zpět na kontakty

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

T +420 543 13 6831

T +420 543 13 2450

E [obfuscate_1_|111|102|103|112|96|98|95|55|107|110|116|37|90|120]

  • Výzkumná skupina T. Kazdy

  • Úsek léčebně preventivní péče KKOP

    Zástupce přednosty KKOP pro léčebně-preventivní péči - primář

Klinické onkologii se věnuje 15 let, od počátku své profesní kariéry se zaměřuje na nádory ledvin a močových cest.

Je předsedou Sekce uroonkologie České onkologické společnosti ČLS JEP a členem Pracovní skupiny pro uroonkologii, která je zodpovědná za tvorbu doporučení pro léčbu nádorů ledvin a močových cest (Modrá kniha ČOS).

Je autorem nebo spoluautorem více než 35 impaktovaných článků a dalších více než 60 recenzovaných prací. Taktéž řeší či je spoluřešitelem vědeckých grantů, v nichž zkoumá možné prediktory na léčbu nádorů ledvin či močových cest.

Loading...