Den_03_053

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

zpět na seznam pracovišť
 

Anesteziologicko-resuscitační oddělení poskytuje anesteziologickou, intenzivní, resuscitační, algeziologickou a internistickou péči. ARO-JIP zajišťuje anestezii/analgosedaci během operačních i diagnostických výkonů. Oddělení se specializuje na perioperační léčbu pacientů podstupující nejnáročnější onkochirurgické operace. Současně jsou zde hospitalizovaní pacienti vyžadující intenzivní péči v důsledku akutních komplikací nádorů a protinádorové léčby. Oddělení dále zajišťuje intenzivní péči o interně nemocné onkologické pacienty. Nepřetržitý provoz je zajištěn erudovaným týmem lékařů a sester, jehož součástí jsou anesteziologové, intenzivisté, internisté, klinický onkolog, nutricionista a chirurg.


1Kontakty

Anesteziologická ambulance

Po  8.00–15.00
Út  8.00–15.00
St  8.00–15.00
Čt  8.00–15.00
Pá  8.00–15.00

T +420 543 132 614
T +420 543 135 814

Ambulance slouží k seznámení nemocného s předpokládaným způsobem vedení anestézie a k poučení o jednotlivých postupech a možnostech. Cílem anesteziologa je seznámit se s pacientem, zhodnotit jeho zdravotní stav a stanovit míru peroperačního rizika. Ve spolupráci s ostatními lékaři navrhne nutnou předoperační přípravu ke kompenzaci stavu nemocného do optimálního stavu. Anesteziologická ambulance by měla svým provozem přispět ke zkvalitnění přípravy nemocného k operaci, omezit nadbytečná vyšetření a zvýšit informovanost pacienta.

Ambulance léčby bolesti

Po  8.30–14.30
Út  8.30–14.30
St  8.30-14.30
Čt  8.30–14.30
Pá  8.30–14.30

T +420 543 135 811

Pooperační léčba bolesti je doménou celého anesteziologického týmu – nejedná se pouze o chirurgické operační zákroky, ale i o zákroky diagnostické. Léčbou chronické i akutní onkologické a neonkologické bolesti se zabývají u hospitalizovaných i ambulantních nemocných lékaři s potřebným vzděláním v nově otevřené ambulanci léčby bolesti. Poskytují konziliární činnost u lůžka nemocného na vyžádání lékaře kteréhokoliv oddělení MOU, případně ambulantní činnost u nemocných, kteří jsou již v péči ambulance, nebo v rámci návštěvy nemocného v jiné ambulanci MOÚ na její vyžádání.

Lůžková část – ARO

T +420 543 132 602

Lůžková část – JIP

T +420 543 132 604

MUDr. Jiří Dvorský

Primář ARO


[obfuscate_1_|105|97|106|105|43|99|110|103|114|112|106|113|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 2609

+420 543 13 2608

Bc. Hana Píšová

Vrchní sestra ARO


[obfuscate_1_|111|97|107|111|115|96|56|101|111|114|45|91|114]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2610

Lenka Foktová

THP


[obfuscate_1_|107|93|102|107|94|45|94|103|107|113|110|110|89|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 5282

MUDr. Romana Daňková

Lékař


[obfuscate_1_|113|103|101|97|107|96|38|92|97|107|106|103|110|97|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 2608

MUDr. Danuše Fabiánková

Lékař


[obfuscate_1_|101|89|90|105|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 2607

+420 543 13 2606

MUDr. Jana Havelková

Lékař


[obfuscate_1_|105|89|96|97|115|100|100|99|111|115|96|56|101|111|114|45|91|114]

+420 543 13 2609

+420 543 13 2607

MUDr. Michaela Hnilicová

Lékař


[obfuscate_1_|108|97|91|104|94|100|100|89|46|101|109|97|100|105|96|110|110|89|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 2609

+420 543 13 2607

MUDr. Simona Holasová

Lékař


[obfuscate_1_|103|103|100|97|112|110|110|89|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 2609

+420 543 13 2607

MUDr. Bibiana Konvalinová

Lékař


[obfuscate_1_|97|97|90|105|94|109|89|38|107|108|109|110|89|108|102|109|103|110|97|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 2602

MUDr. Marie Kubíčková

Lékař


[obfuscate_1_|108|89|106|105|98|45|99|109|98|102|98|99|103|118|94|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 2606

+420 543 13 2608

MUDr. Mária Orviská

Lékař


[obfuscate_1_|108|89|106|105|94|45|103|106|118|102|114|99|89|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 2608

MUDr. Jarmila Pavlíková

Lékař


[obfuscate_1_|105|89|106|109|102|107|89|38|112|94|117|100|97|107|108|117|89|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2606

MUDr. František Pospíšil

Lékař


[obfuscate_1_|101|106|89|110|113|104|107|93|107|43|111|103|107|112|102|114|97|100|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 2606

+420 543 13 2608

MUDr. Lukáš Sirotek

Lékař


[obfuscate_1_|114|97|106|111|113|100|99|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 2424

+420 543 13 2407

MUDr. Eva Suškevičová

Lékař


[obfuscate_1_|114|109|107|107|98|117|97|91|111|115|96|56|101|111|114|45|91|114]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2606

MUDr. Lenka Švábenská

Lékař


[obfuscate_1_|107|93|102|107|94|45|107|110|97|95|100|102|107|107|94|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2606

MUDr. Michal Votýpka

Lékař


[obfuscate_1_|108|97|91|104|94|107|38|110|111|113|120|104|99|97|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 2608

MUDr. Filip Vrzal

Lékař


[obfuscate_1_|101|97|100|105|109|45|110|106|122|94|107|56|101|111|114|45|91|114]

+420 543 13 2602

MUDr. Daniel Žák

Vedoucí lékař ARO


[obfuscate_1_|99|89|102|105|98|107|38|114|97|104|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2607

MUDr. Jiřina Frgalová

Lékař


[obfuscate_1_|101|106|95|97|105|110|110|89|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 2601

+420 543 13 2607

MUDr. Michal Furdek

Lékař


[obfuscate_1_|108|97|91|104|94|107|38|94|117|111|99|93|99|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 2607

MUDr. Jiří Vyskočil

Vedoucí lékař JIP


[obfuscate_1_|105|97|106|105|43|117|113|107|107|108|98|97|100|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 2606

+420 543 13 2607

MUDr. Štěpán Rusín

Lékař


[obfuscate_1_|113|109|107|105|107|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 2609

+420 543 13 2607

Jitka Bednářová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|97|108|107|94|45|90|93|100|107|96|106|103|118|94|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 2602

+420 543 13 5808

Jaromíra Chadimová


[obfuscate_1_|105|89|106|111|106|104|106|89|46|96|103|89|92|105|106|110|110|89|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 2602

Ladislava Chlupová

Sanitář


[obfuscate_1_|107|89|92|105|112|107|89|110|97|43|98|96|100|117|109|110|110|89|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Simona Chudáčková

Staniční sestra Úseku ARO


[obfuscate_1_|98|96|109|100|94|98|99|103|118|94|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2616

Renáta Daňková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|93|102|97|113|96|38|92|97|107|106|103|110|97|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 2604

Hana Daňová

Sanitář


[obfuscate_1_|103|89|102|97|43|99|89|102|111|115|96|56|101|111|114|45|91|114]

+420 543 13 2604

Alena Dvořáčková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|100|93|110|94|45|92|110|111|111|96|91|99|111|115|96|56|101|111|114|45|91|114]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Mgr. Eva Hrubá

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|110|89|46|101|113|109|90|97|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 2602

Mgr. Filip Janošek

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|89|102|111|112|100|99|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Lucie Jurková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|109|91|105|98|45|98|109|114|104|110|110|89|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Andrea Kurková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|102|92|114|98|96|38|99|117|111|106|103|110|97|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Bc. Pavlína Navrátilová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|89|110|108|102|109|89|38|110|94|117|106|89|116|102|107|103|110|97|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Jakub Novák, DiS.

Zdravotnický záchranář


[obfuscate_1_|105|89|99|117|95|45|102|103|118|94|106|56|101|111|114|45|91|114]

+420 543 13 2602

Lukáš Soural

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|109|99|97|112|45|107|103|117|111|96|100|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 2602

Petra Švehlová, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|93|108|114|94|45|107|110|101|101|107|103|110|97|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Vlasta Urbánková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|117|100|89|115|113|96|38|109|114|95|96|102|99|111|115|96|56|101|111|114|45|91|114]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Michaela Vovesná, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|97|91|104|94|100|100|89|46|115|110|110|93|115|107|96|56|101|111|114|45|91|114]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Kristýna Appelová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|106|97|115|113|120|102|89|46|94|111|104|93|108|108|117|89|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 2604

Mgr. Petra Basistová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|111|93|108|114|94|45|90|89|115|102|114|108|103|118|94|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 2604

Bc. Jana Bednářová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|89|102|97|43|97|93|92|110|94|113|103|110|97|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 2203

Miloslava Bělehrádková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|93|100|101|101|113|89|92|107|108|117|89|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Ivona Cupalová

Sanitář


[obfuscate_1_|104|110|103|110|94|45|91|109|112|94|107|103|110|97|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Radoslav Dvořáček, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|89|92|111|112|107|89|110|46|97|117|103|106|97|96|100|99|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 2604

Bc. Edita Eliášová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|92|97|116|94|45|93|100|105|94|114|103|110|97|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Simona Fendrychová, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|114|97|101|111|107|96|38|94|101|107|99|106|113|99|101|110|110|89|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Lenka Fojtíková

Sanitář


[obfuscate_1_|107|93|102|107|94|45|94|103|106|113|104|99|103|118|94|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 2604

Simona Hastíková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|114|97|101|111|107|96|38|96|97|112|115|97|99|111|115|96|56|101|111|114|45|91|114]

+420 543 13 2604

Marcela Hlásenská

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|100|89|115|98|109|107|99|97|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Denisa Janáčková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|99|93|102|105|112|96|38|98|97|107|96|91|99|111|115|96|56|101|111|114|45|91|114]

+420 543 13 2604

Yvona Janků, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|120|110|103|110|94|45|98|89|110|104|116|56|101|111|114|45|91|114]

+420 543 13 2604

Mgr. Eva Jelínková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|110|89|46|103|100|100|97|110|104|110|110|89|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 2604

Darja Jurečková

Sanitář


[obfuscate_1_|99|89|106|106|94|45|98|109|114|98|98|99|103|118|94|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Bc. Jarmila Kaslová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|89|106|109|102|107|89|38|107|94|114|100|103|118|94|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 2604

Emilie Machačová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|89|91|104|94|98|103|110|97|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Bc. Aneta Plšková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|102|93|116|94|45|104|100|115|104|110|110|89|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 2604

Helena Smejkalová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|93|100|101|107|96|38|107|109|98|105|99|89|108|108|117|89|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Bc. Vendula Stejskalová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|93|102|100|114|107|89|38|115|113|100|98|107|107|94|107|103|110|97|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 2604

Helena Thielová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|103|93|100|101|107|96|38|108|104|102|100|100|103|118|94|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Lucie Vaisová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|109|91|105|98|45|110|89|105|112|110|110|89|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 2604

Pavlína Větrovská, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|111|89|110|108|102|109|89|38|118|98|115|106|103|118|112|106|89|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 2604

Martina Vítková

Staniční sestra Úseku JIP


[obfuscate_1_|108|89|106|116|102|109|89|38|118|102|115|99|103|118|94|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 2604

Kateřina Vitouchová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|89|108|101|111|104|102|89|46|115|104|108|103|117|96|103|103|110|97|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Radmila Zemková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|89|92|109|102|107|89|38|122|98|108|99|103|118|94|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Bc. Petra Zolmanová, DiS.

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|111|93|108|114|94|45|114|103|108|106|96|102|103|118|94|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 2602

Zdeňka Bížová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|97|114|111|115|96|56|101|111|114|45|91|114]

+420 543 13 2510

+420 543 13 2505

Vladimíra Brychtová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|106|113|99|101|115|103|110|97|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 2505

Mgr. Ludmila Dvořáková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|99|110|103|114|94|106|103|110|97|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 2505

Martina Fialová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|89|106|116|102|109|89|38|102|102|96|100|103|118|94|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 2505

Marie Jandová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|89|102|100|108|117|89|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 2510

+420 543 13 2505

Barbora Kabátová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|97|89|106|98|108|113|89|38|107|94|97|89|108|111|115|96|56|101|111|114|45|91|114]

+420 543 13 2505

Pavlína Sokolová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|89|110|108|102|109|89|38|115|108|106|103|100|111|115|96|56|101|111|114|45|91|114]

+420 543 13 2510

+420 543 13 2505

Taťána Válková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|117|89|100|107|108|117|89|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 2510

+420 543 13 2505

Eliška Halászová

Sanitář


[obfuscate_1_|100|96|89|108|94|114|114|103|118|94|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 5811

+420 543 13 2614


2Kde nás najdete

Anesteziologická ambulance
Bakešův pavilon, 1. patro (přízemí)

Ambulance léčby bolesti
Bakešův pavilon, 1. patro (přízemí)

Lůžková část
Wernerův pavilon, 2. patro

mapa

3Ordinační doby

Ambulance léčby bolesti

Po 8.30–14.30
Út 8.30–14.30
St. 8.30-14.30
Čt 8.30–14.30
8.30–14.30

Anesteziologická ambulance

Po 8.00–15.00
Út 8.00–15.00
St 8.00–15.00
Čt 8.00–15.00
8.00–15.00

4Jak se objednat?

Anesteziologická ambulance

T +420 543 132 614, +420 543 135 814
Bakešův pavilon, 1. patro (přízemí)

Ambulance léčby bolesti

T +420 543 135 811
Bakešův pavilon, 1. patro (přízemí)


5Další informace

Spektrum výkonů

2019

2020

Počet ambulantních ošetření 5084 5345
Počet hospitalizací 1963 1539
Počet provedených anestezií 3384 3445

Personální obsazení

2019

2020

Lékař 2,40 2,40
Všeobecná sestra 4,40 4,40
Sanitář 1,00 1,00
Celkem 7,80 7,80
Z toho pracovníci s vědeckou hodností (prof., Doc, Ph.D., CSc., DrSc.) 3 3

Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím