Den_03_228

Klinika radiační onkologie

zpět na seznam pracovišť
 

Klinika radiační onkologie (KRO) je v současnosti největším radioterapeutickým pracovištěm v České republice. Radioterapie je jedním ze základních způsobů léčby nádorových onemocnění. Léčba ionizujícím zářením probíhá samostatně či v kombinaci s jinými léčebnými modalitami (chirurgie, chemoterapie). Podle umístění zdroje záření rozlišujeme zevní radioterapii - teleradioterapii, kdy je zdroj záření umístěn v určité vzdálenosti mimo tělo nemocného a vnitřní ozařování - brachyradioterapii, při níž se zdroj záření zavádí do bezprostřední blízkosti nádoru. Ročně je na klinice ionizujícím zářením léčeno asi 3,5 tisíce pacientů s nádorovým onemocněním a další 2 tisíce s nenádorovými potížemi (patní ostruhy, tenisové lokty aj.).


1Kontakty

Ambulance a oddělení

Obecné


2Kde nás najdete

Pracoviště zevní radioterapie a brachyradioterapie
Masarykův pavilon

Odborné ambulance, vedení, RT a CT simulátor
Masarykův pavilon, přízemí

Ozařovače a brachyradioterapie
Masarykův pavilon, suterén

Lůžkové oddělení
Masarykův pavilon, suterén

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Přednosta KRO


[obfuscate_1_|114|100|89|100|110|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1127

MUDr. Denis Princ

Primář KRO


[obfuscate_1_|111|106|97|101|97|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 1100

MUDr. Hana Doleželová, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|99|103|100|92|120|100|100|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 1189

MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|114|100|89|109|103|106|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1187

Mgr. David Dvořák

Vedoucí ORF


[obfuscate_1_|99|92|110|102|112|96|99|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1185

Jana Badurová

Vedoucí radiologický asistent KRO


[obfuscate_1_|97|89|92|108|112|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1117

+420 543 13 1126

Bc. Zdeňka Bednářová

Vrchní sestra KRO


[obfuscate_1_|97|93|92|101|95|113|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 1123

+420 543 13 1125

Drahomíra Holenová

Dokumentátor


[obfuscate_1_|103|103|100|92|108|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1117

+420 543 13 1116

Dagmar Jandeková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|99|89|95|100|95|113|38|98|88|108|99|93|99|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1190

Zdeňka Smejkalová

Dokumentátor


[obfuscate_1_|121|92|93|101|105|96|38|107|100|99|105|99|89|99|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1117

Leona Sodomková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|107|93|103|101|95|45|107|103|91|109|108|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 1190

MUDr. Petr Čoupek

Lékař


[obfuscate_1_|98|103|109|103|99|106|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1104

MUDr. Radana Dymáčková, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|113|89|92|88|108|96|38|92|112|107|96|91|99|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1133

+420 543 13 1188

MUDr. Eva Kocmanová

Lékař


[obfuscate_1_|106|103|91|100|95|109|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 1133

+420 543 13 1152

MUDr. Ing. Jiří Komínek

Lékař


[obfuscate_1_|106|103|101|96|108|100|99|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1171

MUDr. Lukáš Bobek

Lékař


[obfuscate_1_|107|109|99|88|113|45|90|103|89|99|106|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1103

MUDr. Diana Černáková

Lékař


[obfuscate_1_|99|97|89|101|95|45|91|93|105|108|96|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 1101

MUDr. Renata Červená

Lékař


[obfuscate_1_|98|93|106|109|99|109|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1188

MUDr. Irena Čoupková

Lékař


[obfuscate_1_|104|91|103|108|110|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 1153

+420 543 13 1152

MUDr. Eva Dvořáková

Lékař


[obfuscate_1_|100|110|89|41|44|99|110|103|105|95|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 1189

MUDr. Jana Folberová

Lékař


[obfuscate_1_|105|89|102|88|44|101|103|100|89|99|113|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 1101

MUDr. Petra Hübnerová

Lékař


[obfuscate_1_|103|109|90|101|99|113|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 1137

MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|103|113|102|98|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1153

+420 543 13 1152

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|115|103|101|88|113|45|99|89|113|98|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6902

MUDr. Ing. Libor Komínek

Lékař


[obfuscate_1_|107|99|103|100|103|109|93|99|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1171

MUDr. Pavel Krupa, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|106|106|109|103|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 1171

MUDr. Aleš Kudláček

Lékař


[obfuscate_1_|106|109|92|99|95|98|93|99|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1171

MUDr. Tomáš Novotný

Lékař


[obfuscate_1_|109|103|110|102|114|109|113|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1103

MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|111|104|103|106|110|104|107|97|99|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 1104

MUDr. Vladimír Rak

Lékař


[obfuscate_1_|117|100|89|91|103|108|97|106|37|112|96|99|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1103

MUDr. Miroslava Sláviková

Lékař


[obfuscate_1_|108|97|106|102|113|107|89|110|88|44|114|100|89|109|103|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 1188

MUDr. Blažena Syptáková

Lékař


[obfuscate_1_|97|100|89|113|99|109|89|38|106|119|111|108|89|98|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1188

Alena Teplá

Dokumentátor


[obfuscate_1_|96|100|93|101|95|45|108|93|103|106|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1210

Jitka Veselá

Dokumentátor


[obfuscate_1_|105|97|108|98|95|45|110|93|106|99|107|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1210

MUDr. Jana Garčicová

Lékař


[obfuscate_1_|102|89|106|90|103|98|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 1101

MUDr. Štěpánka Sovadinová

Lékař


[obfuscate_1_|114|103|110|88|98|104|102|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 1137

MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|97|109|106|98|109|109|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1187

Bc. Petr Dvořáček

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|93|108|105|44|99|110|103|105|95|98|93|99|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1175

Ing. Jan Garčic

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|102|89|106|90|103|98|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1110

Mgr. Beata Hálová

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|97|93|89|107|95|45|96|89|99|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Ing. Bc. Jaroslava Janáková


[obfuscate_1_|105|89|106|102|113|107|89|110|88|44|105|89|102|88|105|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1184

Mgr. Bc. Veronika Justrová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|93|106|102|108|104|99|89|37|104|116|107|108|105|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1160

Bc. Jakub Koňařík

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|105|89|99|108|96|45|99|103|101|95|113|97|99|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1231

+420 543 13 1232

Mgr. Pavel Kryštof

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|106|106|113|106|114|110|94|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1174

Mgr. Lucie Mariančíková

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|107|109|91|96|99|45|101|89|105|103|96|102|91|96|105|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Bc. Tomáš Nikl

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|115|103|101|88|113|45|102|97|98|106|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 1231

+420 543 13 1232

Ing. Anna Odlozhilíkova, Ph.D.

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|110|92|100|102|120|104|100|97|98|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1163

+420 543 13 1122

Bc. Vojtěch Peksa

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|117|103|98|107|99|98|96|38|103|99|106|107|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1232

+420 543 13 1231

Mgr. Kateřina Potočková

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|106|89|108|92|112|104|102|89|37|110|110|108|103|90|105|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1141

Ing. Tomáš Procházka

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|115|104|106|102|97|103|89|114|98|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 1170

Bc. Jaroslava Staňková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|89|106|102|113|107|89|110|88|44|114|108|89|101|105|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1184

Ing. Miroslav Šťavík


[obfuscate_1_|114|108|89|109|103|106|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1233

Bc. Hana Šťavíková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|103|89|102|88|44|114|108|89|109|103|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1184

Ing. Hana Tichá

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|115|97|91|95|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 1163

+420 543 13 1122

Ing. Miroslav Vrzal

Radiologický fyzik


[obfuscate_1_|108|97|106|102|113|107|89|110|37|116|113|114|89|99|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1170

Bc. Pavel Zouhar

Biomedicínský technik


[obfuscate_1_|111|89|110|92|106|45|114|103|108|102|96|106|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1232

+420 543 13 1231

Mgr. Tomáš Chodúr


[obfuscate_1_|115|103|101|88|113|45|91|96|102|98|116|106|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 5285

Mgr. Kamila Šiffelová


[obfuscate_1_|106|89|101|96|106|96|38|107|96|100|101|93|100|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 6218

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Přednosta KRO


[obfuscate_1_|114|100|89|100|110|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1116

+420 543 13 1127

MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

Lékař


[obfuscate_1_|114|100|89|109|103|106|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1187

Bc. Lucie Bednářová


[obfuscate_1_|107|109|91|96|99|45|90|93|91|108|96|106|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

Monika Broulíková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|103|102|96|105|96|38|90|105|109|116|100|97|98|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 5316

+420 543 13 1204

Věra Bukvaldová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|93|106|88|44|97|109|99|109|95|107|92|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1204

Daniela Burkoňová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|99|89|102|96|99|107|89|38|89|115|113|99|103|101|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Martina Čaňová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|89|106|107|103|109|89|38|90|95|109|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 1201

Marta Černá

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|91|93|105|108|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1201

Dana Francová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|101|106|89|101|97|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1102

+420 543 13 1201

Pavla Gregorčíková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|89|110|99|95|45|95|106|92|101|110|106|91|96|105|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Klára Holoubková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|100|89|105|95|45|96|103|99|109|116|90|99|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1203

Jitka Holubová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|97|108|98|95|45|96|103|99|115|97|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1173

Milan Horák

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|97|100|88|108|45|96|103|105|95|106|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1205

+420 543 13 1204

Roman Hruška, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|113|103|101|88|108|45|96|106|108|113|106|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1105

+420 543 13 1204

Veronika Hůlková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|93|106|102|108|104|99|89|37|102|116|100|99|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1203

+420 543 13 1205

Andrea Jelínková

Sanitář


[obfuscate_1_|96|102|92|105|99|96|38|98|92|106|104|102|99|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1157

Kristián Kečkéš, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|106|97|106|114|104|89|102|37|105|100|91|99|92|113|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Bc. Nikola Klimek

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|109|97|99|102|106|96|38|99|99|103|108|93|99|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1204

Bc. Nicola Kočárová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|109|97|91|102|106|96|38|99|102|97|96|106|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 1160

Radmila Kohútová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|113|89|92|100|103|107|89|38|98|109|103|109|108|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1102

+420 543 13 1201

Alena Kolbertová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|96|100|93|101|95|45|99|103|99|96|100|106|108|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1201

Bc. Michaela Křičková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|97|91|95|95|100|100|89|37|105|113|97|91|98|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1205

Bc. Jana Křížová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|106|97|113|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1116

Lenka Krůtová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|93|102|98|95|45|99|106|108|114|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1102

Renata Macharová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|113|93|102|88|114|96|38|101|88|97|103|89|106|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1201

Roman Malach

Sanitář


[obfuscate_1_|113|103|101|88|108|45|101|89|99|95|98|96|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1157

Bc. Tereza Ondrová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|93|106|92|120|96|38|103|101|98|113|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 1205

+420 543 13 1202

Veronika Ossowska

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|93|106|102|108|104|99|89|37|109|114|107|103|110|113|106|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1205

Bc. Iveta Pechová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|104|110|93|107|95|45|104|93|90|102|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1204

Ing. Kateřina Poláchová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|106|89|108|92|112|104|102|89|37|110|110|100|89|90|102|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1204

Michaela Polková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|97|91|95|95|100|100|89|37|110|110|100|99|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1105

Bc. Sabina Rezková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|114|89|90|96|108|96|38|106|92|120|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 1205

Bc. Tomáš Růžička

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|103|101|88|113|45|106|109|113|103|98|99|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1205

Bc. Tereza Sedláčková

Radiologický asistent


+420 543 13 1150

+420 543 13 1202

Iva Šidlová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|104|110|89|37|113|104|92|100|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1204

Bc. Lucie Šimoničová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|109|91|96|99|45|107|97|100|109|109|97|91|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Bc. Lucie Škapová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|109|91|96|99|45|107|99|88|110|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

Denisa Tomková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|99|93|102|96|113|96|38|108|102|107|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 1156

+420 543 13 1162

Dana Tůmová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|115|109|101|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1102

Jana Vašutová, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|105|89|102|88|44|117|89|107|108|114|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1109

Luisa Vávrová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|107|109|97|106|95|45|110|89|109|112|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Zuzana Večerková

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|121|109|114|88|108|96|38|110|92|97|100|106|99|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1203

Miroslava Vojtíšková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|97|106|102|113|107|89|110|88|44|117|103|98|107|103|114|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Monika Vrbová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|103|102|96|105|96|38|110|105|96|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1142

+420 543 13 1156

Bc. Petra Vrbová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|111|93|108|105|95|45|110|106|89|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Eva Bartoňová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|89|106|107|109|109|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Alena Burešová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|100|93|101|95|45|90|109|105|99|114|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Šárka Ďurtová

Sanitář


[obfuscate_1_|114|89|106|98|95|45|92|109|105|114|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Hana Fialová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|89|102|88|44|101|97|89|99|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1123

Miroslava Hübnerová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|108|96|109|89|108|100|106|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Zuzana Jurišová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|121|98|109|105|103|114|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 1130

+420 543 13 1123

Dagmar Koutná

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|103|109|107|108|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Zdena Matušková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|121|92|93|101|95|45|101|89|107|115|114|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 1115

Ivana Poláková

Sanitář


[obfuscate_1_|104|110|89|101|95|45|104|103|99|95|106|103|110|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 1123

Klára Říčková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|100|89|105|95|45|106|97|90|105|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1123

Monika Sovová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|103|102|96|105|96|38|107|102|116|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1123

Markéta Blažková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|89|106|98|99|115|89|38|89|106|96|114|99|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1129

Michaela Harsányiová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|97|91|95|95|100|100|89|37|102|96|106|107|88|108|120|97|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 1119

+420 543 13 1115

Aneta Novoměstská

Praktická sestra


[obfuscate_1_|96|102|93|107|95|45|102|103|109|109|108|93|107|107|113|106|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1118

Veronika Vaníčková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|117|93|106|102|108|104|99|89|37|116|96|102|97|90|105|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 1119

+420 543 13 1115

Veronika Bušková


[obfuscate_1_|117|93|106|102|108|104|99|89|37|96|116|107|99|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 1163


4Jak se objednat?

Možnosti objednání
  • Telefonické objednání na ambulance probíhá v čase 14.00–15.00.
  • Objednat se můžete také e-mailem: [obfuscate_1_|106|106|103|100|109|116|56|101|102|115|45|91|114]
Konzultace
  • Ke konzultaci si přineste kopie své lékařské dokumentace, výsledky vyšetření, operační protokol, histologický nález a obrazovou dokumentaci.

5Další informace

Ozařování dětí

Spektrum výkonů

2019

2020

Počet výkonů celkem 561 677 539 239

Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím