zpět na kontakty

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

T +420 543 13 6902

E [obfuscate_1_|115|102|103|88|113|45|98|91|113|98|96|55|103|102|115|45|90|116]

  • Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání

    Náměstek pro vědu a výzkum

  • Zevní radioterapie I - III

    Lékař L3

  • NU22-03-00159 - doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Nádorům centrální nervové soustavy se začal věnovat už jako student Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a tento svůj zájem dále rozvíjel od roku 2010 jako radiační onkolog pod vedením profesora Pavla Šlampy, nestora české neuroonkologie a přednosty Kliniky radiační onkologie MOÚ.

Zájem o obor si ještě více prohloubil díky dlouhodobým zahraničním stážím zaměřeným na neuroonkologii, které absolvoval na prestižní Mayo Clinic v Rochesteru, USA a na radioterapeutické klinice v Columbusu, Ohio, USA.

Z pozice vědeckého sekretáře a člena hlavního výboru Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti má jedinečnou možnost podílet na směřování dalšího rozvoje Centra pro nádory mozku a míchy ve prospěch našich pacientů.

 

Loading...