Den_03_228

Klinika radiační onkologie

zpět na seznam pracovišť
 

Klinika radiační onkologie (KRO) je v současnosti největším radioterapeutickým pracovištěm v České republice. Radioterapie je jedním ze základních způsobů léčby nádorových onemocnění. Léčba ionizujícím zářením probíhá samostatně či v kombinaci s jinými léčebnými modalitami (chirurgie, chemoterapie). Podle umístění zdroje záření rozlišujeme zevní radioterapii - teleradioterapii, kdy je zdroj záření umístěn v určité vzdálenosti mimo tělo nemocného a vnitřní ozařování - brachyradioterapii, při níž se zdroj záření zavádí do bezprostřední blízkosti nádoru. Ročně je na klinice ionizujícím zářením léčeno asi 3,5 tisíce pacientů s nádorovým onemocněním a další 2 tisíce s nenádorovými potížemi (patní ostruhy, tenisové lokty aj.).


1Kontakty

Ambulance a oddělení

Obecné


2Kde nás najdete

Pracoviště zevní radioterapie a brachyradioterapie
Masarykův pavilon

Odborné ambulance, vedení, RT a CT simulátor
Masarykův pavilon, přízemí

Ozařovače a brachyradioterapie
Masarykův pavilon, suterén

Lůžkové oddělení
Masarykův pavilon, suterén

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Přednosta KRO


[obfuscate_1_|114|99|97|108|107|96|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1127

MUDr. Denis Princ

Primář KRO


[obfuscate_1_|111|105|105|109|94|63|100|111|116|41|98|113]

+420 543 13 1100

MUDr. Hana Doleželová, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|99|102|108|100|117|100|99|111|117|92|63|100|111|116|41|98|113]

+420 543 13 1189

MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|114|99|97|117|100|106|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1187

Mgr. David Dvořák

Vedoucí ORF


[obfuscate_1_|99|91|118|110|109|96|98|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1185

Jana Badurová

Vedoucí radiologický asistent KRO


[obfuscate_1_|97|88|100|116|109|110|109|97|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1117

+420 543 13 1126

Bc. Zdeňka Bednářová

Vrchní sestra KRO


[obfuscate_1_|97|92|100|109|92|113|102|118|96|59|108|102|117|45|94|121]

+420 543 13 1123

+420 543 13 1125

Drahomíra Holenová

Dokumentátor


[obfuscate_1_|103|102|108|100|105|110|109|97|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1117

+420 543 13 1116

Dagmar Jandeková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|99|88|103|108|92|113|37|106|96|105|99|92|107|110|113|96|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1190

Zdeňka Smejkalová

Dokumentátor


[obfuscate_1_|121|91|101|109|102|96|37|115|108|96|105|98|97|107|106|117|88|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1117

Leona Sodomková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|107|92|111|109|92|45|106|111|99|106|108|98|111|117|92|63|100|111|116|41|98|113]

+420 543 13 1190

MUDr. Petr Čoupek

Lékař


[obfuscate_1_|98|102|117|111|96|106|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1104

MUDr. Radana Dymáčková, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|113|88|100|96|105|96|37|100|120|104|96|90|107|110|113|96|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1133

+420 543 13 1188

MUDr. Eva Kocmanová

Lékař


[obfuscate_1_|106|102|99|108|92|109|102|118|96|59|108|102|117|45|94|121]

+420 543 13 1133

+420 543 13 1152

MUDr. Ing. Jiří Komínek

Lékař


[obfuscate_1_|106|102|109|104|105|100|98|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1171

MUDr. Lukáš Bobek

Lékař


[obfuscate_1_|107|108|107|96|110|45|89|111|97|96|106|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1103

MUDr. Diana Černáková

Lékař


[obfuscate_1_|99|96|97|109|92|45|90|101|113|105|96|98|111|117|92|63|100|111|116|41|98|113]

+420 543 13 1101

MUDr. Renata Červená

Lékař


[obfuscate_1_|98|92|114|117|96|109|88|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1188

MUDr. Irena Čoupková

Lékař


[obfuscate_1_|104|90|111|116|107|106|102|118|96|59|108|102|117|45|94|121]

+420 543 13 1153

+420 543 13 1152

MUDr. Eva Dvořáková

Lékař


[obfuscate_1_|100|109|97|49|41|99|109|111|113|92|106|102|118|96|59|108|102|117|45|94|121]

+420 543 13 1189

MUDr. Jana Folberová

Lékař


[obfuscate_1_|105|88|110|96|41|101|102|108|97|96|113|102|118|96|59|108|102|117|45|94|121]

+420 543 13 1101

MUDr. Petra Hübnerová

Lékař


[obfuscate_1_|103|108|98|109|96|113|102|118|96|59|108|102|117|45|94|121]

+420 543 13 1137

MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|103|112|110|106|106|117|88|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1153

+420 543 13 1152

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|115|102|109|96|110|45|98|97|121|95|96|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 6902

MUDr. Ing. Libor Komínek

Lékař


[obfuscate_1_|107|98|111|108|100|109|92|107|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1171

MUDr. Pavel Krupa, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|106|105|117|111|92|63|100|111|116|41|98|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Aleš Kudláček

Lékař


[obfuscate_1_|106|108|100|107|92|98|92|107|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1171

MUDr. Tomáš Novotný

Lékař


[obfuscate_1_|109|102|118|110|111|109|112|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1103

MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|111|103|111|114|107|104|106|105|107|59|108|102|117|45|94|121]

+420 543 13 1104

MUDr. Vladimír Rak

Lékař


[obfuscate_1_|117|99|97|99|100|108|96|114|45|109|96|98|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1103

MUDr. Miroslava Sláviková

Lékař


[obfuscate_1_|108|96|114|110|110|107|88|118|96|41|114|99|97|117|100|106|102|118|96|59|108|102|117|45|94|121]

+420 543 13 1188

MUDr. Blažena Syptáková

Lékař


[obfuscate_1_|97|99|97|121|96|109|88|46|114|116|111|107|97|106|106|117|88|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1188

Alena Teplá

Dokumentátor


[obfuscate_1_|96|99|101|109|92|45|107|101|111|103|96|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1210

Jitka Veselá

Dokumentátor


[obfuscate_1_|105|96|116|106|92|45|109|101|114|96|107|88|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1210

MUDr. Jana Garčicová

Lékař


[obfuscate_1_|102|88|114|98|100|98|102|118|96|59|108|102|117|45|94|121]

+420 543 13 1101

MUDr. Štěpánka Sovadinová

Lékař


[obfuscate_1_|114|102|118|96|95|104|101|111|117|92|63|100|111|116|41|98|113]

+420 543 13 1137

MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|97|108|114|106|106|109|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1187

Bc. Petr Dvořáček

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|92|116|113|41|99|109|111|113|92|98|92|107|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1175

Ing. Jan Garčic

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|102|88|114|98|100|98|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1110

Mgr. Beata Hálová

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|97|92|97|115|92|45|95|97|107|106|117|88|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Ing. Bc. Jaroslava Janáková


[obfuscate_1_|105|88|114|110|110|107|88|118|96|41|105|88|110|96|102|110|109|97|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1184

Mgr. Bc. Veronika Justrová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|114|110|105|104|98|97|45|101|116|106|116|113|106|117|88|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1160

Bc. Jakub Koňařík

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|105|88|107|116|93|45|98|111|109|92|113|96|107|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1231

+420 543 13 1232

Mgr. Pavel Kryštof

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|106|105|121|114|111|110|93|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1174

Mgr. Lucie Mariančíková

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|107|108|99|104|96|45|100|97|113|100|96|101|99|104|102|110|109|97|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Bc. Tomáš Nikl

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|115|102|109|96|110|45|101|105|106|103|63|100|111|116|41|98|113]

+420 543 13 1231

+420 543 13 1232

Ing. Anna Odlozhilikova, Ph.D.

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|110|91|108|110|117|104|99|105|106|106|117|88|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1163

+420 543 13 1122

Bc. Vojtěch Peksa

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|117|102|106|115|96|98|95|46|111|96|106|106|97|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1232

+420 543 13 1231

Mgr. Kateřina Potočková

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|106|88|116|100|109|104|101|97|45|107|110|107|111|98|102|110|109|97|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Ing. Tomáš Procházka

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|115|103|114|110|94|103|88|122|106|92|63|100|111|116|41|98|113]

+420 543 13 1170

Bc. Jaroslava Staňková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|88|114|110|110|107|88|118|96|41|114|107|97|109|102|110|109|97|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1184

Ing. Miroslav Šťavík


[obfuscate_1_|114|107|97|117|100|106|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1233

Bc. Hana Šťavíková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|103|88|110|96|41|114|107|97|117|100|106|102|118|96|59|108|102|117|45|94|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1184

Ing. Hana Tichá

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|115|96|99|103|92|63|100|111|116|41|98|113]

+420 543 13 1163

+420 543 13 1122

Ing. Miroslav Vrzal

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|108|96|114|110|110|107|88|118|45|113|113|113|97|107|59|108|102|117|45|94|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1170

Bc. Pavel Zouhar

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|111|88|118|100|103|45|113|111|116|99|96|105|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1232

+420 543 13 1231

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Přednosta KRO


[obfuscate_1_|114|99|97|108|107|96|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1127

MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|114|99|97|117|100|106|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1187

Bc. Lucie Bednářová


[obfuscate_1_|107|108|99|104|96|45|89|101|99|105|96|105|111|117|92|63|100|111|116|41|98|113]

Monika Broulíková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|102|110|104|102|96|37|98|113|106|116|99|105|106|106|117|88|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 5316

+420 543 13 1204

Věra Bukvaldová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|114|96|41|97|108|107|117|92|107|91|111|117|92|63|100|111|116|41|98|113]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1204

Daniela Burkoňová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|99|88|110|104|96|107|88|46|97|112|113|98|111|109|106|117|88|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Martina Čaňová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|88|114|115|100|109|88|46|98|92|109|102|118|96|59|108|102|117|45|94|121]

+420 543 13 1201

Marta Černá

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|90|101|113|105|96|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1201

Dana Francová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|101|105|97|109|94|110|109|97|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1102

+420 543 13 1201

Pavla Gregorčíková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|88|118|107|92|45|94|114|100|98|110|105|99|104|102|110|109|97|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Klára Holoubková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|99|97|113|92|45|95|111|107|106|116|89|107|110|113|96|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1203

Jitka Holubová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|96|116|106|92|45|95|111|107|112|97|102|118|96|59|108|102|117|45|94|121]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1173

Milan Horák

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|108|96|105|45|95|111|113|92|106|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1205

+420 543 13 1204

Roman Hruška, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|113|102|109|96|105|45|95|114|116|110|106|88|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1105

+420 543 13 1204

Veronika Hůlková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|114|110|105|104|98|97|45|99|116|99|107|110|113|96|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1203

+420 543 13 1205

Andrea Jelínková

Sanitář


[obfuscate_1_|96|101|100|113|96|96|37|106|100|103|104|101|107|110|113|96|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1157

Kristián Kečkéš, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|105|105|114|111|104|88|110|45|102|100|90|107|100|110|63|100|111|116|41|98|113]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Bc. Nicola Kočárová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|109|96|99|110|103|96|37|107|110|94|96|105|111|117|92|63|100|111|116|41|98|113]

+420 543 13 1160

Radmila Kohútová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|113|88|100|108|100|107|88|46|106|106|103|108|116|110|113|96|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1102

+420 543 13 1201

Alena Kolbertová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|96|99|101|109|92|45|98|111|107|93|100|105|116|110|113|96|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1201

Jana König, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|88|110|96|41|106|102|110|104|98|63|100|111|116|41|98|113]

+420 543 13 1102

Bc. Michaela Křičková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|99|103|92|100|99|97|45|102|113|96|99|106|106|117|88|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1205

Bc. Jana Křížová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|105|105|121|106|117|88|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1116

Lenka Krůtová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|92|110|106|92|45|98|114|116|111|110|109|97|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1102

Renata Macharová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|113|92|110|96|111|96|37|109|96|94|103|88|114|110|113|96|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1201

Roman Malach

Sanitář


[obfuscate_1_|113|102|109|96|105|45|100|97|107|92|98|95|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1157

Bc. Tereza Ondrová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|92|114|100|117|96|37|111|109|95|113|102|118|96|59|108|102|117|45|94|121]

+420 543 13 1205

+420 543 13 1202

Veronika Ossowska

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|114|110|105|104|98|97|45|106|114|106|111|118|110|106|88|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1205

Bc. Iveta Pechová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|104|109|101|115|92|45|103|101|98|99|110|109|97|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1204

Ing. Kateřina Poláchová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|88|116|100|109|104|101|97|45|107|110|99|97|98|99|110|109|97|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1204

Michaela Polková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|99|103|92|100|99|97|45|107|110|99|107|110|113|96|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1105

Bc. Sabina Rezková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|114|88|98|104|105|96|37|114|100|117|106|102|118|96|59|108|102|117|45|94|121]

+420 543 13 1205

Bc. Tomáš Růžička

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|102|109|96|110|45|105|117|121|100|98|98|97|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1205

Bc. Tereza Sedláčková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|92|114|100|117|96|37|115|100|95|107|88|99|106|106|117|88|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1150

+420 543 13 1202

Iva Šidlová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|104|109|97|45|110|104|91|108|110|113|96|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1204

Bc. Lucie Šimoničová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|99|104|96|45|106|105|108|106|109|96|99|110|113|96|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Bc. Lucie Škapová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|99|104|96|45|106|107|96|107|110|109|97|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1205

Denisa Tomková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|99|92|110|104|110|96|37|116|110|104|106|102|118|96|59|108|102|117|45|94|121]

+420 543 13 1156

+420 543 13 1162

Dana Tůmová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|108|109|110|113|96|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1102

Jana Vašutová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|88|110|96|41|117|88|115|116|111|110|109|97|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1109

Luisa Vávrová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|105|114|92|45|109|97|117|109|110|109|97|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Zuzana Večerková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|121|108|122|96|105|96|37|118|100|94|100|105|107|110|113|96|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1203

Miroslava Vojtíšková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|114|110|110|107|88|118|96|41|117|102|106|115|100|114|98|111|117|92|63|100|111|116|41|98|113]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Bc. Petra Vrbová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|92|116|113|92|45|109|114|97|106|117|88|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Monika Vrbová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|102|110|104|102|96|37|118|113|93|110|109|97|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1156

Eva Bartoňová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|88|114|115|106|109|102|118|96|59|108|102|117|45|94|121]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Alena Burešová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|99|101|109|92|45|89|117|113|96|114|102|118|96|59|108|102|117|45|94|121]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Šárka Ďurtová

Sanitář


[obfuscate_1_|114|88|114|106|92|45|91|117|113|111|110|109|97|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Hana Fialová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|88|110|96|41|101|96|97|107|106|117|88|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1123

Miroslava Hübnerová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|108|95|117|97|105|100|105|111|117|92|63|100|111|116|41|98|113]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Zuzana Jurišová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|121|97|117|113|100|114|102|118|96|59|108|102|117|45|94|121]

+420 543 13 1130

+420 543 13 1123

Dagmar Koutná

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|102|117|115|105|96|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Zdena Matušková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|121|91|101|109|92|45|100|97|115|112|114|98|111|117|92|63|100|111|116|41|98|113]

+420 543 13 1115

Ivana Poláková

Sanitář


[obfuscate_1_|104|109|97|109|92|45|103|111|107|92|106|102|118|96|59|108|102|117|45|94|121]

+420 543 13 1123

Klára Říčková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|99|97|113|92|45|105|105|98|102|110|109|97|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1123

Monika Sovová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|102|110|104|102|96|37|115|110|113|110|109|97|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1123

Markéta Blažková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|88|114|106|96|115|88|46|97|103|96|113|107|110|113|96|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1129

Veronika Bušková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|117|92|114|110|105|104|98|97|45|93|116|106|107|110|113|96|55|109|110|112|45|90|122]

+420 543 13 1163

Michaela Harsányiová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|96|99|103|92|100|99|97|45|99|96|105|115|96|105|120|96|111|117|92|63|100|111|116|41|98|113]

+420 543 13 1119

+420 543 13 1115

Pavla Horáková

Všeobecná sestra S1


[obfuscate_1_|111|88|118|107|92|45|95|111|113|92|106|102|118|96|59|108|102|117|45|94|121]

+420 543 13 1130

Aneta Novoměstská

Praktická sestra


[obfuscate_1_|96|101|101|115|92|45|101|111|117|106|108|92|115|115|110|106|88|64|108|106|116|37|99|121]

+420 543 13 1118

Kateřina Stoupencová

Všeobecná sestra S1


[obfuscate_1_|106|88|116|100|109|104|101|97|45|110|115|102|117|111|96|109|90|111|117|92|63|100|111|116|41|98|113]

+420 543 13 1118

Veronika Vaníčková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|117|92|114|110|105|104|98|97|45|113|96|101|105|98|102|110|109|97|63|104|110|108|46|98|117]

+420 543 13 1119

+420 543 13 1115


4Jak se objednat?

Možnosti objednání
  • Telefonické objednání na ambulance probíhá v čase 14.00–15.00.
  • Objednat se můžete také e-mailem: [obfuscate_1_|106|105|111|108|106|116|55|109|110|112|45|90|122]
Konzultace
  • Ke konzultaci si přineste kopie své lékařské dokumentace, výsledky vyšetření, operační protokol, histologický nález a obrazovou dokumentaci.

5Další informace

Ozařování dětí

Spektrum výkonů

2019

2020

Počet výkonů celkem 561 677 539 239

Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...