Základní klinické vyšetření

Základní klinické vyšetření

Základní klinické vyšetření

Základní klinické vyšetření je souhrn úkonů, jejichž cílem je zjistit onemocnění. Základem klinického vyšetření je provedení podrobné osobní, rodinné a sociální anamnézy. Následuje fyzikální vyšetření, jehož prostřednictvím lékař pomocí vlastních smyslů (pohled, poslech, pohmat, poklep) zjistí základní zdravotní stav pacienta.

1Provádí se k časnému záchytu a při podezření

 • Fyzikální vyšetření je součástí vyšetření u pacientů se všemi druhy zhoubných  nádorů.
 • Fyzikální vyšetření je také součástí preventivní prohlídky. 

2Jak vyšetření probíhá?

 • V rámci rozhovoru lékař od pacienta zjistí důležité informace zahrnující charakter a délku potíží. 
 • Základem klinického vyšetření je provedení podrobné anamnézy, jež se provádí cílenými dotazy na charakter potíží pacienta. Součástí jsou také informace zahrnující osobní, rodinná a sociální specifika pacienta. Přesnou anamnézu sděluje lékaři přímo pacient, nepřímá se od jeho příbuzných.
 • Po anamnéze následuje tak zvané fyzikální vyšetření, v rámci něhož lékař zkoumá nemocného pohledem, pohmatem, poslechem a poklepem.
 • Pomocí pohledu je možné již při vstupu pacienta do ordinace zhodnotit jeho rozpoložení, bolestivé grimasy, držení těla, typ chůze, barvu kůže a další.
 • V rámci palpace (vyšetření pohmatem) lze zjistit ohraničení jednotlivých orgánů v břiše, resp. jejich zvětšení.
 • Poslechem pomocí fonendoskopu lze analyzovat činnost srdce, plic a pohyby střev.
 • Poklep je metoda založená na rozdílné vzdušnosti jednotlivých tkání. Čím více vzduchu je ve vyšetřovaném orgánu, tím je poklepem vyvolaný zvuk hlubší. Poklepem se zjišťují rozměry vyšetřovaného orgánu, může sloužit i ke srovnání symetricky uložených orgánů, jako např. plic.  Změna v poklepu poté ukazuje na jednostrannou přítomnost tekutiny nebo zánětu. 

   


3Jaké mohou nastat komplikace?

Při tomto vyšetření nemohou nastat žádné komplikace.


4Kdy bude výsledek?

Výsledek vyšetření je k dispozici okamžitě.


5Jak se na vyšetření připravit?

Na vyšetření není zapotřebí žádná příprava.


6Co nám vyšeření ukáže?

Vstupní charakteristiku onemocnění a základní informace o zdravotním stavu pacienta.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...