Rentgenové vyšetření

Rentgenové vyšetření

Rentgenové vyšetření

Bezpečná a bezbolestná diagnostická metoda, jejíž podstatou je průchod a pohlcování rentgenového záření tkáněmi. Čím hustější tkáň je, tím více záření pohltí a na výsledném snímku je tak světlejší (např. kost). Pro přesnější zobrazení některých orgánových systémů, hlavně trávicího a vylučovacího traktu, je občas nutné podání kontrastní látky.

1Provádí se při podezření

 • na nádory nebo metastázy kostí, plic a zažívacího traktu. Seznam zhoubných nádorů.

2Jak vyšetření probíhá?

 • Při tomto rychlém vyšetření se zhotovuje jeden nebo více snímku v různých polohách (tzv. projekcích) tak, aby byla vyšetřovaná oblast zobrazena co nejpřesněji.
 • Jak se při rentgenovém vyšetření správně postavit či jak si lehnout vysvětlí pacientovi zkušený radiologický asistent.
 • Při kontrastních vyšetřeních se před provedením samotných RTG snímků pacientovi podává kontrastní látka. Nejčastěji se jedná o jódovou kontrastní látku aplikovánou nitrožilně nebo báryovou suspenzi ve formě kaše, kterou pacient nejčastěji vypije nebo je aplikována do konečníku. Při irigografii (vyšetření tlustého střeva) se podání báryového kontrastu kombinuje s aplikací vzduchu do střeva. Následně se pacient polohuje a provádí se série RTG snímků vyšetřované oblasti.

   


3Jaké mohou nastat komplikace?

 • Pacienti se radiační zátěže nemusí obávat. Při standardním snímku je dávka záření velmi  nízká.
 • Podání jódové kontrastní látky je spojeno s rizikem různě závažné alergické reakce. Je proto důležité svého lékaře na případné alergie upozornit.

4Kdy bude výsledek?

Výsledek je k dispozici ihned po vyšetření. Pacient a jeho ošetřující lékař, který ho na vyšetření poslal, dostanou výsledek vyšetření s popisem nálezu bezprostředně po dokončení vyšetření.


5Jak se na vyšetření připravit?

 • Standardní retgenové vyšetření, kromě odložení oděvu a kovových předmětů, žádnou předchozí přípravu nevyžaduje.
 • Před kontrastním vyšetřením je ztěžejní lačnění, nejlépe je nejíst 6 hodin před vyšetřením. Tekutiny není nutné omezovat.
 • Specifikem kontrastního vyšetření tlustého střeva je nutnost úplného vyprázdnění střeva. Přesnou přípravu pacientovi vysvětlí jeho lékař.

6Co nám vyšetření ukáže?

RTG vyšetření je základní diagnostická metoda, která je velmi vhodná k zobrazení zejména kostí či plic, včetně nádorů a metastáz vyskytujících se v těchto lokalitách. Po použití kontrastní látky lze pomocí RTG odhalit i patologie v zažívacím nebo vylučovacím traktu. Pro diagnostiku onkologických onemocnění je ale nevyhnutelné doplnění přesnějších zobrazovacích metod, jako je výpočetní tomografie, magnetická rezonance či endoskopické metody. 

 

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...