Vyšetření krve

Vyšetření krve

Vyšetření krve

Vyšetření krve je nepostradatelnou diagnostickou metodou, s níž se rutinně setkává každý pacient. Hraje důležitou roli jak v diagnostice onemocnění, tak i v léčebném procesu. Pojem zahrnuje nesčetné množství vyšetření, od základních až po vysoce specializovaná. Nejčastěji se jedná o hematologické vyšetření zaměřené na krevní obraz a srážlivost krve. Dále pak o biochemické vyšetření hodnotící vlastnosti tekuté složky krve, tzv. krevní plazmy. U onkologických pacientů je specifikem vyšetřování tumorových markerů.

1Provádí se při podezření


2Jak vyšetření probíhá?

 • Před samotným odběrem sestra vždy ověří totožnost pacienta a označí zkumavky specifickými štítky.
 • Odběr krve se nejčastěji provádí ze žíly v loketní jamce, dle potřeby je ale možné využít i žíly na předloktí či hřbet ruky. U onkologických pacientů je velkou výhodou možnost odběru z portu.
 • Ke zviditelnění žilního systému je většinou potřebné paži krátce zatáhnou turniketem. Pacient necvičí celou paží, stačí pouze otevírat a zavírat pěst. Intenzivnější cvičení i příliš dlouho zatažená paže mohou významně ovlivnit výsledky testů, např. hladiny některých minerálů.
 • Následně sestra místo vpichu vydezinfikuje a provede samotný odběr. Odebírá 2,5–5 ml krve, většinou do více zkumavek naplněných různými typy protisrážlivých činidel, které se obratem odesílají do laboratoře k vyhodnocení. 
 • Následnuje krátká komprese (stlačení) místa vpichu k zatažení drobné ranky.
 • Další možností je odběr tzv. kapilární krve, který se provádí vpichem do bříška prstu. Dospělý pacient se s tímto typem vyšetření setkává nejčastěji při měření glykemie.

3Jaké mohou nastat komplikace?

 • Nejčastější komplikací je bezesporu vznik hematomu (modřiny) v místě vpichu.
 • U části pacientů se může objevit motání hlavy až kolapsový stav. Předejít mu lze např. dostatečnou hydratací či pomalým zvedáním se z odběrového místa. 

4Kdy bude výsledek?

Výsledky laboratorních testů budou do několika hodin zaslány elektronicky Vašemu lékaři.


5Jak se na vyšetření připravit?

 • O tom, zda máte přijít k odběru nalačno (tzn. alespoň 10-12 hodin před odběrem nejíst), Vás bude informovat lékař.
 • Půl dne (12 h) před každým odběrem je vhodné se vyhnout tučným jídlům, slazeným nápojům a alkoholu. 
 • Ani odběr nalačno neznamená nepříjmání tekutin! Naopak je před odběrem důležité vypít alespoň 2–3 dcl vody či neslazeného čaje.
 • Aby nedošlo ke zkreslení výsledků, měl by se pacient den (24 h) před odběrem vyvarovat větší fyzické námaze.
 • Pokud Vám bývá při odběrech krve nevolno, nebojte se na to upozornit personál. Odběr lze v takovém případě provést vleže.
 • Upozorněte personál na alergie, v případě odběru krve se jedná hlavně o alergie na dezinfekce.

6Co nám vyšeření ukáže?

 • Pojem vyšetření krve v sobě zahrnuje stovky různých vyšetření. Hematologické vyšetření nás podrobně informuje o krevním obraze a srážlivosti krve. S ohledem na častou hematologickou toxicitu protinádoré léčby jsou právě hodnoty červených a bílých krvinek a krevních destiček pečlivě kontrolovány.
 • Biochemické vyšetření se pak zaměřuje na nebuňečnou, tekutou složku krve, krevní plazmu. Jakékoliv změny v metabolizmu vody a minerálů, cukru, poruchy jaterních, ledvinných a mnoha jiných funkcí se projeví právě na těchto hodnotách.
 • Pod pojmem tumorové markery si lze představit nesourodou skupinu látek, které jsou tvořeny buď samotnými nádorovými buňkami, nebo je tvoří tělo jako reakci na přítomnost nádoru. Tyto látky se v těle zdravého dospělého člověka vyskytují ve velmi nízkých koncentracích. Zvýšená hladina tumorových markerů sama o sobě k diagnózé nádorového onemocnění nestačí. Markery mohou být totiž zvýšené i z jiných příčin, a je tedy nutné další došetření. Změny v hodnotách tumorových markerů mají největší význam v hodnocení efektu protinádorové léčby. Mohou být i důležitým časným signálem návratu onemocnění.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...