Prediktivní a prognostické markery

Prediktivní a prognostické markery

Prediktivní a prognostické markery

Biomarkery jsou specifické molekuly na povrchu nebo uvnitř nádorových buněk, jejichž přítomnost (exprese), nadměrná přítomnost (overexprese) nebo změna struktury (mutace) může mít prognostický a/nebo prediktivní význam pro další vývoj nemoci a úspěšnost léčby. 

1Co jsou prediktivní a prognostické markery

Prognostický marker napovídá prognózu onemocnění, tedy to, jak se bude onemocnění chovat (agresivita, pravděpodobnost metastazování a jiné). Může ovlivnit celkovou léčebnou strategii, nepředpovídá však účinnost konkrétního léku. Jedná se o faktory, které mohou být sdružené s pacientem (věk, výkonnostní stav, vedlejší diagnózy) nebo vychází ze samotného nádoru (velikost a histologický typ nádoru, počet postižených lymfatických uzlin, přítomnost vaskulární invaze a další).

Prediktivní marker předpovídá (predikuje), zda konkrétní lék pravděpodobně bude či nebude účinný. Například u nejčastějšího nádoru žen, viz. nádor prsu nám přítomnost pozitivity receptorů ER (estrogenový receptor) a PR (progesteronový receptor) určuje pravděpodobnost odpovědi na hormonální terapii. Prognostické i prediktivní markery se stanovují při histologickém vyšetření nádoru přímo v nádorových buňkách.

2Provádí se při podezření

Provádí se jako součást histologického onemocnění, konkrétně při podezření na zhoubná onemocnění.


3Jak vyšetření probíhá?

Materiál, který má být vyšetřen, se speciálně obarví a podle nálezu stanoví patolog výsledek. 


4Jaké mohou nastat komplikace?

Komplikace mohou nastat v rámci procesu získávaní vzorku, přečtěte si článek o biopsii.


5Kdy bude výsledek?

Dle typu vyšetřovaných markerů je výsledek k dispozici během 5–7 dnů.


6Jak se na vyšetření připravit?

Příprava na vyšetření závisí na způsobu odběru materiálu. Přečtěte si články: 


7Co nám vyšeření ukáže?

  • Bližší charakteristiku nádorové tkáně, a tím i předpoklad prognózy onemocnění.
  • Možnosti využití moderních léčiv v rámci výsledků prediktivních markerů.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...