zpět na kontakty

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

T +420 543 13 4136

T +420 543 13 4130

E [obfuscate_1_|105|96|106|97|39|114|92|92|103|57|108|102|109|38|92|121]

  • NU22-09-00056 - spoluř MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

  • Ambulance paliativní medicíny

    Lékař L3

  • Centrum digitální medicíny

    vedoucí Centra digitální medicíny

Od roku 2009 působí jako lékař na Klinice komplexní onkologické péče. V roce 2015 získal specializaci v oboru klinická onkologie, v roce 2019 pak zvláštní specializovanou způsobilost v oboru paliativní medicína. V rámci Centra paliativní péče MOÚ je odpovědný především za činnost nemocničního paliativního týmu. 
Vedle klinické praxe vykonával v letech 2019 až 2022 pozici náměstka ředitele MOÚ pro strategie, komunikaci a vzdělávání. V roce 2023 pak byl jmenován vedoucím Centra digitální medicíny, v rámci kterého se zaměřuje na problematiku využití moderních technologií v komunikaci s pacienty a na oblast digitalizace zdravotnictví. 
Věnuje se také dlouhodobě oblasti financování zdravotní péče se specializací na oblast klasifikace DRG. Odborně vede nemocniční tým kodérů DRG.
Loading...