Den_06_425

Klinika operační onkologie

zpět na seznam pracovišť
 

Klinika operační onkologie (KOO) je výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se chirurgickou léčbou solidních nádorů u dospělých pacientů. Na klinice působí lékaři se specializovanou způsobilostí v oborech chirurgie, plastické chirurgie, gynekologie a urologie.

Struktura kliniky:

1Kontakty


2Kde nás najdete

Ambulance OCHIR
Bakešův pavilon, 1. patro (přízemí)

Ambulance OMKOCH 1
Bakešův pavilon, 1. patro (přízemí)

Ambulance OMKOCH 2
Bakešův pavilon, 1. patro (přízemí)

Ambulance OGYN 1 a 2
Bakešův pavilon, 1. patro (přízemí)

Specializovaná ambulance OGYN 3
Bakešův pavilon, 1. patro (přízemí)

Urologická ambulance 1 a 2
Švejdův pavilon, 1. patro

Centrální operační sály
Wernerův pavilon, 4. patro, Bakešův pavilon, suterén

Centrální sterilizace
Wernerův pavilon, 1. patro (přízemí)

Lůžková část OCHIR
Bakešův pavilon, 2. patro

Lůžková část OMKOCH
Bakešův pavilon, 3. patro

Lůžková část OGYN
Masarykův pavilon, 2. patro

Lůžková část OUROL
Masarykův pavilon, 2. patro

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

Přednosta KOO


[obfuscate_1_|101|88|96|114|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5200

MUDr. Vladimír Krass, Ph.D.

Vedoucí lékař COS


[obfuscate_1_|117|99|88|98|104|108|96|105|44|106|113|88|106|113|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2500

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Primář OGYN


[obfuscate_1_|105|102|106|99|101|45|90|95|109|117|96|101|92|97|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2302

+420 543 13 2310

doc. MUDr. Michal Staník, Ph.D.

Primář OUROL


[obfuscate_1_|114|107|88|108|104|106|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 2406

doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.

Primář OCHIR


[obfuscate_1_|117|88|90|106|96|117|37|97|99|99|107|96|90|105|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 2400

doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Primář OMKOCH


[obfuscate_1_|98|102|108|100|96|107|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5249

Martina Vidrmertová, MBA

Vrchní sestra COS


[obfuscate_1_|108|88|105|114|104|109|88|37|116|104|99|105|100|99|113|115|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2501

Mgr. Táňa Bartošová

Vrchní sestra OGYN


[obfuscate_1_|115|88|101|95|45|97|88|105|114|110|114|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2304

Jitka Zezulová

Vrchní sestra OUROL


[obfuscate_1_|105|96|107|105|96|45|113|92|120|116|107|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2422

+420 543 13 2412

Jana Vozdecká

Vrchní sestra OCHIR


[obfuscate_1_|117|102|113|98|100|98|98|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2404

+420 543 13 2403

Hana Svobodová

Vrchní sestra OMKOCH


[obfuscate_1_|114|109|102|96|110|99|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5230

Lenka Foktová

Dokumentátor THP


[obfuscate_1_|107|92|101|105|96|45|93|102|105|115|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 5282

Taťána Kellnerová

Dokumentátor THP


[obfuscate_1_|115|88|107|95|109|96|37|98|99|107|107|101|92|112|110|117|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 5284

Anna Kleinbauerová

Asistent přednosty KOO


[obfuscate_1_|96|101|101|95|45|106|99|92|103|109|97|88|108|99|113|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 5201

Marta Žďárská

Dokumentátor THP


[obfuscate_1_|108|113|91|95|113|114|98|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 5283

MUDr. Tomáš Cacek

Lékař L3


[obfuscate_1_|115|102|100|95|114|45|90|88|97|100|106|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 2301

MUDr. Richard Feranec, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|101|92|105|95|109|100|90|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 6206

+420 543 13 2301

MUDr. Gabriel Jelenek

Lékař L3


[obfuscate_1_|102|88|89|112|104|100|99|37|104|100|107|92|101|99|106|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 2306

MUDr. Jana Kalvodová

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|101|95|45|106|88|99|116|110|99|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 5252

+420 543 13 2311

MUDr. Helena Kolářová

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|92|99|99|109|96|37|98|109|107|96|105|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 2302

+420 543 13 2306

MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|102|108|105|110|117|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2323

+420 543 13 2306

MUDr. Monika Náležinská

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|102|101|103|106|96|37|101|95|107|100|113|96|108|114|106|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2311

MUDr. Petr Novák

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|92|101|109|117|96|98|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2302

+420 543 13 2309

MUDr. Magdalena Plch

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|94|98|96|107|92|101|95|45|111|99|90|102|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 5252

+420 543 13 2306

MUDr. František Velčický

Lékař L3


[obfuscate_1_|101|105|88|108|115|104|106|92|105|45|117|92|99|97|104|98|98|112|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2306

MUDr. Renata Kalábová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|88|99|95|97|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2300

+420 543 13 2413

MUDr. Jaroslav Andriychuk

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|105|109|114|107|88|109|44|96|109|91|105|103|120|98|95|108|105|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2406

MUDr. Ivo Čapák

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|88|103|95|106|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 2406

doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|102|99|99|121|100|99|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 1167

MUDr. Roman Hrabec, FEBU

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|102|100|95|109|45|95|105|95|97|100|90|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2412

MUDr. Markéta Hulová, FEBU

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|105|105|100|115|88|37|102|116|107|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2406

MUDr. David Miklánek

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|96|98|106|96|109|92|98|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2406

MUDr. Martin Mikula

Lékař L1-L2


[obfuscate_1_|108|88|105|114|104|109|37|100|103|106|116|99|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2406

MUDr. Martin Šabík

Lékař L1-L2


[obfuscate_1_|108|88|105|114|104|109|37|106|95|97|104|98|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2406

MUDr. Natália Šebová, FEBU

Lékař L3


[obfuscate_1_|109|88|107|95|107|104|88|37|113|100|97|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2406

MUDr. Barbora Zetková

Lékař L1-L2


[obfuscate_1_|97|88|105|96|110|113|88|37|120|100|115|98|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 2406

MUDr. Jan Křístek, Ph.D.


[obfuscate_1_|105|88|101|44|106|113|96|106|114|100|106|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 6000

MUDr. Michal Standara


[obfuscate_1_|114|107|88|108|99|96|105|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6008

doc. MUDr. Michal Staník, Ph.D.

Primář OUROL


[obfuscate_1_|114|107|88|108|104|106|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 2406

MUDr. Lukáš Fiala

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|93|96|95|107|96|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 2418

MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|110|101|91|112|96|106|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 2425

+420 543 13 2405

MUDr. Marta Ručková

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|105|114|96|45|105|108|97|106|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2300

MUDr. Ondřej Salaš

Lékař L3


[obfuscate_1_|110|101|91|112|100|105|37|106|95|107|96|106|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2405

doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|92|93|112|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2405

+420 543 13 5251

MUDr. Jan Silák

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|96|99|95|106|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 2418

+420 543 13 2405

MUDr. Radim Šimůnek

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|88|91|103|108|45|106|96|107|116|109|92|98|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 5251

MUDr. Lukáš Sirotek

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|96|105|109|115|100|98|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2424

MUDr. Filip Sládek

Lékař L3


[obfuscate_1_|101|96|99|103|111|45|106|99|95|99|100|98|55|107|110|116|37|90|120]

MUDr. Teodor Staněk

Lékař L3


[obfuscate_1_|115|92|102|98|110|113|37|106|114|96|109|92|98|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2425

+420 543 13 2405

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|101|44|121|96|99|102|115|99|104|98|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2450

+420 543 13 4116

MUDr. Marek Bažout

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|88|113|109|116|115|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5253

MUDr. Zuzana Chaloupková

Lékař L3


[obfuscate_1_|121|108|113|95|109|96|37|90|102|96|107|102|108|110|106|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Vojtech Chrenko, CSc.

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|95|105|99|109|106|102|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5233

MUDr. Vendula Foltinová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|92|101|98|116|107|88|37|100|110|107|107|96|108|110|117|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 5274

MUDr. Lucie Gabrielová

Lékař L3


[obfuscate_1_|102|88|89|112|104|100|99|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Petra Kopecká

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|92|107|112|96|45|98|102|110|100|98|98|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Pavlína Krésová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|88|109|106|104|109|88|37|105|113|100|106|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Petr Krsička

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|92|107|112|45|106|105|106|103|98|106|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 5233

MUDr. Tomáš Kubek, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|115|102|100|95|114|45|98|108|96|100|106|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5233

MUDr. Alica Paveleková

Lékař L3


[obfuscate_1_|96|99|96|97|96|45|103|88|116|100|107|92|98|109|117|96|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 5274

MUDr. Veronika Rothová

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|92|105|109|109|104|98|88|44|113|110|107|95|109|117|96|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5274

MUDr. Ondřej Zapletal

Lékař L3


[obfuscate_1_|110|101|91|112|100|105|37|113|95|111|107|92|107|95|107|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5233

Bc. Hana Běhůnková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|103|88|101|95|45|97|92|95|115|109|106|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2501

Dana Chovancová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|99|88|101|95|45|98|95|102|116|96|109|90|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 6217

+420 543 13 2501

Ladislav Dosoudil

Sanitář


[obfuscate_1_|107|88|91|103|114|107|88|109|44|99|110|106|102|115|99|104|99|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2501

Jana Fanfule

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|101|95|45|101|88|101|100|116|107|92|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2501

Lucie Hanáková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|90|103|100|45|95|88|108|96|106|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2501

Gabriela Horká

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|102|88|89|112|104|100|99|88|44|103|110|105|98|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2501

Bc. Miroslava Janoušková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|96|105|109|114|107|88|109|95|45|105|88|101|109|116|114|98|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 2501

Jakub Kadaňka

Sanitář


[obfuscate_1_|105|88|98|115|97|45|98|88|98|96|109|98|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2501

Barbora Kamencová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|97|88|105|96|110|113|88|37|105|96|108|92|101|97|110|117|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2501

Janetta Klementová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|101|99|115|115|88|37|105|107|100|100|92|108|115|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2503

+420 543 13 2501

Mgr. Sandra Kopčáková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|114|88|101|98|113|96|37|98|109|111|98|88|98|109|117|96|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 2501

Jana Křenková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|101|95|45|106|105|92|108|106|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2501

Ester Navrátilová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|100|106|107|99|113|45|101|88|116|113|96|107|96|106|110|117|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2501

Kateřina Ondráková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|107|99|113|104|101|88|44|110|109|91|105|95|106|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2503

+420 543 13 2501

Viktorie Pochopová

Sanitář


[obfuscate_1_|117|96|98|114|110|113|96|92|44|111|110|90|95|109|111|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2501

Veronika Rychlá, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|117|92|105|109|109|104|98|88|44|113|120|90|95|106|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 2501

Soňa Šimberová

Sanitář


[obfuscate_1_|114|102|101|95|45|114|96|100|96|100|113|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2501

Alena Skácelová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|99|92|108|96|45|106|98|95|98|100|99|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 2501

Bc. Eva Špejtková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|109|88|44|114|111|92|97|114|106|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2501

Renata Surá

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|113|92|101|95|115|96|37|106|115|113|96|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 2503

+420 543 13 2501

Eva Šustrová

Sanitář


[obfuscate_1_|100|109|88|44|114|116|106|107|112|110|117|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2501

Jana Valíčková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|101|95|45|117|88|99|103|98|106|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2501

Ivana Vandová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|104|109|88|108|96|45|109|88|108|99|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2501

Mgr. Sofia Wismeková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|114|102|93|103|96|45|110|96|113|108|100|98|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 2501

Milan Zvědělík

Sanitář


[obfuscate_1_|108|96|99|95|109|45|113|109|99|99|100|99|96|105|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2501

Pavlína Bartolčicová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|111|88|109|106|104|109|88|37|96|96|113|107|102|106|98|104|90|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 2454

Pavla Dorušincová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|111|88|109|106|96|45|91|102|112|116|114|96|101|97|110|117|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2454

Iveta Hartlová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|92|114|96|45|95|88|112|115|107|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2454

Lucia Janáčová

Sanitář


[obfuscate_1_|107|108|90|103|96|45|97|88|108|96|98|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2454

Anhelina Kachur

Praktická sestra


[obfuscate_1_|96|101|95|99|107|104|101|88|44|106|96|90|95|115|113|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 2454

Iva Litschmannová

Sanitář


[obfuscate_1_|104|109|88|44|107|104|107|106|97|103|108|88|101|108|110|117|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2454

Margita Malinová

Staniční sestra CS


[obfuscate_1_|108|88|105|101|104|115|88|37|107|96|107|96|101|109|117|96|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 2452

+420 543 13 2451

Hana Sehnalíková

Sanitář


[obfuscate_1_|103|88|101|95|45|114|92|95|108|96|107|96|98|109|117|96|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 2454

Martina Šromová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|88|105|114|104|109|88|37|113|113|110|100|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 2454

Klára Bendová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|99|88|112|96|45|89|92|108|99|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2302

Maryna Čalkovská

Sanitář


[obfuscate_1_|108|88|105|119|109|96|37|90|95|107|106|102|109|113|106|96|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 2302

Olesja Deško, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|110|99|92|113|105|96|37|91|99|114|106|102|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2302

Hana Dvořáčková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|88|101|95|45|99|109|102|112|96|98|98|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 2308

+420 543 13 2302

Bronislava Franková

Sanitář


[obfuscate_1_|97|105|102|108|104|114|99|88|116|96|45|93|105|95|109|106|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2302

Bc. Dušan Hlaváč

Sanitář


[obfuscate_1_|99|108|106|95|109|45|95|99|95|117|96|90|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2302

Linda Holešová

Ošetřovatel


[obfuscate_1_|107|96|101|98|96|45|95|102|106|100|114|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2302

Lukáš Kocourek

Sanitář


[obfuscate_1_|107|108|98|95|114|45|98|102|97|110|116|105|92|105|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2302

Martina Konečná

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|88|105|114|104|109|88|37|105|110|109|92|90|108|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 2302

Bc. Aneta Krajčová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|96|101|92|114|96|45|98|105|95|105|98|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2302

Bc. Eva Kulíšková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|109|88|44|106|116|99|96|113|106|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2302

Jana Malinová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|101|95|45|108|88|99|103|109|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2302

Nikola Marková

Sanitář


[obfuscate_1_|109|96|98|109|107|96|37|100|95|113|106|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2302

Markéta Novotná

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|88|105|105|100|115|88|37|108|110|117|102|107|108|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 2302

Bc. Petra Pohlídalová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|111|92|107|112|96|45|103|102|102|107|104|91|88|106|110|117|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2302

Dana Prchalová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|99|88|101|95|45|111|105|90|102|96|107|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2308

+420 543 13 2302

Kateřina Rezková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|88|107|99|113|104|101|88|44|113|100|113|98|109|117|96|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 2302

Mgr. Lenka Rosenbergová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|107|92|101|105|96|45|105|102|113|100|109|89|92|112|102|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2302

Blanka Rybová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|97|99|88|108|106|96|37|105|119|97|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2302

Bc. Petra Šaňková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|111|92|107|112|96|45|106|88|108|106|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2302

Jarmila Talafová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|105|88|105|107|104|107|88|37|114|96|107|88|93|109|117|96|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 2302

Miroslava Vesselá

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|96|105|109|114|107|88|109|95|45|117|92|106|113|100|107|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2302

Vladimíra Vránová

Sanitář


[obfuscate_1_|117|99|88|98|104|108|96|105|95|45|117|105|88|108|110|117|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2302

Aneta Weidlichová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|101|92|114|96|45|110|92|103|99|107|96|90|102|110|117|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2302

Hana Ramplová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|88|101|95|45|113|88|100|110|107|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 6206

Jana Svobodová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|101|95|45|114|109|102|96|110|99|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 6207

Alice Simonová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|99|96|97|100|45|106|96|107|110|109|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2413

Nataša Halová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|109|88|107|95|114|96|37|95|95|107|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2412

+420 543 13 2406

Barbora Kočková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|97|88|105|96|110|113|88|37|105|110|98|98|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 2406

Jana Trněná

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|101|95|45|115|105|101|99|109|96|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 2412

+420 543 13 2406

Marie Vlková

Sanitář


[obfuscate_1_|108|88|105|103|100|45|109|99|105|110|117|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2412

+420 543 13 2406

Lenka Vrzalová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|101|105|96|45|109|105|120|96|107|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2406

Anna Barešová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|96|101|101|95|45|97|88|105|99|114|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2404

Natálie Cahová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|109|88|107|95|107|104|92|37|97|96|103|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 5231

Miloslava Čechová

všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|98|92|90|102|110|117|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2423

+420 543 13 2404

Petra Čoupková

Ošetřovatel


[obfuscate_1_|111|92|107|112|96|45|90|102|115|111|106|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2404

Marinko Debeljak

Sanitář


[obfuscate_1_|108|88|105|103|109|106|102|37|98|100|97|92|99|104|96|106|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 5231

Kristýna Drábková

všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|106|105|96|113|115|120|101|88|44|99|113|88|89|105|110|117|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2404

Marie Eliášová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|88|105|103|100|45|92|99|103|96|114|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2404

Marie Havlíčková

Ošetřovatel


[obfuscate_1_|108|88|105|103|100|45|95|88|116|107|104|90|98|109|117|96|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 2404

Petra Hlaváčová, DiS.

všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|92|107|112|96|45|95|99|95|117|96|90|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 2203

Mgr. Petr Kellner

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|111|92|107|112|45|106|92|99|106|109|100|105|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 2404

Pavlína Kudová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|111|88|109|106|104|109|88|37|105|116|99|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2404

Eliška Limburská, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|100|99|96|113|106|96|37|99|103|108|97|108|105|113|106|96|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 2404

Bc. Lucia Masárová

všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|107|108|90|103|96|45|100|88|113|96|113|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 2404

Kateřina Navrátilová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|88|107|99|113|104|101|88|44|109|96|109|105|95|115|104|99|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 2404

Marika Pavlevová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|88|105|103|106|96|37|103|95|117|107|92|109|109|117|96|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 2404

Lucie Sirotková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|108|90|103|100|45|106|96|112|110|115|98|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 2423

+420 543 13 2404

Bc. Adéla Šťastná

všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|96|91|92|106|96|45|106|107|95|114|115|101|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2404

Zita Štefková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|121|96|107|95|45|114|107|92|100|106|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 2409

Markéta Živnová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|88|105|105|100|115|88|37|120|104|117|101|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 2404

Eva Malá

všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|100|109|88|44|108|96|99|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 6204

+420 543 13 6203

Michal Bednář

Sanitář


[obfuscate_1_|108|96|90|102|96|107|37|89|99|99|109|88|105|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 5232

Bc. Marie Dvořáková, DiS.

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|108|88|105|103|100|45|91|109|109|113|96|98|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 5231

Daniela Fukanová

Sanitář


[obfuscate_1_|99|88|101|103|100|107|88|37|100|116|106|88|101|109|117|96|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 5231

Markéta Jardeková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|88|105|105|100|115|88|37|104|96|113|91|92|105|110|117|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 5231

Bc. Aneta Kopecká, DiS.

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|96|101|92|114|96|45|98|102|110|100|98|98|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 5231

Hana Langerová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|103|88|101|95|45|107|88|101|101|100|113|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 5231

Jana Musilová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|88|101|95|45|108|108|106|103|107|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 5231

Vít Novák

Sanitář


[obfuscate_1_|117|96|107|44|109|110|109|88|105|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 5231

Eliška Procházková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|100|99|96|113|106|96|37|103|112|110|98|95|88|120|106|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 5231

Silvie Šebelová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|114|96|99|116|104|100|37|106|99|97|100|99|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 5231

Tereza Snášelová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|115|92|105|99|121|96|37|106|108|96|114|92|99|109|117|96|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 5231

Veronika Trinerová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|92|105|109|109|104|98|88|44|115|113|96|101|99|113|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 5231

Dagmar Večerková

Sanitář


[obfuscate_1_|99|88|94|107|96|113|37|109|99|98|100|105|98|109|117|96|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 5231

Renata Weberová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|113|110|92|96|100|113|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 5231

Hana Zelinková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|88|101|95|45|121|92|99|103|109|106|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 5276

+420 543 13 5231

Lucie Konečná

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|108|90|103|100|45|98|102|108|100|98|101|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 6204

Martina Kunstová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|88|105|114|104|109|88|37|105|116|109|106|107|109|117|96|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 5265

+420 543 13 6204

Květoslava Pelková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|111|92|99|105|110|117|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 5265

+420 543 13 6204


4Další informace

Spektrum výkonů

2020

2021

Celkový počet operačních výkonů (vč. ambulantních) 4690 4425
Celkový počet robotických operací 240 290

Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...