Gynekologické vyšetření

Gynekologické vyšetření

Gynekologické vyšetření

Průběh, metody a cíle gynekologického vyšetření se mohou lišit podle toho, zda se jedná o preventivní gynekologické vyšetření, které má za cíl včasné odhalení nádoru a jiných onemocnění anebo o konziliární gynekologické vyšetření, jehož cílem je potvrzení nebo vyvrácení diagnózy zhoubného nádoru, došetření nálezu a naplánování dalších diagnostických a léčebných kroků tak, aby měla pacientka co největší šanci na úplné uzdravení. 
 

Každá žena má jednou ročně nárok na preventivní gynekologické vyšetření. Zásadní součástí vyšetření je screeningové vyšetření děložního čípku odhalující přednádorové a časné nádorové změny. Včasné odhalení rizikových nálezů zachovává šanci na úplné vyléčení bez důsledků na další život ženy.

Konziliární gynekologické vyšetření je vyšetření vyžádané jiným lékařem. V rámci ambulancí zaměřených na gynekologickou onkologii se jedná o další péči o pacientky s podezřením na přednádorové a nádorové změny zevních a vnitřních rodidel. 

1Provádí se k časnému záchytu a při podezření


2Jak vyšetření probíhá?

Preventivní vyšetření
  • Nejprve proběhne rozhovor lékaře s pacientkou, lékař zjistí tzv. anamnézu. Lékař se ptá na historii onemocnění v rodině pacientky, na osobní historii onemocnění a operací pacientky, a zejména na okolnosti související s gynekologií (menstruační cyklus, těhotenství, porody, potraty, operace, onemocnění). Lékař se ptá také na vyprazdňování moči a stolice.
  • Pak přichází na řadu samotné gynekologické vyšetření. Vyšetření se provádí na gynekologickém křesle. Zevní a vnitřní rodidla se vyšetřují pohledem a pohmatem. K vyšetření pochvy a čípku děložního je zapotřebí užití vaginálních zrcadel. Pro sledování změn na čípku slouží kolposkop (zvětšující optické zařízení se světelným zdrojem).
  • Provede se tzv. stěr z čípku. Stěr se provádí dřevěnou špátlí ze zevní části, z hrdla děložního se stěr odebírá kartáčkem. Získané buňky se odesílají do akreditované cytologické laboratoře k vyšetření na detekci přednádorových a časných nádorových změn. Eventuálně tento odběr může být rozšířen o odběr na přítomnost virů HPV, které způsobují přednádorové a nádorové změny čípku děložního.
  • Následuje vaginální (vnitřní ultrazvukové) vyšetření umožňující zobrazit dělohu a její sliznici, vejcovody, vaječníky a orientačně i další pánevní orgány jako jsou močový měchýř, střevní kličky, pánevní cévy a lymfatické uzliny podél nich.
  • Součástí preventivní gynekologické prohlídky je i vyšetření prsou a uzlin v podpaží (pohledem a pohmatem).

 

Konziliární vyšetření probíhá podobně jako preventivní, má však i některá specifika:
  • Lékař se v rámci úvodního rozhovoru ptá na příznaky onemocnění, bolesti, krvácení, neobvyklé výtoky z rodidel a poruchy funkcí orgánů.
  • Pokud je nález na zevních rodidlech, v pochvě, nebo na čípku děložním, je v rámci vyšetření možné vzít drobný vzorek (biopsii) k histopatologickému vyšetření. Pokud to pro riziko bolestivosti nebo krvácení bezpečně nelze, plánujeme výkon v lokální nebo krátkodobé celkové anestezii za hospitalizace.
  • Orientačně provádíme i vyšetření ultrazvukem zevně k zobrazení ledvin, jater a na přítomnost tekutiny v břiše.
  • Součástí konziliárního vyšetření je vyšetření per rektum (konečníkem) k odhalení vztahů nádorového onemocnění s konečníkem, v případě vznesení podežření.

3Jaké mohou nastat komplikace?

Vzhledem k charakteru vyšetření, které se týká intimních partií, bývá vyšetření vnímáno jako nepříjemné, u některých pacientek i bolestivé. Odběr vzorků tkáně nebo materiálu na cytologické vyšetření čípku děložního může být doprovázeno mírným zakrvácením nebo zašpiněním.


4Kdy bude výsledek?

Závěr z vyšetření lékař sděluje pacientce hned v ambulanci. Výsledek cytologického vyšetření obvykle trvá více dnů (10 - 21) v závislosti na laboratoři, která nález zpracovává. Výsledek lékař sděluje dle dohody s pacientkou buď osobně v ambulanci nebo telefonicky či písemně.

Po konziliárním gynekologickém vyšetření obvykle následují laboratorní odběry, zobrazovací metody, jako je rentgenové vyšetřenívýpočetní tomografie, nebo vyšetření dalších specialistů, například vyšetření chirurgem, urologem nebo internistou. Výsledky těchto vyšetření se pacientka dozví při dalších naplánovaných návštěvách.  


5Jak se na vyšetření připravit?

Plánované preventivní gynekologické vyšetření je vhodné časovat na první týden po menstruaci. Pokud se jedná o vyžádané vyšetření z nějakého neodkladného důvodu, nebere se na menstruační cyklus ohled.

Některé ženy preferují vycházet z kabinky do ambulance na vyšetření v sukni, aby se necítily „nahé“.


6Co nám vyšetření ukáže?

Smyslem preventivního vyšetření je posoudit anatomické charakteristiky gynekologických orgánů, odhalit změny a onemocnění a eventuálně nastavit léčbu nebo naplánovat další kroky včetně vyšetření jinými odbornými lékaři (konzilium), jejichž výsledkem může být i operační výkon. Gynekolog rovněž vydává poukaz na mamografický screening 1x za dva roky.

Cílem konziliárního vyšetření je vyloučit nádorové onemocnění, pokud se naopak podezření na přednádorový stav nebo na zhoubný nádor potvrdí, plánujeme další nezbytné kroky k došetření závažnosti nálezu a k jeho neodkladnému a účinnému řešení včetně plánování operačních výkonů.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...