Histopatologické vyšetření

Histopatologické vyšetření

Histopatologické vyšetření

Histopatologické vyšetření představuje vyšetřovací metodu umožňující definitivní stanovení diagnózy či rozsahu nádorového onemocnění. Podezřelá tkáň získaná pomocí biopsie nebo v průběhu operace je po speciální přípravě vyšetřena lékařem - patologem. Ve většině případů lze určit, zda se jedná o nádor, respektive o jaký typ nádoru jde.

1Provádí se při podezření


2Jak vyšetření probíhá?

  • Materiál, který má být vyšetřen je zpracován tak, aby z něj bylo možné pořídit velice tenké plátky, které se následně umístí na sklíčko a obarví.
  • Patolog poté pomocí mikroskopu zkoumá charakteristiky materiálu. 

3Jaké mohou nastat komplikace?

Komplikace mohou nastat v rámci procesu získávaní vzorku, přečtěte si článek o biopsii.


4Kdy bude výsledek?

Výsledek je k dispozici během 7 až 14 dnů.


5Jak se na vyšetření připravit?

Příprava na vyšetření závisí na způsobu odběru materiálu. Přečtěte si články: 


6Co nám vyšeření ukáže?

  • Potvrdí nebo vyloučí nádorové onemocnění.
  • U celistvých vzorků z operace je možné vyšetřit i vztah patologického ložiska k okolí, tedy rozsah onemocnění.
  • Dle typu nádoru se provádějí další vyšetření, která hodnotí přítomnost specifických molekulárních struktur (například biomarkerů) nebo přítomnost mutací specifických genů. Tato vyšetření umožní dále upřesnit typ nádoru, což je důležité při rozhodování o léčebném postupu.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...