Den_08_276

Odbor léčebně-preventivní péče

zpět na seznam pracovišť
 

Odbor léčebně preventivní péče odborně a metodicky zajišťuje a koordinuje činnost zdravotnických pracovišť v rámci léčebně preventivní péče MOÚ, včetně zajištění jejich optimálních materiálně-technických a personálních podmínek a jejich pravidelného hodnocení. Nese odpovědnost za kvalitu a bezpečí zdravotních služeb poskytovaných zaměstnanci v rámci Odboru léčebně preventivní péče a do jeho kompetence spadá rovněž jednání se zdravotními pojišťovnami o nastavení systému úhradových a regulačních mechanismů.

3Lidé

doc. MUDr. Radka Lordick Obermannová, Ph.D.

Vedoucí lékař Jednotky studií fáze I 


[obfuscate_1_|110|89|92|112|100|96|101|101|109|109|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 6237

+420 543 13 6812

MUDr. Radim Němeček, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|109|92|100|99|90|100|98|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 6808

+420 543 13 6804

MUDr. Jiří Dvorský

Primář ARO


[obfuscate_1_|105|96|105|103|37|99|109|102|112|106|106|112|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 2609

+420 543 13 2608

MUDr. Denis Princ

Primář KRO


[obfuscate_1_|111|105|96|108|90|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 1100

MUDr. Hana Doleželová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|102|99|99|113|100|99|102|116|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 1189

MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|99|88|116|96|106|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 1187

Mgr. David Dvořák

Vedoucí ORF


[obfuscate_1_|99|91|109|109|105|96|98|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1185

MUDr. Jiří Vyskočil


[obfuscate_1_|105|96|105|103|37|117|112|106|105|102|98|96|99|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 2606

+420 543 13 2607

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

Přednosta KOO


[obfuscate_1_|101|88|96|114|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5200

MUDr. Vladimír Krass, Ph.D.

Vedoucí lékař COS


[obfuscate_1_|117|99|88|98|96|108|96|105|44|98|113|88|106|113|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 2500

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Primář OGYN


[obfuscate_1_|105|102|106|99|93|45|90|95|109|109|96|101|92|97|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 2302

+420 543 13 2310

doc. MUDr. Michal Staník, Ph.D.

Primář OUROL


[obfuscate_1_|114|107|88|108|96|106|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 2406

doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.

Primář OCHIR


[obfuscate_1_|117|88|90|106|88|117|37|97|99|91|107|96|90|105|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 2400

doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Primář OMKOCH


[obfuscate_1_|98|102|108|100|88|107|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5249

Ing. Radka Černá, MBA

Vedoucí Úseku zdravotních pojišťoven


[obfuscate_1_|98|92|105|108|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 1326

+420 543 13 1316

MUDr. Jan Křístek, Ph.D.

Primář Oddělení radiologie


[obfuscate_1_|105|88|101|44|98|113|96|106|114|92|106|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 6000

doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

Primář Oddělení nukleární medicíny


[obfuscate_1_|113|92|95|95|98|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 1301

+420 543 13 1300

MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.

Primář Oddělení laboratorní medicíny


[obfuscate_1_|121|91|92|108|98|96|37|90|99|105|108|88|98|109|109|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 6700

Mgr. Radka Alexandrová

klinický psycholog - vedoucí úseku


[obfuscate_1_|113|88|91|105|88|45|88|99|99|111|96|101|91|112|102|117|88|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 5201

+420 543 13 5802

Mgr. Šárka Bořilová, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


[obfuscate_1_|97|102|105|103|99|110|109|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 3402

+420 543 13 3417

doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.

Primář Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů


[obfuscate_1_|101|102|105|99|107|110|109|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 6907

+420 543 13 6900

RNDr. Eva Macháčková, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


[obfuscate_1_|100|100|88|97|95|96|90|98|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 6713

+420 543 13 6601

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Primář Oddělení klinických studií


[obfuscate_1_|99|92|100|106|102|117|88|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 6226

+420 543 13 6611

Mgr. Michaela Hanáková

Vedoucí Úseku klinických hodnocení


[obfuscate_1_|108|96|90|102|88|100|99|88|44|95|96|101|88|105|102|117|88|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 6226

Mgr. Martina Lojová, Ph.D.

Vedoucí Úseku akademických studií


[obfuscate_1_|108|88|105|114|96|109|88|37|106|102|105|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 6232

doc. MUDr. Jan Trna, Ph.D.

Primář Gastroenterologického oddělení


[obfuscate_1_|105|88|101|44|107|113|101|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 6205

+420 543 13 6200

MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA

Primář CPIB


[obfuscate_1_|111|88|109|99|99|45|107|108|112|90|96|101|96|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 6406

+420 543 13 6409

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Náměstek pro OLPP


[obfuscate_1_|104|94|102|112|37|106|96|106|113|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 2449

+420 543 13 4113

Martina Andrysíková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|96|101|91|112|112|114|96|98|109|109|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 6809

Mária Zvaríková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|108|88|105|103|88|45|113|109|95|105|104|98|102|116|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 6809

Eva Čechmanová

Asistent KKOP


[obfuscate_1_|98|92|90|102|100|96|101|102|116|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 2450

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Zástupce přednosty KKOP pro léčebně-preventivní péči - primář


[obfuscate_1_|96|99|92|118|88|109|91|105|44|103|110|103|105|95|90|103|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6831

MUDr. Matouš Cwik

Lékař L1


[obfuscate_1_|108|88|107|109|108|114|37|90|117|96|106|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 6818

MUDr. David Dufek

Lékař L2


[obfuscate_1_|99|88|109|103|91|45|91|108|100|92|106|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 2216

MUDr. Peter Grell, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|92|107|99|105|45|94|105|99|99|107|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6807

Zuzana Jacková, DiS.

Dokumentátor


[obfuscate_1_|121|108|113|95|101|96|37|97|95|90|106|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 6810

MUDr. Andrea Jurečková

Vedoucí lékař Oddělení A KKOP


[obfuscate_1_|105|108|105|99|90|106|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6850

MUDr. Bc. Denisa Kutišová

Lékař L1


[obfuscate_1_|99|92|101|103|106|96|37|98|115|107|104|106|102|116|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 6850

MUDr. Michal Kysela

Lékař L1


[obfuscate_1_|108|96|90|102|88|107|37|98|119|106|100|99|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 6805

MUDr. Karina Oršulová

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|88|105|103|101|96|37|102|112|106|116|99|102|116|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 4003

MUDr. Mgr. Martin Rusinko

Lékař L1


[obfuscate_1_|108|88|105|114|96|109|37|105|115|106|104|101|98|109|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 6818

MUDr. Tereza Vafková

Lékař L1


[obfuscate_1_|115|92|105|99|113|96|37|109|95|93|106|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 4005

MUDr. Michaela Všianská

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|106|96|95|101|114|98|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6850

MUDr. Ondřej Bílek

Lékař L3


[obfuscate_1_|110|101|91|112|92|105|37|89|103|99|100|98|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 6144

+420 543 13 6155

MUDr. Lucia Bohovicová

Lékař L2


[obfuscate_1_|107|108|90|103|88|45|89|102|102|102|117|96|90|109|109|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 6807

+420 543 13 6805

MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|102|99|95|101|100|98|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6830

MUDr. Lenka Kristková

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|105|96|113|107|106|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 4005

+420 543 13 4003

MUDr. Renata Schwanzerová

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|92|101|95|107|96|37|106|97|95|118|88|101|120|92|113|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 4008

+420 543 13 4003

MUDr. Tomáš Sokop

Lékař L1


[obfuscate_1_|115|102|100|95|106|45|106|102|105|102|111|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 4005

MUDr. Dita Stárek

Lékař L1


[obfuscate_1_|99|96|107|95|37|114|107|88|112|92|106|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 4008

MUDr. Mária Zvaríková

Vedoucí lékař Oddělení B KKOP


[obfuscate_1_|121|109|88|112|96|106|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 4003

+420 543 13 4008

MUDr. Lucie Grmelová

Lékař L1


[obfuscate_1_|107|108|90|103|92|45|94|105|107|92|107|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 2203

MUDr. Ivana Koloušková

Lékař L1


[obfuscate_1_|104|109|88|108|88|45|98|102|106|102|116|106|98|109|109|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 6807

+420 543 13 6805

MUDr. Sabína Kukolíková

Lékař L2


[obfuscate_1_|114|88|89|103|101|96|37|98|115|98|110|99|96|105|102|117|88|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 4005

+420 543 13 4008

doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Vedoucí lékař Oddělení C KKOP


[obfuscate_1_|107|88|98|109|100|120|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 2209

+420 543 13 2203

MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|101|88|116|105|96|107|96|106|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 2203

+420 543 13 2216

MUDr. Rebecca Peřinová

Lékař L1


[obfuscate_1_|113|92|89|99|90|98|88|37|110|92|113|96|101|109|109|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 2203

MUDr. Ján Podhorec

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|101|44|103|110|91|95|109|105|100|90|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 6807

+420 543 13 6805

MUDr. Tomáš Pokrivčák

Lékař L3


[obfuscate_1_|115|102|100|95|106|45|103|102|105|105|104|109|90|95|98|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 2203

+420 543 13 2217

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Zástupce primáře pro ambulantní péči


[obfuscate_1_|115|102|100|95|106|100|98|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 6800

+420 543 13 6309

MUDr. Beatric Bencsiková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|92|88|114|105|104|90|37|96|92|109|90|106|103|98|110|109|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 6814

+420 543 13 6105

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|88|107|95|105|104|101|88|44|103|100|107|105|95|98|110|109|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 2450

+420 543 13 4000

MUDr. Petr Karásek, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|88|105|95|106|100|98|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 6811

+420 543 13 6109

MUDr. Dagmar Macková, CSc.

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|90|105|102|117|88|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 6212

+420 543 13 6110

MUDr. Stanislav Špelda

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|103|92|106|91|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 6803

+420 543 13 6111

doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|90|95|98|110|109|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 6803

+420 543 13 6112

MUDr. Marta Krásenská

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|105|88|113|92|109|106|98|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 6132

+420 543 13 6111

MUDr. Markéta Palácová

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|88|99|95|90|110|109|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 6812

+420 543 13 6132

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|90|95|98|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 6803

+420 543 13 6113

MUDr. Lenka Baldíková

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|92|101|105|88|45|89|88|106|91|104|98|102|116|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 1137

+420 543 13 1133

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|112|113|115|99|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6822

MUDr. Helena Čoupková

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|102|108|110|98|110|109|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 6311

+420 543 13 6308

MUDr. Radana Dymáčková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|88|91|95|101|96|37|91|119|100|96|90|98|109|109|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 1133

+420 543 13 1188

MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Vedoucí lékař Ambulance preventivní onkologie


[obfuscate_1_|105|88|101|95|37|103|88|99|95|100|106|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6105

MUDr. Dana Kebede

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|92|89|99|91|100|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 5288

+420 543 13 5289

MUDr. Jana Králová

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|98|105|95|99|110|109|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 6228

+420 543 13 4007

MUDr. Vladislava Novosadová

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|99|88|98|96|114|99|88|116|88|45|101|102|116|102|114|88|91|109|109|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 5287

+420 543 13 5803

MUDr. Lenka Pavčíková

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|92|101|105|88|45|103|88|116|90|104|98|102|116|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 6136

MUDr. Helena Pitauerová

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|92|99|99|101|96|37|103|103|107|96|108|92|112|102|117|88|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 6136

+420 543 13 2203

Stanislava Kaderová

datamanažer


[obfuscate_1_|114|107|88|108|96|114|99|88|116|88|45|98|88|98|92|113|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 4307

MUDr. Jozef Hambálek

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|102|113|99|93|45|95|88|107|89|96|99|92|105|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 6209

Mgr. Bc. Jiří Ondruš

kaplan


[obfuscate_1_|105|96|105|103|37|110|101|91|112|108|114|55|100|109|108|45|90|113]

MUDr. Lukáš Pochop

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|102|90|102|102|111|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 2219

+420 543 13 2203

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|96|105|103|37|114|92|91|109|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 4130

+420 543 13 4136

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Vedoucí Centra paliativní péče KKOP


[obfuscate_1_|110|106|99|95|100|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 6209

+420 543 13 6811

MUDr. Miroslava Sláviková

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|96|105|109|106|107|88|109|95|37|114|99|88|116|96|106|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 1188

MUDr. Lucie Světláková

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|108|90|103|92|45|106|109|99|107|107|88|98|109|109|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 6211

MUDr. Sabina Svobodová

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|88|89|103|101|96|37|106|116|102|97|102|91|109|109|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 6805

MUDr. Anna Ondračková

Lékař L3


[obfuscate_1_|110|101|91|112|88|98|98|102|116|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 6228

+420 543 13 6162

MUDr. Dagmar Adámková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|88|94|107|88|113|37|88|98|88|108|98|102|116|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 6171

MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.

Primář Oddělení laboratorní medicíny


[obfuscate_1_|121|91|92|108|98|96|37|90|99|105|108|88|98|109|109|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 6700

Lucie Pučálková


[obfuscate_1_|107|108|90|103|92|45|103|108|97|88|107|98|102|116|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 6715

+420 543 13 6706

Iryna Balaka, lékař

Lékař L1


[obfuscate_1_|104|105|112|108|88|45|89|88|106|88|106|88|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 2602

MUDr. Romana Daňková

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|102|100|95|101|96|37|91|95|101|106|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 2608

MUDr. Danuše Fabiánková

Lékař L3


[obfuscate_1_|101|88|89|103|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 2607

+420 543 13 2606

MUDr. Jana Havelková

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|95|95|109|100|99|98|109|109|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 2609

+420 543 13 2607

MUDr. Michaela Hnilicová

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|96|90|102|88|100|99|88|44|95|109|96|99|103|90|110|109|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 2609

+420 543 13 2607

MUDr. Simona Klobásová

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|96|100|109|101|96|37|98|106|102|97|88|106|109|109|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 2609

+420 543 13 2607

MUDr. Bibiana Konvalinová

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|96|89|103|88|109|88|37|105|102|109|109|88|106|96|109|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 2602

MUDr. Marie Kubíčková

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|105|103|92|45|98|108|96|96|98|98|102|116|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 2606

+420 543 13 2608

MUDr. Jan Moravec

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|101|44|100|110|105|88|116|92|98|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 2609

MUDr. Mária Orviská

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|105|103|88|45|102|105|116|96|114|98|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 2608

MUDr. Jarmila Pavlíková

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|105|107|96|107|88|37|110|88|117|99|96|105|102|117|88|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2606

MUDr. František Pospíšil

Lékař L3


[obfuscate_1_|101|105|88|108|107|104|106|92|105|37|111|102|106|110|96|114|96|99|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 2606

+420 543 13 2608

MUDr. Martin Ráb

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|105|114|96|109|37|105|95|89|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 2608

MUDr. Marcela Šilarová

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|105|97|92|107|88|37|113|96|107|88|105|109|109|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2606

MUDr. Lukáš Sirotek

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|96|105|109|107|100|98|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 2424

MUDr. Eva Suškevičová

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|108|106|105|92|117|96|90|109|109|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2606

MUDr. Lenka Švábenská

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|92|101|105|88|45|106|109|95|89|100|101|106|105|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2606

MUDr. Anna Vravcová

Lékař L1


[obfuscate_1_|96|101|101|95|37|117|105|88|116|90|110|109|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 2602

MUDr. Filip Vrzal

Lékař L3


[obfuscate_1_|101|96|99|103|103|45|109|105|120|88|107|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 2602

MUDr. Daniel Žák

Vedoucí lékař ARO


[obfuscate_1_|99|88|101|103|92|107|37|113|95|98|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2607

MUDr. Jiřina Frgalová

Lékař


[obfuscate_1_|101|105|94|95|99|110|109|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 2601

+420 543 13 2607

MUDr. Michal Furdek

Lékař


[obfuscate_1_|108|96|90|102|88|107|37|93|115|105|99|92|98|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 2607

MUDr. Jiří Vyskočil

Vedoucí lékař JIP


[obfuscate_1_|105|96|105|103|37|117|112|106|105|102|98|96|99|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 2606

+420 543 13 2607

MUDr. Štěpán Rusín

Lékař


[obfuscate_1_|113|108|106|103|101|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 2607

+420 543 13 2614

Mgr. Lucie Havlásková

asistent KRO 60% / IEC 40%


[obfuscate_1_|107|108|90|103|92|45|95|88|116|99|96|106|98|109|109|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 1106

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Přednosta KRO


[obfuscate_1_|111|88|109|99|99|45|106|99|95|100|111|88|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1127

Petra Čičatková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|111|92|107|112|88|45|90|96|97|88|115|98|102|116|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 1210

Zdeňka Hochová

Dokumentátor


[obfuscate_1_|121|91|92|108|98|96|37|95|109|90|103|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 1117

Drahomíra Holenová

Dokumentátor


[obfuscate_1_|103|102|99|99|101|110|109|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 1117

+420 543 13 1116

Dagmar Jandeková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|99|88|94|107|88|113|37|97|95|101|99|92|98|109|109|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1190

Radek Minařík

Data manažer


[obfuscate_1_|113|88|91|99|98|45|100|96|108|88|113|96|98|62|100|110|108|37|97|113]

Leona Sodomková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|107|92|102|108|88|45|106|102|98|102|108|98|102|116|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 1190

MUDr. Petr Čoupek

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|102|108|110|92|106|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 1104

MUDr. Eva Kocmanová

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|90|107|88|109|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 4285

MUDr. Pavel Ošmera

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|88|109|99|99|45|102|106|107|92|113|88|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 1357

MUDr. Lukáš Bobek

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|108|98|95|106|45|89|102|96|92|106|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 1103

MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|108|105|105|102|109|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 1187

MUDr. Diana Černáková

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|96|88|108|88|45|90|92|112|101|96|98|102|116|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 1101

MUDr. Renata Červená

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|92|105|116|92|109|88|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 1188

MUDr. Irena Čoupková

Lékař L3


[obfuscate_1_|104|90|102|115|103|106|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 1153

+420 543 13 1152

MUDr. Eva Dvořáková

Lékař L3


[obfuscate_1_|100|109|88|48|37|99|109|102|112|88|106|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 1189

MUDr. Igor Fábry

Lékař L2


[obfuscate_1_|104|94|102|112|37|101|88|89|112|112|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 1104

MUDr. Jana Folberová

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|101|95|37|101|102|99|96|92|113|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 1101

MUDr. Lucie Hnidáková

Lékař L2


[obfuscate_1_|107|108|90|103|92|45|95|101|103|91|96|98|102|116|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 1188

MUDr. Pavlína Hodulová

Lékař L1


[obfuscate_1_|111|88|109|106|96|109|88|37|102|102|99|108|99|109|109|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 1133

MUDr. Petra Hübnerová

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|108|89|108|92|113|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 1137

MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|112|101|105|102|117|88|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 1153

+420 543 13 1152

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|115|102|100|95|106|45|98|88|120|91|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 6902

MUDr. Ing. Jiří Komínek

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|100|103|101|100|98|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 1171

MUDr. Ing. Libor Komínek

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|98|102|107|96|109|92|98|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Pavel Krupa, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|105|108|110|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Aleš Kudláček

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|108|91|106|88|98|92|98|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Jana Maistryszinová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|101|95|37|108|88|96|113|107|113|112|106|120|96|109|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 1189

MUDr. Helena Novotná

Lékař L1


[obfuscate_1_|103|92|99|99|101|96|37|101|109|109|110|107|101|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 1133

MUDr. Tomáš Novotný

Lékař L3


[obfuscate_1_|109|102|109|109|107|109|112|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 1103

MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|103|102|113|103|104|106|96|106|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 1104

MUDr. Vladimír Rak

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|99|88|98|96|108|96|105|44|105|96|98|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 1103

Alena Teplá

Dokumentátor


[obfuscate_1_|96|99|92|108|88|45|107|92|110|99|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 1210

MUDr. Jana Garčicová

Lékař


[obfuscate_1_|102|88|105|97|96|98|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 1101

MUDr. Štěpánka Sovadinová

Lékař


[obfuscate_1_|114|102|109|95|91|104|101|102|116|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 1137

MUDr. Blažena Syptáková

Lékař


[obfuscate_1_|97|99|88|120|92|109|88|37|113|112|111|107|88|105|102|117|88|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 1101

Mgr. Michal Brada

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|90|102|88|107|37|89|112|88|99|88|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 1184

Bc. Petr Dvořáček

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|92|107|112|37|99|109|102|112|88|98|92|98|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1175

Ing. Jan Garčic

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|102|88|105|97|96|98|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 1110

Mgr. Beata Hálová

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|97|92|88|114|88|45|95|88|106|102|117|88|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Bc. Jakub Koňařík

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|105|88|98|115|89|45|98|102|108|88|113|96|98|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 1231

+420 543 13 1232

Mgr. Pavel Kryštof

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|106|105|112|113|107|110|93|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1174

Mgr. Lucie Mariančíková

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|107|108|90|103|92|45|100|88|112|96|96|101|90|103|98|110|109|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Bc. Tomáš Nikl

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|115|102|100|95|106|45|101|96|105|99|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 1231

+420 543 13 1232

Ing. Anna Odlozhilikova, Ph.D.

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|110|91|99|109|113|104|99|96|105|102|117|88|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 1163

+420 543 13 1122

Bc. Vojtěch Peksa

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|117|102|97|114|92|98|95|37|110|92|106|106|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 1232

+420 543 13 1231

Mgr. Kateřina Potočková

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|106|88|107|99|105|104|101|88|44|103|110|107|102|97|98|110|109|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Ing. Tomáš Procházka

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|115|103|105|109|90|103|88|113|105|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 1170

Bc. Jaroslava Staňková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|88|105|109|106|107|88|109|95|37|114|107|88|108|98|110|109|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1184

Ing. Miroslav Šťavík

Biomedicínský inženýr


[obfuscate_1_|114|107|88|116|96|106|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 1233

Bc. Hana Šťavíková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|103|88|101|95|37|114|107|88|116|96|106|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1184

Ing. Hana Tichá

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|115|96|90|102|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 1163

+420 543 13 1122

Ing. Miroslav Vrzal

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|108|96|105|109|106|107|88|109|44|109|113|113|88|106|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1170

Bc. Pavel Zouhar

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|111|88|109|99|99|45|113|102|115|95|96|105|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 1232

+420 543 13 1231

Ing. Kateřina Poláchová


[obfuscate_1_|106|88|107|99|105|104|101|88|44|103|110|99|88|97|95|110|109|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 6902

+420 543 13 1173

MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|99|88|116|96|106|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 1187

doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

Primář Oddělení nukleární medicíny


[obfuscate_1_|113|92|95|95|98|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 1301

+420 543 13 1300

MUDr. Svatopluk Dobeš

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|102|89|99|106|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 2606

+420 543 13 5804

MUDr. Monika Mikolášková

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|102|101|103|98|96|37|100|103|98|110|99|88|113|98|110|109|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 5806

MUDr. Mária Vyskočilová

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|105|103|88|45|109|112|113|98|110|90|96|106|102|117|88|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 5806

MUDr. Ivana Šiková

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|96|98|109|109|96|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 5813

MUDr. Radek Pejčoch

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|88|91|99|98|45|103|92|104|90|110|90|95|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 6213

+420 543 13 6124

MUDr. Miloš Šteffl

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|96|99|109|106|45|106|107|99|93|101|99|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 6124

MUDr. Jana Kleinová

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|99|92|103|101|110|109|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 5808

MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|105|105|92|115|88|37|110|92|115|105|102|116|102|117|88|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 5803

doc. MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

lékař


[obfuscate_1_|115|88|107|95|101|96|37|106|112|88|108|98|102|116|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 6219

MUDr. Petra Fialová

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|92|107|112|88|45|93|96|95|99|110|109|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 5006

MUDr. Drahomíra Jarošíková

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|105|88|102|102|108|96|105|95|37|105|88|105|109|106|104|98|102|116|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 5006

MUDr. Klára Míková

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|99|88|112|88|45|100|96|105|102|117|88|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 5006

Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.


[obfuscate_1_|104|109|88|44|95|113|101|90|103|105|104|98|102|116|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 4303

Lenka Foktová

Dokumentátor THP


[obfuscate_1_|107|92|101|105|88|45|93|102|105|107|110|109|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 5282

Taťána Kellnerová

Dokumentátor THP


[obfuscate_1_|115|88|107|95|101|96|37|98|99|99|107|101|92|112|102|117|88|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 5284

Anna Kleinbauerová

Asistent přednosty KOO


[obfuscate_1_|96|101|101|95|37|106|99|92|103|101|97|88|108|99|105|110|109|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 5201

Marta Žďárská

Dokumentátor THP


[obfuscate_1_|108|113|91|95|105|114|98|88|62|100|110|108|37|97|113]

+420 543 13 5283

MUDr. Tomáš Cacek

Lékař L3


[obfuscate_1_|115|102|100|95|106|45|90|88|97|92|106|55|100|109|108|45|90|113]

+420 543 13 2301

MUDr. Richard Feranec, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|96|90|102|88|113|91|37|100|92|113|88|101|99|90|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 6206

+420 543 13 2301

MUDr. Gabriel Jelenek

Lékař L3


[obfuscate_1_|102|88|89|112|96|100|99|37|104|92|107|92|101|99|98|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 2306

MUDr. Jana Kalvodová

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|101|95|37|106|88|99|116|102|99|102|109|95|55|108|102|108|44|90|121]

+420 543 13 5252

+420 543 13 2311

MUDr. Helena Kolářová

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|92|99|99|101|96|37|98|109|99|96|105|102|116|88|63|100|102|115|37|98|113]

+420 543 13 2302

+420 543 13 2306

MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|102|108|105|102|117|88|55|107|102|116|37|90|120]

+420 543 13 2323

+420 543 13 2306

MUDr. Monika Náležinská

Lékař L3


monika.nalezinska@mou.cz

+420 543 13 2311

MUDr. Petr Novák

Lékař L3


penovak@mou.cz

+420 543 13 2302

+420 543 13 2309

MUDr. Magdalena Plch

Lékař L3


magdalena.plch@mou.cz

+420 543 13 5252

+420 543 13 2306

MUDr. František Velčický

Lékař L3


frantisek.velcicky@mou.cz

+420 543 13 2306

MUDr. Renata Kalábová, Ph.D.

Lékař L3


kalabova@mou.cz

+420 543 13 2300

+420 543 13 2413

MUDr. Jaroslav Andriychuk

Lékař L3


jaroslav.andriychuk@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. Ivo Čapák

Lékař L3


capak@mou.cz

+420 543 13 2406

doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

Lékař L3


jan.dolezel@mou.cz

+420 543 13 1167

MUDr. Roman Hrabec, FEBU

Lékař L3


roman.hrabec@mou.cz

+420 543 13 2412

MUDr. Markéta Hulová, FEBU

Lékař L3


marketa.hulova@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. David Miklánek

Lékař L3


miklanek@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. Martin Mikula

Lékař L1-L2


martin.mikula@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. Martin Šabík

Lékař L1-L2


martin.sabik@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. Natália Šebová, FEBU

Lékař L3


natalia.sebova@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. Barbora Zetková

Lékař L1-L2


barbora.zetkova@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. Jan Křístek, Ph.D.

Primář Oddělení radiologie


jan.kristek@mou.cz

+420 543 13 6000

doc. MUDr. Michal Staník, Ph.D.

Primář OUROL


stanik@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. Lukáš Fiala

Lékař L3


lfiala@mou.cz

+420 543 13 2418

MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.

Lékař L3


ondrak@mou.cz

+420 543 13 2425

+420 543 13 2405

MUDr. Marta Ručková

Lékař L3


marta.ruckova@mou.cz

+420 543 13 2300

MUDr. Ondřej Salaš

Lékař L3


ondrej.salas@mou.cz

+420 543 13 2405

doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.

Lékař L3


sefr@mou.cz

+420 543 13 2405

+420 543 13 5251

MUDr. Jan Silák

Lékař L3


silak@mou.cz

+420 543 13 2418

+420 543 13 2405

MUDr. Radim Šimůnek

Lékař L3


radim.simunek@mou.cz

+420 543 13 5251

MUDr. Filip Sládek

Lékař L3


filip.sladek@mou.cz

MUDr. Teodor Staněk

Lékař L3


teodor.stanek@mou.cz

+420 543 13 2425

+420 543 13 2405

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Lékař L3


jan.zaloudik@mou.cz

+420 543 13 2450

+420 543 13 4116

MUDr. Marek Bažout

Lékař L3


bazout@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5253

MUDr. Zuzana Chaloupková

Lékař L3


zuzana.chaloupkova@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Vojtech Chrenko, CSc.

Lékař L3


chrenko@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5233

MUDr. Vendula Foltinová, Ph.D.

Lékař L3


vendula.foltinova@mou.cz

+420 543 13 5274

MUDr. Lucie Gabrielová

Lékař L3


gabrielova@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Petra Kopecká

Lékař L3


petra.kopecka@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Pavlína Krésová, Ph.D.

Lékař L3


pavlina.kresova@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Petr Krsička

Lékař L3


petr.krsicka@mou.cz

+420 543 13 5233

MUDr. Tomáš Kubek, Ph.D.

Lékař L3


tomas.kubek@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5233

MUDr. Alica Paveleková

Lékař L3


alica.pavelekova@mou.cz

+420 543 13 5274

MUDr. Veronika Rothová

Lékař L3


veronika.rothova@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Ondřej Zapletal

Lékař L3


ondrej.zapletal@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5233

lic. Dominika Svobodová

Asistent/ka náměstka LPP


dominika.svobodova@mou.cz

+420 543 13 2450

+420 543 13 2449

Bc. Hana Kratochvílová

epidemiologická sestra


hana.kratochvilova1@mou.cz

+420 543 13 5244

Mgr. Barbora Žolcerová

Ústavní hygienik


barbora.zolcerova@mou.cz

Jana Andrysíková

Finanční referent/rozpočtář


jana.andrysikova@mou.cz

+420 543 13 1326

Šárka Káňová

Finanční referent/rozpočtář


skanova@mou.cz

+420 543 13 1317

+420 543 13 1327

Ing. Denisa Krišpínová

Zástupce vedoucího Úseku ZP


denisa.krispinova@mou.cz

+420 543 13 1318

Monika Matějková

Finanční referent/rozpočtář


matejkova@mou.cz

+420 543 13 1326

+420 543 13 1317

Veronika Hloušková

praktická sestra


veronika.hlouskova@mou.cz

+420 543 13 5270

Bc. Marie Janoušková

všeobecná sestra


marie.janouskova@mou.cz

+420 543 13 5266

Kateřina Kočková

administrativní a spisový pracovník


katerina.kockova@mou.cz

+420 543 13 5267

Mgr. Zdeňka Pešová

všeobecná sestra


pesova@mou.cz

+420 543 13 5227

+420 543 13 5269

MUDr. Renata Belanová, Ph.D.

Lékař L3


belanova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6007

Ivona Buchmaierová

Administrativní a spisový pracovník


ivona.buchmaierova@mou.cz

MUDr. Petra Burdejová

Lékař L1


petra.burdejova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6028

Bc. Miloš Glatzner

Biomedicínský technik


glatzner@mou.cz

+420 543 13 6005

+420 543 13 6029

Romana Haubrová

Administrativní a spisový pracovník


romana.haubrova@mou.cz

+420 543 13 6010

+420 543 13 6033

MUDr. Jakub Jankech

Lékař L3


jakub.jankech@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6003

MUDr. Svatava Janků

Lékař L1


svatava.janku@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6028

MUDr. Eva Janů, Ph.D.

Lékař L3


eva.janu@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6002

MUDr. Miroslava Karmazínová

Lékař L3


miroslava.karmazinova@mou.cz

+420 543 13 6007

Ludmila Kašpaříková

Administrativní a spisový pracovník


ludmila.kasparikova@mou.cz

MUDr. Barbora Klimovičová

Lékař L3


barbora.klimovicova@mou.cz

+420 543 13 6002

MUDr. Adam Kollár

Lékař L1


adam.kollar@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6028

Anastasiia Kostieliei, lékař


anastasiia.kostieliei@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6030

MUDr. Jitka Lidáková

Lékař L3


lidakova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6002

MUDr. Aleš Neumann, Ph.D.

Lékař L3


ales.neumann@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6003

MUDr. Petr Opletal

Lékař L3


opletal@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6008

MUDr. Miloš Pacal

Lékař L3


pacal@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6008

Lenka Paroulková

Administrativní a spisový pracovník


lenka.paroulkova@mou.cz

+420 543 13 6019

+420 543 13 6010

Bc. Vlastimil Polko

Radiologický asistent


polko@mou.cz

+420 543 13 6030

+420 543 13 6029

MUDr. Monika Procházková

Lékař L3


mprochazkova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6009

MUDr. Slavomír Romža

Lékař L3


slavomir.romza@mou.cz

+420 543 13 6028

+420 543 13 6015

MUDr. Sylva Rybníčková

Lékař L3


rybnickova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6007

MUDr. Monika Schneiderová

Lékař L3


schneiderova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6009

MUDr. Irena Sehnalová

Lékař L3


irena.sehnalova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6009

MUDr. Slavomíra Šenková

Lékař L1


slavomira.senkova@mou.cz

+420 543 13 6001

MUDr. Hana Skutilová

Lékař L3


skutilova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6002

MUDr. Michal Standara

Lékař L3


standara@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6008

MUDr. Kateřina Stískalová

Lékař L3


katerina.stiskalova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6009

MUDr. Matej Straka

Lékař L1


matej.straka@mou.cz

+420 543 13 6028

Ing. et Ing. Jan Adam, Ph.D.

Výzkumný a vývojový pracovník


adam@mou.cz

+420 543 13 4604

MUDr. Zuzana Balážová, Ph.D.

Lékař


zuzana.balazova@mou.cz

Gabriela Chaloupková

Dokumentátor THP


gabriela.chaloupkova@mou.cz

+420 543 13 1312

MUDr. Jana Eremiášová

Lékař


jana.eremiasova@mou.cz

+420 543 13 1332

+420 543 13 1310

MUDr. Renata Koukalová, Ph.D.

Lékař


rkoukalova@mou.cz

+420 543 13 1301

+420 543 13 1306

MUDr. Martina Lisická

Lékař


martina.lisicka@mou.cz

+420 543 13 1313

Petra Maršálková

Dokumentátor THP


petra.marsalkova@mou.cz

+420 543 13 1308

+420 543 13 1301

MUDr. Iva Neveselá

Lékař


nevesela@mou.cz

+420 543 13 1301

+420 543 13 1332

MUDr. Lada Prokopová

Lékař


lada.prokopova@mou.cz

+420 543 13 1332

Alena Ščudlová

Dokumentátor THP


alena.scudlova@mou.cz

+420 543 13 1308

+420 543 13 1301

MUDr. Zuzana Smitalová

Lékař


zuzana.smitalova@mou.cz

+420 543 13 1333

MUDr. Sandra Soboličová

Lékař


sandra.sobolicova@mou.cz

+420 543 13 1314

MUDr. Jiří Vašina

Lékař


jiri.vasina@mou.cz

+420 543 13 1305

+420 543 13 1307

MUDr. Zuzana Vašková

Lékař


zuzana.vaskova@mou.cz

+420 543 13 1306

MUDr. Renáta Krkošková

Lékař


renata.krkoskova@mou.cz

+420 543 13 1309

Ing. Jiří Bartl

Radiologický fyzik


bartl@mou.cz

+420 543 13 1304

Ing. Ivo Šimperský

Radiologický fyzik


ivo.simpersky@mou.cz

doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

Lékař


milan.dastych@mou.cz

+420 543 13 6703

MUDr. Lenka Gescheidtová, Ph.D.

Lékař


lenka.gescheidtova@mou.cz

+420 543 13 6720

Mgr. Jana Gottwaldová

Odborný pracovník v laboratorních metodách


jana.gottwaldova@mou.cz

+420 543 13 6701

Mgr. Kristína Greplová

Odborný pracovník v laboratorních metodách


greplova@mou.cz

+420 543 13 6715

+420 543 13 6705

Mgr. Veronika Jarošová

Odborný pracovník v laboratorních metodách


veronika.jarosova@mou.cz

+420 543 13 6720

Mgr. Jana Okůnková

Odborný pracovník v laboratorních metodách


jana.okunkova@mou.cz

+420 543 13 6706

Ing. Martina Podborská, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


martina.podborska@mou.cz

+420 543 13 6704

RNDr. Magda Popelová, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


magda.popelova@mou.cz

+420 543 13 6704

Mgr. Lucie Říhová, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


lucie.rihova@mou.cz

+420 543 13 6704

RNDr. Bc. Iveta Selingerová, Ph.D.

Jiný odborný pracovník - statistik


iveta.selingerova@mou.cz

+420 543 13 6720

Mgr. Tomáš Chodúr

klinický psycholog, psych.ve zdravotnictví


tomas.chodur@mou.cz

+420 543 13 5285

Mgr. Hana Hobzová, Ph.D.

klinický psycholog, psych.ve zdravotnictví


hana.hobzova@mou.cz

+420 543 13 5285

Mgr. Leoš Ševčík

klinický psycholog, psych.ve zdravotnictví


leos.sevcik@mou.cz

+420 543 13 5285

Mgr. Antonín Sokol

klinický psycholog, psych.ve zdravotnictví


antonin.sokol@mou.cz

+420 543 13 5285

+420 543 13 6218

doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

výzkumný pracovník


miroslav.svetlak@mou.cz

Mgr. Jáchym Zeman

klinický psycholog, psych.ve zdravotnictví


jachym.zeman@mou.cz

+420 543 13 6218

MUDr. Iva Babánková

Primář Oddělení onkologické patologie


iva.babankova@mou.cz

+420 543 13 3421

Mgr. Miroslav Bardelčík

Odborný pracovník v laboratorních metodách


miroslav.bardelcik@mou.cz

+420 543 13 3406

+420 543 13 3405

Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


jitka.berkovcova@mou.cz

+420 543 13 3405

RNDr. Ing. Ondřej Bonczek, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


ondrej.bonczek@mou.cz

+420 543 13 3341

MUDr. Dominika Drábová

Lékař L1


dominika.drabova@mou.cz

+420 543 13 3401

MUDr. Dominika Dugátová

Lékař L2


dominika.dugatova@mou.cz

+420 543 13 3431

MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.

Lékař L3


fabian@mou.cz

+420 543 13 3400

MUDr. Alice Hlobilková, Ph.D.

Lékař L3


hlobilkova@mou.cz

+420 543 13 3413

Mgr. Kateřina Hnátová, Ph.D.

Dokumentátor


katerina.hnatova@mou.cz

+420 543 13 3420

Mgr. Ondřej Horký, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


ondrej.horky@mou.cz

+420 543 13 3406

MUDr. Julie Hylmarová

Lékař L2


julie.hylmarova@mou.cz

+420 543 13 3422

Jana Kalinová

Dokumentátor


jana.kalinova@mou.cz

+420 543 13 3428

Ing. Dana Knoflíčková

Odborný pracovník v laboratorních metodách


dana.knoflickova@mou.cz

+420 543 13 3405

MUDr. Eva Krejčí

Lékař L3


eva.krejci@mou.cz

+420 543 13 3407

Jaroslava Kyselková

Dokumentátor


jaroslava.kyselkova@mou.cz

+420 543 13 3412

Mgr. Jana Lochmanová

Odborný pracovník v laboratorních metodách


jana.lochmanova@mou.cz

+420 543 13 3405

MUDr. Soňa Mravcová

Lékař L2


sona.mravcova@mou.cz

+420 543 13 3401

MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.

Lékař L3


nenutil@mou.cz

+420 543 13 3411

+420 543 13 3344

Tetiana Shatokhina, lékař

Lékař L3


tetiana.shatokhina@mou.cz

+420 543 13 3410

Anastasiia Slastin, lékař

výzkumný pracovník


anastasiia.slastin@mou.cz

+420 543 13 3423

Mgr. Eva Sťahlová Hrabincová

Odborný pracovník v laboratorních metodách


eva.stahlova@mou.cz

+420 543 13 3405

MUDr. Michal Tichý, Ph.D.

Lékař L3


michal.tichy@mou.cz

+420 543 13 3427

MUDr. Eliška Tvrdíková

Lékař L3


eliska.tvrdikova@mou.cz

+420 543 13 3430

MUDr. Karel Veselý, Ph.D.

Lékař L3


karel.vesely@mou.cz

+420 543 13 3425

Mgr. Romana Zatloukalová

Odborný pracovník v laboratorních metodách


romana.zatloukalova@mou.cz

+420 543 13 3405

MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.

Lékař L1


mnavrati@mou.cz

+420 543 13 6116

+420 543 13 6901

MUDr. Klára Nováková, Ph.D.

Lékař


klara.drabova@mou.cz

+420 543 13 6914

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Lékař


marek.svoboda@mou.cz

+420 543 13 4103

+420 543 13 4102

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Lékař


msvoboda@mou.cz

+420 543 13 4103

+420 543 13 4102

MUDr. Alena Valíčková

Lékař L2


alena.valickova@mou.cz

+420 543 13 6116

+420 543 13 6914

Mgr. Jana Házová

Odborný pracovník v laboratorních metodách


hazova@mou.cz

+420 543 13 6713

+420 543 13 6602

Adéla Mišove, MSci

Odborný pracovník v laboratorních metodách


adela.misove@mou.cz

+420 543 13 6713

+420 543 13 6602

Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


vasickova@mou.cz

+420 543 13 6713

+420 543 13 6601

doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.

Primář Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů


foretova@mou.cz

+420 543 13 6907

+420 543 13 6900

RNDr. Eva Macháčková, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


emachack@mou.cz

+420 543 13 6713

+420 543 13 6601

Mgr. Lenka Adamová, Ph.D.

Data manažer


lenka.adamova@mou.cz

+420 543 13 6229

Ing. Kateřina Benešová

THP - administrativní a spisový pracovník


katerina.benesova@mou.cz

+420 543 13 6234

Mgr. Hana Blahynková

Start-up koordinátorka


hana.blahynkova@mou.cz

+420 543 13 6233

Ivana Ďásková

THP - administrativní a spisový pracovník


ivana.daskova@mou.cz

+420 543 13 6225

Bc. Iva Dvořáková

Všeobecná sestra S4


iva.dvorakova@mou.cz

+420 543 13 6242

Bc. Jana Haičmanová

Data manažer


haicmanova@mou.cz

+420 543 13 6235

MVDr. Renata Horová

Data manažer


renata.horova@mou.cz

+420 543 13 6247

Alice Hrušková, DiS.

Všeobecná sestra S2


alice.hruskova@mou.cz

+420 543 13 6227

PhDr. Daria Hudspeth

Výzkumný pracovník


daria.hudspeth@mou.cz

+420 543 13 6238

Bc. Renata Hurníková

Výzkumný pracovník


renata.hurnikova@mou.cz

+420 543 13 6243

Erika Kmentová

Data manažer


erika.kmentova@mou.cz

+420 543 13 6235

Kateřina Knechtová

Všeobecná sestra S4


katerina.knechtova@mou.cz

+420 543 13 6248

Mgr. Viktor Komínek

Všeobecná sestra S4


viktor.kominek@mou.cz

+420 543 13 6246

Bohumila Pavlasová

Studijní koordinátor


bohumila.pavlasova@mou.cz

+420 543 13 6222

Bc. Natálie Pochopová

Všeobecná sestra S2


natalie.pochopova@mou.cz

+420 543 13 6244

Bc. Dana Procházková

Všeobecná sestra S4


dana.prochazkova@mou.cz

+420 543 13 6229

Mgr. Lenka Reviľáková

Studijní koordinátor, studijní sestra Jednotky fáze I 


lenka.revilakova@mou.cz

+420 543 13 6227

Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.

Výzkumný pracovník


barbora.rihova@mou.cz

+420 543 13 6226

Mgr. Šárka Selvekerová

Vedoucí studijní koordinátor


sarka.selvekerova@mou.cz

+420 543 13 6241

Bc. Markéta Skoupá

Výzkumný pracovník


marketa.skoupa@mou.cz

+420 543 13 6224

Bc. Kateřina Vavrouchová

Studijní koordinátor, studijní sestra Jednotky fáze I 


katerina.vavrouchova@mou.cz

+420 543 13 6220

Mgr. Veronika Vávrová

Výzkumný pracovník


veronika.vavrova@mou.cz

+420 543 13 6238

Marcela Wenischová

Studijní koordinátor


marcela.wenischova@mou.cz

+420 543 13 6231

PharmDr. Klára Chromá Kučerová

Výzkumný pracovník


klara.chroma@mou.cz

+420 543 13 6239

Mgr. Naďa Honková


nada.honkova@mou.cz

+420 543 13 6249

Ing. Bc. Dita Kozáková

Výzkumný pracovník


dita.kozakova@mou.cz

+420 543 13 6236

Mgr. Tereza Štěpánková, Ph.D.

Výzkumný pracovník


tereza.stepankova@mou.cz

+420 543 13 6223

Mgr. Martina Vaněčková

Výzkumný pracovník


martina.vaneckova@mou.cz

+420 543 13 6245

Beatrice Hamříková

administrativní a spisový pracovník


beatrice.hamrikova@mou.cz

+420 543 13 6205

Veronika Pavelková

administrativní a spisový pracovník


veronika.pavelkova@mou.cz

+420 543 13 6205

MUDr. Michaela Jurčišinová

Lékař L3


michaela.jurcisinova@mou.cz

+420 543 13 6205

MUDr. Magda Kunovská

Lékař L3


magda.kunovska@mou.cz

+420 543 13 6205

doc. MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D.

Lékař L3


lumir.kunovsky@mou.cz

+420 543 13 6205

MUDr. Milana Šachlová, Ph.D., CSc.

Lékař L3


sachlova@mou.cz

+420 543 13 6210

+420 543 13 6205

MUDr. Petr Vaněk, Ph.D., FEBGH

Lékař L3


petr.vanek@mou.cz

+420 543 13 6205

Lukáš Richtr

dokumentátor - case manager


lukas.richtr@mou.cz

+420 543 13 6407

MUDr. Zuzana Lennerová

Lékař L3


zuzana.lennerova@mou.cz

+420 543 13 6402

+420 543 13 6410

MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.

Lékař L3


lenka.jakubikova@mou.cz

+420 543 13 6406

+420 543 13 6408


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...