DSC01052

Etická komise

zpět na seznam pracovišť
 

Etická komise (EK) zajišťuje ochranu důstojnosti a svébytnost lidských bytostí. V rámci své působnosti každému bez rozdílu zaručuje úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při aplikaci biologie a medicíny. EK plní funkci dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů. Cílem činnosti EK je chránit důstojnost a svébytnost lidských bytostí a v rámci své působnosti každému bez rozdílu zaručit úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při aplikaci biologie a medicíny.

EK vyjadřuje svá stanoviska k

  • provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků,
  • provádění klinických zkoušek zdravotnických prostředků,
  • k podnětům předložených zaměstnanci MOÚ, které se týkají etiky v oblasti poskytování zdravotní péče v MOÚ,
  • k dalším projektům či jiným záležitostem, u kterých tak stanoví ředitel MOÚ nebo jeho náměstci (např. posuzování výzkumných projektů, posuzování písemných materiálů, které jsou pacientům předkládány v rámci biomedicínského výzkumu či v rámci poskytování zdravotní péče).

Vedle výše uvedeného vykonává EK dohled nad projekty, zejména pak nad průběhem klinického hodnocení humánních léčivých přípravků a klinických zkoušek zdravotnických prostředků, a to jak hlediska bezpečnosti, tak i zachování práv osob zapojených do klinických hodnocení či klinických zkoušek.

1Kontakty

T +420 543 134 106

E [obfuscate_1_|100|107|98|91|101|96|37|100|103|103|104|106|94|56|103|110|108|39|91|116]

Předseda komise: MUDr. Radim Němeček, Ph.D.

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

2Kde nás najdete

mapa, jak se k nám dostanete

4Další informace

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...