pneumo

Plicní centrum (Centrum pneumologie a intervenční bronchologie)

zpět na seznam pracovišť
 

Plicní centrum, celým názvem Centrum pneumologie a intervenční bronchologie (CPIB) se primárně specializuje na diagnostiku a léčbu pacientů s nádory plic, pleury a mediastina, jeho služeb však může využít i pacient s jakýmkoliv plicním onemocněním nebo klient, který potřebuje svoje podezření na plicní onemocnění nebo potíže konzultovat s odborníkem. Prostřednictvím centra lze zajistit účast v preventivním nebo skríningovém programu, programu časného záchytu karcinomu plic, konzultovat plicní potíže. Komfortní a moderní zázemí je k dispozici nejen klientovi centra ale i týmu ostatních specialistů MOU, externím ambulantním specialistům i odborníkům z jiných zdravotnických zařízení.

Program časného záchytu karcinomu plic

 


1Kontakty


2Kde nás najdete

Plicní ambulance, 1, 2
Švejdův pavilon, 2. patro

Pneumologická ambulance
Švejdův pavilon, 2. patro

Bronchologický sálek
Švejdův pavilon, 2. patro

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA

Primář CPIB


[obfuscate_1_|111|88|112|92|99|45|107|111|105|90|96|101|99|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6406

+420 543 13 6409

Lenka Vitešníková

Vrchní sestra CPIB


[obfuscate_1_|107|92|104|98|88|45|109|99|107|92|114|101|99|98|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 6403

+420 543 13 6404

Lukáš Richtr

dokumentátor - case manager


[obfuscate_1_|107|108|101|88|106|45|105|99|90|95|115|105|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 6407

MUDr. Helena Čoupková

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|102|111|103|98|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6311

+420 543 13 6308

MUDr. Zuzana Lennerová

Lékař L3


[obfuscate_1_|121|108|116|88|101|96|37|102|92|101|109|92|108|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6402

+420 543 13 6408

MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|92|104|98|88|45|97|91|98|108|97|96|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6406

+420 543 13 6408

Sylva Pohanková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|114|112|102|109|88|45|103|105|95|88|109|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 6401

Bc. Iveta Rikanová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|95|107|88|45|105|99|98|88|109|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 6402

+420 543 13 6401

Lenka Turčáková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|104|98|88|45|107|111|105|90|96|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 6402

Jana Hronková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|88|104|88|37|103|105|105|101|98|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6405

+420 543 13 6403

Michaela Hudečková

Sanitář


[obfuscate_1_|108|96|93|95|88|100|99|91|37|95|116|91|95|90|98|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6403

Barbora Plutíková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|97|88|108|89|102|113|88|40|103|99|116|107|99|98|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 6404

Mgr. Marie Šimková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|88|108|96|92|45|106|99|100|98|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6405

+420 543 13 6403


4Jak se objednat?

Objednávání pacientů a informace k přípravě na vyšetření podáváme v čase 14.00–15.15

Kalkulačka kouření

Výsledky
Počet prokouřených balíčkoroků:

Z údajů o Vašem kouření vyplývá, že patříte do skupiny osob s vysokým rizikem vzniku rakoviny plic. Možnost, jak rakovinu plic zjistit včas, je preventivní vyšetření plic pomocí speciální počítačové tomografie (CT). Pokud máte o toto speciální vyšetření zájem, požádejte, prosím, Vašeho praktického lékaře o vystavení žádanky na vyšetření do Plicního centra MOÚ nebo se do Plicního centra MOÚ objednejte přímo na telefonním čísle +420 543 136 401, +420 543 136 402 (v době od 7.30 do 15.30 hodin).


5Pro odborníky

Jednou z priorit centra je zajistit komfortní a moderní zázemí pro endoskopické intervence ambulantním specialistům pneumologické odbornosti nebo pneumologům, kteří se setkávají s pacienty s plicními tumory v jiných zdravotnických zařízeních. Jste-li takový lékař nebo jste-li zástupce regionálního zdravotnického zařízení a máte-li o spolupráci s námi zájem kontaktujte nás. 

Konzultace dokumentace pneumologem (bez pacienta)
 • Nezbytné je poslat elektronicky snímky požadované ke konzultaci předem do digitálního zobrazovacího systému (nelze vkládat přinesené CD do PC apod.)
 • Konzultace rychlá s telefonním doporučením.
Konzultace RTG, CT, PET/CT a MR snímků na hrudní komisi (bez pacienta)
 • Nezbytné poslat elektronicky snímky požadované ke konzultaci předem do digitálního zobrazovacího systému (nelze vkládat přinesené CD do PC apod.)
Vyšetření pneumologem
 • Objednání pacienta telefonickou cestou,
 • klinické vyšetření,
 • RTG hrudníku, CT, MR hrudníku,
 • spirometrie, bronchodilatační test, vyšetření difuze,
 • skríning spánkové apnoe,
 • vyšetření CO ve vydechovaném vzduchu,
 • aplikace Mx II,
 • laboratorní a mikrobiologické vyšetření.
Vyšetření v rámci programu časného záchytu karcinomu plic
 • Objednání pacienta telefonicky.
Bronchoskopické vyšetření
 • Objednání pacienta telefonicky.


Diagnostické:

 • Hemoptýza,
 • chrapot,
 • pískoty na hrudníku (zejm. asymetrické), stridor,
 • chronický kašel (kašel trvající déle než 3 měsíce, jehož příčina nebyla vysvětlena),
 • přetrvávající nález nebo ložiskový nález na RTG hrudníku, nebo se opakující nález infiltrace,
 • infiltrace podezřelá z nádoru na CT (počítačová tomografie),
 • traumata (úrazy) hrudníku,
 • poškození dýchacího ústrojí inhalační látkou (chemikálií, např. Savo..),
 • aspirace cizích těles, žaludečního obsahu nebo krve,
 • vyšetření před hrudně-chirurgickým výkonem,
 • pátrání po primárním tumoru při zjištění vzdálených metastáz,
 • kontrola uložení a průchodnosti endotracheální kanyly a další méně časté indikace (vyšetření po transplantaci).

Terapeutické:

 • Rekanalizace bronchů zůžených či uzavřených nádorem, metastázou, granulační tkání,
 • zavedení stentu (Dumon, nitinol),
 • dilatace stenóz.

Brachyterapie

 • Zavedení afterloadingové cévky do postiženého bronchu (vhodné i po předchozí intervenci laserem, elektrokauterem) a aplikace radioterapie (endobronchiální ošetření laserem s následnou brachyterapií má větší efekt než samotné endobronchiální ošetření).
Osvětová, preventivní nebo přednáškovou činnost pracovníků centra

Centrum je schopné nabídnout individuální nebo hromadně organizovaný preventivní program zaměřený na „zdravé plíce“, zapojení do programů odvykání kouření nebo participaci na seminářích a veřejných akcích, které se podílí na zlepšování zdravotního stavu populace. Pokud máte o podobné programy zájem nebo podobné akce organizujete, prosím, kontaktujte nás.


Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...