Vyšetření žlučových cest - ERCP

Vyšetření žlučových cest - ERCP

Vyšetření žlučových cest - ERCP

ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie) je v současné době především terapeutická metoda. Kombinuje v sobě endoskopické a radiologické vyšetření. Jejím cílem je zobrazit žlučové cesty a a v případě potřeby také vývody pankreatu. Hlavním účelem této metody je řešení komplikací související s nádory slinivky a žlučových cest.

1Jak vyšetření probíhá?

 • Vyšetření se provádí za hospitalizace. 
 • Pacient je před vyšetřením informován o jeho průběhu a podepisuje informovaný souhlas.
 • Vyšetření tvá asi 15 až  45 minut, dle rozsahu výkonu. Pacient je v jeho průběhu v poloze na levém boku.
 • Pacientovi se před vyšetřením aplikuje do oblasti kořene jazyka lokální znecitlivění (anestetikum) a do žíly zklidňující léky. V některých případech se preventivně podávají i antibiotika.
 • Lékař následně zaveden ústy endoskop (tenkou flexibilní trubici s optikou), pokračuje přes jícen, žaludek až do dvanáctníku, kde nalezne ústí žlučových cest a vývodu pankreatu, tzv. Vaterskou papilu.
 • Poté lékař vysune z endoskopu tenkou sondu, pomocí níž vstříkne kontrastní látku, která zobrazí dle potřeby žlučové cesty nebo vývod slinivky. V této části vyšetření se provede několik rentgenových snímků. 
 • Pomocí metody ERCP je možné odstranění konkrementu, rozšíření zúžení žlučových cest či zavádění drénů. Podle potřeby je možné provést biopsii (odběr malého kousku tkáně k histologickému vyšetření).

2Jaké mohou nastat komplikace?

 • Jedná se o vyšetření invazivní, komplikace tedy nelze zcela vyloučit. V důsledku mechanického dráždění pankreatu se může rozvinout akutní pankreatitida.
 • U terapeutických zákroků se může objevit krvácení, kterém jde většinou ošetřit při samotném ERCP.
 • Velmi vzácnou komplikací je perforace (protržení) stěny tenkého střeva. Tato komplikace již vyžaduje operační řešení.
 • Po podání léků se může objevit různě závažná alergická reakce.
 • Na tyto stavy je ale školený personál dobře připraven.

3Kdy bude výsledek?

Výsledek vyšetření Vám lékař sdělí ihned po vyšetření. V případě odběru tkáně jsou výsledky bipsie zaslány Vašemu lékaři během 10 pracovních dnů. 

 


4Jak se na vyšetření připravit?

 • Vyšetření se musí provádět nalačno, tedy alespoň 8 hodin před vyšetřením nesmí pacient nic jíst. V případě nutnosti je možné se napít čísté vody.
 • Před vyšetřením se nesmí kouřit.
 • Užití léků je potřebné odložit až po vyšetření.
 • Konkrétní úpravu medikace, hlavně léků na ředení krve či inzulinu, s Vámi probere lékař, který Vás na vyšetření poslal.
 • V případě, že pacient používá protézu, je potřebné ji před vyšetřením vyjmout.
 • Je velmi důležité informovat svého lékaře o předchozích alergiích. 

5Co nám vyšetření ukáže?

Toto invazivní vyšetření poskytuje lékařům informaci o stavu žlučových cest a vývodů pankreatu. Na pořízených RTG snímcích mohou být patrná zúžení či úplná neprůchodnost některých jejich částí, které mohou být (kromě jiného) způsobeny i nádorem žlučových cest či pankreatu. V součastné době  je ERCP prováděno s terapeutickým cílem.

 


6Jak se chovat po vyšetření?

 • Výkon ERCP je prováděn za hospitalizace.
 • Po tomto výkonu nesmíte jíst. Místo stravy Vám budou do žíly podávány infuzní roztoky. Večer po výkonu a následující ráno Vám budou zkontrolovány hodnoty pankreatických enzymů a jaterních funkcí v krvi. Na základě těchto výsledků Vás lékař poučí o dalších dietních opatřeních.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...