zpět na kontakty

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

T +420 543 13 6309

E [obfuscate_1_|115|102|108|94|112|100|98|63|106|108|116|37|98|119]

  • Ambulantní část KKOP

    Zástupce primáře pro ambulantní péči

  • NU21-09-00558 (doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.)

Klinický onkolog, který se dlouhodobě věnuje nádorům trávicího traktu, neuroendokrinním nádorům a nádorům ledvin.

Podílí se na výuce studentů Lékařské fakulty MU a na postgraduální výuce mladých lékařů. Je řešitelem a spoluřešitelem řady klinických studií zaměřených na vývoj nových léků.

Pravidelně přednáší a publikuje v odborných časopisech. Je členem výboru České onkologické společnosti  a členem výboru Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory.

Loading...