Výpočetní tomografie

Výpočetní tomografie

Výpočetní tomografie

Výpočetní tomografie je bezbolestné a přesné zobrazovací vyšetření kombinující rentgenové záření a následnou počítačovou rekonstrukci obrazu. Výsledkem je zobrazení části těla pacienta v tenkých vrstvách, což nám pomáhá zjistit přesný rozsah onemocnění či zhodnotit efektivitu protinádorové léčby.

 

1Provádí se při podezření


2Jak vyšetření probíhá?

 • Pacient je před vyšetřením poučen a podepisuje informovaný souhlas.
 • Většina vyšetření si vyžaduje podání kontrastní látky. K nitrožilní aplikaci je nutné zavedení kanyly do žíly. Před vyšetřením břicha se kontrastní látka standardně i popíjí (perorální kontrast). 
 • Následně pacient asi 10 až 20 minut klidně leží na pohyblivé části CT přístroje, která se posouvá přes tzv. gantry, které připomínají prstenec. 
 • Kontrastní látka se aplikuje pomocí automatické pumpy. To může být doprovázeno pocitem horka, hořkou pachutí v ústech, nevolností či nutkáním na močení. Tyto pocity ale rychle odezní. 

3Jaké mohou nastat komplikace?

 • CT vyšetření je v podstatě rentgenové vyšetření. Dávka záření je významně vyšší než u klasického snímku, proto musí být jeho provedení odůvodněné.
 • Velmi výjimečně se po podání jódové kontrastní látky může rozvinout různě závažná alergická reakce, školený personál je ale na tyto situace připraven.
 • Kontrastní látka muže ojediněle způsobit zhoršení ledvinných funkcí, tzv. kontrastní nefropatii.
 • Vypití kontrastní látky může být spojeno s vodnatým průjmem či pocitem nevolnosti. 
 • Komplikace jsou vzácné, náš školený personál je na všechny situace dobře připraven, a pomůže Vám se zvládnutím případných komplikací. 

4Kdy bude výsledek?

Pacient po vyšetření odchází domů. Výsledek vyšetření bude do 24 hodin odeslán ošetřujícímu onkologovi. 


5Jak se na vyšetření připravit?

 • Před vyšetřením je třeba alespoň 3 hodiny nejíst. Tekutiny není nutné omezovat, ideální je voda či neslazený čaj. Dostatek tekutin je nutný i po vyšetření. Pomáhá především k rychlému odstranění kontrastní látky z těla.
 • Své běžné léky užijte tak, jak jste zvyklí. Výjimkou jsou léky na cukrovku obsahující metformin. Jeho vysazení Vám vysvětlí lékař.
 • Jak správně popíjet perorální kontrast se dozvíte z písemného návodu, který obdržíte na RTG evidenci.
 • CT malé pánve si vyžaduje naplněný močový měchýř, proto je potřebné 2 hodiny před vyšetřením nemočit a vypít alespoň 0,5 litru vody.
 • Je velmi důležité, aby pacient upozornil personál na případné alergie, kterými trpí. 

6Co nám vyšetření ukáže?

CT vyšetření lékařům poskytuje obrovské množství přesných informací o jednotlivých orgánech a jejich patologiích. U onkologický pacientů je to nejčastěji rozsah nádového onemocnění, velikost nádoru, vztah k okolním tkáním i eventuální přitomnost metastáz. Velmi často se vyšetření výpočetní tomografií využíva také k hodnocení úspěšnosti protinádorové léčby.


7Kdy není vyšetření vhodné?

 • Nativní CT (vyšetření bez kontrastní látky) není vhodné provádět u těhotných žen. Výjimkou jsou pouze život ohrožující stavy.
 • Vyšetření s jódovou kontrastní látkou není vhodné u pacientů s velmi vysokým rizikem vzniku anafylaktického šoku, tedy velmi těžké formy alergické reakce. 
 • Velkou opatrnost při indikaci vyšetření a speciální přípravu na vyšetření CT vyžadují i pacienti s významně zhoršenou funkcí ledvin, neléčenou zvýšenou funkcí štítné žlázy, s mnohočetným myelomem či hormonálně aktivním nádorem nadledviny. 

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...