Scintigrafie skeletu

Scintigrafie skeletu

Scintigrafie skeletu

Scintigrafie skeletu je vyšetřovací metoda patřící do spektra nukleární medicíny, obor používající k diagnostice a terapii chorob podání radioaktivních látek (radiofarmak) do těla nemocného. Scintigrafie skeletu se využívá k zobrazení patologických změn v kostech. Výhodou je možnost zobrazení celého skeletu (všech kostí těla) v průběhu jednoho vyšetření. Podané radiofarmakum se váže v kostech úměrně intenzitě metabolismu a prokrvení. Nejčastější příčinou zvýšené aktivity může být následek úrazu, zánět nebo nádor. 

1Provádí se při podezření

  • na přítomnost metastáz do kostí.
  • na přítomnost chronického zánětu v kostech nejčastěji po úrazech

Nejčasteji se toto vyšetření provádí u: 


2Jak vyšetření probíhá?

  • Pacient je před vyšetřením poučen a podepisuje informovaný souhlas.
  • Vyšetření vyžaduje nitrožilní aplikaci kontrastní látky – radiofarmaka, která se postupně dostane do kostí a následně se z těla vyloučí močí a stolicí. Radioaktivní záření, které tato látka uvolňuje, je zhruba srovnatelné s jedním CT vyšetřením. Většina radioaktivní látky se z těla vyloučí močí do druhého dne, zbytek se rozpadne na neradioaktivní produkty. Do doby vyloučení radiofarmaka (obvykle tedy do druhého dne po vyšetření) je doporučeno nepobývat v blízkosti dětí a těhotných žen. Vyloučení radiofarmaka je možné a vhodné urychlit zvýšeným příjmem tekutin a následně jeho vymočením.
  • Ke správné distribuci radiofarmaka je zapotřebí cca 2–3 hodiny. Z toho důvodu jsou snímky provádšny s časovým odstupem. Radiofarmakum se vylučuje z těla močí, a proto je těsně před vyšetřením zapotřebí vyprázdnit močový měchýř, plný by neumožnoval správné hodnocení malé pánve.
  • Samotné vyšetření trvá v rozmezí 20 minut až 1 hodiny, a v jeho průběhu leží pacient na vyšetřovacím stole na zádech.

3Jaké mohou nastat komplikace?

Komplikace se po tomto vyšetření vyskytují zcela raritně (jsou popsány jednotky případů na celém světě), velmi výjimečně se po podání radiofarmaka může rozvinout různě závažná alergická reakce. Školený personál je ale na tyto situace připraven.


4Kdy bude výsledek?

Pacient po vyšetření odchází domů. Výsledek vyšetření bude do 24 hodin odeslán ošetřujícímu onkologovi. 


5Jak se na vyšetření připravit?

Na vyšetření není zapotřebí žádná příprava, před vyšetřením pacient může jíst, pít i užívat své léky.


6Co nám vyšetření ukáže?

Scintigrafie skeletu nám zobrazí patologické změny v kostech, potvrdí nebo vyloučí přítomnost metastáz, případně přítomnost kostního zánětu (osteomyelitidy).

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...