zpět na kontakty

MUDr. Mária Zvaríková

T +420 543 13 4008

T +420 543 13 4003

E [obfuscate_1_|121|109|89|105|104|106|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

  • Oddělení B - oddělení klinické onkologie

    Vedoucí lékař Oddělení B KKOP

V roce 2002 po ukončení Lékařské fakulty UK v Bratislavě nastoupila na Kliniku komplexní onkologické péče MOÚ. V roce 2008 absolvovala atestaci z klinické onkologie a od roku 2009 se začala specializovat na onkogynekologii.

Je členkou multidisciplinárního týmu zaměřeného na onkogynekologické malignity v MOÚ. Dále je součástí pracovní skupiny, která tvoří celorepubliková guidelines v léčbě gynekologických nádorů. Je hlavním řešitelem i spoluřešitelem klinických studií, které jsou zaměřené na gynekologické malignity.

Loading...