Den_08_243

Úsek klinické psychologie

zpět na seznam pracovišť
 

Úsek klinické psychologie je akreditované specializované klinickopsychologické pracoviště, kde psychologové zabezpečují péči primárně o hospitalizované a ambulantní pacienty MOÚ a jejich rodiny s cílem zkvalitnit komplexní onkologickou péči v tomto zařízení. Psychologové poskytují kvalitní psychoonkologickou péči a podporu pacientům a jejich blízkým ve všech fázích onkologického onemocnění, velký důraz je kladen na podporu celé rodiny včetně dětí u pacientů v paliativní péči a pozůstalých. Psychologická péče se také týká zaměstnanců MOÚ, zvláště zdravotníků, kteří mají možnost využít psychologické služby či vzdělávání např. v rámci prevence syndromu vyhoření. V roce 2020 psychologická péče cílila rovněž na podporu v krizových situacích vyvolaných pandemickou situací.

1Kontakty


2Kde nás najdete

Ambulance klinické psychologie
Švejdův pavilon, 2. patro

Relaxační centrum
Masarykův pavilon, 1. patro (přízemí)

Výtvarná dílna
Masarykův pavilon, 1. patro (přízemí)

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

Mgr. Radka Alexandrová

Vedoucí Úseku klinické psychologie


[obfuscate_1_|113|88|100|106|93|45|88|108|100|116|96|101|100|113|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 5201

+420 543 13 5802

Mgr. Tomáš Chodúr

Psycholog


[obfuscate_1_|115|102|109|96|111|45|90|104|110|96|116|105|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 5285

Anna Kleinbauerová

Asistent


[obfuscate_1_|96|101|110|96|42|106|99|101|104|106|97|88|117|100|110|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 5201

Mgr. Anna Putnová

Psycholog


[obfuscate_1_|96|101|110|96|42|111|108|116|109|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 6218

Mgr. Leoš Ševčík

Psycholog


[obfuscate_1_|107|92|111|114|42|114|92|118|98|101|106|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 5285

Mgr. Kamila Šiffelová

Psycholog


[obfuscate_1_|106|88|109|104|104|96|37|115|104|98|101|92|108|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 6218


4Jak se objednat?

Objednat se můžete prostřednictvím svého ošetřujícího lékaře, případně e-mailem či telefonicky, a to každý pracovní den v čase 8.00–15.00.


5Další informace

Spektrum výkonů

2019

2020

Minimální kontakt lékaře s pacientem 34 41
Signální výkon klinického vyšetření 20 48
Telefonická konzultace psychiatra nebo klinického psychologa 8 37
Rozhovor psychiatra, pedopsychiatra, klinického psychologa nebo sexuologa s rodinou a dalšími osobami 5 -
Psychoterapie individuální systematická, prováděná psychiatrem, klinickým psychologem nebo lékařem s psychoterapeutickou kvalifi kací. 2616 2443
Psychoterapie skupinová, typ i., pro skupinu max. 9 osob á 120 minut 420 74
Psychoterapie skupinová, typ ii., pro skupinu 10–⁠14 osob á 120 minut 2 2
Komplexní psychologické vyšetření (á 60 minut) 9 11
Cílené psychologické vyšetření (á 60 minut) 123 323
Kontrolní psychologické vyšetření (á 30 minut) 12 20
Specifická psychologická intervence (á 30 minut) 2 -
Krizová intervence (á 30 minut) 2299 1545
Emergentní psychoterapie á 60 minut 8 13
Celkem 5558 4557

Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...