Den_03_228

Klinika radiační onkologie

zpět na seznam pracovišť
 

Klinika radiační onkologie (KRO) je v současnosti největším radioterapeutickým pracovištěm v České republice. Radioterapie je jedním ze základních způsobů léčby nádorových onemocnění. Léčba ionizujícím zářením probíhá samostatně či v kombinaci s jinými léčebnými modalitami (chirurgie, chemoterapie). Podle umístění zdroje záření rozlišujeme zevní radioterapii - teleradioterapii, kdy je zdroj záření umístěn v určité vzdálenosti mimo tělo nemocného a vnitřní ozařování - brachyradioterapii, při níž se zdroj záření zavádí do bezprostřední blízkosti nádoru. Ročně je na klinice ionizujícím zářením léčeno asi 3,5 tisíce pacientů s nádorovým onemocněním a další 2 tisíce s nenádorovými potížemi (patní ostruhy, tenisové lokty aj.).


1Kontakty

Ambulance a oddělení

Obecné


2Kde nás najdete

Pracoviště zevní radioterapie a brachyradioterapie
Masarykův pavilon

Odborné ambulance, vedení, RT a CT simulátor
Masarykův pavilon, přízemí

Ozařovače a brachyradioterapie
Masarykův pavilon, suterén

Lůžkové oddělení
Masarykův pavilon, suterén

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Přednosta KRO


[obfuscate_1_|114|99|89|100|111|96|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1127

MUDr. Denis Princ

Primář KRO


[obfuscate_1_|111|105|97|101|98|63|100|103|108|45|98|113]

+420 543 13 1100

MUDr. Hana Doleželová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|102|100|92|121|100|99|103|109|96|63|100|103|108|45|98|113]

+420 543 13 1189

MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|99|89|109|104|106|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1187

Mgr. David Dvořák

Vedoucí ORF


[obfuscate_1_|99|91|110|102|113|96|98|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1185

Jana Badurová

Vedoucí radiologický asistent KRO


[obfuscate_1_|97|88|92|108|113|110|109|89|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1117

+420 543 13 1126

Mgr. Lucie Havlásková

asistent KRO 60% / IEC 40%


[obfuscate_1_|107|108|91|96|100|45|95|89|109|107|96|106|99|102|117|96|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1106

Petra Čičatková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|111|92|108|105|96|45|90|97|90|96|115|98|103|109|96|63|100|103|108|45|98|113]

+420 543 13 1210

Zdeňka Hochová

Dokumentátor


[obfuscate_1_|121|91|93|101|106|96|37|96|102|98|103|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1117

Drahomíra Holenová

Dokumentátor


[obfuscate_1_|103|102|100|92|109|110|109|89|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1117

+420 543 13 1116

Dagmar Jandeková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|99|88|95|100|96|113|37|98|88|109|99|92|99|102|117|96|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1190

Radek Minařík

Data manažer


[obfuscate_1_|113|88|92|92|106|45|100|97|101|96|113|96|99|55|108|110|108|38|90|121]

Leona Sodomková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|107|92|103|101|96|45|106|103|91|110|108|98|103|109|96|63|100|103|108|45|98|113]

+420 543 13 1190

MUDr. Lenka Baldíková

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|92|102|98|96|45|89|89|99|99|104|98|103|109|96|63|100|103|108|45|98|113]

+420 543 13 1137

+420 543 13 1133

MUDr. Radana Dymáčková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|88|92|88|109|96|37|92|112|108|96|90|99|102|117|96|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1133

+420 543 13 1188

MUDr. Petr Čoupek

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|102|109|103|100|106|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1104

MUDr. Eva Kocmanová

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|91|100|96|109|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1133

+420 543 13 1152

MUDr. Pavel Ošmera

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|88|110|92|107|45|102|107|100|100|113|88|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 1357

MUDr. Lukáš Bobek

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|108|99|88|114|45|89|103|89|100|106|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1103

MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|108|106|98|110|109|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1187

MUDr. Diana Černáková

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|96|89|101|96|45|90|93|105|109|96|98|103|109|96|63|100|103|108|45|98|113]

+420 543 13 1101

MUDr. Renata Červená

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|92|106|109|100|109|88|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 1188

MUDr. Irena Čoupková

Lékař L3


[obfuscate_1_|104|90|103|108|111|106|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1153

+420 543 13 1152

MUDr. Eva Dvořáková

Lékař L3


[obfuscate_1_|100|109|89|41|45|99|109|103|105|96|106|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1189

MUDr. Igor Fábry

Lékař L2


[obfuscate_1_|104|94|103|105|45|101|88|90|105|120|63|100|103|108|45|98|113]

+420 543 13 1104

MUDr. Jana Folberová

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|102|88|45|101|102|100|89|100|113|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1101

MUDr. Lucie Hnidáková

Lékař L2


[obfuscate_1_|107|108|91|96|100|45|95|102|96|99|96|98|103|109|96|63|100|103|108|45|98|113]

+420 543 13 1188

MUDr. Pavlína Hodulová

Lékař L1


[obfuscate_1_|111|88|110|99|104|109|88|38|95|110|99|108|100|102|117|96|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1133

MUDr. Petra Hübnerová

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|108|90|101|100|113|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1137

MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|112|102|98|110|117|88|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 1153

+420 543 13 1152

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|115|102|101|88|114|45|98|89|113|99|96|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 6902

MUDr. Ing. Libor Komínek

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|98|103|100|104|109|92|99|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1171

MUDr. Ing. Jiří Komínek

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|101|96|109|100|98|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Pavel Krupa, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|105|109|103|96|63|100|103|108|45|98|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Aleš Kudláček

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|108|92|99|96|98|92|99|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1171

MUDr. Jana Maistryszinová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|102|88|45|108|88|97|106|115|113|112|107|113|104|109|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1189

MUDr. Helena Novotná

Lékař L1


[obfuscate_1_|103|92|100|92|109|96|37|102|102|117|110|107|102|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1133

MUDr. Tomáš Novotný

Lékař L3


[obfuscate_1_|109|102|110|102|115|109|112|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 1103

MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|103|103|106|111|104|106|97|99|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1104

MUDr. Vladimír Rak

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|99|89|91|104|108|96|106|37|113|96|98|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 1103

MUDr. Miroslava Sláviková

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|96|106|102|114|107|88|110|88|45|114|99|89|109|104|106|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1188

Alena Teplá

Dokumentátor


[obfuscate_1_|96|99|93|101|96|45|107|93|103|107|96|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1210

MUDr. Jana Garčicová

Lékař


[obfuscate_1_|102|88|106|90|104|98|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1101

MUDr. Štěpánka Sovadinová

Lékař


[obfuscate_1_|114|102|110|88|99|104|101|103|109|96|63|100|103|108|45|98|113]

+420 543 13 1137

MUDr. Blažena Syptáková

Lékař


[obfuscate_1_|97|99|89|113|100|109|88|38|106|120|111|107|89|98|110|117|88|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 1101

Bc. Michal Brada

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|91|95|96|107|37|90|105|96|99|88|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 1184

Bc. Petr Dvořáček

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|92|108|105|45|99|109|103|105|96|98|92|99|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1175

Ing. Jan Garčic

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|102|88|106|90|104|98|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1110

Mgr. Beata Hálová

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|97|92|89|107|96|45|95|89|99|110|117|88|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Bc. Jakub Koňařík

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|105|88|99|108|97|45|98|103|101|96|113|96|99|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1231

+420 543 13 1232

Mgr. Pavel Kryštof

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|106|105|113|106|115|110|93|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1174

Mgr. Lucie Mariančíková

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|107|108|91|96|100|45|100|89|105|104|96|101|91|96|106|110|109|89|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Bc. Tomáš Nikl

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|115|102|101|88|114|45|101|97|98|107|63|100|103|108|45|98|113]

+420 543 13 1231

+420 543 13 1232

Ing. Anna Odlozhilikova, Ph.D.

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|110|91|100|102|121|104|99|97|98|110|117|88|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 1163

+420 543 13 1122

Bc. Vojtěch Peksa

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|117|102|98|107|100|98|95|38|103|100|106|106|89|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1232

+420 543 13 1231

Mgr. Kateřina Potočková

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|106|88|108|92|113|104|101|89|37|111|110|107|103|90|106|110|109|89|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Ing. Tomáš Procházka

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|115|103|106|102|98|103|88|114|98|96|63|100|103|108|45|98|113]

+420 543 13 1170

Bc. Jaroslava Staňková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|88|106|102|114|107|88|110|88|45|114|107|89|101|106|110|109|89|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1184

Ing. Miroslav Šťavík

Biomedicínský inženýr


[obfuscate_1_|114|107|89|109|104|106|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1233

Bc. Hana Šťavíková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|103|88|102|88|45|114|107|89|109|104|106|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1184

Ing. Hana Tichá

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|115|96|91|95|96|63|100|103|108|45|98|113]

+420 543 13 1163

+420 543 13 1122

Ing. Miroslav Vrzal

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|108|96|106|102|114|107|88|110|37|117|113|113|89|99|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1170

Bc. Pavel Zouhar

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|111|88|110|92|107|45|113|103|108|103|96|105|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 1232

+420 543 13 1231

MUDr. Renata Belanová, Ph.D.


[obfuscate_1_|97|92|100|88|109|110|109|89|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 6015

+420 543 13 6007

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Přednosta KRO


[obfuscate_1_|114|99|89|100|111|96|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1127

MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|99|89|109|104|106|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1187

doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.


[obfuscate_1_|113|92|96|88|106|63|100|103|108|45|98|113]

+420 543 13 1301

+420 543 13 1300

Petra Bergerová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|92|108|105|96|45|89|93|105|102|100|105|103|109|96|63|100|103|108|45|98|113]

+420 543 13 1203

+420 543 13 1202

Monika Broulíková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|102|102|96|106|96|37|90|105|110|116|99|97|98|110|117|88|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 5316

+420 543 13 1204

Věra Bukvaldová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|106|88|45|97|108|99|109|96|107|91|103|109|96|63|100|103|108|45|98|113]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1204

Daniela Burkoňová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|99|88|102|96|100|107|88|38|89|116|113|98|103|101|110|117|88|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Martina Čaňová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|88|106|107|104|109|88|38|90|96|109|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1201

Marta Černá

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|90|93|105|109|96|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1201

Bc. Kristýna Daňková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|105|97|106|115|120|101|89|37|99|96|101|99|102|117|96|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1168

Dana Francová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|101|105|89|101|98|110|109|89|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1102

+420 543 13 1201

Pavla Gregorčíková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|88|110|99|96|45|94|106|92|102|110|105|91|96|106|110|109|89|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Klára Holoubková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|99|89|105|96|45|95|103|99|110|116|89|99|102|117|96|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1203

Jitka Holubová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|96|108|98|96|45|95|103|99|116|97|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1173

Milan Horák

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|100|88|109|45|95|103|105|96|106|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1205

+420 543 13 1204

Roman Hruška, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|113|102|101|88|109|45|95|106|108|114|106|88|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 1105

+420 543 13 1204

Veronika Hůlková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|106|102|109|104|98|89|37|103|116|99|99|102|117|96|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1203

+420 543 13 1205

Andrea Jelínková

Sanitář


[obfuscate_1_|96|101|92|105|100|96|37|98|92|107|104|101|99|102|117|96|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1157

Kristián Kečkéš, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|105|97|106|115|104|88|102|37|106|100|90|99|92|114|63|100|103|108|45|98|113]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Šárka Kiššová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|114|88|106|98|96|45|98|97|106|114|110|109|89|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1173

Hana Kopáčková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|103|88|102|88|45|106|102|104|88|98|106|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Bc. Michaela Křičková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|91|95|96|100|99|89|37|106|113|96|91|98|110|117|88|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 1205

Bc. Jana Křížová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|105|97|113|110|117|88|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1173

Lenka Krůtová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|92|102|98|96|45|98|106|108|115|110|109|89|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1173

Renata Macharová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|113|92|102|88|115|96|37|101|88|98|103|88|106|102|117|96|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1201

Roman Malach

Sanitář


[obfuscate_1_|113|102|101|88|109|45|100|89|99|96|98|95|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 1157

Bc. Tereza Ondrová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|92|106|92|121|96|37|103|101|99|113|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1205

+420 543 13 1202

Veronika Ossowska

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|106|102|109|104|98|89|37|110|114|106|103|110|114|106|88|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 1205

Bc. Iveta Pechová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|104|109|93|107|96|45|103|93|90|103|110|109|89|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1204

Ing. Kateřina Poláchová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|88|108|92|113|104|101|89|37|111|110|99|89|90|103|110|109|89|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 6902

+420 543 13 1173

Michaela Polková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|91|95|96|100|99|89|37|111|110|99|99|102|117|96|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1105

Bc. Sabina Rezková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|114|88|90|96|109|96|37|106|92|121|106|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1205

Iva Šidlová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|104|109|89|37|114|104|91|100|102|117|96|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1204

Bc. Lucie Strýčková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|91|96|100|45|106|108|105|120|98|98|103|109|96|63|100|103|108|45|98|113]

Denisa Tomková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|99|92|102|96|114|96|37|108|102|108|106|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1156

+420 543 13 1162

Dana Tůmová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|108|101|102|117|96|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1203

+420 543 13 1173

Jana Vagnerová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|88|102|88|45|117|88|95|101|100|113|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1203

Jana Vašutová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|88|102|88|45|117|88|107|108|115|110|109|89|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1173

Luisa Vávrová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|97|106|96|45|109|89|109|113|110|109|89|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Miroslava Vojtíšková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|106|102|114|107|88|110|88|45|117|102|98|107|104|114|98|103|109|96|63|100|103|108|45|98|113]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Monika Vrbová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|102|102|96|106|96|37|110|105|97|110|109|89|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1156

Bc. Zuzana Jurišová, MBA

Vrchní sestra KRO


[obfuscate_1_|121|97|109|105|104|114|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1125

Martina Bačová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|88|91|102|117|96|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1123

Alena Burešová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|99|93|101|96|45|89|109|105|100|114|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Marcela Čáslavová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|88|106|90|100|107|88|38|90|96|114|99|89|109|110|117|88|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 1123

Šárka Ďurtová

Sanitář


[obfuscate_1_|114|88|106|98|96|45|91|109|105|115|110|109|89|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Hana Fialová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|88|102|88|45|101|96|89|99|110|117|88|56|100|110|116|37|91|113]

+420 543 13 1123

Petra Hrbatová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|111|92|108|105|96|45|95|106|89|96|115|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1123

Miroslava Hübnerová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|108|95|109|89|109|100|105|103|109|96|63|100|103|108|45|98|113]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Dagmar Koutná

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|102|109|107|109|96|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Hana Poláčková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|103|88|102|88|45|111|102|100|88|98|106|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1123

Ivana Poláková

Sanitář


[obfuscate_1_|104|109|89|101|96|45|103|103|99|96|106|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1123

Klára Říčková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|99|89|105|96|45|105|97|90|106|110|109|89|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1123

Monika Sovová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|102|102|96|106|96|37|107|102|117|110|109|89|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1123

Markéta Blažková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|88|106|98|100|115|88|38|89|107|96|113|99|102|117|96|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1129

Veronika Bušková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|117|92|106|102|109|104|98|89|37|97|116|106|99|102|117|96|55|101|102|116|45|90|114]

+420 543 13 1163

Bc. Michaela Harsányiová, MBA

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|96|91|95|96|100|99|89|37|103|96|105|107|88|109|120|96|103|109|96|63|100|103|108|45|98|113]

+420 543 13 1119

+420 543 13 1115

Pavla Horáková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|111|88|110|99|96|45|95|103|105|96|106|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1130

Kateřina Stoupencová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|88|108|92|113|104|101|89|37|114|115|102|109|103|100|109|90|103|109|96|63|100|103|108|45|98|113]

+420 543 13 1118

Lucie Valenová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|108|91|96|100|45|109|89|99|100|109|102|110|88|63|108|102|109|37|98|121]

+420 543 13 1140

Veronika Vaníčková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|117|92|106|102|109|104|98|89|37|117|96|101|97|90|106|110|109|89|55|108|110|108|38|90|121]

+420 543 13 1119

+420 543 13 1115


4Jak se objednat?

Možnosti objednání
  • Telefonické objednání na ambulance probíhá v čase 14.00–15.00.
  • Objednat se můžete také e-mailem: [obfuscate_1_|106|105|103|100|110|116|55|101|102|116|45|90|114]
Konzultace
  • Ke konzultaci si přineste kopie své lékařské dokumentace, výsledky vyšetření, operační protokol, histologický nález a obrazovou dokumentaci.

5Další informace

Ozařování dětí

Křest knihy Radiační onkologie

Spektrum výkonů

2020

2021

Počet výkonů celkem 539 239 578 914

Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...