Den_08_243

Úsek klinické psychologie

zpět na seznam pracovišť
 

Úsek klinické psychologie je akreditované specializované klinickopsychologické pracoviště, kde psychologové zabezpečují péči primárně o hospitalizované a ambulantní pacienty MOÚ a jejich rodiny s cílem zkvalitnit komplexní onkologickou péči v tomto zařízení. Psychologové poskytují kvalitní psychoonkologickou péči a podporu pacientům a jejich blízkým ve všech fázích onkologického onemocnění, velký důraz je kladen na podporu celé rodiny včetně dětí u pacientů v paliativní péči a pozůstalých. Psychologická péče se také týká zaměstnanců MOÚ, zvláště zdravotníků, kteří mají možnost využít psychologické služby či vzdělávání např. v rámci prevence syndromu vyhoření. V roce 2020 psychologická péče cílila rovněž na podporu v krizových situacích vyvolaných pandemickou situací.

1Kontakty


2Kde nás najdete

Ambulance klinické psychologie
Švejdův pavilon, 2. patro

Relaxační centrum
Masarykův pavilon, 1. patro (přízemí)

Výtvarná dílna
Masarykův pavilon, 1. patro (přízemí)

mapa, jak se k nám dostanete

3Skupinová sezení

Podpůrná terapeutická skupina

 

Skupinová psychoterapie nabízí pacientům možnost sdílení vlastních obtíží v bezpečném prostředí a pod vedením zkušených psychoterapeutů. Cílem skupiny je sdílení zkušeností, pocitů a problémů spojených s onkologickou nemocí, jako je:

 • strach z recidivy nebo její zvládání
 • návrat do života po onkologické nemoci
 • obtíže v komunikaci, osamělost
 • zvládání stresu
 • pocity úzkosti, panické stavy
 • ztráta smyslu života, deprese, bezvýchodnost

Délka docházky na skupinu je individuální a vychází z potřeb pacientů.

Základní informace o skupině

 • Psychoterapeutická podpůrná skupina pro dospělé, maximální počet 12 členů, polootevřená.
 • Pro vstup do skupiny je nutné se objednat.
 • Frekvence: ve čtvrtky 1x/14 dní (sudé týdny), od 13.00h do 14.30h.
 • Skupinu vede klinický psycholog MOŮ.
 • Garant: Mgr. Tomáš Chodúr, klinický psycholog, psychoterapeut.
 • Skupina je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Kontaktní údaje pro přihlášení:

[obfuscate_1_|111|106|114|91|98|110|99|104|95|99|100|55|102|103|111|45|90|115]

T + 420 773 755 414, 8 - 15 hod.4Lidé

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

Přednosta KOO


[obfuscate_1_|101|88|98|108|58|108|102|110|38|93|121]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5200

MUDr. Libor Němec

Vedoucí lékař COS


[obfuscate_1_|107|101|94|101|95|98|55|102|103|111|45|90|115]

+420 543 13 2500

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Primář OGYN


[obfuscate_1_|105|102|108|93|96|45|90|97|103|112|96|101|94|91|58|108|102|110|38|93|121]

+420 543 13 2302

+420 543 13 2310

doc. MUDr. Michal Staník, Ph.D.

Primář OUROL


[obfuscate_1_|114|107|90|102|99|106|55|102|103|111|45|90|115]

+420 543 13 2406

doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.

Primář OCHIR


[obfuscate_1_|117|88|92|100|91|117|37|99|93|94|107|96|92|99|91|63|100|104|109|40|98|113]

+420 543 13 2400

doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Primář OMKOCH


[obfuscate_1_|98|102|110|94|91|107|55|102|103|111|45|90|115]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5249

Lenka Foktová

Dokumentátor THP


[obfuscate_1_|107|92|103|99|91|45|93|104|99|110|110|109|90|56|103|110|108|39|91|116]

+420 543 13 5282

Taťána Kellnerová

Dokumentátor THP


[obfuscate_1_|115|88|109|89|104|96|37|100|93|102|107|101|94|106|105|117|88|57|101|105|116|37|92|114]

+420 543 13 5284

Anna Kleinbauerová

Asistent přednosty KOO


[obfuscate_1_|96|101|103|89|40|106|99|94|97|104|97|88|110|93|108|110|109|90|56|103|110|108|39|91|116]

+420 543 13 5201

Marta Žďárská

Dokumentátor THP


[obfuscate_1_|108|113|93|89|108|114|98|90|56|103|110|108|39|91|116]

+420 543 13 5283

MUDr. Tomáš Cacek

Lékař L3


[obfuscate_1_|115|102|102|89|109|45|90|90|91|95|106|55|102|103|111|45|90|115]

+420 543 13 2301

MUDr. Richard Feranec, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|101|92|107|89|104|100|90|57|101|105|116|37|92|114]

+420 543 13 6206

+420 543 13 2301

MUDr. Gabriel Jelenek

Lékař L3


[obfuscate_1_|102|88|91|106|99|100|99|39|98|95|107|92|103|93|101|63|100|104|109|40|98|113]

+420 543 13 2306

MUDr. Jana Kalvodová

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|103|89|40|106|88|101|110|105|99|102|111|89|58|108|102|110|38|93|121]

+420 543 13 5252

+420 543 13 2311

MUDr. Helena Kolářová

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|92|101|93|104|96|37|100|103|102|96|105|104|110|91|63|100|104|109|40|98|113]

+420 543 13 2302

+420 543 13 2306

MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|102|110|99|105|117|88|57|101|105|116|37|92|114]

+420 543 13 2323

+420 543 13 2306

MUDr. Monika Náležinská

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|102|103|97|101|96|37|103|89|102|100|113|98|102|109|106|88|57|101|105|116|37|92|114]

+420 543 13 2311

MUDr. Petr Novák

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|92|103|103|112|96|98|57|101|105|116|37|92|114]

+420 543 13 2302

+420 543 13 2309

MUDr. Magdalena Plch

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|96|92|91|107|92|103|89|40|111|99|92|96|58|108|102|110|38|93|121]

+420 543 13 5252

+420 543 13 2306

MUDr. František Velčický

Lékař L3


[obfuscate_1_|101|105|90|102|110|104|106|94|99|40|117|92|101|91|99|98|98|114|56|103|110|108|39|91|116]

+420 543 13 2306

MUDr. Renata Kalábová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|88|101|89|92|110|109|90|56|103|110|108|39|91|116]

+420 543 13 2300

+420 543 13 2413

MUDr. Jaroslav Andriychuk

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|107|103|109|107|88|111|38|91|109|91|107|97|115|98|95|110|99|58|108|102|110|38|93|121]

+420 543 13 2406

MUDr. Ivo Čapák

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|88|105|89|101|63|100|104|109|40|98|113]

+420 543 13 2406

doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|102|101|93|116|100|99|57|101|105|116|37|92|114]

+420 543 13 1167

MUDr. Roman Hrabec, FEBU

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|102|102|89|104|45|95|107|89|92|100|90|57|101|105|116|37|92|114]

+420 543 13 2412

MUDr. Markéta Hulová, FEBU

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|107|99|95|115|88|39|96|111|107|102|111|89|58|108|102|110|38|93|121]

+420 543 13 2406

MUDr. David Miklánek

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|96|100|100|91|109|92|100|56|103|110|108|39|91|116]

+420 543 13 2406

MUDr. Martin Mikula

Lékař L1-L2


[obfuscate_1_|108|88|107|108|99|109|37|102|97|101|116|99|90|56|103|110|108|39|91|116]

+420 543 13 2406

MUDr. Martin Šabík

Lékař L1-L2


[obfuscate_1_|108|88|107|108|99|109|37|108|89|92|104|98|57|101|105|116|37|92|114]

+420 543 13 2406

MUDr. Natália Šebová, FEBU

Lékař L3


[obfuscate_1_|109|88|109|89|102|104|88|39|107|95|97|102|111|89|58|108|102|110|38|93|121]

+420 543 13 2406

MUDr. Barbora Zetková

Lékař L1-L2


[obfuscate_1_|97|88|107|90|105|113|88|39|114|95|115|98|104|110|91|63|100|104|109|40|98|113]

+420 543 13 2406

MUDr. Jan Křístek, Ph.D.


[obfuscate_1_|105|88|103|38|101|113|96|108|108|95|106|55|102|103|111|45|90|115]

+420 543 13 6000

MUDr. Michal Standara


[obfuscate_1_|114|107|90|102|94|96|105|90|56|103|110|108|39|91|116]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6008

doc. MUDr. Michal Staník, Ph.D.

Primář OUROL


[obfuscate_1_|114|107|90|102|99|106|55|102|103|111|45|90|115]

+420 543 13 2406

MUDr. Lukáš Fiala

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|93|98|89|102|96|55|102|103|111|45|90|115]

+420 543 13 2418

MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|110|101|93|106|91|106|55|102|103|111|45|90|115]

+420 543 13 2425

+420 543 13 2405

MUDr. Marta Ručková

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|107|108|91|45|105|110|91|101|110|109|90|56|103|110|108|39|91|116]

+420 543 13 2300

MUDr. Ondřej Salaš

Lékař L3


[obfuscate_1_|110|101|93|106|95|105|37|108|89|102|96|106|57|101|105|116|37|92|114]

+420 543 13 2405

doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|92|95|106|58|108|102|110|38|93|121]

+420 543 13 2405

+420 543 13 5251

MUDr. Jan Silák

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|96|101|89|101|63|100|104|109|40|98|113]

+420 543 13 2418

+420 543 13 2405

MUDr. Radim Šimůnek

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|88|93|97|103|45|106|98|101|111|109|92|100|56|103|110|108|39|91|116]

+420 543 13 5251

MUDr. Lukáš Sirotek

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|96|107|103|110|100|98|57|101|105|116|37|92|114]

+420 543 13 2424

MUDr. Filip Sládek

Lékař L3


[obfuscate_1_|101|96|101|97|106|45|106|101|89|94|100|98|57|101|105|116|37|92|114]

MUDr. Teodor Staněk

Lékař L3


[obfuscate_1_|115|92|104|92|105|113|37|108|108|91|109|92|100|56|103|110|108|39|91|116]

+420 543 13 2425

+420 543 13 2405

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|103|38|116|96|99|104|109|94|104|98|57|101|105|116|37|92|114]

+420 543 13 2450

+420 543 13 4116

MUDr. Marek Bažout

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|88|115|103|111|115|55|102|103|111|45|90|115]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5253

MUDr. Zuzana Chaloupková

Lékař L3


[obfuscate_1_|121|108|115|89|104|96|37|92|96|91|107|102|110|104|101|110|109|90|56|103|110|108|39|91|116]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Vojtech Chrenko, CSc.

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|95|107|93|104|106|102|57|101|105|116|37|92|114]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5233

MUDr. Vendula Foltinová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|92|103|92|111|107|88|39|94|105|107|107|98|102|105|117|88|57|101|105|116|37|92|114]

+420 543 13 5274

MUDr. Lucie Gabrielová

Lékař L3


[obfuscate_1_|102|88|91|106|99|100|99|104|110|91|63|100|104|109|40|98|113]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Veronika Hanincová

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|92|107|103|104|104|98|90|38|98|96|101|98|102|93|110|109|90|56|103|110|108|39|91|116]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Petra Kopecká

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|92|109|106|91|45|98|104|104|95|98|98|90|56|103|110|108|39|91|116]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Pavlína Krésová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|88|111|100|99|109|88|39|99|108|100|106|104|110|91|63|100|104|109|40|98|113]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Petr Krsička

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|92|109|106|40|106|105|108|97|93|106|88|57|101|105|116|37|92|114]

+420 543 13 5233

MUDr. Tomáš Kubek, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|115|102|102|89|109|45|98|110|90|95|106|55|102|103|111|45|90|115]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5233

MUDr. Ondřej Zapletal

Lékař L3


[obfuscate_1_|110|101|93|106|95|105|37|115|89|106|107|92|109|89|102|63|100|104|109|40|98|113]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5233


5Jak se objednat?

Objednat se můžete prostřednictvím svého ošetřujícího lékaře, případně e-mailem či telefonicky, a to každý pracovní den v čase 8.00–15.00.


6Další informace

Spektrum výkonů

2020

2021

Minimální kontakt lékaře s pacientem 41 51
Signální výkon klinického vyšetření 48 14
Telefonická konzultace psychiatra nebo klinického psychologa 37 211
Rozhovor psychiatra, pedopsychiatra, klinického psychologa nebo sexuologa s rodinou a dalšími osobami - 4
Psychoterapie individuální systematická, prováděná psychiatrem, klinickým psychologem nebo lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací 2443 2514
Psychoterapie skupinová, typ i., pro skupinu max. 9 osob á 120 minut 74 0
Psychoterapie skupinová, typ ii., pro skupinu 10–⁠14 osob á 120 minut 2 0
Komplexní psychologické vyšetření (á 60 minut) 11 19
Cílené psychologické vyšetření (á 60 minut) 323 145
Kontrolní psychologické vyšetření (á 30 minut) 20 18
Specifická psychologická intervence (á 30 minut) - 2
Krizová intervence (á 30 minut) 1545 2498
Emergentní psychoterapie á 60 minut 13 2
Celkem 4557 5478

Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...