Magnetická rezonance

Magnetická rezonance

Magnetická rezonance

Magnetická rezonance (MRI) je moderní zobrazovací metoda vyžívající rozdílné chování tkání v silném magnetickém poli. Výsledkem je detailní obraz, který umožňuje odlišit i tkáně s velmi podobnou strukturou. Umožňuje tak přesně rozlišit zdravou tkáň od tkáně patologické. Narozdíl od jiných zobrazovacích metod pacient při MRI není vystaven radiační zátěži.

 

 

1Provádí se při podezření


2Jak vyšetření probíhá?

 • Pacient je před vyšetřením poučen a podepisuje informovaný souhlas.
 • Samotné vyšetření trvá 30 až 60 minut, během kterých pacient zcela nehybně leží na vyšetřovacím stole. Na vyšetřovanou část těla se na úvod pokládá radiofrekvenční cívka. 
 • V indikovaných případech se zavede do žíly kanyla k nitrožilní aplikaci kontrastní látky.
 • Následně  se pacient zasune do tunelu magnetické rezonance. Jedná se o relativně úzký prostor o průměru asi 60 cm, což může být pro část pacientů nepříjemné. MRI tunel je osvětlen a klimatizován. Pacient je celou dobu spojen s radiologickým asistentem pomocí mikrofonu. V ruce má pacient signalizační balónek pro případ komplikací. 
 • Pro utlumení výrazného hluku způsobeného chodem magnetické resonance má pacient v průběhu vyšetření nasazená sluchátka.

3Jaké mohou nastat komplikace?

 • V součastné době nejsou prokázány žádné vedlejší účinky magnetické rezonance.
 • Kontrastní látka používaná při MRI je bezpečnější než při vyšetření výpočetní tomografií, neboť neobsahuje jód.
 • Jen velmi zřídka způsobuje vyšetření alergickou reakci. 

4Kdy bude výsledek?

Pacient po vyšetření odchází domů. Výsledek vyšetření bude do 48 hodin odeslán ošetřujícímu onkologovi. 


5Jak se na vyšetření připravit?

 • Před vyšetřením malé pánve je vhodné mít naplněný močový měchýř, 2 hodiny před vyšetřením je potřebné nemočit a vypít alspoň 0,5 litru vody. 
 • MRI bez kontrastní látky nevyžaduje žádnou speciální přípravu.
 • Před kontrastním vyšetřením je potřebné alespoň 3 hodiny nic nejíst. Tekutiny není nutné omezovat, ideální je voda či neslazený čaj.
 • Léky pacient užívá tak, jak je zvyklý.
 • Před vyšetřením si pacient odloží oděv a všechny kovové předměty.
 • Na vyšetření hlavy by měla přijít pacientka nenalíčená, protože líčidla mohou obsahovat drobné kovové částice.

6Co nám vyšetření ukáže?

Magnetická rezonance je ideální metoda k přesnému zobrazení měkkých tkání. V onkologii se používá zejména k zobrazení nádorů v oblasti mozku, míchy, prsu, jater či orgánů malé pánve. Poskytuje velmi přesné informace o velikosti, poloze a vztahu nádoru k okolním tkáním a pomáhá lékařům naplánovat ideální léčebnu nebo zhodnotit úspěšnost dosavadní terapie.


7Kdy není vyšetření vhodné?

 • Magnetickou rezonanci nelze provést u pacientů s kardiostimulátorem, srdečním defibrilátorem, kochleární (ušní) protézou či voperovanou inzulínovou pumpu.
 • U pacientů s kovovými svorkami po operacích, umělými klouby, kovovými dlahami, kaválním filtrem apod. se vyžaduje certifikát  o MR kompatibilitě.
 • Vyšetření se standardně neprovádí v 1. trimestru těhotenství a u pacientu s významně zhoršenou funkcí ledvin.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...