Den_08_276

Odbor léčebně-preventivní péče

zpět na seznam pracovišť
 

Odbor léčebně preventivní péče odborně a metodicky zajišťuje a koordinuje činnost zdravotnických pracovišť v rámci léčebně preventivní péče MOÚ, včetně zajištění jejich optimálních materiálně-technických a personálních podmínek a jejich pravidelného hodnocení. Nese odpovědnost za kvalitu a bezpečí zdravotních služeb poskytovaných zaměstnanci v rámci Odboru léčebně preventivní péče a do jeho kompetence spadá rovněž jednání se zdravotními pojišťovnami o nastavení systému úhradových a regulačních mechanismů.

3Lidé

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Náměstek pro OLPP


[obfuscate_1_|106|96|111|111|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 4113

+420 543 13 4102

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Zástupce přednosty KKOP pro léčebně-preventivní péči - primář


[obfuscate_1_|111|102|108|110|90|98|95|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6831

MUDr. Radim Němeček, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|109|92|105|97|92|100|98|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 6808

+420 543 13 6804

MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

Vedoucí lékař Jednotky studií fáze I 


[obfuscate_1_|110|89|97|110|102|96|101|106|107|111|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 6237

+420 543 13 6812

MUDr. Jiří Dvorský

Primář ARO


[obfuscate_1_|105|96|110|101|39|99|109|107|110|108|106|112|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 2609

+420 543 13 2608

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Přednosta KRO


[obfuscate_1_|114|99|93|105|105|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1127

MUDr. Denis Princ

Primář KRO


[obfuscate_1_|111|105|101|106|92|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 1100

MUDr. Hana Doleželová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|102|104|97|115|100|99|107|114|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 1189

MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|99|93|114|98|106|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 1187

Mgr. David Dvořák

Vedoucí ORF


[obfuscate_1_|99|91|114|107|107|96|98|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1185

Mgr. Radka Alexandrová

Vedoucí Úseku klinické psychologie


[obfuscate_1_|113|88|96|103|90|45|88|104|97|113|96|101|96|110|104|117|88|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 5201

+420 543 13 5802

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

Přednosta KOO


[obfuscate_1_|101|88|101|112|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5200

MUDr. Libor Němec

Vedoucí lékař COS


[obfuscate_1_|107|101|97|105|94|98|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 2500

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Primář OGYN


[obfuscate_1_|105|102|111|97|95|45|90|100|107|111|96|101|97|95|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 2302

+420 543 13 2310

doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.

Primář OCHIR


[obfuscate_1_|117|88|95|104|90|117|37|102|97|93|107|96|95|103|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 2400

doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Primář OMKOCH


[obfuscate_1_|98|102|113|98|90|107|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5249

Ing. Radka Černá, MBA

Vedoucí Úseku zdravotních pojišťoven


[obfuscate_1_|98|92|110|106|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 1326

+420 543 13 1316

MUDr. Jan Křístek, Ph.D.

Primář Oddělení radiologie


[obfuscate_1_|105|88|106|42|100|113|96|111|112|94|106|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 6000

doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

Primář Oddělení nukleární medicíny


[obfuscate_1_|113|92|100|93|100|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 1301

+420 543 13 1300

MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.

Primář Oddělení laboratorní medicíny


[obfuscate_1_|121|91|97|106|100|96|37|95|97|107|108|88|103|107|111|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 6700

MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.

Primář Oddělení onkologické patologie


[obfuscate_1_|101|88|94|101|90|109|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 3400

Mgr. Šárka Bořilová, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


[obfuscate_1_|97|102|110|101|101|110|109|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 3402

+420 543 13 3417

doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.

Primář Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů


[obfuscate_1_|101|102|110|97|109|110|109|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 6907

+420 543 13 6900

RNDr. Eva Macháčková, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


[obfuscate_1_|100|100|93|95|97|96|90|103|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 6713

+420 543 13 6601

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Primář Oddělení klinických studií


[obfuscate_1_|99|92|105|104|104|117|88|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 6226

+420 543 13 6611

Mgr. Michaela Hanáková

Vedoucí Úseku klinických hodnocení


[obfuscate_1_|108|96|95|100|90|100|99|93|42|97|96|101|93|103|104|117|88|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 6226

Mgr. Martina Lojová, Ph.D.

Vedoucí Úseku akademických studií


[obfuscate_1_|108|88|110|112|98|109|88|42|104|104|105|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 6232

doc. MUDr. Jan Trna, Ph.D.

Primář Gastroenterologického oddělení


[obfuscate_1_|105|88|106|42|109|113|101|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 6205

MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA

Primář CPIB


[obfuscate_1_|111|88|114|97|101|45|107|113|110|92|96|101|101|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 6406

+420 543 13 6409

Martina Andrysíková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|96|101|96|110|114|114|96|103|107|111|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 6809

Mária Zvaríková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|108|88|110|101|90|45|113|114|93|107|104|98|107|114|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 6809

Eva Čechmanová

Asistent KKOP


[obfuscate_1_|98|92|95|100|102|96|101|107|114|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 2450

MUDr. Simona Bořilová

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|96|105|107|103|96|37|94|107|107|104|99|107|114|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6807

MUDr. Matouš Cwik

Lékař L1


[obfuscate_1_|108|88|112|107|110|114|37|95|115|98|106|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 6818

MUDr. David Dufek

Lékař L1


[obfuscate_1_|99|88|114|101|93|45|91|113|98|94|106|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 4002

MUDr. Peter Grell, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|102|105|97|104|101|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6807

Zuzana Jacková, DiS.

Dokumentátor


[obfuscate_1_|121|108|118|93|103|96|37|102|93|92|106|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 6810

MUDr. Andrea Jurečková

Vedoucí lékař Oddělení A KKOP


[obfuscate_1_|105|108|110|97|92|106|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6850

MUDr. Blanka Mazuchová

Lékař L1


[obfuscate_1_|97|99|93|106|100|96|37|105|93|115|116|90|100|107|111|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 6805

MUDr. Mgr. Martin Rusinko

Lékař L1


[obfuscate_1_|108|88|110|112|98|109|37|110|113|108|104|101|103|107|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 6818

MUDr. Tereza Vafková

Lékař L1


[obfuscate_1_|115|92|110|97|115|96|37|114|93|95|106|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 4005

MUDr. Michaela Všianská

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|106|101|93|103|114|98|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6850

MUDr. Ondřej Bílek

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|96|104|97|100|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 6144

+420 543 13 6155

MUDr. Lucia Bohovicová

Lékař L1


[obfuscate_1_|107|108|95|101|90|45|89|107|100|104|117|96|95|107|111|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 4003

MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|102|104|93|103|100|98|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 4003

+420 543 13 4002

MUDr. Eva Koláriková

Lékař L3


[obfuscate_1_|100|109|93|42|100|110|99|93|110|98|106|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 2217

MUDr. Lenka Kristková

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|105|101|111|109|106|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 4005

+420 543 13 4003

MUDr. Renata Schwanzerová

Lékař L1


[obfuscate_1_|113|92|106|93|109|96|37|111|95|97|118|88|106|118|94|113|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 4008

+420 543 13 4003

MUDr. Tomáš Sokop

Lékař L1


[obfuscate_1_|115|102|105|93|108|45|106|107|103|104|111|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 4005

MUDr. Mária Zvaríková

Vedoucí lékař Oddělení B KKOP


[obfuscate_1_|121|109|93|110|98|106|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 4003

+420 543 13 4008

MUDr. Lucie Dobšáková

Lékař L1


[obfuscate_1_|107|108|95|101|94|45|91|107|94|108|96|98|107|114|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 2203

MUDr. Jozef Hambálek

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|102|118|97|95|45|95|93|105|91|96|99|97|103|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 2203

MUDr. Sabína Kukolíková

Lékař L1


[obfuscate_1_|114|88|94|101|103|96|37|103|113|100|110|99|101|103|104|117|88|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 4003

+420 543 13 4002

MUDr. Michal Kysela

Lékař L1


[obfuscate_1_|108|96|95|100|90|107|37|103|117|108|100|99|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 2203

doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Vedoucí lékař Oddělení C KKOP


[obfuscate_1_|107|88|103|107|102|120|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 2209

+420 543 13 2203

MUDr. Jiří Martenek

Lékař L1


[obfuscate_1_|105|96|110|101|39|108|88|110|112|94|109|92|103|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 2203

MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|101|93|114|107|96|107|101|104|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 2203

+420 543 13 2216

MUDr. Rebecca Peřinová

Lékař L1


[obfuscate_1_|113|92|94|97|92|98|88|42|108|94|113|96|106|107|111|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 2203

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|92|112|110|90|106|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 2450

+420 543 13 4000

MUDr. Ján Podhorec

Lékař L1


[obfuscate_1_|105|88|106|42|105|110|91|100|107|107|100|90|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 2219

+420 543 13 2203

MUDr. Tomáš Pokrivčák

Lékař L3


[obfuscate_1_|115|102|105|93|108|45|103|107|103|107|104|109|95|93|100|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 2203

+420 543 13 2217

MUDr. Alžbeta Švančarová

Lékař L1


[obfuscate_1_|96|99|118|94|94|115|88|42|111|111|96|101|95|93|107|110|109|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 6805

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Zástupce primáře pro ambulantní péči


[obfuscate_1_|115|102|105|93|108|100|98|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 6309

MUDr. Beatric Bencsiková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|92|106|95|108|104|98|107|114|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 6814

+420 543 13 6108

MUDr. Petr Karásek, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|88|110|93|108|100|98|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 6811

+420 543 13 6109

MUDr. Dagmar Macková, CSc.

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|95|103|104|117|88|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 6212

+420 543 13 6110

MUDr. Stanislav Špelda

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|103|97|104|93|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 6803

+420 543 13 6111

doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|95|93|100|110|109|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 6803

+420 543 13 6112

MUDr. Marta Krásenská

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|105|93|111|94|109|106|103|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 6132

+420 543 13 6111

MUDr. Markéta Palácová

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|88|104|93|92|110|109|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 6812

+420 543 13 6132

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|95|93|100|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 6803

+420 543 13 6113

MUDr. Lenka Baldíková

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|92|106|103|90|45|89|93|104|93|104|98|107|114|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 2450

+420 543 13 4011

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|112|118|113|101|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6822

MUDr. Helena Čoupková

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|102|113|108|100|110|109|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 6311

+420 543 13 6308

MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Vedoucí lékař Centra prevence KKOP


[obfuscate_1_|105|88|106|93|39|103|88|104|93|102|106|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6105

MUDr. Dana Kebede

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|92|94|97|93|100|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 5288

+420 543 13 5289

MUDr. Jana Králová

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|98|110|93|101|110|109|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 2450

+420 543 13 5289

MUDr. Vladislava Novosadová

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|99|93|96|98|114|99|93|114|90|45|101|107|114|104|114|88|96|107|111|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 5287

+420 543 13 5803

MUDr. Lenka Pavčíková

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|92|106|103|90|45|103|93|114|92|104|98|107|114|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 6136

MUDr. Helena Pitauerová

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|92|104|97|103|96|37|108|101|109|96|108|97|110|104|117|88|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 6136

Mgr. Bc. Jiří Ondruš

kaplan


[obfuscate_1_|105|96|110|101|39|110|101|96|110|110|114|55|105|107|110|45|90|118]

MUDr. Lukáš Pochop

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|102|95|100|104|111|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 6211

+420 543 13 6209

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|96|110|101|39|114|92|96|107|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 4130

+420 543 13 4136

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Vedoucí Centra paliativní péče KKOP


[obfuscate_1_|110|106|104|93|102|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 6209

+420 543 13 6811

MUDr. Lucie Světláková

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|108|95|101|94|45|106|114|97|109|107|88|103|107|111|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 6211

MUDr. Sabina Svobodová

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|88|94|101|103|96|37|111|114|104|97|102|96|107|111|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 6805

MUDr. Eva Létalová

Lékař L3


[obfuscate_1_|100|109|93|42|101|100|107|93|104|104|117|88|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 6162

MUDr. Anna Ondračková

Lékař L3


[obfuscate_1_|110|101|96|110|90|98|98|107|114|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 6228

+420 543 13 6162

MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|88|96|93|102|106|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 6171

MUDr. Iryna Balaka

Lékař L1


[obfuscate_1_|104|105|117|106|90|45|89|93|104|90|106|88|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 2602

MUDr. Romana Daňková

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|102|105|93|103|96|37|96|93|103|106|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 2608

MUDr. Danuše Fabiánková

Lékař L3


[obfuscate_1_|101|88|94|101|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 2607

+420 543 13 2606

MUDr. Jana Havelková

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|100|93|111|100|99|103|107|111|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 2609

+420 543 13 2607

MUDr. Michaela Hnilicová

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|96|95|100|90|100|99|93|42|97|109|96|104|101|92|110|109|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 2609

+420 543 13 2607

MUDr. Simona Holasová

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|102|104|93|108|110|109|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 2609

+420 543 13 2607

MUDr. Bibiana Konvalinová

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|96|94|101|90|109|88|42|103|104|109|109|93|104|98|109|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 2602

MUDr. Marie Kubíčková

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|110|101|94|45|98|113|94|98|98|98|107|114|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 2606

+420 543 13 2608

MUDr. Mária Orviská

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|110|101|90|45|102|110|114|98|114|98|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 2608

MUDr. Jarmila Pavlíková

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|110|105|98|107|88|42|108|90|117|99|101|103|104|117|88|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2606

MUDr. František Pospíšil

Lékař L3


[obfuscate_1_|101|105|93|106|109|104|106|97|103|39|111|102|111|108|98|114|96|104|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 2606

+420 543 13 2608

MUDr. Lukáš Sirotek

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|96|110|107|109|100|98|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 2424

+420 543 13 2407

MUDr. Eva Suškevičová

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|108|111|103|94|117|96|95|107|111|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2606

MUDr. Lenka Švábenská

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|92|106|103|90|45|106|114|93|91|100|101|111|103|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2606

MUDr. Barbara Szilárdyová

Lékař L1


[obfuscate_1_|97|88|110|94|90|113|88|42|111|115|104|99|93|110|93|120|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 2604

MUDr. Michal Votýpka

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|96|95|100|90|107|37|114|107|109|120|103|103|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 2608

MUDr. Anna Vravcová

Lékař L1


[obfuscate_1_|96|101|106|93|39|117|105|93|114|92|110|109|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 2602

MUDr. Filip Vrzal

Lékař L3


[obfuscate_1_|101|96|104|101|105|45|109|110|118|90|107|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 2602

MUDr. Daniel Žák

Vedoucí lékař ARO


[obfuscate_1_|99|88|106|101|94|107|37|118|93|100|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2607

MUDr. Natália Žišková

Lékař L1


[obfuscate_1_|109|88|112|93|101|104|88|42|118|98|114|98|107|114|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 2602

MUDr. Jiřina Frgalová

Lékař


[obfuscate_1_|101|105|99|93|101|110|109|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 2601

+420 543 13 2607

MUDr. Michal Furdek

Lékař


[obfuscate_1_|108|96|95|100|90|107|37|98|113|107|99|92|103|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 2607

MUDr. Jiří Vyskočil

Vedoucí lékař JIP


[obfuscate_1_|105|96|110|101|39|117|112|111|103|104|98|96|104|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 2606

+420 543 13 2607

MUDr. Štěpán Rusín

Lékař


[obfuscate_1_|113|108|111|101|103|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 2607

+420 543 13 2614

Bc. Lucie Havlásková

asistent KRO 60% / IEC 40%


[obfuscate_1_|107|108|95|101|94|45|95|93|114|101|96|106|103|107|111|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 1106

Petra Čičatková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|111|92|112|110|90|45|90|101|95|90|115|98|107|114|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 1210

Zdeňka Hochová

Dokumentátor


[obfuscate_1_|121|91|97|106|100|96|37|100|107|92|103|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 1117

Drahomíra Holenová

Dokumentátor


[obfuscate_1_|103|102|104|97|103|110|109|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 1117

+420 543 13 1116

Dagmar Jandeková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|99|88|99|105|90|113|37|102|93|103|99|92|103|107|111|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1190

Radek Minařík

Data manažer


[obfuscate_1_|113|88|96|97|100|45|100|101|106|90|113|96|103|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 6908

Leona Sodomková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|107|92|107|106|90|45|106|107|96|104|108|98|107|114|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 1190

MUDr. Radana Dymáčková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|88|96|93|103|96|37|96|117|102|96|90|103|107|111|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 1133

+420 543 13 1188

MUDr. Vlasta Křenková

Lékař L1


[obfuscate_1_|117|99|93|111|109|96|37|103|110|94|109|98|107|114|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 1133

MUDr. Petr Čoupek

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|102|113|108|94|106|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 1104

MUDr. Eva Kocmanová

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|95|105|90|109|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 1133

+420 543 13 1152

MUDr. Lukáš Bobek

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|108|103|93|108|45|89|107|94|94|106|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 1103

MUDr. Diana Černáková

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|96|93|106|90|45|90|97|110|103|96|98|107|114|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 1101

MUDr. Renata Červená

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|92|110|114|94|109|88|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 1188

MUDr. Irena Čoupková

Lékař L3


[obfuscate_1_|104|90|107|113|105|106|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 1153

+420 543 13 1152

MUDr. Eva Dvořáková

Lékař L3


[obfuscate_1_|100|109|93|46|39|99|109|107|110|90|106|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 1189

MUDr. Jana Folberová

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|106|93|39|101|102|104|94|94|113|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 1101

MUDr. Lucie Hnidáková

Lékař L1


[obfuscate_1_|107|108|95|101|94|45|95|106|101|93|96|98|107|114|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 1188

MUDr. Pavlína Hodulová

Lékař L1


[obfuscate_1_|111|88|114|104|98|109|88|42|100|104|99|108|104|107|111|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 1133

MUDr. Petra Hübnerová

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|108|94|106|94|113|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 1137

MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|112|106|103|104|117|88|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 1153

+420 543 13 1152

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|115|102|105|93|108|45|98|93|118|93|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 6902

MUDr. Ing. Jiří Komínek

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|105|101|103|100|98|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 1171

MUDr. Ing. Libor Komínek

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|98|107|105|98|109|92|103|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 1171

MUDr. Pavel Krupa, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|105|113|108|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Aleš Kudláček

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|108|96|104|90|98|92|103|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 1171

MUDr. Helena Novotná

Lékař L1


[obfuscate_1_|103|92|104|97|103|96|37|106|107|111|110|107|106|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 1133

MUDr. Tomáš Novotný

Lékař L3


[obfuscate_1_|109|102|114|107|109|109|112|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 1103

MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|103|107|111|105|104|106|101|104|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 1104

MUDr. Vladimír Rak

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|99|93|96|98|108|96|110|42|107|96|98|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 1103

MUDr. Miroslava Sláviková

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|96|110|107|108|107|88|114|93|39|114|99|93|114|98|106|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 1188

MUDr. Blažena Syptáková

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|99|93|118|94|109|88|42|111|114|111|107|93|103|104|117|88|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 1188

Alena Teplá

Dokumentátor


[obfuscate_1_|96|99|97|106|90|45|107|97|108|101|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 1210

MUDr. Jana Garčicová

Lékař


[obfuscate_1_|102|88|110|95|98|98|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 1101

MUDr. Štěpánka Sovadinová

Lékař


[obfuscate_1_|114|102|114|93|93|104|101|107|114|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 1137

MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|97|108|110|103|104|109|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 1187

Bc. Petr Dvořáček

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|92|112|110|39|99|109|107|110|90|98|92|103|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1175

Ing. Jan Garčic

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|102|88|110|95|98|98|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 1110

Mgr. Beata Hálová

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|97|92|93|112|90|45|95|93|104|104|117|88|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Bc. Jakub Koňařík

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|105|88|103|113|91|45|98|107|106|90|113|96|103|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 1231

+420 543 13 1232

Mgr. Pavel Kryštof

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|106|105|117|111|109|110|93|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1174

Mgr. Lucie Mariančíková

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|107|108|95|101|94|45|100|93|110|98|96|101|95|101|100|110|109|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Bc. Tomáš Nikl

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|115|102|105|93|108|45|101|101|103|101|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 1231

+420 543 13 1232

Ing. Anna Odlozhilikova, Ph.D.

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|110|91|104|107|115|104|99|101|103|104|117|88|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 1163

+420 543 13 1122

Ing. Lucie Omelková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|95|101|94|45|102|105|97|101|106|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 1184

Bc. Vojtěch Peksa

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|117|102|102|112|94|98|95|42|108|94|106|106|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 1232

+420 543 13 1231

Mgr. Kateřina Potočková

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|106|88|112|97|107|104|101|93|42|105|110|107|107|95|100|110|109|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Ing. Tomáš Procházka

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|115|103|110|107|92|103|88|118|103|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 1170

Bc. Jaroslava Staňková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|88|110|107|108|107|88|114|93|39|114|107|93|106|100|110|109|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1184

Ing. Miroslav Šťavík

Biomedicínský inženýr


[obfuscate_1_|114|107|93|114|98|106|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 1233

Bc. Hana Šťavíková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|103|88|106|93|39|114|107|93|114|98|106|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1184

Ing. Hana Tichá

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|115|96|95|100|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 1163

+420 543 13 1122

Ing. Miroslav Vrzal

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|108|96|110|107|108|107|88|114|42|111|113|113|93|104|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1170

Bc. Pavel Zouhar

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|111|88|114|97|101|45|113|107|113|97|96|105|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 1232

+420 543 13 1231

MUDr. Svatopluk Dobeš

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|102|94|97|108|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 2606

+420 543 13 5804

MUDr. Monika Mikolášková

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|102|106|101|100|96|37|105|101|100|110|99|93|111|100|110|109|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 5806

MUDr. Mária Vyskočilová

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|110|101|90|45|95|107|104|98|98|98|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 5806

MUDr. Ivana Šiková

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|96|103|107|111|96|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 5813

MUDr. Radek Pejčoch

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|88|96|97|100|45|103|97|102|92|110|90|100|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 6213

+420 543 13 6124

MUDr. Miloš Šteffl

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|96|104|107|108|45|106|112|97|95|101|99|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 6124

MUDr. Jana Kleinová

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|99|97|101|103|110|109|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 5808

MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|110|103|94|115|88|42|108|94|115|105|107|114|104|117|88|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 5803

doc. MUDr. Taťána Šrámková, CSc.


[obfuscate_1_|115|88|112|93|103|96|37|111|110|90|108|98|107|114|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 6219

MUDr. Petra Fialová

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|92|112|110|90|45|93|101|93|101|110|109|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 5006

MUDr. Drahomíra Jarošíková

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|105|93|100|104|108|96|110|93|39|105|88|110|107|108|104|98|107|114|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 5006

MUDr. Klára Míková

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|99|93|110|90|45|100|101|103|104|117|88|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 5006

Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Jiný odborný pracovník


[obfuscate_1_|104|109|93|42|97|113|101|95|101|107|104|98|107|114|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 4303

+420 543 13 4301

Mgr. Tomáš Chodúr

Psycholog


[obfuscate_1_|115|102|105|93|108|45|90|100|107|93|116|105|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 5285

Anna Kleinbauerová

Asistent


[obfuscate_1_|96|101|106|93|39|106|99|97|101|103|97|88|113|97|107|110|109|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 5201

Mgr. Leoš Ševčík

Psycholog


[obfuscate_1_|107|92|107|111|39|114|92|114|95|98|106|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 5285

Mgr. Antonín Sokol

Psycholog


[obfuscate_1_|96|101|112|107|103|104|101|42|111|104|106|102|104|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 5285

+420 543 13 6218

doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

výzkumný pracovník


[obfuscate_1_|108|96|110|107|108|107|88|114|42|108|117|92|112|104|90|106|55|105|107|110|45|90|118]

Mgr. Jáchym Zeman

Psycholog


[obfuscate_1_|105|88|95|100|114|108|37|118|97|102|96|101|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 6218

Lenka Foktová

Dokumentátor THP


[obfuscate_1_|107|92|106|103|90|45|93|107|103|109|110|109|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 5282

Taťána Kellnerová

Dokumentátor THP


[obfuscate_1_|115|88|112|93|103|96|37|103|97|101|107|101|97|110|104|117|88|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 5284

Marta Žďárská

Dokumentátor THP


[obfuscate_1_|108|113|96|93|107|114|98|93|60|102|110|108|42|95|115]

+420 543 13 5283

MUDr. Tomáš Cacek

Lékař L3


[obfuscate_1_|115|102|105|93|108|45|90|93|95|94|106|55|105|107|110|45|90|118]

+420 543 13 2301

MUDr. Richard Feranec, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|101|92|110|93|103|100|90|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 6206

+420 543 13 2301

MUDr. Gabriel Jelenek

Lékař L3


[obfuscate_1_|102|88|94|110|98|100|99|42|102|94|107|92|106|97|100|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 2306

MUDr. Jana Kalvodová

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|106|93|39|106|88|104|114|104|99|102|114|93|57|108|102|113|42|92|121]

+420 543 13 5252

+420 543 13 2311

MUDr. Helena Kolářová

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|92|104|97|103|96|37|103|107|101|96|105|107|114|90|63|100|107|113|39|98|113]

+420 543 13 2302

+420 543 13 2306

MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|102|113|103|104|117|88|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 2323

+420 543 13 2306

MUDr. Monika Náležinská

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|102|106|101|100|96|37|106|93|101|100|113|101|106|108|106|88|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 2311

MUDr. Petr Novák

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|92|106|107|111|96|98|60|105|104|116|37|95|118]

+420 543 13 2302

+420 543 13 2309

MUDr. Magdalena Plch

Lékař L3


magdalena.plch@mou.cz

+420 543 13 5252

+420 543 13 2306

MUDr. František Velčický

Lékař L3


frantisek.velcicky@mou.cz

+420 543 13 2306

MUDr. Renata Kalábová, Ph.D.

Lékař L3


kalabova@mou.cz

+420 543 13 2300

+420 543 13 2413

doc. MUDr. Michal Staník, Ph.D.

Primář OUROL


stanik@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. Jaroslav Andriychuk

Lékař L3


jaroslav.andriychuk@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. Ivo Čapák

Lékař L3


capak@mou.cz

+420 543 13 2406

doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

Lékař L3


dolezel@mou.cz

+420 543 13 1167

MUDr. Roman Hrabec, FEBU

Lékař L3


roman.hrabec@mou.cz

+420 543 13 2412

MUDr. Markéta Hulová, FEBU

Lékař L3


marketa.hulova@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. David Miklánek

Lékař L3


miklanek@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. Martin Šabík

Lékař L1-L2


martin.sabik@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. Natália Šebová, FEBU

Lékař L3


natalia.sebova@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. Barbora Zetková

Lékař L1-L2


barbora.zetkova@mou.cz

+420 543 13 2406

MUDr. Lukáš Fiala

Lékař L3


lfiala@mou.cz

+420 543 13 2418

+420 543 13 2407

MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.

Lékař L3


ondrak@mou.cz

+420 543 13 2425

+420 543 13 2405

MUDr. Marta Ručková

Lékař L3


marta.ruckova@mou.cz

+420 543 13 2300

MUDr. Ondřej Salaš

Lékař L3


ondrej.salas@mou.cz

+420 543 13 2405

doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.

Lékař L3


sefr@mou.cz

+420 543 13 2405

+420 543 13 5251

MUDr. Jan Silák

Lékař L3


silak@mou.cz

+420 543 13 2418

+420 543 13 2405

MUDr. Radim Šimůnek

Lékař L3


radim.simunek@mou.cz

+420 543 13 5251

MUDr. Filip Sládek

Lékař L3


filip.sladek@mou.cz

MUDr. Teodor Staněk

Lékař L1


teodor.stanek@mou.cz

+420 543 13 2425

+420 543 13 2405

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Lékař L3


jan.zaloudik@mou.cz

+420 543 13 4116

+420 543 13 4102

MUDr. Marek Bažout

Lékař L3


bazout@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5253

MUDr. Zuzana Chaloupková

Lékař L3


zuzana.chaloupkova@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Vojtech Chrenko, CSc.

Lékař L3


chrenko@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5233

MUDr. Vendula Foltinová, Ph.D.

Lékař L3


vendula.foltinova@mou.cz

+420 543 13 5274

MUDr. Lucie Gabrielová

Lékař L3


gabrielova@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Veronika Hanincová

Lékař L3


veronika.hanincova@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Petra Kopecká

Lékař L3


petra.kopecka@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Pavlína Krésová, Ph.D.

Lékař L3


pavlina.kresova@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Petr Krsička

Lékař L3


petr.krsicka@mou.cz

+420 543 13 5233

MUDr. Tomáš Kubek, Ph.D.

Lékař L3


tomas.kubek@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5233

MUDr. Ondřej Zapletal

Lékař L3


ondrej.zapletal@mou.cz

+420 543 13 5231

+420 543 13 5233

Bc. Hana Větrovcová


hana.vetrovcova@mou.cz

+420 543 13 5244

Mgr. Barbora Žolcerová

Ústavní hygienik


barbora.zolcerova@mou.cz

Jana Andrysíková

Finanční referent/rozpočtář


jana.andrysikova@mou.cz

+420 543 13 1326

Šárka Káňová

Finanční referent/rozpočtář


skanova@mou.cz

+420 543 13 1317

+420 543 13 1327

Ing. Denisa Krišpínová

Zástupce vedoucího Úseku ZP


denisa.krispinova@mou.cz

+420 543 13 1318

Monika Matějková

Finanční referent/rozpočtář


matejkova@mou.cz

+420 543 13 1326

+420 543 13 1317

Bc. Marie Janoušková

všeobecná sestra


marie.janouskova@mou.cz

+420 543 13 5266

Kateřina Kočková

administrativní a spisový pracovník


katerina.kockova@mou.cz

+420 543 13 5267

Mgr. Zdeňka Pešová

všeobecná sestra


pesova@mou.cz

+420 543 13 5269

Mgr. Naděžda Procházková

všeobecná sestra


nadezda.prochazkova@mou.cz

+420 543 13 5268

MUDr. Renata Belanová

Lékař L3


belanova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6007

Bc. Miloš Glatzner

Biomedicínský technik


glatzner@mou.cz

+420 543 13 6005

+420 543 13 6029

Romana Haubrová

Dokumentátor


romana.haubrova@mou.cz

+420 543 13 6010

+420 543 13 6033

MUDr. Jakub Jankech

Lékař L1


jakub.jankech@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6003

MUDr. Svatava Janků

Lékař L1


svatava.janku@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6028

MUDr. Eva Janů, Ph.D.

Lékař L3


eva.janu@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6002

MUDr. Miroslava Karmazínová

Lékař L3


miroslava.karmazinova@mou.cz

+420 543 13 6007

MUDr. Barbora Klimovičová

Lékař L3


barbora.klimovicova@mou.cz

+420 543 13 6002

MUDr. Adam Kollár

Lékař L1


adam.kollar@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6028

Anastasiia Kostieliei

výzkumný pracovník


anastasiia.kostieliei@mou.cz

MUDr. Jitka Lidáková

Lékař L3


lidakova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6002

MUDr. Aleš Neumann, Ph.D.

Lékař L3


ales.neumann@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6003

MUDr. Petr Opletal

Lékař L3


opletal@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6008

MUDr. Miloš Pacal

Lékař L3


pacal@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6008

Lenka Paroulková

Dokumentátor


lenka.paroulkova@mou.cz

+420 543 13 6019

+420 543 13 6010

Bc. Vlastimil Polko

Radiologický asistent


polko@mou.cz

+420 543 13 6030

+420 543 13 6029

MUDr. Milan Prášek

Lékař L3


milan.prasek@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6003

MUDr. Monika Procházková

Lékař L3


mprochazkova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6009

MUDr. Slavomír Romža

Lékař L3


slavomir.romza@mou.cz

+420 543 13 6028

+420 543 13 6015

MUDr. Sylva Rybníčková

Lékař L3


rybnickova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6007

MUDr. Monika Schneiderová

Lékař L3


schneiderova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6009

MUDr. Irena Sehnalová

Lékař L3


irena.sehnalova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6009

MUDr. Slavomíra Šenková

Lékař L1


slavomira.senkova@mou.cz

+420 543 13 6001

MUDr. Hana Skutilová

Lékař L3


skutilova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6002

MUDr. Michal Standara

Lékař L3


standara@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6008

MUDr. Kateřina Stískalová

Lékař L3


katerina.stiskalova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6009

Šárka Tesařová

Dokumentátor


tesarova@mou.cz

+420 543 13 6033

+420 543 13 6010

Ing. et Ing. Jan Adam, Ph.D.

Výzkumný a vývojový pracovník


adam@mou.cz

+420 543 13 4604

Gabriela Chaloupková

Dokumentátor THP


gabriela.chaloupkova@mou.cz

+420 543 13 1312

MUDr. Jana Eremiášová

Lékař


jana.eremiasova@mou.cz

+420 543 13 1332

+420 543 13 1310

MUDr. Renata Koukalová, Ph.D.

Lékař


rkoukalova@mou.cz

+420 543 13 1301

+420 543 13 1306

MUDr. Martina Lisická

Lékař


martina.lisicka@mou.cz

+420 543 13 1313

Petra Maršálková

Dokumentátor THP


petra.marsalkova@mou.cz

+420 543 13 1308

+420 543 13 1301

MUDr. Iva Neveselá

Lékař


nevesela@mou.cz

+420 543 13 1301

+420 543 13 1332

MUDr. Pavel Ošmera

Lékař


pavel.osmera@mou.cz

+420 543 13 1357

MUDr. Lada Prokopová

Lékař


lada.prokopova@mou.cz

+420 543 13 1332

MUDr. Jiří Vašina

Lékař


jiri.vasina@mou.cz

+420 543 13 1305

+420 543 13 1307

MUDr. Zuzana Vašková

Lékař


zuzana.vaskova@mou.cz

+420 543 13 1306

MUDr. Renáta Krkošková

Lékař


renata.krkoskova@mou.cz

+420 543 13 1309

Ing. Jiří Bartl

Radiologický fyzik


bartl@mou.cz

+420 543 13 1304

Mgr. Kateřina Černá Pilátová, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


katerina.pilatova@mou.cz

+420 543 13 6704

doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

Lékař


milan.dastych@mou.cz

+420 543 13 6703

MUDr. Lenka Gescheidtová, Ph.D.

Lékař


lenka.gescheidtova@mou.cz

+420 543 13 6720

Mgr. Jana Gottwaldová

Odborný pracovník v laboratorních metodách


jana.gottwaldova@mou.cz

+420 543 13 6701

Mgr. Kristína Greplová

Odborný pracovník v laboratorních metodách


greplova@mou.cz

+420 543 13 6715

+420 543 13 6705

Mgr. Klára Karaková

Odborný pracovník v laboratorních metodách


klara.karakova@mou.cz

Mgr. Veronika Manišová

Odborný pracovník v laboratorních metodách


veronika.manisova@mou.cz

+420 543 13 6706

+420 543 13 6730

Mgr. Jindra Pěčková, MBA

Odborný pracovník v laboratorních metodách


jindra.peckova@mou.cz

+420 543 13 6704

RNDr. Radomír Pilný, MBA

Odborný pracovník v laboratorních metodách


pilny@mou.cz

+420 543 13 6715

+420 543 13 6703

MUDr. RNDr. Michal Řiháček, Ph.D.

Lékař


michal.rihacek@mou.cz

+420 543 13 6704

Mgr. Veronika Stará

Odborný pracovník v laboratorních metodách


veronika.stara@mou.cz

+420 543 13 6715

+420 543 13 6705

RNDr. Andrea Wagnerová

Odborný pracovník v laboratorních metodách


andrea.wagnerova@mou.cz

+420 543 13 6610

+420 543 13 6704

MUDr. Iva Babánková

Lékař L3


iva.babankova@mou.cz

+420 543 13 3421

Mgr. Miroslav Bardelčík

Odborný pracovník v laboratorních metodách


miroslav.bardelcik@mou.cz

+420 543 13 3406

+420 543 13 3405

Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


jitka.berkovcova@mou.cz

+420 543 13 3405

MUDr. Ludvík Bobot

Lékař L3


ludvik.bobot@mou.cz

+420 543 13 3401

RNDr. Ing. Ondřej Bonczek, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


ondrej.bonczek@mou.cz

+420 543 13 3341

MUDr. Alice Hlobilková, Ph.D.

Lékař L3


hlobilkova@mou.cz

+420 543 13 3413

Mgr. Kateřina Hnátová, Ph.D.

Dokumentátor


katerina.hnatova@mou.cz

+420 543 13 3420

Mgr. Ondřej Horký, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


ondrej.horky@mou.cz

+420 543 13 3406

Jana Kalinová

Dokumentátor


jana.kalinova@mou.cz

+420 543 13 3428

Ing. Dana Knoflíčková

Odborný pracovník v laboratorních metodách


dana.knoflickova@mou.cz

+420 543 13 3405

MUDr. Eva Krejčí

Lékař L3


eva.krejci@mou.cz

+420 543 13 3407

Jaroslava Kyselková

Dokumentátor


jaroslava.kyselkova@mou.cz

+420 543 13 3412

Mgr. Jana Lochmanová

Odborný pracovník v laboratorních metodách


jana.lochmanova@mou.cz

+420 543 13 3405

MUDr. Soňa Mravcová

Lékař L2


sona.mravcova@mou.cz

+420 543 13 3422

MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.

Lékař L3


nenutil@mou.cz

+420 543 13 3411

+420 543 13 3344

MUDr. Tetiana Shatokhina

Lékař L3


tetiana.shatokhina@mou.cz

+420 543 13 3410

Anastasiia Slastin

výzkumný pracovník


anastasiia.slastin@mou.cz

Mgr. Eva Sťahlová Hrabincová

Odborný pracovník v laboratorních metodách


eva.stahlova@mou.cz

+420 543 13 3405

MUDr. Michal Tichý, Ph.D.

Lékař L3


michal.tichy@mou.cz

+420 543 13 3427

MUDr. Karel Veselý, Ph.D.

Lékař L3


karel.vesely@mou.cz

+420 543 13 3425

MUDr. Klára Drábová, Ph.D.

Lékař


klara.drabova@mou.cz

+420 543 13 6914

MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.

Lékař L1


mnavrati@mou.cz

+420 543 13 6116

+420 543 13 6901

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Lékař


msvoboda@mou.cz

+420 543 13 4103

+420 543 13 4102

MUDr. Alena Valíčková

Lékař L2


alena.valickova@mou.cz

+420 543 13 6116

+420 543 13 6914

Mgr. Jana Házová

Odborný pracovník v laboratorních metodách


hazova@mou.cz

+420 543 13 6713

+420 543 13 6602

Adéla Mišove, MSci

Odborný pracovník v laboratorních metodách


adela.misove@mou.cz

+420 543 13 6713

+420 543 13 6602

Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D.

Odborný pracovník v laboratorních metodách


vasickova@mou.cz

+420 543 13 6713

+420 543 13 6601

Mgr. Lenka Adamová, Ph.D.

Data manažer


lenka.adamova@mou.cz

+420 543 13 6229

Mgr. Hana Blahynková

Start-up koordinátorka


hana.blahynkova@mou.cz

+420 543 13 6233

Martina Dadáková, DiS.

Studijní sestra


martina.dadakova@mou.cz

+420 543 13 6227

Ivana Ďásková

Asistent


ivana.daskova@mou.cz

+420 543 13 6225

Bc. Iva Dvořáková

Všeobecná sestra S4


iva.dvorakova@mou.cz

+420 543 13 6806

+420 543 13 6242

Bc. Jana Haičmanová

Data manažer


haicmanova@mou.cz

+420 543 13 6235

Mgr. Naďa Honková

Výzkumný pracovník


nada.honkova@mou.cz

+420 543 13 6244

MVDr. Renata Horová

Data manažer


renata.horova@mou.cz

+420 543 13 6247

PhDr. Daria Hudspeth

Všeobecná sestra S4


daria.hudspeth@mou.cz

+420 543 13 6238

Bc. Renata Hurníková

Výzkumný pracovník


renata.hurnikova@mou.cz

+420 543 13 6243

Erika Kmentová

Data manažer


erika.kmentova@mou.cz

+420 543 13 6235

Mgr. Viktor Komínek

Všeobecná sestra S4


viktor.kominek@mou.cz

+420 543 13 6246

Bohumila Pavlasová

Studijní koordinátor


bohumila.pavlasova@mou.cz

+420 543 13 6222

Bc. Natálie Pochopová

Všeobecná sestra S2


natalie.pochopova@mou.cz

+420 543 13 2203

Bc. Dana Procházková

Všeobecná sestra S4


dana.prochazkova@mou.cz

+420 543 13 6229

Mgr. Lenka Reviľáková

Studijní koordinátor, studijní sestra Jednotky fáze I 


lenka.revilakova@mou.cz

+420 543 13 6227

Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.

Výzkumný pracovník


barbora.rihova@mou.cz

+420 543 13 6226

Bc. Šárka Selvekerová

Vedoucí studijní koordinátor


sarka.selvekerova@mou.cz

+420 543 13 6241

Bc. Markéta Skoupá

Výzkumný pracovník


marketa.skoupa@mou.cz

+420 543 13 6224

Bc. Kateřina Vavrouchová

Studijní koordinátor, studijní sestra Jednotky fáze I 


katerina.vavrouchova@mou.cz

+420 543 13 6220

Bc. Veronika Vávrová

Výzkumný pracovník


veronika.vavrova@mou.cz

+420 543 13 6238

Marcela Wenischová

Studijní koordinátor


marcela.wenischova@mou.cz

+420 543 13 6231

PharmDr. Klára Chromá Kučerová

Výzkumný pracovník


klara.chroma@mou.cz

+420 543 13 6234

Ing. Bc. Dita Kozáková

Výzkumný pracovník


dita.kozakova@mou.cz

+420 543 13 6236

Mgr. Tereza Štěpánková

Studijní koordinátor


tereza.stepankova@mou.cz

+420 543 13 6223

Mgr. Martina Vaněčková

Studijní koordinátor


martina.vaneckova@mou.cz

+420 543 13 6245

doc. MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D.

Lékař L3


lumir.kunovsky@mou.cz

+420 543 13 6205

MUDr. Róbert Mazúr

Lékař L3


robert.mazur@mou.cz

+420 543 13 6205

MUDr. Milana Šachlová, Ph.D., CSc.

Lékař L3


sachlova@mou.cz

+420 543 13 6210

+420 543 13 6205

Lukáš Richtr


lukas.richtr@mou.cz

+420 543 13 6407

MUDr. Zuzana Lennerová

Lékař L3


zuzana.lennerova@mou.cz

+420 543 13 6402

+420 543 13 6408

MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.

Lékař L3


lenka.jakubikova@mou.cz

+420 543 13 6406

+420 543 13 6408


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...