Den_05_197

Oddělení radiologie

zpět na seznam pracovišť
 

Oddělení radiologie (ORDG) poskytuje pacientům služby v podobě základních rentgenových - radiologických, ultrazvukových a CT vyšetření, ale i speciálních intervenčních vyšetření. Velký počet vyšetření se týká mamárního vyšetřování a vyšetřování pomocí CT. Odpovědnost za navržení daného vyšetření či úkonu provedeného na pracovišti  je jednak na lékaři, který pacienta k výkonu odesílá, a dále pak na lékaři - radiologovi, který jej provádí. Má-li pacient pochybnosti o nezbytnosti takového vyšetření, obrátí se v prvé řadě na svého ošetřujícího lékaře, který mu srozumitelně vysvětlí, jaký přínos bude mít konkrétní vyšetření pro pacientovu léčbu. Oddělení má celkově pět ultrazvukových přístrojů. Nově byl na ORDG instalován i speciální ultrazvuk Acuson S 2000 ABVS.


1Kontakty


2Kde nás najdete

Oddělení radiologie
Švejdův pavilon, 2. patro

Malé detašované pracoviště
Bakešův pavilon, 1. patro (přízemí, vpravo)

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

MUDr. Jan Křístek, Ph.D.

Primář Oddělení radiologie


[obfuscate_1_|105|88|102|39|106|113|96|107|109|100|106|55|101|104|116|45|90|114]

+420 543 13 6000

Pavel Jaroš

Vedoucí radiologický asistent Oddělení radiologie


[obfuscate_1_|105|88|106|104|114|63|100|103|110|45|98|113]

+420 543 13 6010

+420 543 13 6001

MUDr. Renata Belanová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|92|100|90|109|110|109|89|57|108|110|108|38|92|121]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6007

Ivona Buchmaierová

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|104|109|103|103|96|45|89|109|92|103|108|88|97|94|113|110|109|89|57|108|110|108|38|92|121]

MUDr. Petra Burdejová

Lékař L1


[obfuscate_1_|111|92|108|107|96|45|89|109|107|99|100|97|103|111|96|63|100|103|110|45|98|113]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6028

Bc. Miloš Glatzner

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|102|99|89|109|121|109|92|106|57|108|110|108|38|92|121]

+420 543 13 6005

+420 543 13 6029

Romana Haubrová

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|113|102|101|90|109|96|37|96|90|116|97|105|103|111|96|63|100|103|110|45|98|113]

+420 543 13 6010

+420 543 13 6033

MUDr. Jakub Jankech

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|99|110|97|45|97|89|103|106|100|90|96|57|108|110|108|38|92|121]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6003

MUDr. Svatava Janků

Lékař L1


[obfuscate_1_|114|109|89|109|96|117|88|38|99|96|109|98|109|57|108|110|108|38|92|121]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6028

MUDr. Eva Janů, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|100|109|89|39|105|96|101|109|57|108|110|108|38|92|121]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6002

MUDr. Miroslava Karmazínová

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|96|106|104|114|107|88|110|90|45|106|88|106|102|96|121|96|102|104|117|96|55|101|104|116|45|90|114]

+420 543 13 6007

Ludmila Kašpaříková

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|107|108|92|102|104|107|88|38|100|96|114|103|89|107|104|106|102|110|90|63|108|102|109|39|98|121]

MUDr. Barbora Klimovičová

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|88|106|91|110|113|88|38|100|107|104|100|103|111|104|98|102|110|90|63|108|102|109|39|98|121]

+420 543 13 6002

MUDr. Adam Kollár

Lékař L1


[obfuscate_1_|96|91|89|102|45|106|102|100|101|96|113|55|101|104|116|45|90|114]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6028

Anastasiia Kostieliei, lékař


[obfuscate_1_|96|101|89|108|115|96|106|97|98|96|45|98|103|108|115|104|92|100|98|100|104|55|101|104|116|45|90|114]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6030

MUDr. Jitka Lidáková

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|96|92|90|106|110|109|89|57|108|110|108|38|92|121]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6002

MUDr. Aleš Neumann, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|96|99|93|108|45|109|92|109|102|96|109|101|56|102|110|116|37|91|115]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6003

MUDr. Petr Opletal

Lékař L3


[obfuscate_1_|110|103|100|94|115|96|99|56|102|110|116|37|91|115]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6008

MUDr. Miloš Pacal

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|88|91|90|107|63|100|103|110|45|98|113]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6008

Lenka Paroulková

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|107|92|102|100|96|45|103|89|107|110|116|99|99|104|117|96|55|101|104|116|45|90|114]

+420 543 13 6019

+420 543 13 6010

Bc. Vlastimil Polko

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|102|100|100|110|63|100|103|110|45|98|113]

+420 543 13 6030

+420 543 13 6029

MUDr. Monika Procházková

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|103|106|104|98|103|88|114|100|110|117|88|56|102|110|116|37|91|115]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6009

MUDr. Slavomír Romža

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|99|89|111|110|108|96|106|39|113|110|100|114|90|63|108|102|109|39|98|121]

+420 543 13 6028

+420 543 13 6015

MUDr. Sylva Rybníčková

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|112|90|103|104|98|98|103|111|96|63|100|103|110|45|98|113]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6007

MUDr. Monika Schneiderová

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|90|96|103|100|104|91|93|107|110|117|88|56|102|110|116|37|91|115]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6009

MUDr. Irena Sehnalová

Lékař L3


[obfuscate_1_|104|105|93|103|96|45|106|93|97|109|96|99|103|111|96|63|100|103|110|45|98|113]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6009

MUDr. Slavomíra Šenková

Lékař L1


[obfuscate_1_|114|99|89|111|110|108|96|106|90|45|114|92|102|100|110|117|88|56|102|110|116|37|91|115]

+420 543 13 6001

MUDr. Hana Skutilová

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|98|109|109|104|107|102|110|90|63|108|102|109|39|98|121]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6002

MUDr. Michal Standara

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|107|89|103|99|96|105|89|57|108|110|108|38|92|121]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6008

MUDr. Kateřina Stískalová

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|88|108|94|113|104|101|89|39|114|115|96|107|100|96|107|102|110|90|63|108|102|109|39|98|121]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6009

MUDr. Matej Straka

Lékař L1


[obfuscate_1_|108|88|108|94|105|45|106|108|107|96|106|88|56|102|110|116|37|91|115]

+420 543 13 6028

Šárka Tesařová

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|115|92|107|90|113|110|109|89|57|108|110|108|38|92|121]

+420 543 13 6033

+420 543 13 6010

Mgr. Bc. Eva Antonínová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|100|109|89|39|96|109|107|103|103|104|109|102|110|90|63|108|102|109|39|98|121]

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Kateřina Blažková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|88|108|94|113|104|101|89|39|97|107|88|114|100|110|117|88|56|102|110|116|37|91|115]

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Bc. Michaela Charvátová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|91|97|96|100|99|89|39|98|103|88|106|111|96|115|102|110|90|63|108|102|109|39|98|121]

+420 543 13 1204

Bc. Dominika Dicková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|99|102|101|98|109|104|98|89|39|99|104|90|99|104|117|96|55|101|104|116|45|90|114]

+420 543 13 6015

Ludmila Dostálová

Sanitář


[obfuscate_1_|107|108|92|102|104|107|88|38|93|110|114|107|89|101|110|117|88|56|102|110|116|37|91|115]

+420 543 13 6018

+420 543 13 6015

Kamila Drastichová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|88|101|98|107|96|37|92|107|96|114|107|97|92|103|110|109|89|57|108|110|108|38|92|121]

+420 543 13 6015

Mgr. Simona Dvořáková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|114|96|101|104|109|96|37|92|111|110|113|88|99|104|117|96|55|101|104|116|45|90|114]

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Michal Fronc

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|91|97|96|107|37|94|107|110|109|90|56|102|110|116|37|91|115]

+420 543 13 6022

+420 543 13 6015

Lenka Harantová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|92|102|100|96|45|95|89|107|96|109|107|103|111|96|63|100|103|110|45|98|113]

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Bc. Kateřina Hrubizna Machů

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|88|108|94|113|104|101|89|39|103|113|108|90|98|121|109|88|56|102|110|116|37|91|115]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6010

Michaela Jiříková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|91|97|96|100|99|89|39|105|104|105|97|100|110|117|88|56|102|110|116|37|91|115]

+420 543 13 6001

Tereza Králová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|92|106|94|121|96|37|99|107|96|107|102|110|90|63|108|102|109|39|98|121]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6005

Bc. Svatopluk Krejčí

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|114|109|89|109|110|111|99|109|100|45|106|105|93|99|98|104|55|101|104|116|45|90|114]

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Bc. Daniela Krhánková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|99|88|102|98|100|107|88|38|100|113|103|88|102|100|110|117|88|56|102|110|116|37|91|115]

+420 543 13 6025

+420 543 13 6012

Eva Křivánková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|100|98|106|98|117|96|101|99|104|117|96|55|101|104|116|45|90|114]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6022

Světlana Lhotecká

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|114|109|93|109|107|96|101|89|39|107|103|102|108|94|98|106|88|56|102|110|116|37|91|115]

Gabriela Marečková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|102|88|90|107|104|100|99|89|39|108|96|105|93|92|106|110|109|89|57|108|110|108|38|92|121]

+420 543 13 6033

+420 543 13 1301

Bc. Veronika Melicherová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|106|104|109|104|98|89|39|108|100|99|97|92|103|100|105|103|111|96|63|100|103|110|45|98|113]

+420 543 13 6015

Šárka Navrátilová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|114|88|106|100|96|45|101|89|111|113|96|107|97|101|110|117|88|41|57|108|110|108|38|92|121]

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Bc. Lenka Novosadová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|92|102|100|96|45|101|103|111|110|114|88|92|104|117|96|55|101|104|116|45|90|114]

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Lucie Obůrková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|91|98|100|45|102|90|110|113|106|102|110|90|63|108|102|109|39|98|121]

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Mgr. Jiří Pinka

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|96|106|98|45|111|96|102|100|96|63|100|103|110|45|98|113]

+420 543 13 6022

Hana Rašínová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|113|88|107|98|109|110|109|89|57|108|110|108|38|92|121]

+420 543 13 6025

+420 543 13 6040

Mgr. Libuše Rašínová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|105|89|108|104|109|102|110|90|63|108|102|109|39|98|121]

+420 543 13 6025

+420 543 13 6040

Bc. Tomáš Růžička

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|102|101|90|114|45|105|109|115|104|98|98|89|57|108|110|108|38|92|121]

+420 543 13 6015

Eva Šimoníková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|100|109|89|39|114|104|100|103|103|104|106|102|110|90|63|108|102|109|39|98|121]

+420 543 13 6015

Petra Šlesingerová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|92|108|107|96|45|106|100|94|114|104|101|95|94|113|110|109|89|57|108|110|108|38|92|121]

+420 543 13 6015

Lucie Smutná

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|91|98|100|45|106|101|110|115|109|88|56|102|110|116|37|91|115]

+420 543 13 6015

Dita Standarová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|99|96|108|90|45|114|107|89|103|99|96|105|103|111|96|63|100|103|110|45|98|113]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6025

Andrea Štarmanová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|96|101|92|107|100|96|37|107|109|96|113|100|89|103|110|117|88|56|102|110|116|37|91|115]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6040


4Jak se objednat?

Při příchodu na ORDG se, prosím, vždy ohlaste na RDG evidenci. Při nutnosti dovozu na naše oddělení Vás ohlásí doprovázející osoba.


5Další informace

Spektrum výkonů

2020

2021

Ultrazvuk 17 435 20 745
Konvenční RTG 10 256 9 750
RTG trávicí trubice 123 74
CT 15 394 16 741
Magnetická rezonance 8 826 10 103
Intervenční zákroky 2 958 7 266
Diagnostické mamografie 11 296 11 743*
Mamografie v rámci screeningu 15 587 17 724

Počet studií akademických i komerčních

31 32

* Zdaleka nejvyšší počet v ČR.


Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...