V MOÚ stále platí opatření proti šíření onemocnění COVID-19: povinnost nosit respirátory FFP2 ve všech vnitřních prostorách, max. 1 zdravá osoba jako doprovod v nezbytně nutných případech, dodržovat zvýšená hygienická opatření a odstupy. Při vstupu je každému změřena teplota a kontrolováno nasazení respirátoru. Pacienti s horečkou a projevy infekce musí použít speciální vchod. Návštěvy jsou zakázány. INFORMACE KE KÓDU PRO UPŘEDNOSTNĚNÍ OČKOVÁNÍ NALEZNETE ZDE.

Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Kde nás najdete
 •  

  ETICKÁ KOMISE (ÚsEK)

  Etická komise (EK) plní funkci dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Cílem činnosti EK je chránit důstojnost a svébytnost lidských bytostí a v rámci své působnosti každému bez rozdílu zaručit úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při aplikaci biologie a medicíny.

  více »

  EK se při své činnosti řídí zejména těmito dokumenty:

  • Všeobecná deklarace lidských práv,
  • Helsinská deklarace, přijatá Světovou lékařskou asociací v r. 1964, ve znění z roku 1996,
  • Listina základních práv a svobod vyhlášena jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 23/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů,
  • Směrnice správné klinické praxe, vydaná Mezinárodní konferencí pro harmonizaci (ICH) 1. 5. 1996.
  • Rychlá volba:
   

  Kde najdete naše pracoviště

   
   
   

  Pracovní doba

  Úřední hodiny administrátora komise: Po-Pá  8:00-12:00

   

  Kontaktní informace

  • e-mail: eticka.komise@mou.cz

  • telefon: +420 543 134 106

  • fax: +420 543 211 169

  • adresa: Etická komise Masarykova onkologického ústavu, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

   

  Další informace

  EK vyjadřuje svá stanoviska k:

  • provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků
  • provádění klinických zkoušek zdravotnických prostředků,
  • k podnětům předložených zaměstnanci MOÚ, které se týkají etiky v oblasti poskytování zdravotní péče v MOÚ
  • k dalším projektům či jiným záležitostem, u kterých tak stanoví ředitel MOÚ nebo jeho náměstci (např. posuzování výzkumných projektů, posuzování písemných materiálů, které jsou pacientům předkládány v rámci biomedicínského výzkumu či v rámci poskytování zdravotní péče).

  Vedle výše uvedeného vykonává EK dohled nad projekty, zejména pak nad průběhem klinického hodnocení humánních léčivých přípravků a klinických zkoušek zdravotnických prostředků, a to jak hlediska bezpečnosti, tak i zachování práv osob do klinických hodnocení, popř. klinických zkoušek zapojených.

  Ke stažení

   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ

  Jít nahoru