Den_03_228

Klinika radiační onkologie

zpět na seznam pracovišť
 

Klinika radiační onkologie (KRO) je v současnosti největším radioterapeutickým pracovištěm v České republice. Radioterapie je jedním ze základních způsobů léčby nádorových onemocnění. Léčba ionizujícím zářením probíhá samostatně či v kombinaci s jinými léčebnými modalitami (chirurgie, chemoterapie). Podle umístění zdroje záření rozlišujeme zevní radioterapii - teleradioterapii, kdy je zdroj záření umístěn v určité vzdálenosti mimo tělo nemocného a vnitřní ozařování - brachyradioterapii, při níž se zdroj záření zavádí do bezprostřední blízkosti nádoru. Ročně je na klinice ionizujícím zářením léčeno asi 3,5 tisíce pacientů s nádorovým onemocněním a další 2 tisíce s nenádorovými potížemi (patní ostruhy, tenisové lokty aj.).


1Kontakty

Ambulance a oddělení

Obecné


2Kde nás najdete

Pracoviště zevní radioterapie a brachyradioterapie
Masarykův pavilon

Odborné ambulance, vedení, RT a CT simulátor
Masarykův pavilon, přízemí

Ozařovače a brachyradioterapie
Masarykův pavilon, suterén

Lůžkové oddělení
Masarykův pavilon, suterén

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Přednosta KRO


[obfuscate_1_|114|99|96|102|103|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1127

MUDr. Denis Princ

Primář KRO


[obfuscate_1_|111|105|104|103|90|63|100|110|110|37|98|113]

+420 543 13 1100

MUDr. Hana Doleželová, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|99|102|107|94|113|100|99|110|111|88|63|100|110|110|37|98|113]

+420 543 13 1189

MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|114|99|96|111|96|106|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1187

Mgr. David Dvořák

Vedoucí ORF


[obfuscate_1_|99|91|117|104|105|96|98|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1185

Jana Badurová

Vedoucí radiologický asistent KRO


[obfuscate_1_|97|88|99|110|105|110|109|96|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1117

+420 543 13 1126

Bc. Zdeňka Bednářová

Vrchní sestra KRO


[obfuscate_1_|97|92|99|103|88|113|102|117|90|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1123

+420 543 13 1125

Bc. Lucie Havlásková


[obfuscate_1_|107|108|98|98|92|45|95|96|111|99|96|106|106|104|109|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1117

Drahomíra Holenová

Dokumentátor


[obfuscate_1_|103|102|107|94|101|110|109|96|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1117

+420 543 13 1116

Dagmar Jandeková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|99|88|102|102|88|113|37|105|90|101|99|92|106|104|109|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1190

Zdeňka Smejkalová

Dokumentátor


[obfuscate_1_|121|91|100|103|98|96|37|114|102|92|105|98|96|101|102|117|88|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1117

Leona Sodomková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|107|92|110|103|88|45|106|110|93|102|108|98|110|111|88|63|100|110|110|37|98|113]

+420 543 13 1190

MUDr. Petr Čoupek

Lékař


[obfuscate_1_|98|102|116|105|92|106|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1104

MUDr. Radana Dymáčková, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|113|88|99|90|101|96|37|99|114|100|96|90|106|104|109|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1133

+420 543 13 1188

MUDr. Eva Kocmanová

Lékař


[obfuscate_1_|106|102|98|102|88|109|102|117|90|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1133

+420 543 13 1152

MUDr. Ing. Jiří Komínek

Lékař


[obfuscate_1_|106|102|108|98|101|100|98|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1171

MUDr. Lukáš Bobek

Lékař


[obfuscate_1_|107|108|106|90|106|45|89|110|91|92|106|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1103

MUDr. Diana Černáková

Lékař


[obfuscate_1_|99|96|96|103|88|45|90|100|107|101|96|98|110|111|88|63|100|110|110|37|98|113]

+420 543 13 1101

MUDr. Renata Červená

Lékař


[obfuscate_1_|98|92|113|111|92|109|88|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1188

MUDr. Irena Čoupková

Lékař


[obfuscate_1_|104|90|110|110|103|106|102|117|90|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1153

+420 543 13 1152

MUDr. Eva Dvořáková

Lékař


[obfuscate_1_|100|109|96|43|37|99|109|110|107|88|106|102|117|90|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1189

MUDr. Jana Folberová

Lékař


[obfuscate_1_|105|88|109|90|37|101|102|107|91|92|113|102|117|90|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1101

MUDr. Pavlína Hodulová

Lékař


[obfuscate_1_|111|88|117|101|96|109|88|45|97|102|99|108|107|104|109|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1133

MUDr. Petra Hübnerová

Lékař


[obfuscate_1_|103|108|97|103|92|113|102|117|90|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1137

MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|103|112|109|100|102|117|88|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1153

+420 543 13 1152

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|115|102|108|90|106|45|98|96|115|91|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 6902

MUDr. Ing. Libor Komínek

Lékař


[obfuscate_1_|107|98|110|102|96|109|92|106|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Pavel Krupa, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|106|105|116|105|88|63|100|110|110|37|98|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Aleš Kudláček

Lékař


[obfuscate_1_|106|108|99|101|88|98|92|106|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Tomáš Novotný

Lékař


[obfuscate_1_|109|102|117|104|107|109|112|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1103

MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|111|103|110|108|103|104|106|104|101|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1104

MUDr. Vladimír Rak

Lékař


[obfuscate_1_|117|99|96|93|96|108|96|113|39|105|96|98|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1103

MUDr. Miroslava Sláviková

Lékař


[obfuscate_1_|108|96|113|104|106|107|88|117|90|37|114|99|96|111|96|106|102|117|90|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1188

MUDr. Blažena Syptáková

Lékař


[obfuscate_1_|97|99|96|115|92|109|88|45|108|112|111|107|96|100|102|117|88|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1188

Alena Teplá

Dokumentátor


[obfuscate_1_|96|99|100|103|88|45|107|100|105|99|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1210

Jitka Veselá

Dokumentátor


[obfuscate_1_|105|96|115|100|88|45|109|100|108|92|107|88|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1210

MUDr. Jana Garčicová

Lékař


[obfuscate_1_|102|88|113|92|96|98|102|117|90|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1101

MUDr. Štěpánka Sovadinová

Lékař


[obfuscate_1_|114|102|117|90|91|104|101|110|111|88|63|100|110|110|37|98|113]

+420 543 13 1137

MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|97|108|113|100|102|109|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1187

Bc. Petr Dvořáček

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|92|115|107|37|99|109|110|107|88|98|92|106|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1175

Ing. Jan Garčic

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|102|88|113|92|96|98|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1110

Mgr. Beata Hálová

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|97|92|96|109|88|45|95|96|101|102|117|88|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Ing. Bc. Jaroslava Janáková

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|105|88|113|104|106|107|88|117|90|37|105|88|109|90|98|110|109|96|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1184

Mgr. Bc. Veronika Justrová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|113|104|101|104|98|96|39|97|116|106|115|107|102|117|88|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1160

Bc. Jakub Koňařík

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|105|88|106|110|89|45|98|110|103|88|113|96|106|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1231

+420 543 13 1232

Mgr. Pavel Kryštof

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|106|105|120|108|107|110|93|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1174

Mgr. Lucie Mariančíková

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|107|108|98|98|92|45|100|96|107|96|96|101|98|98|98|110|109|96|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Bc. Tomáš Nikl

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|115|102|108|90|106|45|101|104|100|99|63|100|110|110|37|98|113]

+420 543 13 1231

+420 543 13 1232

Ing. Anna Odlozhilikova, Ph.D.

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|110|91|107|104|113|104|99|104|100|102|117|88|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1163

+420 543 13 1122

Bc. Vojtěch Peksa

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|117|102|105|109|92|98|95|45|105|92|106|106|96|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1232

+420 543 13 1231

Mgr. Kateřina Potočková

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|106|88|115|94|105|104|101|96|39|103|110|107|110|92|98|110|109|96|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Ing. Tomáš Procházka

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|115|103|113|104|90|103|88|121|100|88|63|100|110|110|37|98|113]

+420 543 13 1170

Bc. Jaroslava Staňková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|88|113|104|106|107|88|117|90|37|114|107|96|103|98|110|109|96|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1184

Ing. Miroslav Šťavík

Biomedicínský inženýr


[obfuscate_1_|114|107|96|111|96|106|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1233

Bc. Hana Šťavíková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|103|88|109|90|37|114|107|96|111|96|106|102|117|90|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1184

Ing. Hana Tichá

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|115|96|98|97|88|63|100|110|110|37|98|113]

+420 543 13 1163

+420 543 13 1122

Ing. Miroslav Vrzal

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|108|96|113|104|106|107|88|117|39|109|113|113|96|101|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1170

Bc. Pavel Zouhar

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|111|88|117|94|99|45|113|110|110|95|96|105|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1232

+420 543 13 1231

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Přednosta KRO


[obfuscate_1_|114|99|96|102|103|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1127

MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|114|99|96|111|96|106|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1187

Bc. Lucie Bednářová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|98|98|92|45|89|100|93|101|96|105|110|111|88|63|100|110|110|37|98|113]

+420 543 13 1203

Monika Broulíková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|102|109|98|98|96|37|97|107|102|116|99|104|100|102|117|88|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 5316

+420 543 13 1204

Věra Bukvaldová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|113|90|37|97|108|106|111|88|107|91|110|111|88|63|100|110|110|37|98|113]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1204

Daniela Burkoňová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|99|88|109|98|92|107|88|45|91|108|113|98|110|103|102|117|88|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Martina Čaňová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|88|113|109|96|109|88|45|92|88|109|102|117|90|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1201

Marta Černá

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|90|100|107|101|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1201

Dana Francová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|101|105|96|103|90|110|109|96|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1102

+420 543 13 1201

Pavla Gregorčíková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|88|117|101|88|45|94|113|94|94|110|105|98|98|98|110|109|96|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Klára Holoubková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|99|96|107|88|45|95|110|101|102|116|89|106|104|109|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1203

Jitka Holubová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|96|115|100|88|45|95|110|101|108|97|102|117|90|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1173

Milan Horák

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|107|90|101|45|95|110|107|88|106|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1205

+420 543 13 1204

Roman Hruška, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|113|102|108|90|101|45|95|113|110|106|106|88|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1105

+420 543 13 1204

Veronika Hůlková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|113|104|101|104|98|96|39|95|116|99|106|104|109|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1203

+420 543 13 1205

Andrea Jelínková

Sanitář


[obfuscate_1_|96|101|99|107|92|96|37|105|94|99|104|101|106|104|109|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1157

Kristián Kečkéš, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|105|104|108|107|104|88|109|39|98|100|90|106|94|106|63|100|110|110|37|98|113]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Bc. Nicola Kočárová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|109|96|98|104|99|96|37|106|104|90|96|105|110|111|88|63|100|110|110|37|98|113]

+420 543 13 1160

Radmila Kohútová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|113|88|99|102|96|107|88|45|100|102|103|108|115|104|109|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1102

+420 543 13 1201

Alena Kolbertová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|96|99|100|103|88|45|98|110|101|89|100|105|115|104|109|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1201

Jana König, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|88|109|90|37|106|102|109|98|94|63|100|110|110|37|98|113]

+420 543 13 1102

Bc. Michaela Křičková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|98|97|88|100|99|96|39|98|113|96|98|100|102|117|88|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1205

Bc. Jana Křížová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|105|104|115|102|117|88|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1116

Lenka Krůtová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|92|109|100|88|45|98|113|110|107|110|109|96|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1102

Renata Macharová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|113|92|109|90|107|96|37|108|90|90|103|88|113|104|109|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1201

Roman Malach

Sanitář


[obfuscate_1_|113|102|108|90|101|45|100|96|101|88|98|95|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1157

Bc. Tereza Ondrová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|92|113|94|113|96|37|110|103|91|113|102|117|90|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1205

+420 543 13 1202

Veronika Ossowska

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|113|104|101|104|98|96|39|102|114|106|110|112|106|106|88|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1205

Bc. Iveta Pechová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|104|109|100|109|88|45|103|100|92|95|110|109|96|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1204

Ing. Kateřina Poláchová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|88|115|94|105|104|101|96|39|103|110|99|96|92|95|110|109|96|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1204

Michaela Polková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|98|97|88|100|99|96|39|103|110|99|106|104|109|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1105

Bc. Sabina Rezková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|114|88|97|98|101|96|37|113|94|113|106|102|117|90|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1205

Bc. Tomáš Růžička

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|102|108|90|106|45|105|116|115|96|98|98|96|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1205

Bc. Tereza Sedláčková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|92|113|94|113|96|37|114|94|91|107|88|98|100|102|117|88|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1150

+420 543 13 1202

Iva Šidlová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|104|109|96|39|106|104|91|107|104|109|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1204

Bc. Lucie Šimoničová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|98|98|92|45|106|104|102|102|109|96|98|104|109|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Bc. Lucie Škapová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|98|98|92|45|106|106|90|103|110|109|96|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1205

Denisa Tomková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|99|92|109|98|106|96|37|115|104|100|106|102|117|90|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1156

+420 543 13 1162

Dana Tůmová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|108|108|104|109|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1102

Jana Vašutová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|88|109|90|37|117|88|114|110|107|110|109|96|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1109

Luisa Vávrová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|104|108|88|45|109|96|111|105|110|109|96|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Miroslava Vojtíšková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|113|104|106|107|88|117|90|37|117|102|105|109|96|114|98|110|111|88|63|100|110|110|37|98|113]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Monika Vrbová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|102|109|98|98|96|37|117|107|89|110|109|96|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1156

Bc. Petra Vrbová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|92|115|107|88|45|109|113|91|102|117|88|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Eva Bartoňová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|88|113|109|102|109|102|117|90|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Alena Burešová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|99|100|103|88|45|89|116|107|92|114|102|117|90|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Šárka Ďurtová

Sanitář


[obfuscate_1_|114|88|113|100|88|45|91|116|107|107|110|109|96|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Hana Fialová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|88|109|90|37|101|96|96|101|102|117|88|63|102|102|116|37|98|115]

+420 543 13 1123

Miroslava Hübnerová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|108|95|116|91|101|100|105|110|111|88|63|100|110|110|37|98|113]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Zuzana Jurišová, MBA

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|121|97|116|107|96|114|102|117|90|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1130

+420 543 13 1123

Dagmar Koutná

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|102|116|109|101|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Zdena Matušková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|121|91|100|103|88|45|100|96|109|108|114|98|110|111|88|63|100|110|110|37|98|113]

+420 543 13 1115

Ivana Poláková

Sanitář


[obfuscate_1_|104|109|96|103|88|45|103|110|101|88|106|102|117|90|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1123

Klára Říčková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|99|96|107|88|45|105|104|92|98|110|109|96|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1123

Monika Sovová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|102|109|98|98|96|37|114|104|109|110|109|96|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1123

Markéta Blažková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|88|113|100|92|115|88|45|91|99|96|113|106|104|109|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1129

Veronika Bušková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|117|92|113|104|101|104|98|96|39|89|116|106|106|104|109|96|55|108|104|108|45|90|121]

+420 543 13 1163

Michaela Harsányiová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|96|98|97|88|100|99|96|39|95|96|105|114|90|101|120|96|110|111|88|63|100|110|110|37|98|113]

+420 543 13 1119

+420 543 13 1115

Pavla Horáková

Všeobecná sestra S1


[obfuscate_1_|111|88|117|101|88|45|95|110|107|88|106|102|117|90|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1130

Kateřina Stoupencová

Všeobecná sestra S1


[obfuscate_1_|106|88|115|94|105|104|101|96|39|106|115|102|116|105|92|109|90|110|111|88|63|100|110|110|37|98|113]

+420 543 13 1118

Lucie Valenová

Všeobecná sestra S1


[obfuscate_1_|107|108|98|98|92|45|109|96|101|92|109|102|117|90|55|108|102|116|39|90|121]

+420 543 13 1140

Veronika Vaníčková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|117|92|113|104|101|104|98|96|39|109|96|101|104|92|98|110|109|96|57|100|110|108|45|92|113]

+420 543 13 1119

+420 543 13 1115


4Jak se objednat?

Možnosti objednání
  • Telefonické objednání na ambulance probíhá v čase 14.00–15.00.
  • Objednat se můžete také e-mailem: [obfuscate_1_|106|105|110|102|102|116|55|108|104|108|45|90|121]
Konzultace
  • Ke konzultaci si přineste kopie své lékařské dokumentace, výsledky vyšetření, operační protokol, histologický nález a obrazovou dokumentaci.

5Další informace

Ozařování dětí

Spektrum výkonů

2020

2021

Počet výkonů celkem 539 239 578 914

Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...