Den_03_228

Klinika radiační onkologie

zpět na seznam pracovišť
 

Klinika radiační onkologie (KRO) je v současnosti největším radioterapeutickým pracovištěm v České republice. Radioterapie je jedním ze základních způsobů léčby nádorových onemocnění. Léčba ionizujícím zářením probíhá samostatně či v kombinaci s jinými léčebnými modalitami (chirurgie, chemoterapie). Podle umístění zdroje záření rozlišujeme zevní radioterapii - teleradioterapii, kdy je zdroj záření umístěn v určité vzdálenosti mimo tělo nemocného a vnitřní ozařování - brachyradioterapii, při níž se zdroj záření zavádí do bezprostřední blízkosti nádoru. Ročně je na klinice ionizujícím zářením léčeno asi 3,5 tisíce pacientů s nádorovým onemocněním a další 2 tisíce s nenádorovými potížemi (patní ostruhy, tenisové lokty aj.).


1Kontakty

Ambulance a oddělení

Obecné


2Kde nás najdete

Pracoviště zevní radioterapie a brachyradioterapie
Masarykův pavilon

Odborné ambulance, vedení, RT a CT simulátor
Masarykův pavilon, přízemí

Ozařovače a brachyradioterapie
Masarykův pavilon, suterén

Lůžkové oddělení
Masarykův pavilon, suterén

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Přednosta KRO


[obfuscate_1_|114|99|94|106|106|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1127

MUDr. Denis Princ

Primář KRO


[obfuscate_1_|111|105|102|107|93|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 1100

MUDr. Hana Doleželová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|102|105|98|116|100|99|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 1189

MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|99|94|115|99|106|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1187

Mgr. David Dvořák

Vedoucí ORF


[obfuscate_1_|99|91|115|108|108|96|98|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1185

Jana Badurová

Vedoucí radiologický asistent KRO


[obfuscate_1_|97|88|97|114|108|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1117

+420 543 13 1126

Bc. Zdeňka Bednářová

Vrchní sestra KRO


[obfuscate_1_|97|92|97|107|91|113|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1123

+420 543 13 1125

Bc. Lucie Havlásková

asistent KRO 60% / IEC 40%


[obfuscate_1_|107|108|96|102|95|45|95|94|115|102|96|106|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1117

Petra Čičatková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|111|92|113|111|91|45|90|102|96|91|115|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 1210

Zdeňka Hochová

Dokumentátor


[obfuscate_1_|121|91|98|107|101|96|37|101|108|93|103|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1117

Drahomíra Holenová

Dokumentátor


[obfuscate_1_|103|102|105|98|104|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1117

+420 543 13 1116

Dagmar Jandeková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|99|88|100|106|91|113|37|103|94|104|99|92|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1190

Radek Minařík

Data manažer


[obfuscate_1_|113|88|97|98|101|45|100|102|107|91|113|96|104|61|103|110|108|43|96|116]

Leona Sodomková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|107|92|108|107|91|45|106|108|97|105|108|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 1190

MUDr. Petr Čoupek

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|102|114|109|95|106|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1104

MUDr. Radana Dymáčková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|88|97|94|104|96|37|97|118|103|96|90|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1133

+420 543 13 1188

MUDr. Eva Kocmanová

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|96|106|91|109|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1133

+420 543 13 1152

MUDr. Ing. Jiří Komínek

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|106|102|104|100|98|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 1171

MUDr. Lukáš Bobek

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|108|104|94|109|45|89|108|95|95|106|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1103

MUDr. Diana Černáková

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|96|94|107|91|45|90|98|111|104|96|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 1101

MUDr. Renata Červená

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|92|111|115|95|109|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 1188

MUDr. Irena Čoupková

Lékař L3


[obfuscate_1_|104|90|108|114|106|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1153

+420 543 13 1152

MUDr. Eva Dvořáková

Lékař L3


[obfuscate_1_|100|109|94|47|40|99|109|108|111|91|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1189

MUDr. Jana Folberová

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|107|94|40|101|102|105|95|95|113|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1101

MUDr. Pavlína Hodulová

Lékař L1


[obfuscate_1_|111|88|115|105|99|109|88|43|101|105|99|108|105|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1133

MUDr. Petra Hübnerová

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|108|95|107|95|113|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1137

MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|112|107|104|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 1153

+420 543 13 1152

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|115|102|106|94|109|45|98|94|119|94|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6902

MUDr. Ing. Libor Komínek

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|98|108|106|99|109|92|104|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1171

MUDr. Pavel Krupa, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|105|114|109|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Aleš Kudláček

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|108|97|105|91|98|92|104|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1171

MUDr. Helena Novotná


[obfuscate_1_|103|92|105|98|104|96|37|107|108|112|110|107|107|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1133

MUDr. Tomáš Novotný

Lékař L3


[obfuscate_1_|109|102|115|108|110|109|112|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 1103

MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|103|108|112|106|104|106|102|105|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1104

MUDr. Vladimír Rak

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|99|94|97|99|108|96|111|43|108|96|98|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 1103

MUDr. Miroslava Sláviková

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|96|111|108|109|107|88|115|94|40|114|99|94|115|99|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1188

MUDr. Blažena Syptáková

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|99|94|119|95|109|88|43|112|115|111|107|94|104|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 1188

Alena Teplá

Dokumentátor


[obfuscate_1_|96|99|98|107|91|45|107|98|109|102|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1210

MUDr. Jana Garčicová

Lékař


[obfuscate_1_|102|88|111|96|99|98|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1101

MUDr. Štěpánka Sovadinová

Lékař


[obfuscate_1_|114|102|115|94|94|104|101|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 1137

MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|97|108|111|104|105|109|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1187

Bc. Petr Dvořáček

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|92|113|111|40|99|109|108|111|91|98|92|104|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1175

Ing. Jan Garčic

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|102|88|111|96|99|98|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1110

Mgr. Beata Hálová

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|97|92|94|113|91|45|95|94|105|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Bc. Jakub Koňařík

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|105|88|104|114|92|45|98|108|107|91|113|96|104|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1231

+420 543 13 1232

Mgr. Pavel Kryštof

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|106|105|118|112|110|110|93|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1174

Mgr. Lucie Mariančíková

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|107|108|96|102|95|45|100|94|111|99|96|101|96|102|101|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Bc. Tomáš Nikl

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|115|102|106|94|109|45|101|102|104|102|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 1231

+420 543 13 1232

Ing. Anna Odlozhilikova, Ph.D.

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|110|91|105|108|116|104|99|102|104|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 1163

+420 543 13 1122

Ing. Lucie Omelková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|96|102|95|45|102|106|98|102|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1184

Bc. Vojtěch Peksa

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|117|102|103|113|95|98|95|43|109|95|106|106|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1232

+420 543 13 1231

Mgr. Kateřina Potočková

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|106|88|113|98|108|104|101|94|43|106|110|107|108|96|101|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Ing. Tomáš Procházka

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|115|103|111|108|93|103|88|119|104|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 1170

Bc. Jaroslava Staňková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|88|111|108|109|107|88|115|94|40|114|107|94|107|101|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1184

Ing. Miroslav Šťavík

Biomedicínský inženýr


[obfuscate_1_|114|107|94|115|99|106|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1233

Bc. Hana Šťavíková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|103|88|107|94|40|114|107|94|115|99|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1184

Ing. Hana Tichá

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|115|96|96|101|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 1163

+420 543 13 1122

Ing. Miroslav Vrzal

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|108|96|111|108|109|107|88|115|43|112|113|113|94|105|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1170

Bc. Pavel Zouhar

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|111|88|115|98|102|45|113|108|114|98|96|105|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 1232

+420 543 13 1231

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Přednosta KRO


[obfuscate_1_|114|99|94|106|106|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1127

MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|99|94|115|99|106|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1187

Bc. Lucie Bednářová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|96|102|95|45|89|98|97|104|96|105|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 1203

Monika Broulíková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|102|107|102|101|96|37|95|111|105|116|99|102|104|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 5316

+420 543 13 1204

Věra Bukvaldová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|111|94|40|97|108|104|115|91|107|91|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1204

Daniela Burkoňová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|99|88|107|102|95|107|88|43|95|111|113|98|108|107|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Martina Čaňová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|88|111|113|99|109|88|43|96|91|109|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1201

Marta Černá

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|90|98|111|104|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1201

Bc. Kristýna Daňková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|105|102|112|110|120|101|94|43|94|96|101|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1168

Dana Francová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|101|105|94|107|93|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1102

+420 543 13 1201

Pavla Gregorčíková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|88|115|105|91|45|94|111|98|97|110|105|96|102|101|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Klára Holoubková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|99|94|111|91|45|95|108|105|105|116|89|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1203

Jitka Holubová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|96|113|104|91|45|95|108|105|111|97|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1173

Milan Horák

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|105|94|104|45|95|108|111|91|106|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1205

+420 543 13 1204

Roman Hruška, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|113|102|106|94|104|45|95|111|114|109|106|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 1105

+420 543 13 1204

Veronika Hůlková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|111|108|104|104|98|94|43|98|116|99|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1203

+420 543 13 1205

Andrea Jelínková

Sanitář


[obfuscate_1_|96|101|97|111|95|96|37|103|98|102|104|101|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1157

Kristián Kečkéš, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|105|102|112|110|104|88|107|43|101|100|90|104|98|109|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Šárka Kiššová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|114|88|111|104|91|45|98|102|112|109|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1102

Bc. Nicola Kočárová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|109|96|96|108|102|96|37|104|108|93|96|105|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 1160

Radmila Kohútová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|113|88|97|106|99|107|88|43|104|105|103|108|113|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1102

+420 543 13 1201

Alena Kolbertová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|96|99|98|107|91|45|98|108|105|92|100|105|113|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1201

Jana König, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|88|107|94|40|106|102|107|102|97|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 1102

Bc. Michaela Křičková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|96|101|91|100|99|94|43|101|113|96|96|104|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 1205

Bc. Jana Křížová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|105|102|119|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 1116

Lenka Krůtová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|92|107|104|91|45|98|111|114|110|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1102

Renata Macharová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|113|92|107|94|110|96|37|106|94|93|103|88|111|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1201

Roman Malach

Sanitář


[obfuscate_1_|113|102|106|94|104|45|100|94|105|91|98|95|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 1157

Bc. Tereza Ondrová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|92|111|98|116|96|37|108|107|94|113|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1205

+420 543 13 1202

Veronika Ossowska

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|111|108|104|104|98|94|43|105|114|106|108|116|109|106|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 1205

Bc. Iveta Pechová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|104|109|98|113|91|45|103|98|96|98|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1204

Bc. Tereza Pešinová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|92|111|98|116|96|37|109|98|109|104|101|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 1150

+420 543 13 1202

Ing. Kateřina Poláchová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|88|113|98|108|104|101|94|43|106|110|99|94|96|98|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1204

Michaela Polková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|96|101|91|100|99|94|43|106|110|99|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1105

Bc. Sabina Rezková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|114|88|95|102|104|96|37|111|98|116|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1205

Bc. Tomáš Růžička

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|102|106|94|109|45|105|114|119|99|98|98|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1205

Iva Šidlová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|104|109|94|43|109|104|91|105|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1204

Denisa Tomková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|99|92|107|102|109|96|37|113|108|103|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1156

+420 543 13 1162

Dana Tůmová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|108|106|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1102

Jana Vašutová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|88|107|94|40|117|88|112|114|110|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1109

Luisa Vávrová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|102|112|91|45|109|94|115|108|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Miroslava Vojtíšková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|111|108|109|107|88|115|94|40|117|102|103|113|99|114|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Bc. Petra Vrbová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|92|113|111|91|45|109|111|95|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Monika Vrbová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|102|107|102|101|96|37|115|111|92|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1156

Eva Bartoňová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|88|111|113|105|109|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Alena Burešová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|99|98|107|91|45|89|114|111|95|114|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Šárka Ďurtová

Sanitář


[obfuscate_1_|114|88|111|104|91|45|91|114|111|110|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Hana Fialová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|88|107|94|40|101|96|94|105|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 1123

Miroslava Hübnerová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|108|95|114|95|104|100|105|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Bc. Zuzana Jurišová, MBA

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|121|97|114|111|99|114|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1130

+420 543 13 1123

Dagmar Koutná

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|102|114|113|104|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Hana Poláčková


[obfuscate_1_|103|88|107|94|40|111|102|105|94|93|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1123

Ivana Poláková

Sanitář


[obfuscate_1_|104|109|94|107|91|45|103|108|105|91|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1123

Klára Říčková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|99|94|111|91|45|105|102|96|101|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1123

Monika Sovová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|102|107|102|101|96|37|112|108|112|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1123

Martina Turičíková


[obfuscate_1_|108|88|111|113|99|109|88|43|113|111|113|96|96|102|101|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1123

Markéta Blažková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|88|111|104|95|115|88|43|95|102|96|113|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1129

Veronika Bušková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|117|92|111|108|104|104|98|94|43|92|116|106|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 1163

Michaela Harsányiová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|96|96|101|91|100|99|94|43|98|96|105|112|94|104|120|96|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 1119

+420 543 13 1115

Pavla Horáková

Všeobecná sestra S1


[obfuscate_1_|111|88|115|105|91|45|95|108|111|91|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1130

Kateřina Stoupencová

Všeobecná sestra S1


[obfuscate_1_|106|88|113|98|108|104|101|94|43|109|115|102|114|109|95|109|90|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 1118

Lucie Valenová

Všeobecná sestra S1


[obfuscate_1_|107|108|96|102|95|45|109|94|105|95|109|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1140

Veronika Vaníčková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|117|92|111|108|104|104|98|94|43|112|96|101|102|96|101|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1119

+420 543 13 1115


4Jak se objednat?

Možnosti objednání
  • Telefonické objednání na ambulance probíhá v čase 14.00–15.00.
  • Objednat se můžete také e-mailem: [obfuscate_1_|106|105|108|106|105|116|55|106|108|111|45|90|119]
Konzultace
  • Ke konzultaci si přineste kopie své lékařské dokumentace, výsledky vyšetření, operační protokol, histologický nález a obrazovou dokumentaci.

5Další informace

Ozařování dětí

Křest knihy Radiační onkologie

Spektrum výkonů

2020

2021

Počet výkonů celkem 539 239 578 914

Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...