zpět na kontakty

PhDr. Jana Kocourková, MBA

T +420 543 13 4104

T +420 543 13 4102

E [obfuscate_1_|105|98|103|92|110|116|105|99|104|117|96|55|101|104|116|45|90|114]

  • Odbor nelékařských zdravotnických pracovníků

    Náměstek pro NLZP

Pracuje na pozici náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Absolvovala Střední zdravotnickou školu ve Svitavách, obor dětská sestra, specializační vzdělávání na NCO NZO Brno obor „Péče o dospělé“,  psychologii na Filozofické fakultě UP v Olomouci, kde složila rigorózní zkoušku. Dále úspěšně absolvovala CMC Graduate School of Bussines Čelákovice – Management ve zdravotnictví a certifikované kurzy zabývající se řízením a hodnocením kvality zdravotní péče.

Praxi má jako všeobecná sestra na standardních lůžkových odděleních i na JIP. Pracovala jako staniční a vrchní sestra kliniky ve FN Brno, odborná učitelka SZŠ Brno, vedoucí oddělení řízení jakosti ve FNUSA, Brno. Podílela se na tvorbě elektronické ošetřovatelské dokumentace v rámci projektu MZ ČR.

Je autorkou a realizátorkou dvou projektů, které v rámci soutěže „Bezpečná nemocnice“ byly v roce 2013 a 2015 vyhodnoceny jako celorepublikově nejlepší. Přednáší na LF MU Brno a na NCO NZO Brno. Je členkou pracovní skupiny MZ ČR pro přípravu návrhu specializačního studia pro všeobecné a dětské sestry zaměřeného na ošetřovatelskou péči v onkologii. Je aktivní členkou předsednictva onkologické sekce ČAS.

V roce 2016 jí byla Českou asociací sester udělena cena Florence Nightingelové za rozvoj oboru. V tomtéž roce získala ocenění Sestra roku v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání.

Loading...