Den_03_228

Klinika radiační onkologie

zpět na seznam pracovišť
 

Klinika radiační onkologie (KRO) je v současnosti největším radioterapeutickým pracovištěm v České republice. Radioterapie je jedním ze základních způsobů léčby nádorových onemocnění. Léčba ionizujícím zářením probíhá samostatně či v kombinaci s jinými léčebnými modalitami (chirurgie, chemoterapie). Podle umístění zdroje záření rozlišujeme zevní radioterapii - teleradioterapii, kdy je zdroj záření umístěn v určité vzdálenosti mimo tělo nemocného a vnitřní ozařování - brachyradioterapii, při níž se zdroj záření zavádí do bezprostřední blízkosti nádoru. Ročně je na klinice ionizujícím zářením léčeno asi 3,5 tisíce pacientů s nádorovým onemocněním a další 2 tisíce s nenádorovými potížemi (patní ostruhy, tenisové lokty aj.).


1Kontakty

Ambulance a oddělení

Obecné


2Kde nás najdete

Pracoviště zevní radioterapie a brachyradioterapie
Masarykův pavilon

Odborné ambulance, vedení, RT a CT simulátor
Masarykův pavilon, přízemí

Ozařovače a brachyradioterapie
Masarykův pavilon, suterén

Lůžkové oddělení
Masarykův pavilon, suterén

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Přednosta KRO


[obfuscate_1_|114|99|92|109|103|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1127

MUDr. Denis Princ

Primář KRO


[obfuscate_1_|111|105|100|110|90|63|100|106|117|37|98|113]

+420 543 13 1100

MUDr. Hana Doleželová, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|102|103|101|113|100|99|106|118|88|63|100|106|117|37|98|113]

+420 543 13 1189

MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|99|92|118|96|106|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1187

Mgr. David Dvořák

Vedoucí ORF


[obfuscate_1_|99|91|113|111|105|96|98|59|109|102|116|37|94|122]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1185

Jana Badurová

Vedoucí radiologický asistent KRO


[obfuscate_1_|97|88|95|117|105|110|109|92|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1117

+420 543 13 1126

Bc. Lucie Havlásková

asistent KRO 60% / IEC 40%


[obfuscate_1_|107|108|94|105|92|45|95|92|118|99|96|106|102|111|109|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1106

Petra Čičatková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|111|92|111|114|88|45|90|100|99|88|115|98|106|118|88|63|100|106|117|37|98|113]

+420 543 13 1210

Zdeňka Hochová

Dokumentátor


[obfuscate_1_|121|91|96|110|98|96|37|99|111|90|103|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1117

Drahomíra Holenová

Dokumentátor


[obfuscate_1_|103|102|103|101|101|110|109|92|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1117

+420 543 13 1116

Dagmar Jandeková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|99|88|98|109|88|113|37|101|97|101|99|92|102|111|109|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1190

Radek Minařík

Data manažer


[obfuscate_1_|113|88|95|101|98|45|100|100|110|88|113|96|102|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 6918

Leona Sodomková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|107|92|106|110|88|45|106|106|100|102|108|98|106|118|88|63|100|106|117|37|98|113]

+420 543 13 1190

MUDr. Radana Dymáčková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|88|95|97|101|96|37|95|121|100|96|90|102|111|109|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1133

+420 543 13 1188

MUDr. Vlasta Křenková

Lékař L1


[obfuscate_1_|117|99|92|115|107|96|37|102|114|92|109|98|106|118|88|63|100|106|117|37|98|113]

+420 543 13 1133

MUDr. Petr Čoupek

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|102|112|112|92|106|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1104

MUDr. Eva Kocmanová

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|94|109|88|109|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1133

+420 543 13 1152

MUDr. Lukáš Bobek

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|108|102|97|106|45|89|106|98|92|106|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1103

MUDr. Diana Černáková

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|96|92|110|88|45|90|96|114|101|96|98|106|118|88|63|100|106|117|37|98|113]

+420 543 13 1101

MUDr. Renata Červená

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|92|109|118|92|109|88|59|109|102|116|37|94|122]

+420 543 13 1188

MUDr. Irena Čoupková

Lékař L3


[obfuscate_1_|104|90|106|117|103|106|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1153

+420 543 13 1152

MUDr. Eva Dvořáková

Lékař L3


[obfuscate_1_|100|109|92|50|37|99|109|106|114|88|106|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1189

MUDr. Jana Folberová

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|105|97|37|101|102|103|98|92|113|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1101

MUDr. Lucie Hnidáková

Lékař L1


[obfuscate_1_|107|108|94|105|92|45|95|105|105|91|96|98|106|118|88|63|100|106|117|37|98|113]

+420 543 13 1188

MUDr. Pavlína Hodulová

Lékař L1


[obfuscate_1_|111|88|113|108|96|109|88|41|104|102|99|108|103|111|109|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1133

MUDr. Petra Hübnerová

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|108|93|110|92|113|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1137

MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|112|105|107|102|117|88|59|109|102|116|37|94|122]

+420 543 13 1153

+420 543 13 1152

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|115|102|104|97|106|45|98|92|122|91|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 6902

MUDr. Ing. Libor Komínek

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|98|106|109|96|109|92|102|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Ing. Jiří Komínek

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|104|105|101|100|98|59|109|102|116|37|94|122]

+420 543 13 1171

MUDr. Pavel Krupa, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|105|112|112|88|63|100|106|117|37|98|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Aleš Kudláček

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|108|95|108|88|98|92|102|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Helena Novotná

Lékař L1


[obfuscate_1_|103|92|103|101|101|96|37|105|111|109|110|107|105|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1133

MUDr. Tomáš Novotný

Lékař L3


[obfuscate_1_|109|102|113|111|107|109|112|59|109|102|116|37|94|122]

+420 543 13 1103

MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|103|106|115|103|104|106|100|108|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1104

MUDr. Vladimír Rak

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|99|92|100|96|108|96|109|46|105|96|98|59|109|102|116|37|94|122]

+420 543 13 1103

MUDr. Miroslava Sláviková

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|96|109|111|106|107|88|113|97|37|114|99|92|118|96|106|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1188

MUDr. Blažena Syptáková

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|99|92|122|92|109|88|41|115|112|111|107|92|107|102|117|88|59|109|102|116|37|94|122]

+420 543 13 1188

Alena Teplá

Dokumentátor


[obfuscate_1_|96|99|96|110|88|45|107|96|112|99|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1210

MUDr. Jana Garčicová

Lékař


[obfuscate_1_|102|88|109|99|96|98|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1101

MUDr. Štěpánka Sovadinová

Lékař


[obfuscate_1_|114|102|113|97|91|104|101|106|118|88|63|100|106|117|37|98|113]

+420 543 13 1137

MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|97|108|109|107|102|109|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1187

Bc. Petr Dvořáček

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|92|111|114|37|99|109|106|114|88|98|92|102|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1175

Ing. Jan Garčic

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|102|88|109|99|96|98|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1110

Mgr. Beata Hálová

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|97|92|92|116|88|45|95|92|108|102|117|88|59|109|102|116|37|94|122]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Bc. Jakub Koňařík

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|105|88|102|117|89|45|98|106|110|88|113|96|102|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1231

+420 543 13 1232

Mgr. Pavel Kryštof

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|106|105|116|115|107|110|93|59|109|102|116|37|94|122]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1174

Mgr. Lucie Mariančíková

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|107|108|94|105|92|45|100|92|114|96|96|101|94|105|98|110|109|92|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Bc. Tomáš Nikl

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|115|102|104|97|106|45|101|100|107|99|63|100|106|117|37|98|113]

+420 543 13 1231

+420 543 13 1232

Ing. Anna Odlozhilikova, Ph.D.

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|110|91|103|111|113|104|99|100|107|102|117|88|59|109|102|116|37|94|122]

+420 543 13 1163

+420 543 13 1122

Ing. Lucie Omelková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|94|105|92|45|102|104|101|99|106|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1184

Bc. Vojtěch Peksa

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|117|102|101|116|92|98|95|41|112|92|106|106|92|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1232

+420 543 13 1231

Mgr. Kateřina Potočková

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|106|88|111|101|105|104|101|92|46|103|110|107|106|99|98|110|109|92|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Ing. Tomáš Procházka

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|115|103|109|111|90|103|88|117|107|88|63|100|106|117|37|98|113]

+420 543 13 1170

Bc. Jaroslava Staňková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|88|109|111|106|107|88|113|97|37|114|107|92|110|98|110|109|92|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1184

Ing. Miroslav Šťavík

Biomedicínský inženýr


[obfuscate_1_|114|107|92|118|96|106|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1233

Bc. Hana Šťavíková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|103|88|105|97|37|114|107|92|118|96|106|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1184

Ing. Hana Tichá

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|115|96|94|104|88|63|100|106|117|37|98|113]

+420 543 13 1163

+420 543 13 1122

Ing. Miroslav Vrzal

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|108|96|109|111|106|107|88|113|46|109|113|113|92|108|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1170

Bc. Pavel Zouhar

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|111|88|113|101|99|45|113|106|117|95|96|105|59|109|102|116|37|94|122]

+420 543 13 1232

+420 543 13 1231

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Přednosta KRO


[obfuscate_1_|114|99|92|109|103|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1127

MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|99|92|118|96|106|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1187

doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.


[obfuscate_1_|113|92|99|97|98|63|100|106|117|37|98|113]

+420 543 13 1301

+420 543 13 1300

Bc. Lucie Bednářová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|94|105|92|45|89|96|100|101|96|105|106|118|88|63|100|106|117|37|98|113]

+420 543 13 1203

Monika Broulíková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|102|105|105|98|96|37|93|114|102|116|99|100|107|102|117|88|59|109|102|116|37|94|122]

+420 543 13 5316

+420 543 13 1204

Věra Bukvaldová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|109|97|37|97|108|102|118|88|107|91|106|118|88|63|100|106|117|37|98|113]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1204

Daniela Burkoňová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|99|88|105|105|92|107|88|41|98|108|113|98|106|110|102|117|88|59|109|102|116|37|94|122]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Martina Čaňová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|88|109|116|96|109|88|41|99|88|109|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1201

Marta Černá

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|90|96|114|101|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1201

Bc. Kristýna Daňková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|105|100|115|107|120|101|92|46|91|96|101|102|111|109|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1168

Dana Francová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|101|105|92|110|90|110|109|92|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1102

+420 543 13 1201

Pavla Gregorčíková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|88|113|108|88|45|94|109|101|94|110|105|94|105|98|110|109|92|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Klára Holoubková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|99|92|114|88|45|95|106|108|102|116|89|102|111|109|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1203

Jitka Holubová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|96|111|107|88|45|95|106|108|108|97|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1173

Milan Horák

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|103|97|101|45|95|106|114|88|106|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1205

+420 543 13 1204

Roman Hruška, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|113|102|104|97|101|45|95|109|117|106|106|88|59|109|102|116|37|94|122]

+420 543 13 1105

+420 543 13 1204

Veronika Hůlková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|109|111|101|104|98|92|46|95|116|99|102|111|109|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1203

+420 543 13 1205

Andrea Jelínková

Sanitář


[obfuscate_1_|96|101|95|114|92|96|37|101|101|99|104|101|102|111|109|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1157

Kristián Kečkéš, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|105|100|115|107|104|88|105|46|98|100|90|102|101|106|63|100|106|117|37|98|113]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Šárka Kiššová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|114|88|109|107|88|45|98|100|115|106|110|109|92|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1102

Bc. Nicola Kočárová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|109|96|94|111|99|96|37|102|111|90|96|105|106|118|88|63|100|106|117|37|98|113]

+420 543 13 1160

Radmila Kohútová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|113|88|95|109|96|107|88|41|107|102|103|108|111|111|109|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1102

+420 543 13 1201

Alena Kolbertová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|96|99|96|110|88|45|98|106|108|89|100|105|111|111|109|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1201

Hana Kopáčková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|103|88|105|97|37|106|102|107|97|90|106|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Bc. Michaela Křičková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|94|104|88|100|99|92|46|98|113|96|94|107|102|117|88|59|109|102|116|37|94|122]

+420 543 13 1205

Bc. Jana Křížová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|105|100|122|102|117|88|59|109|102|116|37|94|122]

+420 543 13 1116

Lenka Krůtová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|92|105|107|88|45|98|109|117|107|110|109|92|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1102

Renata Macharová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|113|92|105|97|107|96|37|104|97|90|103|88|109|111|109|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1201

Roman Malach

Sanitář


[obfuscate_1_|113|102|104|97|101|45|100|92|108|88|98|95|59|109|102|116|37|94|122]

+420 543 13 1157

Bc. Tereza Ondrová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|92|109|101|113|96|37|106|110|91|113|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1205

+420 543 13 1202

Veronika Ossowska

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|109|111|101|104|98|92|46|102|114|106|106|119|106|106|88|59|109|102|116|37|94|122]

+420 543 13 1205

Bc. Iveta Pechová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|104|109|96|116|88|45|103|96|99|95|110|109|92|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1204

Ing. Kateřina Poláchová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|88|111|101|105|104|101|92|46|103|110|99|92|99|95|110|109|92|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1204

Michaela Polková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|94|104|88|100|99|92|46|103|110|99|102|111|109|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1105

Bc. Sabina Rezková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|114|88|93|105|101|96|37|109|101|113|106|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1205

Bc. Tomáš Růžička

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|102|104|97|106|45|105|112|122|96|98|98|92|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1205

Iva Šidlová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|104|109|92|46|106|104|91|103|111|109|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1204

Bc. Lucie Strýčková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|94|105|92|45|106|111|114|112|98|98|106|118|88|63|100|106|117|37|98|113]

Denisa Tomková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|99|92|105|105|106|96|37|111|111|100|106|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1156

+420 543 13 1162

Dana Tůmová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|108|104|111|109|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1102

Jana Vašutová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|88|105|97|37|117|88|110|117|107|110|109|92|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1109

Luisa Vávrová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|108|100|115|88|45|109|92|118|105|110|109|92|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Miroslava Vojtíšková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|96|109|111|106|107|88|113|97|37|117|102|101|116|96|114|98|106|118|88|63|100|106|117|37|98|113]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Bc. Petra Vrbová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|92|111|114|88|45|109|109|98|102|117|88|59|109|102|116|37|94|122]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Monika Vrbová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|102|105|105|98|96|37|113|114|89|110|109|92|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1156

Bc. Zuzana Jurišová, MBA

Vrchní sestra KRO


[obfuscate_1_|121|97|112|114|96|114|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1125

Martina Bačová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|88|94|111|109|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1123

Alena Burešová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|99|96|110|88|45|89|112|114|92|114|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Marcela Čáslavová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|88|109|99|92|107|88|41|99|88|114|99|92|118|102|117|88|59|109|102|116|37|94|122]

+420 543 13 1123

Šárka Ďurtová

Sanitář


[obfuscate_1_|114|88|109|107|88|45|91|112|114|107|110|109|92|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Hana Fialová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|88|105|97|37|101|96|92|108|102|117|88|59|109|102|116|37|94|122]

+420 543 13 1123

Petra Hrbatová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|111|92|111|114|88|45|95|109|98|88|115|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1123

Miroslava Hübnerová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|108|95|112|98|101|100|105|106|118|88|63|100|106|117|37|98|113]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Dagmar Koutná

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|102|112|116|101|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Hana Poláčková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|103|88|105|97|37|111|102|103|97|90|106|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1123

Ivana Poláková

Sanitář


[obfuscate_1_|104|109|92|110|88|45|103|106|108|88|106|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1123

Klára Říčková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|99|92|114|88|45|105|100|99|98|110|109|92|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1123

Monika Sovová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|102|105|105|98|96|37|110|111|109|110|109|92|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1123

Martina Turičíková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|88|109|116|96|109|88|41|116|108|113|96|94|105|98|110|109|92|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1123

Markéta Blažková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|88|109|107|92|115|88|41|98|99|96|113|102|111|109|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1129

Veronika Bušková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|117|92|109|111|101|104|98|92|46|89|116|106|102|111|109|96|55|104|111|108|45|90|117]

+420 543 13 1163

Michaela Harsányiová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|96|94|104|88|100|99|92|46|95|96|105|110|97|101|120|96|106|118|88|63|100|106|117|37|98|113]

+420 543 13 1119

+420 543 13 1115

Pavla Horáková

Všeobecná sestra S1


[obfuscate_1_|111|88|113|108|88|45|95|106|114|88|106|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1130

Kateřina Stoupencová

Všeobecná sestra S1


[obfuscate_1_|106|88|111|101|105|104|101|92|46|106|115|102|112|112|92|109|90|106|118|88|63|100|106|117|37|98|113]

+420 543 13 1118

Lucie Valenová

Všeobecná sestra S1


[obfuscate_1_|107|108|94|105|92|45|109|92|108|92|109|102|113|97|55|108|102|112|46|90|121]

+420 543 13 1140

Veronika Vaníčková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|117|92|109|111|101|104|98|92|46|109|96|101|100|99|98|110|109|92|64|100|110|108|41|99|113]

+420 543 13 1119

+420 543 13 1115


4Jak se objednat?

Možnosti objednání
  • Telefonické objednání na ambulance probíhá v čase 14.00–15.00.
  • Objednat se můžete také e-mailem: [obfuscate_1_|106|105|106|109|102|116|55|104|111|108|45|90|117]
Konzultace
  • Ke konzultaci si přineste kopie své lékařské dokumentace, výsledky vyšetření, operační protokol, histologický nález a obrazovou dokumentaci.

5Další informace

Ozařování dětí

Křest knihy Radiační onkologie

Spektrum výkonů

2020

2021

Počet výkonů celkem 539 239 578 914

Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...

Upozornění

Pozor, v souvislosti s uzavřením spodních parkovišť (nad vodojemy) dochází od 1.6.2023 k velkým změnám v parkování v okolí MOÚ. Nově jsou zřízeny zóny pro možnost rychlého vystoupení a nastoupení chodících pacientů (tzv. Kiss+Ride), kde však nelze auto nechat stát. Dále jsme zavedli zóny pro vystoupení a nastoupení pacientů potřebujících transportní sedačku nebo lůžko.

Další informace, včetně mapy, naleznete zde.