Biopsie prostaty

Biopsie prostaty

Biopsie prostaty

Biopsie prostaty je vyšetřovací metoda, pomocí níž lze získat tkáň prostaty k histologickému vyšetření. Vyšetření bioptického vzorku potvrdí či upřesní klinickou diagnózu a stanoví řadu charakteristik tkáně, které jsou potřebné k rozhodnutí o optimální léčbě.

1Provádí se při podezření


2Jak vyšetření probíhá?

  • Pacient je před bioptickým odběrem vzorku tkáně poučen a podepíše informovaný souhlas.
  • Před samotným odběrem probíhá vyšetření konečníku prstem a zavedení ultrazvukové sondy, kterou se hodnotí velikost prostaty.
  • Odběr se provádí při místním znecitlivění speciální tenkou jehlou, která se zavede do míst vhodných k odběru. Vzorky tkáně prostaty se odebírají z obou laloků a podezřelých ložisek pod kontrolou ultrazvukem nebo magnetickou rezonancí.
  • Získaný vzorek tkáně je poslán na patologii k histologickému vyšetření.

3Jaké mohou nastat komplikace?

  • Nejčastějšími komplikacemi bývá bolest v místě odběru vzorku, přítomnost krve v moči nebo časté nucení na močení.
  • Méně často se setkáváme s infekcí.
  • Velmi zřídkavě se může objevit ve stolici příměs krve.

4Kdy bude výsledek?

Obvyklá čekací doba na výsledek biopsie je 10 až 14 dní. 


5Jak se na vyšetření připravit?

  • Několik dní před vyšetřením (nejpozději den předem) Vám odebereme malý vzorek krve na vyšetření krvácivosti a srážlivosti.
  • Ráno v den vyšetření je potřeba vyprázdnit konečník pomocí roztoku Yal, který Vám předepíše ošetřující lékař.
  • V den stanovení termínu biopsie prostaty dostanete od indikujícího lékaře recept na antibiotika a poučení o jejich dávkování. 

6Co nám vyšeření ukáže?

Vyšetření bioptického vzorku potvrdí nebo vyloučí zhoubný nádor. V případě potvrzení zhoubného nádoru je tkáň odebraná během biopsie vyšetřena pod mikroskopem, aby se zjistilo, o jaký druh nádoru se jedná a jaký je stupeň rychlosti růstu nádoru (grade). Jednoduše řečeno, nižší stupeň znamená pomaleji rostoucí zhoubný nádor, zatímco vyšší stupeň označuje rychleji rostoucí nádor.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...