Den_03_228

Klinika radiační onkologie

zpět na seznam pracovišť
 

Klinika radiační onkologie (KRO) je v současnosti největším radioterapeutickým pracovištěm v České republice. Radioterapie je jedním ze základních způsobů léčby nádorových onemocnění. Léčba ionizujícím zářením probíhá samostatně či v kombinaci s jinými léčebnými modalitami (chirurgie, chemoterapie). Podle umístění zdroje záření rozlišujeme zevní radioterapii - teleradioterapii, kdy je zdroj záření umístěn v určité vzdálenosti mimo tělo nemocného a vnitřní ozařování - brachyradioterapii, při níž se zdroj záření zavádí do bezprostřední blízkosti nádoru. Ročně je na klinice ionizujícím zářením léčeno asi 3,5 tisíce pacientů s nádorovým onemocněním a další 2 tisíce s nenádorovými potížemi (patní ostruhy, tenisové lokty aj.).


1Kontakty

Ambulance a oddělení

Obecné


2Kde nás najdete

Pracoviště zevní radioterapie a brachyradioterapie
Masarykův pavilon

Odborné ambulance, vedení, RT a CT simulátor
Masarykův pavilon, přízemí

Ozařovače a brachyradioterapie
Masarykův pavilon, suterén

Lůžkové oddělení
Masarykův pavilon, suterén

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Přednosta KRO


[obfuscate_1_|114|99|91|100|103|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1127

MUDr. Denis Princ

Primář KRO


[obfuscate_1_|111|105|99|101|90|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1100

MUDr. Hana Doleželová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|102|102|92|113|100|99|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1189

MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|99|91|109|96|106|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1187

Mgr. David Dvořák

Vedoucí ORF


[obfuscate_1_|99|91|112|102|105|96|98|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1185

Jana Badurová

Vedoucí radiologický asistent KRO


[obfuscate_1_|97|88|94|108|105|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1117

+420 543 13 1126

Bc. Lucie Havlásková

asistent KRO 60% / IEC 40%


[obfuscate_1_|107|108|93|96|92|45|95|91|109|99|96|106|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1106

Petra Čičatková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|111|92|110|105|88|45|90|99|90|88|115|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1210

Zdeňka Hochová

Dokumentátor


[obfuscate_1_|121|91|95|101|98|96|37|98|102|90|103|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1117

Drahomíra Holenová

Dokumentátor


[obfuscate_1_|103|102|102|92|101|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1117

+420 543 13 1116

Dagmar Jandeková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|99|88|97|100|88|113|37|100|88|101|99|92|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1190

Radek Minařík

Data manažer


[obfuscate_1_|113|88|94|92|98|45|100|99|101|88|113|96|101|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6918

Leona Sodomková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|107|92|105|101|88|45|106|105|91|102|108|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1190

MUDr. Lenka Baldíková

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|92|104|98|88|45|89|91|99|91|104|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1137

+420 543 13 1133

MUDr. Radana Dymáčková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|88|94|88|101|96|37|94|112|100|96|90|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1133

+420 543 13 1188

MUDr. Petr Čoupek

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|102|111|103|92|106|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1104

MUDr. Eva Kocmanová

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|93|100|88|109|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1133

+420 543 13 1152

MUDr. Pavel Ošmera

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|88|112|92|99|45|102|109|100|92|113|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 1357

MUDr. Lukáš Bobek

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|108|101|88|106|45|89|105|89|92|106|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1103

MUDr. Diana Černáková

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|96|91|101|88|45|90|95|105|101|96|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1101

MUDr. Renata Červená

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|92|108|109|92|109|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 1188

MUDr. Irena Čoupková

Lékař L3


[obfuscate_1_|104|90|105|108|103|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1153

+420 543 13 1152

MUDr. Eva Dvořáková

Lékař L3


[obfuscate_1_|100|109|91|41|37|99|109|105|105|88|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1189

MUDr. Igor Fábry

Lékař L2


[obfuscate_1_|104|94|105|105|37|101|88|92|105|112|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1104

MUDr. Jana Folberová

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|104|88|37|101|102|102|89|92|113|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1101

MUDr. Lucie Hnidáková

Lékař L2


[obfuscate_1_|107|108|93|96|92|45|95|104|96|91|96|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1188

MUDr. Pavlína Hodulová

Lékař L1


[obfuscate_1_|111|88|112|99|96|109|88|40|95|102|99|108|102|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1133

MUDr. Petra Hübnerová

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|108|92|101|92|113|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1137

MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|112|104|98|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 1153

+420 543 13 1152

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|115|102|103|88|106|45|98|91|113|91|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6902

MUDr. Ing. Jiří Komínek

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|103|96|101|100|98|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Ing. Libor Komínek

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|98|105|100|96|109|92|101|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Pavel Krupa, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|105|111|103|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Aleš Kudláček

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|108|94|99|88|98|92|101|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Jana Maistryszinová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|104|88|37|108|88|99|106|107|113|112|109|113|96|109|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1189

MUDr. Helena Novotná

Lékař L1


[obfuscate_1_|103|92|102|92|101|96|37|104|102|109|110|107|104|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1133

MUDr. Tomáš Novotný

Lékař L3


[obfuscate_1_|109|102|112|102|107|109|112|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 1103

MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|103|105|106|103|104|106|99|99|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1104

MUDr. Vladimír Rak

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|99|91|91|96|108|96|108|37|105|96|98|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 1103

MUDr. Miroslava Sláviková

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|96|108|102|106|107|88|112|88|37|114|99|91|109|96|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1188

MUDr. Blažena Syptáková

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|99|91|113|92|109|88|40|106|112|111|107|91|98|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 1188

Alena Teplá

Dokumentátor


[obfuscate_1_|96|99|95|101|88|45|107|95|103|99|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1210

MUDr. Jana Garčicová

Lékař


[obfuscate_1_|102|88|108|90|96|98|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1101

MUDr. Štěpánka Sovadinová

Lékař


[obfuscate_1_|114|102|112|88|91|104|101|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1137

MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|97|108|108|98|102|109|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1187

Bc. Michal Brada

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|93|95|88|107|37|92|105|88|99|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 1184

Bc. Petr Dvořáček

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|92|110|105|37|99|109|105|105|88|98|92|101|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1175

Ing. Jan Garčic

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|102|88|108|90|96|98|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1110

Mgr. Beata Hálová

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|97|92|91|107|88|45|95|91|99|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Bc. Jakub Koňařík

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|105|88|101|108|89|45|98|105|101|88|113|96|101|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1231

+420 543 13 1232

Mgr. Pavel Kryštof

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|106|105|115|106|107|110|93|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1174

Mgr. Lucie Mariančíková

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|107|108|93|96|92|45|100|91|105|96|96|101|93|96|98|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Bc. Tomáš Nikl

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|115|102|103|88|106|45|101|99|98|99|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1231

+420 543 13 1232

Ing. Anna Odlozhilikova, Ph.D.

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|110|91|102|102|113|104|99|99|98|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 1163

+420 543 13 1122

Bc. Vojtěch Peksa

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|117|102|100|107|92|98|95|40|103|92|106|106|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1232

+420 543 13 1231

Mgr. Kateřina Potočková

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|106|88|110|92|105|104|101|91|37|103|110|107|105|90|98|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Ing. Tomáš Procházka

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|115|103|108|102|90|103|88|116|98|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1170

Bc. Jaroslava Staňková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|88|108|102|106|107|88|112|88|37|114|107|91|101|98|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1184

Ing. Miroslav Šťavík

Biomedicínský inženýr


[obfuscate_1_|114|107|91|109|96|106|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1233

Bc. Hana Šťavíková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|103|88|104|88|37|114|107|91|109|96|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1184

Ing. Hana Tichá

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|115|96|93|95|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1163

+420 543 13 1122

Ing. Miroslav Vrzal

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|108|96|108|102|106|107|88|112|37|109|113|113|91|99|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1170

Bc. Pavel Zouhar

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|111|88|112|92|99|45|113|105|108|95|96|105|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 1232

+420 543 13 1231

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Přednosta KRO


[obfuscate_1_|114|99|91|100|103|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1127

MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|99|91|109|96|106|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1187

doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.


[obfuscate_1_|113|92|98|88|98|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1301

+420 543 13 1300

Bc. Lucie Bednářová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|93|96|92|45|89|95|91|101|96|105|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1203

Petra Bergerová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|92|110|105|88|45|89|95|105|94|100|105|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1203

+420 543 13 1202

Monika Broulíková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|102|104|96|98|96|37|92|105|102|116|99|99|98|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 5316

+420 543 13 1204

Věra Bukvaldová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|108|88|37|97|108|101|109|88|107|91|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1204

Daniela Burkoňová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|99|88|104|96|92|107|88|40|89|108|113|98|105|101|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Martina Čaňová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|88|108|107|96|109|88|40|90|88|109|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1201

Marta Černá

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|90|95|105|101|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1201

Bc. Kristýna Daňková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|105|99|106|107|120|101|91|37|91|96|101|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1168

Dana Francová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|101|105|91|101|90|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1102

+420 543 13 1201

Pavla Gregorčíková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|88|112|99|88|45|94|108|92|94|110|105|93|96|98|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Klára Holoubková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|99|91|105|88|45|95|105|99|102|116|89|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1203

Jitka Holubová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|96|110|98|88|45|95|105|99|108|97|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1173

Milan Horák

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|102|88|101|45|95|105|105|88|106|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1205

+420 543 13 1204

Roman Hruška, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|113|102|103|88|101|45|95|108|108|106|106|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 1105

+420 543 13 1204

Veronika Hůlková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|108|102|101|104|98|91|37|95|116|99|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1203

+420 543 13 1205

Andrea Jelínková

Sanitář


[obfuscate_1_|96|101|94|105|92|96|37|100|92|99|104|101|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1157

Kristián Kečkéš, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|105|99|106|107|104|88|104|37|98|100|90|101|92|106|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Šárka Kiššová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|114|88|108|98|88|45|98|99|106|106|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1102

Radmila Kohútová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|113|88|94|100|96|107|88|40|98|102|103|108|110|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1102

+420 543 13 1201

Hana Kopáčková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|103|88|104|88|37|106|102|106|88|90|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Bc. Michaela Křičková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|93|95|88|100|99|91|37|98|113|96|93|98|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 1205

Bc. Jana Křížová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|105|99|113|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 1116

Lenka Krůtová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|92|104|98|88|45|98|108|108|107|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1102

Renata Macharová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|113|92|104|88|107|96|37|103|88|90|103|88|108|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1201

Roman Malach

Sanitář


[obfuscate_1_|113|102|103|88|101|45|100|91|99|88|98|95|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 1157

Bc. Tereza Ondrová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|92|108|92|113|96|37|105|101|91|113|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1205

+420 543 13 1202

Veronika Ossowska

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|108|102|101|104|98|91|37|102|114|106|105|110|106|106|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 1205

Bc. Iveta Pechová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|104|109|95|107|88|45|103|95|90|95|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1204

Ing. Kateřina Poláchová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|88|110|92|105|104|101|91|37|103|110|99|91|90|95|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6902

+420 543 13 1173

Michaela Polková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|93|95|88|100|99|91|37|103|110|99|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1105

Bc. Sabina Rezková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|114|88|92|96|101|96|37|108|92|113|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1205

Iva Šidlová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|104|109|91|37|106|104|91|102|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1204

Bc. Lucie Strýčková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|93|96|92|45|106|110|105|112|98|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

Denisa Tomková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|99|92|104|96|106|96|37|110|102|100|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1156

+420 543 13 1162

Dana Tůmová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|108|103|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1102

Jana Vagnerová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|88|104|88|37|117|88|97|101|92|113|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1203

Jana Vašutová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|88|104|88|37|117|88|109|108|107|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1109

Luisa Vávrová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|99|106|88|45|109|91|109|105|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Miroslava Vojtíšková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|108|102|106|107|88|112|88|37|117|102|100|107|96|114|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Monika Vrbová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|102|104|96|98|96|37|112|105|89|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1156

Bc. Zuzana Jurišová, MBA

Vrchní sestra KRO


[obfuscate_1_|121|97|111|105|96|114|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1125

Martina Bačová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|88|93|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1123

Alena Burešová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|99|95|101|88|45|89|111|105|92|114|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Marcela Čáslavová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|88|108|90|92|107|88|40|90|88|114|99|91|109|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 1123

Šárka Ďurtová

Sanitář


[obfuscate_1_|114|88|108|98|88|45|91|111|105|107|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Hana Fialová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|88|104|88|37|101|96|91|99|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 1123

Petra Hrbatová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|111|92|110|105|88|45|95|108|89|88|115|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1123

Miroslava Hübnerová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|108|95|111|89|101|100|105|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Dagmar Koutná

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|102|111|107|101|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Hana Poláčková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|103|88|104|88|37|111|102|102|88|90|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1123

Ivana Poláková

Sanitář


[obfuscate_1_|104|109|91|101|88|45|103|105|99|88|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1123

Klára Říčková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|99|91|105|88|45|105|99|90|98|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1123

Monika Sovová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|102|104|96|98|96|37|109|102|109|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1123

Martina Turičíková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|88|108|107|96|109|88|40|107|108|113|96|93|96|98|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1123

Markéta Blažková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|88|108|98|92|115|88|40|89|99|96|113|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1129

Veronika Bušková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|117|92|108|102|101|104|98|91|37|89|116|106|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 1163

Bc. Michaela Harsányiová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|96|93|95|88|100|99|91|37|95|96|105|109|88|101|120|96|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1119

+420 543 13 1115

Pavla Horáková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|111|88|112|99|88|45|95|105|105|88|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1130

Kateřina Stoupencová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|88|110|92|105|104|101|91|37|106|115|102|111|103|92|109|90|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1118

Lucie Valenová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|108|93|96|92|45|109|91|99|92|109|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 1140

Veronika Vaníčková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|117|92|108|102|101|104|98|91|37|109|96|101|99|90|98|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1119

+420 543 13 1115


4Jak se objednat?

Možnosti objednání
  • Telefonické objednání na ambulance probíhá v čase 14.00–15.00.
  • Objednat se můžete také e-mailem: [obfuscate_1_|106|105|105|100|102|116|55|103|102|108|45|90|116]
Konzultace
  • Ke konzultaci si přineste kopie své lékařské dokumentace, výsledky vyšetření, operační protokol, histologický nález a obrazovou dokumentaci.

5Další informace

Ozařování dětí

Křest knihy Radiační onkologie

Spektrum výkonů

2020

2021

Počet výkonů celkem 539 239 578 914

Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...