pneumo

Plicní centrum (Centrum pneumologie a intervenční bronchologie)

zpět na seznam pracovišť
 

Plicní centrum, celým názvem Centrum pneumologie a intervenční bronchologie (CPIB) se primárně specializuje na diagnostiku a léčbu pacientů s nádory plic, pleury a mediastina, jeho služeb však může využít i pacient s jakýmkoliv plicním onemocněním nebo klient, který potřebuje svoje podezření na plicní onemocnění nebo potíže konzultovat s odborníkem. Prostřednictvím centra lze zajistit účast v preventivním nebo skríningovém programu, programu časného záchytu karcinomu plic, konzultovat plicní potíže. Komfortní a moderní zázemí je k dispozici nejen klientovi centra ale i týmu ostatních specialistů MOU, externím ambulantním specialistům i odborníkům z jiných zdravotnických zařízení.

Program časného záchytu karcinomu plic

 


1Kontakty


2Kde nás najdete

Plicní ambulance, 1, 2
Švejdův pavilon, 2. patro

Pneumologická ambulance
Švejdův pavilon, 2. patro

Bronchologický sálek
Švejdův pavilon, 2. patro

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA

Primář CPIB


[obfuscate_1_|111|88|116|95|105|45|107|115|108|96|96|101|103|58|106|110|108|44|93|119]

+420 543 13 6406

+420 543 13 6409

Lenka Vitešníková

Vrchní sestra CPIB


[obfuscate_1_|107|92|108|101|94|45|109|103|110|98|114|101|103|101|108|117|88|62|103|108|116|37|97|116]

+420 543 13 6403

+420 543 13 6404

MUDr. Zuzana Lennerová


[obfuscate_1_|121|108|120|91|107|96|37|106|95|107|109|92|112|105|115|96|55|107|105|114|45|90|120]

MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.

lékař L3


[obfuscate_1_|107|92|108|101|94|45|97|95|101|114|97|96|105|105|115|96|55|107|105|114|45|90|120]

+420 543 13 6406

+420 543 13 6408

Simona Hastíková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|114|96|107|105|107|96|37|102|91|112|115|96|105|105|115|96|55|107|105|114|45|90|120]

+420 543 13 6401

Lenka Turčáková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|108|101|94|45|107|115|108|96|96|98|109|112|94|63|100|109|111|43|98|113]

+420 543 13 6402

Jana Hronková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|88|108|91|43|103|105|109|104|104|110|109|95|58|106|110|108|44|93|119]

+420 543 13 6405

+420 543 13 6403

Michaela Hudečková

Sanitář


[obfuscate_1_|108|96|97|98|94|100|99|95|40|101|116|91|99|93|104|110|109|95|58|106|110|108|44|93|119]

+420 543 13 6403

Bc. Andrea Kuklíková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|101|98|108|98|96|37|105|111|104|107|96|105|105|115|96|55|107|105|114|45|90|120]

+420 543 13 6403

Mgr. Marie Šimková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|88|112|99|98|45|106|103|103|104|110|109|95|58|106|110|108|44|93|119]

+420 543 13 6405

+420 543 13 6401


4Jak se objednat?

Objednávání pacientů a informace k přípravě na vyšetření podáváme v čase 14.00–15.15

Kalkulačka kouření

Výsledky
Počet prokouřených balíčkoroků:

Z údajů o Vašem kouření vyplývá, že patříte do skupiny osob s vysokým rizikem vzniku rakoviny plic. Možnost, jak rakovinu plic zjistit včas, je preventivní vyšetření plic pomocí speciální počítačové tomografie (CT). Pokud máte o toto speciální vyšetření zájem, požádejte, prosím, Vašeho praktického lékaře o vystavení žádanky na vyšetření do Plicního centra MOÚ nebo se do Plicního centra MOÚ objednejte přímo na telefonním čísle +420 543 136 403 (v době od 7.30 do 15.30 hodin).


5Pro odborníky

Jednou z priorit centra je zajistit komfortní a moderní zázemí pro endoskopické intervence ambulantním specialistům pneumologické odbornosti nebo pneumologům, kteří se setkávají s pacienty s plicními tumory v jiných zdravotnických zařízeních. Jste-li takový lékař nebo jste-li zástupce regionálního zdravotnického zařízení a máte-li o spolupráci s námi zájem kontaktujte nás. 

Máte zájem o osvětovou, preventivní nebo přednáškovou činnost pracovníků centra?

Centrum je schopné nabídnout individuální nebo hromadně organizovaný preventivní program zaměřený na „zdravé plíce“, zapojení do programů odvykání kouření nebo participaci na seminářích a veřejných akcích, které se podílí na zlepšování zdravotního stavu populace. Pokud máte o podobné programy zájem nebo podobné akce organizujete, prosím, kontaktujte nás.


Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...