Den_08_243

Úsek klinické psychologie

zpět na seznam pracovišť
 

Úsek klinické psychologie je akreditované specializované klinickopsychologické pracoviště, kde psychologové zabezpečují péči primárně o hospitalizované a ambulantní pacienty MOÚ a jejich rodiny s cílem zkvalitnit komplexní onkologickou péči v tomto zařízení. Psychologové poskytují kvalitní psychoonkologickou péči a podporu pacientům a jejich blízkým ve všech fázích onkologického onemocnění, velký důraz je kladen na podporu celé rodiny včetně dětí u pacientů v paliativní péči a pozůstalých. Psychologická péče se také týká zaměstnanců MOÚ, zvláště zdravotníků, kteří mají možnost využít psychologické služby či vzdělávání např. v rámci prevence syndromu vyhoření. V roce 2020 psychologická péče cílila rovněž na podporu v krizových situacích vyvolaných pandemickou situací.

1Kontakty


2Kde nás najdete

Ambulance klinické psychologie
Švejdův pavilon, 2. patro

Relaxační centrum
Masarykův pavilon, 1. patro (přízemí)

Výtvarná dílna
Masarykův pavilon, 1. patro (přízemí)

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

Mgr. Radka Alexandrová

Vedoucí Úseku klinické psychologie


[obfuscate_1_|113|88|94|105|95|45|88|102|99|118|96|101|94|112|109|117|88|58|107|109|116|37|93|120]

+420 543 13 5201

+420 543 13 5802

Mgr. Tomáš Chodúr

Psycholog


[obfuscate_1_|115|102|103|95|113|45|90|98|109|98|116|105|58|107|109|116|37|93|120]

+420 543 13 5285

Mgr. Hana Hobzová, Ph.D.

Psycholog


[obfuscate_1_|103|88|104|95|44|103|102|92|120|109|117|88|58|107|109|116|37|93|120]

+420 543 13 5285

Anna Kleinbauerová

Asistent


[obfuscate_1_|96|101|104|95|44|106|99|95|103|108|97|88|111|99|112|110|109|91|62|107|110|108|40|97|120]

+420 543 13 5201

Mgr. Leoš Ševčík

Psycholog


[obfuscate_1_|107|92|105|113|44|114|92|112|97|103|106|55|103|109|115|45|90|116]

+420 543 13 5285

Mgr. Antonín Sokol

Psycholog


[obfuscate_1_|96|101|110|109|108|104|101|40|113|109|106|102|102|62|107|110|108|40|97|120]

+420 543 13 5285

+420 543 13 6218

doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

výzkumný pracovník


[obfuscate_1_|108|96|108|109|113|107|88|112|44|113|117|92|110|106|95|106|55|103|109|115|45|90|116]

Mgr. Jáchym Zeman

Psycholog


[obfuscate_1_|105|88|93|102|119|108|37|116|99|107|96|101|58|107|109|116|37|93|120]

+420 543 13 6218


4Jak se objednat?

Objednat se můžete prostřednictvím svého ošetřujícího lékaře, případně e-mailem či telefonicky, a to každý pracovní den v čase 8.00–15.00.


5Další informace

Spektrum výkonů

2020

2021

Minimální kontakt lékaře s pacientem 41 51
Signální výkon klinického vyšetření 48 14
Telefonická konzultace psychiatra nebo klinického psychologa 37 211
Rozhovor psychiatra, pedopsychiatra, klinického psychologa nebo sexuologa s rodinou a dalšími osobami - 4
Psychoterapie individuální systematická, prováděná psychiatrem, klinickým psychologem nebo lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací 2443 2514
Psychoterapie skupinová, typ i., pro skupinu max. 9 osob á 120 minut 74 0
Psychoterapie skupinová, typ ii., pro skupinu 10–⁠14 osob á 120 minut 2 0
Komplexní psychologické vyšetření (á 60 minut) 11 19
Cílené psychologické vyšetření (á 60 minut) 323 145
Kontrolní psychologické vyšetření (á 30 minut) 20 18
Specifická psychologická intervence (á 30 minut) - 2
Krizová intervence (á 30 minut) 1545 2498
Emergentní psychoterapie á 60 minut 13 2
Celkem 4557 5478

Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...