zpět na kontakty

doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

T +420 543 13 2203

T +420 543 13 2209

E [obfuscate_1_|107|88|99|102|108|120|55|101|102|116|45|90|114]

  • Oddělení C - oddělení klinické onkologie

    Vedoucí lékař Oddělení C KKOP

  • NU20-03-00148 - MUDr. R. Lakomý, Ph.D.

Systémovou léčbou kožních nádorů se zabývá téměř dvě desetiletí. Díky každodenní profesní činnosti a účasti v řadě klinických studií s moderními léky získal cenné zkušenosti, které se snaží předávat cestou pregraduální a postgraduální výuky. Jeho přednášková a publikační aktivita je zaměřena na moderní systémovou léčbu maligního melanomu a řešení nežádoucích účinků léčby, zvláště imunoterapie.

Je pravidelným účastníkem národních a mezinárodních kongresů. Jako aktivní člen Pracovní skupiny pro nádory kůže se podílí na tvorbě doporučených postupů pro léčbu kožních nádorů v ČR (Modrá kniha České onkologické společnosti). 

Loading...