Den_01_004

Klinika komplexní onkologické péče

zpět na seznam pracovišť
 

Klinika komplexní onkologické péče (KKOP) je výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se léčbou zhoubných nádorů solidních orgánů, a to hlavně nádorů prsu, zažívacího traktu, nádorů urogenitálních, mozkových a maligních melanomů. Pacientům nabízí komplexní diagnostiku zhoubných nádorových onemocnění včetně nejmodernějšího přístrojového vybavení. Kromě standardních léčebných postupů, v souladu s mezinárodními doporučeními je na klinice praktikována i léčba v rámci klinických studií, která není běžně dostupná.


1Kontakty

Ambulance

Centrum prevence

Lůžková oddělení


2Kde nás najdete

Odborné ambulance
Švejdův pavilon, 2. patro

Ambulance 13
Masarykův pavilon, 1.patro (přízemí)

Konziliární ambulance
Masarykův pavilon, 1. patro (vedle Gastroenterologického odd.)

Paliativní ambulance
Švejdův pavilon, 1. patro

 

Odběry krve
Švejdův pavilon, 3. patro

Chemostacionář
Švejdův pavilon, 2. patro

Ambulance prevence
Masarykův pavilon, 1. patro (přízemí)

Lůžkové oddělení A
Masarykův pavilon, 2. patro

Lůžkové oddělení B a C
Masarykův pavilon, 1. patro (přízemí)

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Přednosta KKOP


[obfuscate_1_|106|97|107|106|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 4113

+420 543 13 4102

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Zástupce přednosty KKOP pro léčebně-preventivní péči - primář


[obfuscate_1_|111|93|108|105|95|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 2450

+420 543 13 4000

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Zástupce primáře pro lůžkovou péči


[obfuscate_1_|111|103|104|105|95|98|96|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 2203

+420 543 13 2216

MUDr. Radim Němeček, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|109|93|101|92|97|100|99|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 6808

+420 543 13 6804

MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

Vedoucí lékařka Jednotky studií fáze I 


[obfuscate_1_|110|90|93|105|107|96|102|102|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6815

Bc. Tatiana Ciprová

Vrchní sestra KKOP


[obfuscate_1_|98|97|104|105|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 6801

Martina Andrysíková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|96|102|92|105|119|114|97|99|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6809

Mária Zvaríková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|108|89|106|96|95|45|114|110|88|112|104|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 4005

Eva Čechmanová

Asistent KKOP


[obfuscate_1_|98|93|91|95|107|96|102|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 2450

MUDr. Simona Bořilová

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|97|101|102|108|96|38|90|102|112|104|100|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6807

MUDr. Matouš Cwik

Lékař L1


[obfuscate_1_|108|89|108|102|115|114|38|91|110|103|106|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6818

MUDr. David Dufek

Lékař L1


[obfuscate_1_|99|89|110|96|98|45|92|109|93|99|106|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 4002

MUDr. Peter Grell, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|102|106|93|99|106|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6807

MUDr. Blanka Horváthová

Lékař L1


[obfuscate_1_|97|100|89|101|105|96|38|96|102|112|117|89|108|95|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 6805

Zuzana Jacková, DiS.

Dokumentátor


[obfuscate_1_|121|109|114|88|108|96|38|98|88|97|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6809

MUDr. Andrea Jurečková

Vedoucí lékař Oddělení A KKOP


[obfuscate_1_|105|109|106|92|97|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6850

MUDr. Lenka Pavčíková

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|93|102|98|95|45|104|89|109|97|104|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 6805

+420 543 13 4301

MUDr. Mgr. Martin Rusinko

Lékař L1


[obfuscate_1_|108|89|106|107|103|109|38|106|108|113|104|102|99|102|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6818

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|97|106|96|44|114|93|92|102|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 4103

+420 543 13 4102

MUDr. Tereza Vafková

Lékař L1


[obfuscate_1_|115|93|106|92|120|96|38|110|88|100|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6805

MUDr. Michaela Všianská

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|107|97|88|108|114|99|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6850

MUDr. Ondřej Bílek

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|97|100|92|105|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 4003

+420 543 13 4008

MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|103|100|88|108|100|99|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 4003

+420 543 13 4002

MUDr. Eva Koláriková

Lékař L2


[obfuscate_1_|100|110|89|37|105|110|100|89|105|103|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 2217

MUDr. Lenka Kristková

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|106|97|106|114|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 4005

+420 543 13 4003

MUDr. Renata Schwanzerová

Lékař L1


[obfuscate_1_|113|93|102|88|114|96|38|107|90|102|118|89|102|113|99|113|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6850

MUDr. Tomáš Sokop

Lékař L1


[obfuscate_1_|115|103|101|88|113|45|107|103|98|109|111|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6109

MUDr. Mária Zvaríková

Vedoucí lékař Oddělení B KKOP


[obfuscate_1_|121|110|89|105|103|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 4003

+420 543 13 4008

MUDr. Lucie Dobšáková

Lékař L1


[obfuscate_1_|107|109|91|96|99|45|92|103|89|113|96|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 2203

MUDr. Sabína Kukolíková

Lékař L1


[obfuscate_1_|114|89|90|96|108|96|38|99|108|105|110|100|97|98|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 4003

+420 543 13 4002

MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Vedoucí lékař Oddělení C KKOP


[obfuscate_1_|107|89|99|102|107|120|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 2209

+420 543 13 2203

MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|102|89|109|112|96|108|97|99|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 2203

+420 543 13 2216

MUDr. Rebecca Peřinová

Lékař L1


[obfuscate_1_|113|93|90|92|97|98|89|38|103|99|113|97|102|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 2203

MUDr. Ján Podhorec

Lékař L1


[obfuscate_1_|105|89|102|37|110|110|92|96|102|112|100|91|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 2219

+420 543 13 2203

MUDr. Tomáš Pokrivčák

Lékař L3


[obfuscate_1_|115|103|101|88|113|45|104|103|98|112|104|110|91|88|105|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 2203

+420 543 13 2217

MUDr. Helena Sieglová

Lékař L1


[obfuscate_1_|103|93|100|92|108|96|38|107|96|99|102|100|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 2217

MUDr. Sandra Staňová

Lékař L1


[obfuscate_1_|114|89|102|91|112|96|38|107|107|95|109|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 2203

MUDr. Alžbeta Švančarová

Lékař L1


[obfuscate_1_|96|100|114|89|99|115|89|38|106|116|96|102|91|88|112|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 6805

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Zástupce primáře pro ambulantní péči


[obfuscate_1_|115|103|101|88|113|100|99|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 5225

+420 543 13 6309

MUDr. Beatric Bencsiková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|93|102|90|113|104|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 6814

+420 543 13 6108

MUDr. Petr Karásek, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|89|106|88|113|100|99|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 6811

+420 543 13 6109

MUDr. Dagmar Macková, CSc.

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|89|91|98|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 6212

+420 543 13 6110

MUDr. Stanislav Špelda

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|104|93|99|98|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6803

+420 543 13 6111

doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|103|91|88|105|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 6803

+420 543 13 6112

MUDr. Marta Krásenská

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|106|89|106|99|109|107|99|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6132

+420 543 13 6111

MUDr. Markéta Palácová

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|89|100|88|97|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 6812

+420 543 13 6132

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|103|91|88|105|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 6803

+420 543 13 6113

MUDr. Lenka Baldíková

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|93|102|98|95|45|90|89|99|98|104|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6802

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.


[obfuscate_1_|117|113|114|108|106|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6822

MUDr. Helena Čoupková

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|103|109|103|105|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 6311

+420 543 13 6308

MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Vedoucí lékař Centra prevence KKOP


[obfuscate_1_|105|89|102|88|44|103|89|100|88|107|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6105

MUDr. Dana Kebede

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|93|90|92|98|100|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 5288

+420 543 13 5289

MUDr. Jana Králová

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|99|106|88|106|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 2450

+420 543 13 5289

MUDr. Vladislava Novosadová

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|100|89|91|103|114|100|89|109|95|45|102|103|109|109|114|89|92|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 5287

+420 543 13 5803

MUDr. Helena Pitauerová

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|93|100|92|108|96|38|104|96|114|96|109|93|105|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 6850

MUDr. Lukáš Pochop

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|103|91|95|109|111|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6211

+420 543 13 6209

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Vedoucí Centra paliativní péče KKOP


[obfuscate_1_|110|107|100|88|107|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6209

+420 543 13 6811

MUDr. Lucie Světláková

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|109|91|96|99|45|107|110|92|114|107|89|99|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6211

MUDr. Anna Ondračková

Lékař L3


[obfuscate_1_|110|102|92|105|95|98|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 6228

+420 543 13 6162

MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|89|92|88|107|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6171

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Zástupce primáře pro lůžkovou péči


[obfuscate_1_|111|103|104|105|95|98|96|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 2203

+420 543 13 2216

MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.


[obfuscate_1_|115|109|91|92|105|63|101|103|108|44|98|114]

doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.


[obfuscate_1_|98|103|109|93|95|107|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5249

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.


[obfuscate_1_|101|89|97|107|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5200

Veronika Mácová


[obfuscate_1_|117|93|106|102|108|104|99|89|37|107|96|91|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 3419

Veronika Augustová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|93|106|102|108|104|99|89|37|95|116|95|109|106|114|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 6805

Jana Černá, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|89|102|88|44|98|93|106|101|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 6805

Zuzana Čumová, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|121|109|114|88|108|96|38|91|108|107|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 6805

Kristýna Dvořáčková

Ošetřovatel


[obfuscate_1_|106|106|97|106|114|120|102|89|37|98|117|103|106|88|97|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6805

Jaroslava Janečková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|89|106|102|113|107|89|110|88|44|105|89|102|92|97|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6805

Kristýna Justychová

Ošetřovatel


[obfuscate_1_|106|106|97|106|114|120|102|89|37|104|116|107|108|112|97|103|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6805

Kateřina Knechtová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|89|108|92|112|104|102|89|37|105|109|93|91|95|114|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 6805

Simona Komínková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|114|97|101|102|108|96|38|99|102|107|104|102|99|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6805

Jana Konečná

Sanitář


[obfuscate_1_|105|89|102|88|44|106|103|102|92|97|109|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Lenka Korčiánová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|93|102|98|95|45|99|103|105|97|104|89|102|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6805

Nikola Koudelková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|109|97|99|102|106|96|38|99|102|115|99|93|100|98|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 6805

Bc. Helena Krajíčková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|103|93|100|92|108|96|38|99|105|95|105|97|91|98|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Jana Křenková

Staniční sestra KOA


[obfuscate_1_|105|99|106|92|108|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6813

+420 543 13 6805

Marcela Leváková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|89|106|90|99|107|89|38|99|99|117|89|99|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6805

Lucie Lomoziková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|109|91|96|99|45|100|103|100|109|121|97|99|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Světlana Lundová

Sanitář


[obfuscate_1_|114|110|93|107|106|96|102|89|37|106|116|102|92|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6805

Miluše Marešová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|97|100|108|113|100|38|101|88|112|100|107|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Bc. Lenka Martinková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|93|102|98|95|45|101|89|105|114|104|102|99|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Simona Medvěděvová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|114|97|101|102|108|96|38|101|92|98|117|93|92|92|116|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Taťána Náplavová

Sanitář


[obfuscate_1_|115|89|108|88|108|96|38|102|88|110|107|89|110|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Iveta Novotná

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|110|93|107|95|45|102|103|109|109|115|102|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Iveta Plíhalová

Sanitář


[obfuscate_1_|104|110|93|107|95|45|104|100|96|102|96|100|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 6805

Eva Podaná

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|100|110|89|37|110|110|92|89|101|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Michaela Ševčíková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|97|91|95|95|100|100|89|37|113|100|110|91|96|105|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 6805

Lucie Svadbíková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|109|91|96|99|45|107|110|88|98|97|97|99|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6805

Lenka Svobodová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|107|93|102|98|95|45|107|110|102|96|110|92|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 6805

Bc. Petra Szczygielová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|111|93|108|105|95|45|107|114|90|120|120|95|97|92|106|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 6805

Mgr. Jindra Veirová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|97|102|91|112|96|38|110|92|103|113|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Jarmila Bednářová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|89|106|100|103|107|89|38|89|99|99|102|89|105|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 4003

Kateřina Chrastilová

Sanitář


[obfuscate_1_|106|89|108|92|112|104|102|89|37|97|103|106|89|106|114|104|100|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 4003

Veronika Drápalová, DiS.

Praktická sestra


[obfuscate_1_|117|93|106|102|108|104|99|89|37|98|113|89|104|88|106|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6115

Michaela Graclová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|97|91|95|95|100|100|89|37|101|113|89|91|99|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 4003

Miroslava Haklová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|89|99|99|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 4001

+420 543 13 4003

Hana Hanáková

Sanitář


[obfuscate_1_|103|89|102|88|44|103|89|102|88|105|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 4003

Libuše Hašková

Staniční sestra KOB


[obfuscate_1_|103|89|107|98|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 4001

+420 543 13 4003

Alena Janoušková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|100|93|101|95|45|98|89|101|109|116|107|99|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 4003

Jana Justová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|89|102|88|44|105|109|107|107|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 4003

Bc. Barbora Kalinová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|89|106|89|109|113|89|38|98|95|107|97|102|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 4003

Veronika Kmoníčková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|93|106|102|108|104|99|89|37|105|108|103|102|96|97|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 4003

Lenka Mlátilíková

Ošetřovatel


[obfuscate_1_|107|93|102|98|95|45|101|100|88|114|104|100|97|98|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 4003

Libuše Pankrácová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|97|90|108|113|100|38|104|88|108|106|106|89|90|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 4004

+420 543 13 4003

Kateřina Pěnčíková

Sanitář


[obfuscate_1_|106|89|108|92|112|104|102|89|37|110|100|102|91|96|105|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 4003

Bc. Valéria Procházková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|117|89|100|92|112|104|89|38|103|112|110|91|96|88|120|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 4003

Lucie Samojedná, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|109|91|96|99|45|107|89|100|109|105|93|92|101|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 4003

Mgr. Darina Šebestová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|99|89|106|96|108|96|38|107|92|96|100|107|108|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 4003

Vendula Todtová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|93|102|91|115|107|89|38|107|109|99|108|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 4003

Renata Urabetzová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|93|102|88|114|96|38|109|105|95|97|93|108|113|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 4003

Renata Blažková

Sanitář


[obfuscate_1_|113|93|102|88|114|96|38|90|99|95|121|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 2203

Mgr. Jana Břoušková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|89|102|88|44|97|106|103|108|113|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 2203

Magdaléna Hanzíková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|89|95|91|95|107|93|102|88|44|103|89|102|113|103|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 2203

Eliška Hrdá

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|100|100|97|106|105|96|38|96|105|98|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 2203

Štěpánka Janíková

Sanitář


[obfuscate_1_|114|108|93|103|95|109|99|89|37|104|96|102|97|98|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 2203

Zdeňka Jankovská

Sanitář


[obfuscate_1_|121|92|93|101|105|96|38|98|88|108|106|103|110|106|105|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 2203

Kateřina Kudláčková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|89|108|92|112|104|102|89|37|105|116|92|100|88|97|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 2203

Iva Kunátová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|104|110|89|37|105|116|102|89|107|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 2203

Šárka Lukášová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|114|89|106|98|95|45|100|109|98|95|114|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 2203

Hana Matoušková

Sanitář


[obfuscate_1_|103|89|102|88|44|108|89|108|102|115|114|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 2203

Mgr. Ľubomíra Mikšů

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|107|109|90|102|107|104|106|89|37|107|104|99|107|108|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 2203

Helena Molešová

Sanitář


[obfuscate_1_|103|93|100|92|108|96|38|101|102|106|100|107|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 2203

Lucie Nedomová

Sanitář


[obfuscate_1_|107|109|91|96|99|45|102|93|91|109|108|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 2203

Natálie Pochopová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|109|89|108|88|106|104|93|38|103|109|98|96|103|103|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 2203

Michaela Portlová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|97|91|95|95|100|100|89|37|110|110|106|108|99|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 2203

Petra Růžičková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|111|93|108|105|95|45|106|109|113|103|98|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 2203

Alena Růžičková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|100|93|101|95|45|106|109|113|103|98|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 2203

Mgr. Anna Šipošová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|96|102|102|88|44|114|97|104|102|113|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 6805

Bc. Eva Sopóci

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|110|89|37|113|110|104|103|90|103|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 2203

Ludmila Urbánková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|109|92|100|103|107|89|38|108|112|97|89|102|98|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 2203

Marie Žáčková

Staniční sestra KOC


[obfuscate_1_|108|114|89|90|105|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 2203

Hana Zbořilová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|103|89|102|88|44|121|90|103|105|103|107|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 2203

Zuzana Sýkorová

Staniční sestra KKOP-AMB


[obfuscate_1_|121|107|113|98|109|113|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6306

Bc. Marie Janoušková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|108|89|106|96|99|45|98|89|101|109|116|107|99|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 5266

Petra Kaszperová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|89|107|113|110|100|106|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 6171

Jiřina Průchová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|97|106|96|108|96|38|104|105|115|98|96|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 6142

+420 543 13 6110

Lenka Kroutilová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|107|93|102|98|95|45|99|106|102|115|115|97|100|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6109

Irena Hovorková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|104|106|93|101|95|45|96|103|109|109|113|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 6110

Magdaléna Sedláčková

Sanitář


[obfuscate_1_|108|89|95|91|95|107|93|102|88|44|114|93|92|99|95|98|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 6144

+420 543 13 6110

Alena Dvořáková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|92|110|102|112|96|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 6111

Alena Loskotová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|100|93|101|95|45|100|103|106|105|110|108|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 6107

Ivana Růžičková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|110|89|101|95|45|106|109|113|103|98|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 6108

Michaela Brabcová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|97|91|95|95|100|100|89|37|96|113|89|90|90|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 6109

Božena Makovská

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|97|103|114|92|108|96|38|101|88|105|110|110|107|98|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 4314

Jaroslava Podmelová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|89|106|102|113|107|89|110|88|44|111|103|92|100|99|107|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 5809

Jolana Nečesánková

Sanitář


[obfuscate_1_|105|103|100|88|108|96|38|102|92|97|100|107|89|101|105|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 6113

Monika Sandaná

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|103|102|96|105|96|38|107|88|108|99|89|102|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6142

Renata Horáková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|93|102|88|114|96|38|96|102|112|96|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 6136

+420 543 13 5287

Bc. Michaela Přikrylová

Staniční sestra Centra prevence KKOP


[obfuscate_1_|108|97|91|95|95|100|100|89|37|110|113|97|99|105|119|107|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6136

+420 543 13 5287

Jarmila Slámová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|89|106|100|103|107|89|38|106|106|96|101|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 5287

Mgr. Blanka Lakomá

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|97|100|89|101|105|96|38|100|88|105|110|101|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 6209

Lenka Kratochvílová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|93|102|98|95|45|99|106|88|114|110|91|96|109|103|107|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6309

Barbora Neveselá

Praktická sestra


[obfuscate_1_|97|89|106|89|109|113|89|38|101|99|117|93|107|92|106|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6142

Tereza Trupová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|115|93|106|92|120|96|38|108|105|115|111|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6112

Dagmar Daňková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|99|89|95|100|95|113|38|92|88|108|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6304

Renata Doleželová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|113|93|102|88|114|96|38|92|102|106|100|114|93|99|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Iveta Floriánová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|110|93|107|95|45|94|100|102|112|104|89|102|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Mgr. Lenka Halvová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|93|102|98|95|45|96|89|99|116|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 6304

Jana Kaňová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|89|102|88|44|106|89|102|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6304

Jana Karásková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|89|106|88|113|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Lenka Kotzianová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|93|102|98|95|45|99|103|107|120|104|89|102|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Michaela Kuklínková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|97|91|95|95|100|100|89|37|105|116|99|100|96|108|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Pavla Kužílková

Sanitář


[obfuscate_1_|111|89|110|99|95|45|99|109|113|103|107|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Eva Machová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|100|110|89|37|107|96|91|96|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Alena Motáková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|100|93|101|95|45|101|103|107|95|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Martina Odutová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|89|106|107|103|109|89|38|102|98|116|108|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 6304

Jaroslava Patočková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|89|106|102|113|107|89|110|88|44|111|89|108|102|97|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6304

Kateřina Peterková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|89|108|92|112|104|102|89|37|110|100|108|93|105|105|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Iveta Slouková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|104|110|93|107|95|45|107|100|102|115|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Zuzana Vaňátková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|121|109|114|88|108|96|38|110|88|108|96|108|99|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Eva Vykoukalová

Staniční sestra KKOP-stacionář


[obfuscate_1_|117|113|99|102|115|106|89|100|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Daniela Sedláková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|99|89|102|96|99|107|89|38|106|99|99|100|89|98|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 6115

Jarmila Stehlíková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|89|106|100|103|107|89|38|106|114|100|96|100|96|105|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Kateřina Teplá

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|89|108|92|112|104|102|89|37|114|100|104|100|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 6304


4Jak se objednat?

V případě, že jste již pacientem, můžete se objednat prostřednictvím svého ošetřujícího lékaře, případně e-mailem či telefonicky do příslušné ambulance. Jste-li nový pacient, objednejte se do konziliární ambulance na T +420 543 135 809.

Nejbližší volné termíny na preventivní prohlídky pro samoplátce jsou od února 2022.

 

Dárkové poukazy nakoupené od července 2019 je možné uplatnit do konce roku 2022.

 


5Další informace

Spektrum výkonů

2019

2020

Počet ambulantních ošetření 67 937 68 196
- paliativní vyšetření 4403 4751
- prevence 3520 4506
Počet hospitalizací 5418 4199
- průměrná ošetřovací doba (dny) 4,7 4,5
- průměrná obložnost (%) 59 55

Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím