Den_03_053

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

zpět na seznam pracovišť
 

Anesteziologicko-resuscitační oddělení poskytuje anesteziologickou, intenzivní, resuscitační, algeziologickou a internistickou péči. ARO-JIP zajišťuje anestezii/analgosedaci během operačních i diagnostických výkonů. Oddělení se specializuje na perioperační léčbu pacientů podstupující nejnáročnější onkochirurgické operace. Současně jsou zde hospitalizovaní pacienti vyžadující intenzivní péči v důsledku akutních komplikací nádorů a protinádorové léčby. Oddělení dále zajišťuje intenzivní péči o interně nemocné onkologické pacienty. Nepřetržitý provoz je zajištěn erudovaným týmem lékařů a sester, jehož součástí jsou anesteziologové, intenzivisté, internisté, klinický onkolog, nutricionista a chirurg.


1Kontakty


2Kde nás najdete

Anesteziologická ambulance
Bakešův pavilon, 1. patro (přízemí)

Ambulance léčby bolesti
Bakešův pavilon, 1. patro (přízemí)

Lůžková část
Wernerův pavilon, 2. patro

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

MUDr. Jiří Dvorský

Primář ARO


[obfuscate_1_|105|96|113|98|40|99|109|110|107|109|106|112|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 2609

+420 543 13 2608

Bc. Hana Píšová

Vrchní sestra ARO


[obfuscate_1_|111|96|114|104|112|96|55|108|104|111|45|90|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2610

Lenka Foktová

THP


[obfuscate_1_|107|92|109|100|91|45|93|110|100|110|110|109|96|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 5282

MUDr. Romana Daňková

Lékař


[obfuscate_1_|113|102|108|90|104|96|37|99|90|104|106|102|117|90|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 2608

MUDr. Danuše Fabiánková

Lékař


[obfuscate_1_|101|88|97|98|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 2607

+420 543 13 2606

MUDr. Jana Havelková

Lékař


[obfuscate_1_|105|88|103|90|112|100|99|106|104|112|96|55|108|104|111|45|90|121]

+420 543 13 2609

+420 543 13 2607

MUDr. Michaela Hnilicová

Lékař


[obfuscate_1_|108|96|98|97|91|100|99|96|39|98|109|96|107|98|93|110|109|96|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 2609

+420 543 13 2607

MUDr. Simona Holasová

Lékař


[obfuscate_1_|103|102|107|90|109|110|109|96|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 2609

+420 543 13 2607

MUDr. Bibiana Konvalinová

Lékař


[obfuscate_1_|97|96|97|98|91|109|88|45|100|105|109|109|96|101|99|109|102|117|90|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 2602

MUDr. Marie Kubíčková

Lékař


[obfuscate_1_|108|88|113|98|95|45|98|116|91|99|98|98|110|111|91|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 2606

+420 543 13 2608

MUDr. Mária Orviská

Lékař


[obfuscate_1_|108|88|113|98|91|45|102|113|111|99|114|98|96|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 2608

MUDr. Jarmila Pavlíková

Lékař


[obfuscate_1_|105|88|113|102|99|107|88|45|105|91|117|99|104|100|105|117|88|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2606

MUDr. František Pospíšil

Lékař


[obfuscate_1_|101|105|96|103|110|104|106|100|100|40|111|102|114|105|99|114|96|107|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 2606

+420 543 13 2608

MUDr. Lukáš Sirotek

Lékař


[obfuscate_1_|114|96|113|104|110|100|98|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 2424

+420 543 13 2407

MUDr. Eva Suškevičová

Lékař


[obfuscate_1_|114|108|114|100|95|117|96|98|104|112|96|55|108|104|111|45|90|121]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2606

MUDr. Lenka Švábenská

Lékař


[obfuscate_1_|107|92|109|100|91|45|106|117|90|92|100|101|114|100|91|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2606

MUDr. Michal Votýpka

Lékař


[obfuscate_1_|108|96|98|97|91|107|37|117|104|110|120|103|106|90|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 2608

MUDr. Filip Vrzal

Lékař


[obfuscate_1_|101|96|107|98|106|45|109|113|115|91|107|55|108|104|111|45|90|121]

+420 543 13 2602

MUDr. Daniel Žák

Vedoucí lékař ARO


[obfuscate_1_|99|88|109|98|95|107|37|121|90|101|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 2608

+420 543 13 2607

MUDr. Jiřina Frgalová

Lékař


[obfuscate_1_|101|105|102|90|102|110|109|96|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 2601

+420 543 13 2607

MUDr. Michal Furdek

Lékař


[obfuscate_1_|108|96|98|97|91|107|37|101|110|108|99|92|106|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 2607

MUDr. Barbara Szilárdyová


[obfuscate_1_|97|88|113|91|91|113|88|45|108|116|104|99|96|107|94|120|102|117|90|58|108|102|116|39|93|121]

MUDr. Jiří Vyskočil

Vedoucí lékař JIP


[obfuscate_1_|105|96|113|98|40|117|112|114|100|105|98|96|107|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 2606

+420 543 13 2607

MUDr. Štěpán Rusín

Lékař


[obfuscate_1_|113|108|114|98|104|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 2607

+420 543 13 2614

Mgr. Eva Bartková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|109|96|39|92|96|105|115|100|105|117|88|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 2602

Jitka Bednářová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|96|115|100|91|45|89|100|93|104|96|105|110|111|91|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 2602

+420 543 13 5808

Bc. Monika Benešovská

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|108|102|109|98|101|96|37|97|94|104|100|106|110|111|109|106|88|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 2602

Jaromíra Chadimová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|88|113|104|103|104|105|96|39|93|103|88|99|98|103|110|109|96|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 2602

Ladislava Chlupová

Sanitář


[obfuscate_1_|107|88|99|98|109|107|88|117|90|40|98|95|107|110|106|110|109|96|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Simona Chudáčková

Staniční sestra Úseku ARO


[obfuscate_1_|98|95|116|93|91|98|98|110|111|91|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 2603

+420 543 13 2602

Renáta Daňková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|92|109|90|110|96|37|99|90|104|106|102|117|90|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 2604

Hana Daňová

Sanitář


[obfuscate_1_|103|88|109|90|40|99|88|109|104|112|96|55|108|104|111|45|90|121]

+420 543 13 2604

Alena Dvořáčková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|99|100|103|91|45|91|117|104|108|96|90|106|104|112|96|55|108|104|111|45|90|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Jana Homolová


[obfuscate_1_|105|88|109|90|40|103|102|108|104|102|110|109|96|57|103|110|108|45|92|116]

Mgr. Filip Janošek

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|88|109|104|109|100|98|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Lucie Jurková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|98|98|95|45|97|116|107|101|110|109|96|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Mgr. Alica Karabinošová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|96|99|104|92|91|45|98|96|107|91|97|96|109|104|109|110|109|96|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 2602

Andrea Kurková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|101|99|107|95|96|37|106|110|108|106|102|117|90|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Bc. Pavlína Navrátilová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|88|117|101|99|109|88|45|103|91|117|105|96|109|99|107|102|117|90|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Ivana Procházková Kalinová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|96|103|91|45|103|113|104|93|103|88|121|100|105|117|88|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 2602

Irena Řeháková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|105|100|103|91|45|105|100|97|91|106|102|117|90|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Jana Rigbyová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|88|109|90|40|113|96|102|91|115|110|109|96|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 2602

Lukáš Soural

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|106|90|109|45|106|110|110|108|96|99|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 2602

Hana Stejskalová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|103|88|109|90|40|114|107|100|99|109|106|88|107|104|112|96|55|108|104|111|45|90|121]

+420 543 13 2602

Petra Švehlová, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|92|115|107|91|45|106|117|94|98|107|102|117|90|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Vlasta Urbánková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|117|99|96|108|110|96|37|116|107|92|96|101|106|104|112|96|55|108|104|111|45|90|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Michaela Vovesná, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|96|98|97|91|100|99|96|39|112|110|109|100|108|104|96|55|108|104|111|45|90|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Bc. Kristýna Appelová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|105|104|108|110|120|101|96|39|91|111|103|100|101|105|117|88|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 2604

Mgr. Petra Basistová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|111|92|115|107|91|45|89|96|108|99|114|107|110|111|91|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 2604

Bc. Jana Bednářová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|88|109|90|40|97|92|99|103|91|113|102|117|90|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 2203

Miloslava Bělehrádková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|92|107|94|98|113|88|99|100|105|117|88|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Blanka Benová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|97|99|96|103|101|96|37|97|94|104|110|109|96|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 2604

Pavlína Borková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|88|117|101|99|109|88|45|91|105|113|98|110|111|91|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Michaela Chytilová, DiS.

Všeobecná sestra S3


+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Ivona Cupalová

Sanitář


[obfuscate_1_|104|109|110|103|91|45|90|116|105|91|107|102|117|90|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Pavlína Cutáková, DiS.

Zdravotnický záchranář


[obfuscate_1_|111|88|117|101|99|109|88|45|92|111|115|88|106|104|112|96|55|108|104|111|45|90|121]

+420 543 13 2602

Radoslav Dvořáček, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|88|99|104|109|107|88|117|39|94|117|102|113|90|93|100|98|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 2604

Bc. Edita Eliášová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|91|104|109|91|45|92|107|98|91|114|102|117|90|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Simona Fendrychová, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|114|96|108|104|104|96|37|101|94|104|99|105|120|92|98|110|109|96|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Iveta Francová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|100|109|91|45|93|113|90|104|98|102|117|90|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 2604

Marcela Hlásenská

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|99|96|108|95|109|106|106|90|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Denisa Janáčková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|99|92|109|98|109|96|37|105|90|104|96|90|106|104|112|96|55|108|104|111|45|90|121]

+420 543 13 2604

Yvona Janků, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|120|109|110|103|91|45|97|96|103|101|116|55|108|104|111|45|90|121]

+420 543 13 2604

Mgr. Eva Jelínková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|109|96|39|100|100|99|104|103|101|110|109|96|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 2604

Darja Jurečková

Sanitář


[obfuscate_1_|99|88|113|99|91|45|97|116|107|95|98|98|110|111|91|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Bc. Jarmila Kaslová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|88|113|102|99|107|88|45|100|91|114|99|110|111|91|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 2604

Bc. Petra Konečná, DiS.

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|111|92|115|107|91|45|98|110|103|95|98|101|96|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 2602

Mgr. Jana Kovářová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|88|109|90|40|106|102|117|90|108|110|109|96|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 2604

Emilie Machačová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|88|98|97|91|98|102|117|90|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Bc. Aneta Plšková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|101|100|109|91|45|103|107|108|101|110|109|96|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 2604

Zuzana Příkazká

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|121|108|121|90|104|96|37|111|107|99|106|88|121|100|91|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 2604

Helena Smejkalová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|92|107|94|104|96|37|114|102|95|105|98|96|101|105|117|88|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Kristýna Sýsová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|105|104|108|110|120|101|96|39|109|120|106|110|111|91|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 2604

Helena Thielová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|103|92|107|94|104|96|37|115|97|99|100|99|110|111|91|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Bc. Kryštof Trampota

Zdravotnický záchranář


[obfuscate_1_|106|105|120|108|110|110|93|45|109|108|96|100|111|104|110|96|55|108|104|111|45|90|121]

+420 543 13 2604

Lucie Vaisová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|108|98|98|95|45|109|96|98|109|110|109|96|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 2604

Bc. Hana Vičarová


[obfuscate_1_|103|88|109|90|40|117|96|98|90|108|110|109|96|57|103|110|108|45|92|116]

Pavlína Visnerová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|88|117|101|99|109|88|45|111|99|114|101|100|107|105|117|88|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 2602

Martina Vítková

Staniční sestra Úseku JIP


[obfuscate_1_|108|88|113|109|99|109|88|45|111|99|115|98|110|111|91|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 2604

Kateřina Vitouchová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|115|94|108|104|101|96|39|112|104|107|110|110|93|103|102|117|90|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Radmila Zemková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|88|99|102|99|107|88|45|115|95|108|98|110|111|91|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Zdeňka Bížová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|96|121|104|112|96|55|108|104|111|45|90|121]

+420 543 13 2510

+420 543 13 2505

Vladimíra Brychtová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|105|120|92|98|115|102|117|90|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 2505

Mgr. Ludmila Dvořáková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|99|109|110|107|91|106|102|117|90|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 2505

Martina Fialová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|88|113|109|99|109|88|45|95|99|96|99|110|111|91|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 2505

Marie Jandová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|109|93|105|117|88|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 2510

+420 543 13 2505

Barbora Kabátová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|97|88|113|91|105|113|88|45|100|91|97|88|115|104|112|96|55|108|104|111|45|90|121]

+420 543 13 2505

Pavlína Sokolová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|88|117|101|99|109|88|45|108|105|106|102|107|104|112|96|55|108|104|111|45|90|121]

+420 543 13 2510

+420 543 13 2505

Taťána Válková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|117|88|107|100|105|117|88|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 2510

+420 543 13 2505

Eliška Halászová

Sanitář


[obfuscate_1_|100|95|96|101|91|114|113|110|111|91|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 5811

+420 543 13 2614


4Jak se objednat?

Objednat se můžete prostřednictvím svého ošetřujícího lékaře, případně e-mailem či telefonicky, a to každý pracovní den v čase 8.00–15.00.


5Další informace

Spektrum výkonů

2020

2021

Počet ambulantních ošetření 4 461 4 942
Počet hospitalizací 1 729 1 707
Počet provedených anestezií 3 525 3 827

Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...