Pozitronová emisní tomografie

Pozitronová emisní tomografie

Pozitronová emisní tomografie

Pozitronová emisní tomografie (PET, PET/CT) je vyšetřovací metoda patřící do spektra nukleární medicíny (obor používající k diagnostice a terapii chorob podání radioaktivních látek do těla nemocného). PET patří mezi nejmodernější zobrazovací metody, umožňuje zobrazit funkci vyšetřované části těla. Podané radiofarmakum se zvýšeně hromadí v buňkách se změněnými metabolickými (funkčními) vlastnostmi, což bývají často buňky nádorové či zánětlivé. Z radiofarmak se nejčastěji používá radioaktivním fluorem značený cukr (FDG – fluorodeoxyglukóza). FDG se užívá v diagnostice řady nádorů – plic, kůže (melanomu), lymfomů a různých zánětlivých stavů infekčních nebo neinfekčních. Z dalších radiofarmak se využívá cholin, jehož indikace je vázána hlavně na nádor prostaty. Radiofarmakum FLT nebo Methionin lze použít k upřesnění nádorů mozku. V případě neuroendokrinních nádorů trávicího traktu lze využít gáliem značený Dotatoc. V kombinaci s CT (PET/CT) je možné stanovit kromě míry aktivity buněk i přesné umístění postiženého ložiska.   

1Provádí se

 • při podezření na přítomnost nádorového ložiska. K posouzení jeho biologické povahy, rozsahu nádorového onemocnění, hodnocení účinnosti léčby a zjištění případné recidivy nádoru,
 • k upřesnění podezření na probíhající zánět nezjistitelný jinými metodami, kde přesné zjištění místa zánětu má význam pro další, nejčastěji chirurgickou, léčbu,
 • ke sledování léčby některých revmatických a autoimunitních onemocnění.

2Jak vyšetření probíhá?

 • Pacient je před vyšetřením poučen a podepisuje informovaný souhlas.
 • Dle typu vyšetření je podána voda s obsahem kontrastní látky nebo léky potřebné k přípravě vyšetření.
 • Vyšetření vyžaduje nitrožilní aplikaci kontrastní látky – radiofarmaka. Ke správné distribuci radiofarmaka je zapotřebí doba obvykle 15–120 minut, a proto se snímky provádí s časovým odstupem. 
 • Většina radioaktivní látky se z těla vyloučí močí v průběhu několika hodin. Do doby vyloučení radiofarmaka je doporučeno nepobývat v blízkosti dětí a těhotných žen.
 • Po skončení vyšetření je vhodné pít více tekutin pro rychlejší vyloučení radioaktivní látky a kontrastních látek. 

3Jaké mohou nastat komplikace?

Komplikace se po tomto vyšetření vyskytují zcela raritně (jsou popsány jednotky případů na celém světě), velmi výjimečně se po podání radiofarmaka může rozvinout různě závažná alergická reakce. Školený personál je ale na tyto situace dobře připraven. 


4Kdy bude výsledek?

Pacient po vyšetření odchází domů. Výsledek vyšetření bude obvykle do 24–48 hodin odeslán ošetřujícímu onkologovi. 


5Jak se na vyšetření připravit?

 • Vynechejte cvičení a větší tělesnou aktivitu 2 dny před, a zvláště pak v den vyšetření (např. dlouhé procházky nebo nošení těžkých předmětů).
 • Nejezte ani nepijte 6 hodin před vyšetřením nic jiného než neslazenou vodu. Omezení platí i pro žvýkačky nebo mentolové bonbony a minerální vody s příchutí a cukrem.
 • V případě, že se léčíte s cukrovkou, může zvýšená hodnota krevního cukru nepříznivě ovlivnit kvalitu vyšetření nebo v případě vysokých hodnot glykemie také znemožnit jeho provedení.
 • Užívání perorálních antidiabetik (PAD – „tablet na cukrovku“) založených na metforminu je potřeba po domluvě s odesílajícím lékařem nebo s diabetologem přerušit na dobu 48 hodin před a 48 hodin po PET/CT vyšetření. Obecně platí, že se léčba většiny onemocnění před vyšetřením nemění, proto nadále berte všechny léky.

6Co nám vyšetření ukáže?

PET/CT vyšetření poskytuje obrovské množství přesných informací o struktuře jednotlivých orgánů a jejich funkcí. U onkologický pacientů je to nejčastěji rozsah nádorového onemocnění, velikost nádoru, vztah k okolním tkáním i eventuální přítomnost metastáz.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...