zpět na kontakty

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

T +420 543 13 6831

T +420 543 13 2450

E [obfuscate_1_|111|102|109|111|90|98|95|61|106|104|116|37|96|119]

  • Úsek lůžkové péče KKOP

    Zástupce primáře pro lůžkovou péči

  • NV19-08-00250 - spoluř MUDr. A. Poprach

Klinické onkologii se věnuje 15 let, od počátku své profesní kariéry se zaměřuje na nádory ledvin a močových cest.

Je předsedou Sekce uroonkologie České onkologické společnosti ČLS JEP a členem Pracovní skupiny pro uroonkologii, která je zodpovědná za tvorbu doporučení pro léčbu nádorů ledvin a močových cest (Modrá kniha ČOS).

Je autorem nebo spoluautorem více než 35 impaktovaných článků a dalších více než 60 recenzovaných prací. Taktéž řeší či je spoluřešitelem vědeckých grantů, v nichž zkoumá možné prediktory na léčbu nádorů ledvin či močových cest.

Loading...