• Ovládací panel Ovládací panel
 • CZ   EN
 •  

  ETICKÁ KOMISE (ÚsEK)

  Etická komise (EK) plní funkci dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Cílem činnosti EK je chránit důstojnost a svébytnost lidských bytostí a v rámci své působnosti každému bez rozdílu zaručit úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při aplikaci biologie a medicíny.

  více »

  EK se při své činnosti řídí zejména těmito dokumenty:

  • Všeobecná deklarace lidských práv,
  • Helsinská deklarace, přijatá Světovou lékařskou asociací v r. 1964, ve znění z roku 1996,
  • Listina základních práv a svobod vyhlášena jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 23/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů,
  • Směrnice správné klinické praxe, vydaná Mezinárodní konferencí pro harmonizaci (ICH) 1. 5. 1996.
  • Rychlá volba:
   

  Kde najdete naše pracoviště

   
   
   

  Pracovní doba

  Úřední hodiny administrátora komise: Po-Pá  8:00-12:00

   

  Kontaktní informace

  • e-mail: eticka.komise@mou.cz

  • telefon: +420 543 134 106

  • fax: +420 543 211 169

  • adresa: Etická komise Masarykova onkologického ústavu, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

   

  Další informace

  EK vyjadřuje svá stanoviska k:

  • provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků
  • provádění klinických zkoušek zdravotnických prostředků,
  • k podnětům předložených zaměstnanci MOÚ, které se týkají etiky v oblasti poskytování zdravotní péče v MOÚ
  • k dalším projektům či jiným záležitostem, u kterých tak stanoví ředitel MOÚ nebo jeho náměstci (např. posuzování výzkumných projektů, posuzování písemných materiálů, které jsou pacientům předkládány v rámci biomedicínského výzkumu či v rámci poskytování zdravotní péče).

  Vedle výše uvedeného vykonává EK dohled nad projekty, zejména pak nad průběhem klinického hodnocení humánních léčivých přípravků a klinických zkoušek zdravotnickýchprostředků, a to jak hlediska bezpečnosti, tak i zachování práv osob do klinických hodnocení, popř. klinických zkoušek zapojených.

  Ke stažení

   
  Poslední kontrola stránky odpovědnou osobou proběhla dne: 24. ledna 2018 8:55. Za správnost obsahu odpovídá Eva Štanglicová, DiS..
  Jméno Eva Štanglicová, DiS.
  E-mail eva.stanglicova@mou.cz
  Telefon 543134121
  *
  *
  *
   
   

  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, tak nám prosím pomocí tohoto formuláře dejte vědět. Předem Vám děkujeme a po opravě Vám dáme vědět.

  *
  *
  *
  *
  * Ochrana proti robotům

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ