+420 543 13 6205

MUDr. Milana Šachlová, Ph.D., CSc.

Lékař L3


sachlova@mou.cz

+420 543 13 6210

+420 543 13 6205

Lukáš Richtr

dokumentátor - case manager


lukas.richtr@mou.cz

+420 543 13 6407

MUDr. Zuzana Lennerová

Lékař L3


zuzana.lennerova@mou.cz

+420 543 13 6402

+420 543 13 6408

MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.

Lékař L3


lenka.jakubikova@mou.cz

+420 543 13 6406

+420 543 13 6408


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...