Den_01_004

Klinika komplexní onkologické péče

zpět na seznam pracovišť
 

Klinika komplexní onkologické péče (KKOP) je výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se léčbou zhoubných nádorů solidních orgánů, a to hlavně nádorů prsu, zažívacího traktu, nádorů urogenitálních, mozkových a maligních melanomů. Pacientům nabízí komplexní diagnostiku zhoubných nádorových onemocnění včetně nejmodernějšího přístrojového vybavení. Kromě standardních léčebných postupů, v souladu s mezinárodními doporučeními je na klinice praktikována i léčba v rámci klinických studií, která není běžně dostupná.


1Kontakty

Ambulance

Centrum prevence

Lůžková oddělení


2Kde nás najdete

Odborné ambulance
Švejdův pavilon, 2. patro

Konziliární ambulance
Švejdův pavilon, 1. patro

Centrum paliativní péče
Švejdův pavilon, 1. patro

 

Odběry krve
Švejdův pavilon, 3. patro

Stacionář
Švejdův pavilon, 4. patro

Ambulance prevence
Masarykův pavilon, 1. patro (přízemí)

Lůžkové oddělení A
Masarykův pavilon, 2. patro

Lůžkové oddělení B a C
Masarykův pavilon, 1. patro (přízemí)

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Přednosta KKOP


[obfuscate_1_|106|96|107|112|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 4102

+420 543 13 4113

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Zástupce přednosty KKOP pro léčebně-preventivní péči - primář


[obfuscate_1_|111|102|104|111|97|98|95|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6831

doc. MUDr. Radka Lordick Obermannová, Ph.D.

Vedoucí lékař Jednotky studií fáze I 


[obfuscate_1_|110|89|93|111|109|96|101|102|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6237

+420 543 13 6812

MUDr. Radim Němeček, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|109|92|101|98|99|100|98|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 6808

+420 543 13 6804

Mgr. Tatiana Ciprová

Vrchní sestra KKOP


[obfuscate_1_|98|96|104|111|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 6801

Martina Andrysíková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|96|101|92|111|121|114|96|99|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6809

Mária Zvaríková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|108|88|106|102|97|45|113|110|94|114|104|98|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6809

Eva Čechmanová

Asistent KKOP


[obfuscate_1_|98|92|91|101|109|96|101|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 2450

MUDr. Matouš Cwik

Lékař L1


[obfuscate_1_|108|88|108|108|117|114|37|91|116|105|106|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6818

MUDr. David Dufek

Lékař L2


[obfuscate_1_|99|88|110|102|100|45|91|109|99|101|106|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 2216

MUDr. Peter Grell, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|102|105|93|105|108|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6807

Zuzana Jacková, DiS.

Dokumentátor


[obfuscate_1_|121|108|114|94|110|96|37|98|94|99|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6810

MUDr. Andrea Jurečková

Vedoucí lékař Oddělení A KKOP


[obfuscate_1_|105|108|106|98|99|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6850

MUDr. Michal Kysela

Lékař L1


[obfuscate_1_|108|96|91|101|97|107|37|99|118|115|100|99|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 6805

MUDr. Karina Oršulová

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|88|106|102|110|96|37|103|111|115|116|99|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 4003

MUDr. Mgr. Martin Rusinko

Lékař L1


[obfuscate_1_|108|88|106|113|105|109|37|106|114|115|104|101|99|108|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6818

MUDr. Tereza Vafková

Lékař L1


[obfuscate_1_|115|92|106|98|122|96|37|110|94|102|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 4005

MUDr. Michaela Všianská

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|106|97|94|110|114|98|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6850

MUDr. Ondřej Bílek

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|96|100|98|107|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6144

+420 543 13 6155

MUDr. Lucia Bohovicová

Lékař L2


[obfuscate_1_|107|108|91|102|97|45|89|103|101|111|117|96|91|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6807

+420 543 13 6805

MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|102|100|94|110|100|98|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6830

MUDr. Eva Koláriková

Lékař L3


[obfuscate_1_|100|109|89|43|107|110|99|89|111|105|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 2217

MUDr. Lenka Kristková

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|105|97|112|116|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 4005

+420 543 13 4003

MUDr. Renata Schwanzerová

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|92|102|94|116|96|37|107|96|104|118|88|102|119|101|113|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 4008

+420 543 13 4003

MUDr. Tomáš Sokop

Lékař L1


[obfuscate_1_|115|102|101|94|115|45|106|103|104|111|111|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 4005

MUDr. Dita Stárek

Lékař L1


[obfuscate_1_|99|96|108|94|46|114|107|89|111|101|106|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 4008

MUDr. Mária Zvaríková

Vedoucí lékař Oddělení B KKOP


[obfuscate_1_|121|109|89|111|105|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 4003

+420 543 13 4008

MUDr. Lucie Grmelová

Lékař L1


[obfuscate_1_|107|108|91|102|101|45|94|106|106|101|107|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 2203

MUDr. Ivana Koloušková

Lékař L1


[obfuscate_1_|104|109|89|107|97|45|98|103|105|111|116|106|99|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6807

+420 543 13 6805

MUDr. Sabína Kukolíková

Lékař L2


[obfuscate_1_|114|88|90|102|110|96|37|99|114|107|110|99|97|104|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 4005

+420 543 13 4008

doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Vedoucí lékař Oddělení C KKOP


[obfuscate_1_|107|88|99|108|109|120|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 2209

+420 543 13 2203

MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|101|89|115|114|96|107|97|105|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 2203

+420 543 13 2216

MUDr. Rebecca Peřinová

Lékař L1


[obfuscate_1_|113|92|90|98|99|98|88|38|109|101|113|96|102|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 2203

MUDr. Ján Podhorec

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|102|43|112|110|91|96|108|114|100|90|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 6807

+420 543 13 6805

MUDr. Tomáš Pokrivčák

Lékař L3


[obfuscate_1_|115|102|101|94|115|45|103|103|104|114|104|109|91|94|107|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 2203

+420 543 13 2217

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Zástupce primáře pro ambulantní péči


[obfuscate_1_|115|102|101|94|115|100|98|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 6800

+420 543 13 6309

MUDr. Beatric Bencsiková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|92|102|96|115|104|98|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6814

+420 543 13 6105

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|92|108|111|97|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 2450

+420 543 13 4000

MUDr. Petr Karásek, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|88|106|94|115|100|98|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 6811

+420 543 13 6109

MUDr. Dagmar Macková, CSc.

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|91|104|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 6212

+420 543 13 6110

MUDr. Stanislav Špelda

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|103|93|105|100|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6803

+420 543 13 6111

doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|91|94|107|110|109|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 6803

+420 543 13 6112

MUDr. Marta Krásenská

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|105|89|112|101|109|106|99|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6132

+420 543 13 6111

MUDr. Markéta Palácová

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|88|100|94|99|110|109|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 6812

+420 543 13 6132

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|91|94|107|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6803

+420 543 13 6113

MUDr. Lenka Baldíková

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|92|102|104|97|45|89|89|105|100|104|98|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 1137

+420 543 13 1133

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|112|114|114|108|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6822

MUDr. Helena Čoupková

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|102|109|109|107|110|109|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 6311

+420 543 13 6308

MUDr. Radana Dymáčková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|88|92|94|110|96|37|92|118|109|96|90|99|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 1133

+420 543 13 1188

MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Vedoucí lékař Ambulance preventivní onkologie


[obfuscate_1_|105|88|102|94|46|103|88|100|94|109|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6105

MUDr. Dana Kebede

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|92|90|98|100|100|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 5288

+420 543 13 5289

MUDr. Jana Králová

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|98|106|94|108|110|109|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 6228

+420 543 13 4007

MUDr. Vladislava Novosadová

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|99|89|97|105|114|99|89|115|97|45|101|103|115|111|114|88|92|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 5287

+420 543 13 5803

MUDr. Lenka Pavčíková

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|92|102|104|97|45|103|89|115|99|104|98|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6136

MUDr. Helena Pitauerová

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|92|100|98|110|96|37|104|102|116|96|108|93|111|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 6136

+420 543 13 2203

Stanislava Kaderová

datamanažer


[obfuscate_1_|114|107|89|107|105|114|99|89|115|97|45|98|89|97|101|113|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 4307

MUDr. Jozef Hambálek

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|102|114|98|102|45|95|89|106|98|96|99|93|104|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6209

Mgr. Bc. Jiří Ondruš

kaplan


[obfuscate_1_|105|96|106|102|46|110|101|92|111|117|114|55|101|108|117|45|90|114]

MUDr. Lukáš Pochop

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|102|91|101|111|111|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 2219

+420 543 13 2203

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|96|106|102|46|114|92|92|108|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 4130

+420 543 13 4136

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Vedoucí Centra paliativní péče KKOP


[obfuscate_1_|110|106|100|94|109|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6209

+420 543 13 6811

MUDr. Miroslava Sláviková

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|96|106|108|115|107|88|110|94|46|114|99|89|115|105|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 1188

MUDr. Lucie Světláková

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|108|91|102|101|45|106|110|98|116|107|88|99|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6211

MUDr. Sabina Svobodová

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|88|90|102|110|96|37|107|115|111|97|102|92|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6805

MUDr. Anna Ondračková

Lékař L3


[obfuscate_1_|110|101|92|111|97|98|98|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6228

+420 543 13 6162

MUDr. Dagmar Adámková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|88|92|94|109|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6171

Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.


[obfuscate_1_|104|109|89|43|104|113|101|91|102|114|104|98|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 4303

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Přednosta KKOP


[obfuscate_1_|106|96|107|112|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 4102

+420 543 13 4113

MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.


[obfuscate_1_|121|91|93|107|107|96|37|91|98|114|108|88|99|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6700

Lucie Pučálková


[obfuscate_1_|107|108|91|102|101|45|103|109|96|97|107|98|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6715

+420 543 13 6706

Veronika Augustová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|92|106|108|110|104|98|89|43|97|116|94|109|112|116|110|109|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 6805

Zuzana Čumová, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|121|108|114|94|110|96|37|91|114|109|110|109|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 6805

Jaroslava Janečková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|106|108|115|107|88|110|94|46|105|88|102|98|99|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6805

Kristýna Justychová

Ošetřovatel


[obfuscate_1_|106|105|97|112|116|120|101|89|43|106|116|106|108|118|99|103|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6805

Simona Komínková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|114|96|101|108|110|96|37|99|108|109|104|101|99|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6805

Jana Konečná

Sanitář


[obfuscate_1_|105|88|102|94|46|106|102|102|98|99|109|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Bc. Helena Krajíčková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|103|92|100|98|110|96|37|99|111|97|105|96|91|104|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Daria Kraut

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|99|88|106|102|97|45|98|106|94|117|115|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6805

Jana Křenková

Staniční sestra KOA


[obfuscate_1_|105|98|106|98|110|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6813

+420 543 13 6805

Marcela Leváková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|88|106|96|101|107|88|38|105|101|117|88|99|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6805

Lucie Lomoziková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|91|102|101|45|99|103|106|111|121|96|99|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Světlana Lundová

Sanitář


[obfuscate_1_|114|109|93|113|108|96|101|89|43|108|116|101|92|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6805

Bc. Lenka Martinková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|102|104|97|45|100|89|111|116|104|101|99|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Simona Medvěděvová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|114|96|101|108|110|96|37|101|98|100|117|92|92|98|118|110|109|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Taťána Náplavová

Sanitář


[obfuscate_1_|115|88|108|94|110|96|37|102|94|112|107|88|110|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Lenka Nechvílová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|102|104|97|45|101|93|96|104|117|96|100|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6805

Iveta Novotná

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|93|113|97|45|101|103|115|111|115|101|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Eva Podaná

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|100|109|89|43|112|110|91|89|107|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Nikola Sedláková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|109|96|99|108|108|96|37|107|98|100|107|88|99|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6805

Lucie Svadbíková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|91|102|101|45|106|110|94|100|97|96|99|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6805

Bc. Lenka Svobodová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|107|92|102|104|97|45|106|110|108|98|110|91|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6805

Bc. Petra Szczygielová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|111|92|108|111|97|45|106|114|96|122|120|94|97|98|108|110|109|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 6805

Mgr. Jindra Veirová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|96|102|97|114|96|37|110|98|105|113|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Markéta Andrlová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|88|106|104|101|115|88|38|94|110|99|105|100|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 4003

Jarmila Bednářová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|88|106|106|105|107|88|38|95|101|99|101|89|111|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 4003

Kateřina Chrastilová

Sanitář


[obfuscate_1_|106|88|108|98|114|104|101|89|43|99|103|105|89|112|116|104|99|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 4003

Miroslava Haklová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|88|99|105|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 4001

+420 543 13 4003

Libuše Hašková

Staniční sestra KOB


[obfuscate_1_|103|88|107|104|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 4001

+420 543 13 4003

Alena Janoušková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|99|93|107|97|45|97|89|107|111|116|106|99|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 4003

Ivana Juřicová


[obfuscate_1_|104|109|89|107|97|45|97|109|111|105|98|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6109

Jana Justová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|102|94|46|105|108|107|113|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 4003

Bc. Barbora Kalinová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|88|106|95|111|113|88|38|104|97|107|96|102|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 4003

Mgr. Darina Kaňková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|99|88|106|102|110|96|37|99|94|110|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 4003

Iveta Kasalová

Sanitář


[obfuscate_1_|104|109|93|113|97|45|98|89|112|97|107|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 4003

Veronika Kmoníčková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|92|106|108|110|104|98|89|43|107|108|102|102|102|99|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 4003

Lenka Mlátilíková

Ošetřovatel


[obfuscate_1_|107|92|102|104|97|45|100|100|94|116|104|99|97|104|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 4003

Libuše Pankrácová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|96|90|114|115|100|37|104|94|110|106|105|89|96|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 4004

+420 543 13 4003

Kateřina Pěnčíková

Sanitář


[obfuscate_1_|106|88|108|98|114|104|101|89|43|112|100|101|91|102|107|110|109|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 4003

Bc. Valéria Procházková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|117|88|100|98|114|104|88|38|109|114|110|90|96|94|122|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 4003

Lucie Sákrová, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|91|102|101|45|106|89|104|114|110|109|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 4003

Lucie Samojedná, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|91|102|101|45|106|89|106|111|105|92|92|107|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 4003

Vendula Todtová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|92|102|97|117|107|88|38|113|111|99|107|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 4003

Renata Urabetzová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|92|102|94|116|96|37|109|111|97|97|92|108|119|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 4003

Renata Blažková

Sanitář


[obfuscate_1_|113|92|102|94|116|96|37|90|105|97|121|98|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 2203

Mgr. Jana Břoušková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|88|102|94|46|97|105|103|114|115|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 2203

Kristýna Dvořáčková


[obfuscate_1_|106|105|97|112|116|120|101|89|43|100|117|102|106|94|99|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6805

Magdaléna Hanzíková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|88|95|97|97|107|92|102|94|46|103|88|102|119|105|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 2203

Eliška Hrdá

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|100|99|97|112|107|96|37|96|111|100|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 2203

Štěpánka Janíková

Sanitář


[obfuscate_1_|114|107|93|109|97|109|98|89|43|106|96|101|97|104|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 2203

Zdeňka Jankovská

Sanitář


[obfuscate_1_|121|91|93|107|107|96|37|98|94|110|106|102|110|112|107|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 2203

Iva Kunátová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|104|109|89|43|107|116|101|89|113|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 2203

Bc. Šárka Lukášová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|114|88|106|104|97|45|99|109|104|97|114|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 2203

Mgr. Ľubomíra Mikšů

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|107|108|90|108|109|104|105|89|43|109|104|98|107|114|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 2203

Lucie Nedomová

Sanitář


[obfuscate_1_|107|108|91|102|101|45|101|93|97|111|108|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 2203

Martina Petříková


[obfuscate_1_|108|88|106|113|105|109|88|38|109|101|115|105|97|104|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 6805

Michaela Portlová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|96|91|101|97|100|99|89|43|112|110|105|108|105|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 2203

Alena Růžičková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|99|93|107|97|45|105|109|119|105|98|98|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 2203

Petra Růžičková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|111|92|108|111|97|45|105|109|119|105|98|98|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 2203

Simona Rybáková Benhartová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|114|96|101|108|110|96|37|90|98|110|103|88|106|113|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 2203

Mgr. Anna Šipošová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|96|101|102|94|46|114|96|104|108|115|110|109|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 6805

Bc. Eva Sopóci

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|109|89|43|115|110|103|103|96|105|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 2203

Jana Svobodová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|88|102|94|46|114|109|103|95|111|99|102|110|94|49|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 2302

Ludmila Urbánková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|108|92|106|105|107|88|38|114|114|97|88|102|104|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 2203

Marie Žáčková

Staniční sestra KOC


[obfuscate_1_|108|113|89|96|107|110|109|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 2203

Hana Zbořilová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|103|88|102|94|46|121|89|103|111|105|107|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 2203

Bc. Kamila Kalousová

Staniční sestra KKOP-AMB


[obfuscate_1_|106|88|101|102|108|96|37|99|94|108|110|108|107|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6306

Petra Kaszperová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|88|107|119|112|100|105|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6171

Jiřina Průchová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|96|106|102|110|96|37|104|111|117|98|95|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6142

+420 543 13 6110

Lenka Kroutilová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|107|92|102|104|97|45|98|106|108|117|115|96|100|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6109

Irena Hovorková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|104|105|93|107|97|45|95|103|115|111|113|98|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6110

Magdaléna Sedláčková

Sanitář


[obfuscate_1_|108|88|95|97|97|107|92|102|94|46|114|92|92|105|97|98|98|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6144

+420 543 13 6110

Marek Dvořák

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|91|110|108|114|96|98|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

602724315

Alena Dvořáková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|91|110|108|114|96|98|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6111

Alena Loskotová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|99|93|107|97|45|99|103|112|107|110|107|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6107

Iveta Ferbyová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|104|109|93|113|97|45|93|93|111|98|120|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6143

Ivana Růžičková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|89|107|97|45|105|109|119|105|98|98|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6108

Bc. Michaela Brabcová


[obfuscate_1_|108|96|91|101|97|100|99|89|43|98|113|88|90|96|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 5809

Božena Makovská

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|97|102|114|98|110|96|37|101|94|107|110|109|107|104|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 4314

Jolana Nečesánková

Sanitář


[obfuscate_1_|105|102|100|94|110|96|37|102|98|99|100|106|89|107|107|110|109|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 6113

Mgr. Blanka Lakomá

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|97|99|89|107|107|96|37|100|94|107|110|100|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 6209

Kateřina Teplá

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|108|98|114|104|101|89|43|116|100|103|100|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6260

Monika Ferbyová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|102|102|102|107|96|37|94|98|114|97|112|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6112

Lenka Kratochvílová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|102|104|97|45|98|106|94|116|110|90|96|115|105|107|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6309

Barbora Neveselá

Praktická sestra


[obfuscate_1_|97|88|106|95|111|113|88|38|107|101|117|92|107|98|108|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6142

Tereza Trupová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|115|92|106|98|122|96|37|108|111|117|111|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6112

Jaroslava Podmelová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|88|106|108|115|107|88|110|94|46|111|102|92|106|101|107|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6161

Mgr. Petra Basistová


[obfuscate_1_|111|92|108|111|97|45|89|89|112|105|114|107|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 5287

Renata Horáková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|92|102|94|116|96|37|96|108|114|96|98|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6136

+420 543 13 5287

Mgr. Naděžda Procházková

Staniční sestra Centra prevence KKOP


[obfuscate_1_|109|88|92|98|122|99|88|38|109|114|110|90|96|94|122|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 5287

Jarmila Slámová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|88|106|106|105|107|88|38|112|108|96|100|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 5287

Michaela Uhlířová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|96|91|101|97|100|99|89|43|117|103|99|97|111|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 5287

Mgr. Blanka Bardáčová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|97|99|89|107|107|96|37|90|94|114|99|88|91|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6304

Oksana Bed

Sanitář


[obfuscate_1_|110|98|107|94|110|96|37|90|98|100|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6304

Dagmar Daňková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|99|88|95|106|97|113|37|92|94|110|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6304

Renata Doleželová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|113|92|102|94|116|96|37|92|108|108|100|113|93|105|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Iveta Floriánová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|93|113|97|45|93|100|108|114|104|88|102|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Mgr. Lenka Halvová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|102|104|97|45|95|89|105|118|110|109|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 6304

Zlata Hrabcová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|121|99|89|113|97|45|95|106|94|98|98|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6304

Natálie Jarošová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|109|88|108|94|108|104|92|38|103|97|113|102|107|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6304

Jana Kaňová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|102|94|46|106|88|102|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6304

Jana Karásková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|106|94|115|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Lenka Kotzianová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|102|104|97|45|98|103|113|122|104|88|102|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Michaela Kuklínková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|96|91|101|97|100|99|89|43|107|116|98|100|102|110|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Pavla Kužílková

Sanitář


[obfuscate_1_|111|88|110|105|97|45|98|109|119|105|107|98|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Bc. Simona Kvasnicová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|114|96|101|108|110|96|37|99|115|97|114|101|97|96|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 6304

Eva Machová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|100|109|89|43|109|96|90|96|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Iveta Melicharová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|104|109|93|113|97|45|100|93|105|105|98|95|89|111|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 6304

Alena Motáková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|99|93|107|97|45|100|103|113|97|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Veronika Nováčková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|92|106|108|110|104|98|89|43|110|110|109|89|96|107|110|109|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 6304

Martina Odutová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|88|106|113|105|109|88|38|108|100|116|107|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6304

Jaroslava Patočková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|106|108|115|107|88|110|94|46|111|88|108|108|99|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6304

Kateřina Peterková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|108|98|114|104|101|89|43|112|100|107|93|111|107|110|109|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Iveta Slouková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|104|109|93|113|97|45|106|100|108|117|106|102|110|94|64|108|102|109|43|99|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Bc. Blanka Staňková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|97|99|89|107|107|96|37|107|113|97|109|98|103|115|97|63|100|103|114|46|98|113]

+420 543 13 6205

Lenka Tiefenbacherová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|102|104|97|45|107|97|98|102|100|101|90|94|99|103|92|106|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6304

Zuzana Vaňátková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|121|108|114|94|110|96|37|110|94|110|96|107|99|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Eva Vykoukalová

Staniční sestra KKOP-stacionář


[obfuscate_1_|117|112|99|108|117|106|88|100|108|118|96|55|101|108|117|45|90|114]

+420 543 13 6304

+420 543 13 6330

Lucie Ratschkerová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|107|108|91|102|101|45|105|89|113|115|98|95|99|98|114|110|109|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 6115

Daniela Sedláková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|99|88|102|102|101|107|88|38|112|101|99|99|89|104|111|117|88|56|106|111|116|37|91|119]

+420 543 13 6115

Jarmila Stehlíková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|106|106|105|107|88|38|112|116|100|95|100|102|107|110|109|89|61|109|110|108|38|96|122]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304


4Jak se objednat?

V případě, že jste již pacientem, můžete se objednat prostřednictvím svého ošetřujícího lékaře, případně e-mailem či telefonicky do příslušné ambulance. Jste-li nový pacient, objednejte se do konziliární ambulance na T +420 543 135 809.

Dárkové poukazy nakoupené od července 2019 je možné uplatnit do konce roku 2022.

 


5Další informace

Spektrum výkonů

2020

2021

Počet ambulantních ošetření 68 196 64 654
- paliativní vyšetření 4 751 5 030
- prevence 4 506 3 696
Počet hospitalizací 4 199 4 599
- průměrná ošetřovací doba (dny) 4,5 4,4
- průměrná obložnost (%) 55 69

Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...